Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Y khoa - Dược (763)

Bài thực hành quản lý nhân lực y tế

Nôi dung "Bài thực hành quản lý nhân lực y tế" trình bày kết quả phân tich số liệu dưới dạng bảng sau đó trình bày dưới dạng biểu đồ đường để tiện so sánh sự tăng trưởng trong nhiều năm liên tục. Nhận xét các chỉ số trong từng bảng số liệu, và đánh giá. Đưa ra một vài quan điểm về nguyên do của sự phân bổ NVYT. Đưa ra các đánh giá và cho ra một vài thách thức với việc quản lý nhân lực tế. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

  • 5/5 (1)

Nội dung chính của luận văn này trình bày khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện Bạch Mai, thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin tại một số khoa lâm sàng. Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong việc sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 2006-2014

Nội dung chính của luận án này trình bày: Phân tích xu hướng nhập khẩu thuốc vào Việt Nam giai đoạn 2006-2014 và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng nhập khẩu thuốc vào Việt Nam giai đoạn 2006-2014. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp tác động vào hoạt động báo cáo ADR với các mục tiêu cụ thể sau: Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh giai đoạn 2010-2012, đánh giá hiệu quả một số can thiệp đến hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại các bệnh viện trên.


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén metronidazol giải phóng tại đại tràng

Nội dung chính của luận văn trình bày: Xây dựng được công thức và quy trình bào chế viên nén metronidazol giải phóng tại đại tràng quy mô 5000 viên/m; xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng và bước đầu đánh giá độ ổn định của viên nghiên cứu và bước đầu đánh giá được sinh khả dụng của viên nghiên cứu trên chó thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu tác dụng và cơ chế hạ glucose máu của dịch ép thân cây chuối tiêu (Musa x paradisiacal L.) trên thực nghiệm

Nội dung chính của luận văn trình bày 2 mục tiêu chính sau: Đánh giá tác dụng hạ glucose máu của cắn toàn phần từ dịch ép thân cây chuối tiêu trên chuột thực nghiệm; nghiên cứu cơ chế hạ glucose máu của cắn toàn phần và một số chất phân lập từ dịch ép thân cây chuối tiêu. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp levothyroxin mononatri và liothyronin mononatri từ L-Tyrosin

Mục tiêu chính của luận án là: Xây dựng được quy trình tổng hợp levothyroxin mononatri và liothyronin mononatri từ L-tyrosin ở quy mô phòng thí nghiệm; đánh giá được độ ổn định và độc tính cấp của sản phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương

Với các mục tiêu cụ thể như sau: Xây dựng qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi 2. Thử nghiệm qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương. Từ đó đưa ra các khuyến cáo về việc áp dụng chế độ giám sát điều trị khi sử dụng AMK khi điều trị cho trẻ em ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 2006-2014

Luận án trình bày 2 mục tiêu chính sau: Phân tích xu hướng nhập khẩu thuốc vào Việt Nam giai đoạn 2006-2014 và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng nhập khẩu thuốc vào Việt Nam giai đoạn 2006-2014. Từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm quản lý tốt hơn việc nhập khẩu thuốc và góp phần nâng cao việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thuốc của ngành công nghiệp dược Việt Nam.


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương

Với các mục tiêu cụ thể như sau: Xây dựng qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi 2. Thử nghiệm qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương. Từ đó đưa ra các khuyến cáo về việc áp dụng chế độ giám sát điều trị khi sử dụng AMK khi điều trị cho trẻ em ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xác định dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong dược liệu và sản phẩm từ dược liệu bằng sắc ký khối phổ

Mục tiêu của luận án: Xác định các HCBVTV thường được dùng tại một số vùng trồng dược liệu ở phía Bắc; xây dựng và thẩm định một phương pháp phân tích đa dư lượng HCBVTV trong dược liệu và một số sản phẩm từ dược liệu; sơ bộ đánh giá dư lượng HCBVTV trong một số dược liệu và sản phẩm từ dược liệu. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích phát hiện thuốc giả bằng phổ Raman

Luận văn trình bày triển khai xây dựng bộ phổ Raman chuẩn cho 10 dược chất và xác định các tiêu chí định tính cơ bản; thử nghiêṃ phương pháp trên để kiểm tra nhằm phát hiện thuốc giả dạng không có dược chất hoặc sử dụng sai dươc̣ chất so với công thức trên thị trường Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế Nano nhũ tương nhỏ mắt Diclofenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm

Mục tiêu của luận án: Xây dựng được công thức và quy trình bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1% ở quy mô phòng thí nghiệm. Nâng quy mô bào chế, dự thảo được tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá độ ổn định cho nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1%. Đánh giá được sinh khả dụng của chế phẩm trên thỏ thí nghiệm và bước đầu thiết lập được tương quan in vitro – in vivo của chế phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của luận văn này trình bày khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện Bạch Mai, thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin tại một số khoa lâm sàng. Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong việc sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Dược sỹ chuyên khoa cấp I: Phân tích hoạt động phân phối thuốc của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) năm 2014

Nội dung chính của luận văn trình bày 2 mục tiêu sau: Phân tích thực trạng nguồn lực phục vụ hoạt động phân phối thuốc của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa năm 2014 và phân tích kết quả hoạt động phân phối thuốc của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa năm 2014 thông qua một số chỉ tiêu. Từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp của mạng lưới phân phối tại Công ty.


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích phát hiện thuốc giả bằng phổ Raman

Nội dung chính của luận văn thực hiện 2 mục tiêu sau: Triển khai xây dựng bộ phổ Raman chuẩn cho 10 dược chất và xác định các tiêu chí định tính cơ bản; thử nghiêṃ phương pháp trên để kiểm tra nhằm phát hiện thuốc giả dạng không có dược chất hoặc sử dụng sai dươc̣ chất so với công thức trên thị trường Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống

Luận văn “Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống” được thực hiện với các mục tiêu chính sau: Xây dựng được công thức và quy trình bào chế hệ tiểu phân nano chứa curcumin. Đánh giá được sinh khả dụng của hệ tiểu phân nano curcumin trên chuột thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống

Nội dung chính của luận văn trình bày việc xây dựng được công thức và quy trình bào chế hệ tiểu phân nano chứa curcumin. Đánh giá được sinh khả dụng của hệ tiểu phân nano curcumin trên chuột thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện và xác định nhu cầu nhân lực dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay

Nội dung chính của luận án trình bày mục tiêu sau: Phân tích thực trạng phân bố và cơ cấu nhân lực dược đang công tác tại các BVĐK tuyến tỉnh và tuyến huyện trên toàn quốc năm 2012. Xác định nhu cầu về số lượng dược sĩ làm việc tại các BVĐK tuyến tỉnh và tuyến huyện. Đánh giá sự hài lòng với công việc của các dược sĩ đang công tác tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực phía Bắc. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu tác dụng và cơ chế hạ glucose máu của dịch ép thân cây chuối tiêu (Musa x paradisiacal L.) trên thực nghiệm

Luận văn trình bày quá trình đánh giá tác dụng hạ glucose máu của cắn toàn phần từ dịch ép thân cây chuối tiêu trên chuột thực nghiệm. Nghiên cứu cơ chế hạ glucose máu của cắn toàn phần và một số chất phân lập từ dịch ép thân cây chuối tiêu. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén metronidazol giải phóng tại đại tràng

Nội dung chính của luận án gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan; chương 2 - Nguyên liệu, trang thiết bị, nội dung và phương pháp nghiên cứu; chương 3 - Kết quả nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện và xác định nhu cầu nhân lực dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay

Nội dung chính của luận án trình bày mục tiêu sau: Phân tích thực trạng phân bố và cơ cấu nhân lực dược đang công tác tại các BVĐK tuyến tỉnh và tuyến huyện trên toàn quốc năm 2012. Xác định nhu cầu về số lượng dược sĩ làm việc tại các BVĐK tuyến tỉnh và tuyến huyện. Đánh giá sự hài lòng với công việc của các dược sĩ đang công tác tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực phía Bắc. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Mục tiêu chính của luận án này là nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp tác động vào hoạt động báo cáo ADR. Từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc trong giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo thực tập: Công ty dược Roussel Việt Nam

Nội dung báo cáo thực tập này trình bày tổng quan về Công ty dược Roussel Việt Nam như: Lịch sử hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức hoạt động và các sản phẩm của công ty dược. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn tốt nghiệp: Góp phần phân lập scopolamine từ Cà đôc dược (Datura metel L.), họ Cà (Solanaceae)

Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu phân lập hợp chất scopolamine từ Cà đôc dược (Datura metel L.), họ Cà (Solanaceae) có giá trị về y học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.


Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Khảo sát thực trạng báo cáo ADR của đơn vị kinh doanh thuốc giai đoạn 2014-2015

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ nhằm khảo sát thực trạng báo cáo ADR của đơn vị kinh doanh thuốc giai đoạn 2014-2015 với nội dung chủ yếu về: Khái quát về cảnh giác dược và vị trí của đơn vị kinh doanh thuốc trong hệ thống cảnh giác dược; báo cáo ADR và trách nhiệm của ĐVKDT; tổng quan về hoạt động báo cáo ADR tại Việt Nam.


Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại của thuốc từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ án với mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại của thuốc từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam. Nghiên cứu với 2 mục tiêu: Khảo sát đặc điểm báo cáo phản ứng có hại của thuốc, phân tích khả năng phòng tránh dược của các ADR. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có nội dung trình bày về: Cảnh giác dược và sự cần thiết của hoạt động cảnh giác dược trong bệnh viện; hệ thống báo cáo tự nguyện phản ứng có hại của thuốc; các phương pháp nghiên cứu và đánh giá thực hiện nghiên cứu về báo cáo ADR.


Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2013

Nghiên cứu với mục tiêu Phân tích hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông qua số lượng và chất lượng báo cáo gửi tới Trung tâm DI&ADR Quốc gia giai đoạn 2010-2013; phân tích thực trạng nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế trong hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng mắc bệnh lao AFB (+) ở cộng đồng trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2016

Nội dung chính của báo cáo nhằm 2 mục tiêu: xác định tỷ lệ mắc lao ở đối tượng có triệu chứng lâm sàng nghi lao, tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tình trạng mắc lao phổi AFB (+) trên địa bàn huyện Mê Linh.


Tài liệu mới download

Bài thuyết trình Global warming
  • 12/12/2016
  • 59.099
  • 812
Các chỉ số cận lâm sàng
  • 20/06/2012
  • 32.727
  • 111

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu