Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xuất nhập khẩu (3.226)

Thông tư số 07/2019/TT-BCT

Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.


Thông tư số 42/2018/TT-BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (sau đây gọi là Thông tư số 31/2015/TT-BCT).


Thông tư số 44/2018/TT-BCT

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.


Hướng dẫn về yêu cầu tuân thủ của Hoa Kỳ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng

Tài liệu hướng dẫn này đề cập tới quần áo, bao gồm quần áo trẻ em và hàng dệt gia dụng. Nó không bao gồm các hàng dệt khác, chẳng hạn như túi ngủ, lều bạt, đồ thể thao hoặc các sản phẩm không phải là gia dụng có chứa hoặc được làm từ vật liệu dệt. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp cho người đọc đạo luật về an toàn sản phẩm tiêu dùng, đạo luật vải dễ cháy, đạo luật Liên bang về các chất gây hại, tiêu chuẩn về màn che và dâu cửa sổ ... nhằm giúp cho các bạn nắm rõ những yêu cầu về tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng khi xuất khẩu.


Quyết định số 2968/QĐ-BCT

Quyết định số 2968/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;


Quyết định số 280/QĐ-BCT

Quyết định số 280/QĐ-BCT ban hành về việc Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia.


Thông tư số 53/2015/TT-BCT

Thông tư số 53/2015/TT-BCT ban hành quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.


Thông tư số 25/2017/TT-BCT

Thông tư số 25/2017/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Thông tư 07/2017/TT-BCT

Thông tư 07/2017/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Thông tư 04/2017/TT-BCT

Thông tư 04/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của bộ trưởng bộ công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.


Thông tư số 09/2016/TT-BCT

Thông tư số 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Thông tư 01/2016/TT-BCT

Thông tư 01/2016/TT-BCT ban hành quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Thông tư số 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


Thông tư số 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


Quyết định số 1626/QĐ-UBND

Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ka Long, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh


Quyết định số 1591/QĐ-UBND

về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ bản vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai


Quyết định số 1628/QĐ-UBND

Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc công bố 49 doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ka Long.


Quyết định số 1650/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1650/QĐ-TCHQ về việc thành lập đội nghiệp vụ ICD thành đạt thuộc chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái trực thuộc cục hải quan tỉnh Quảng Ninh.


Thông tư số 40/2017/TT-BQP

Thông tư số 40/2017/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của chính phủ.


Thông tư số 01/2017/TT-BCT

Thông tư số 01/2017/BCT ban hành về quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á- Âu năm 2017, 2018 và 2019.


Thông tư số 04/2017/TT-BCT

Thông tư số 04/2017/TT-BCT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.


Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.


Thông tư số 14/2017/TT-BCT

Thông tư số 14/2017/TT-BCT ban hành về việc bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.


Quyết định số 43/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 43/2017/QĐ­-TTg ban hành về Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 09/2017/TT-NXĐ

Thông tư số 09/2017/TT-NXĐ ban hành về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung. Được căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;...


Thông tư số 01/2017/TT-NHNN

Thông tư số 01/2017/TT-NHNN ban hành về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Thông tư số 06/2017/TT-BCT

Thông tư số 06/2017/TT-BCT ban hành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Thông tư số 07/2017/TT-BCT

Thông tư số 07/2017/TT-BCT ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Thông tư này được ban hành theo Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,...


Thông tư số 62/2017/TT-BTC

Thông tư 62/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
 • 25/02/2013
 • 45.110
 • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 09/1999/TT-BTC
 • 11/11/2009
 • 70.708
 • 773
Quyết định số 269/QĐ-UBND
 • 21/05/2012
 • 85.456
 • 721
Quyết định số 496A-TC/QĐ/TCT
 • 11/11/2009
 • 16.015
 • 275
Thông báo 14759/TB-TCHQ năm 2014
 • 30/12/2014
 • 93.289
 • 758
Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT
 • 20/12/2012
 • 16.529
 • 619

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu