Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng - Đô thị (3.110)

Công văn số 15/BXD-VLXD

Công văn số 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 19/BXD-VLXD

Công văn số 19/BXD-VLXD năm 2019 về gửi mẫu để phục vụ nghiên cứu và làm thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 34/BXD-VLXD

Công văn số 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 425/BXD-KHCN

Công văn số 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 487/TTg-CN

Công văn số 487/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 541/BXD-KTXD

Công văn số 541/BXD-KTXD năm 2019 về giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 387/TTg-CN

Công văn số 387/TTg-CN năm 2019 về báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 129/BXD-HĐXD

Công văn số 129/BXD-HĐXD năm 2019 cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 137/BXD-HĐXD

Công văn số 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 219/BXD-KHCN

Công văn số 219/BXD-KHCN năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 16/BXD-GĐ

Công văn số 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 17/BXD-PTĐT

Công văn số 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 20/BXD-VLXD

Công văn số 20/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 22/BXD-VLXD

Công văn số 22/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 58/BXD-QHKT

Công văn số 58/BXD-QHKT năm 2019 về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 65/BXD-QLN

Công văn số 65/BXD-QLN năm 2019 về thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 21/BXD-VLXD

Công văn số 21/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 23/BXD-VLXD

Công văn số 23/BXD-VLXD năm 2019 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 28/BXD-VLXD

Công văn số 28/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 68/BXD-HDXD

Công văn số 68/BXD-HDXD năm 2019 trả lời về sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 385/TTg-CN

Công văn số 385/TTg-CN năm 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 990/BXD-QLN

Công văn số 990/BXD-QLN năm 2019 về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 18/BXD-VLX

Công văn số 18/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 352/TTg-CN

Công văn số 352/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 965/BXD-KTXD

Công văn số 965/BXD-KTXD năm 2019 về xử lý khối lượng mời thầu thiếu do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 07/BXD-TTr

Công văn số 07/BXD-TTr năm 2019 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 575/TTg-CN

Công văn số 575/TTg-CN năm 2019 về lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng thay thế kết cấu một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng mặt đường đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 576/TTg-CN

Công văn số 576/TTg-CN năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 463/TTg-CN về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 128/BXD-HĐXD

Công văn số 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 15/BXD-VLXD
 • 30/06/2020
 • 36.562
 • 808
Công văn số 19/BXD-VLXD
 • 30/06/2020
 • 97.017
 • 970
Công văn số 34/BXD-VLXD
 • 30/06/2020
 • 35.767
 • 175
Công văn số 425/BXD-KHCN
 • 30/06/2020
 • 66.341
 • 462
Công văn số 487/TTg-CN
 • 30/06/2020
 • 39.535
 • 263
Công văn số 541/BXD-KTXD
 • 30/06/2020
 • 40.312
 • 182
Công văn số 387/TTg-CN
 • 30/06/2020
 • 11.582
 • 792
Công văn số 129/BXD-HĐXD
 • 30/06/2020
 • 70.691
 • 282
Công văn số 137/BXD-HĐXD
 • 30/06/2020
 • 57.147
 • 227
Công văn số 219/BXD-KHCN
 • 30/06/2020
 • 17.594
 • 606

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu