Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.464)

Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2 giới thiệu đến các bạn nội dung về: Xã hội hóa, xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn, xã hội học gia đình, xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

Nội dung Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học, các khái niệm cơ bản của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!


Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trên cơ sở đánh giá và phân tích thực trạng nguồn nhân lực của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Nghiên cứu đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội dân tộc Mường, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội của dân tộc Mường, huyện Cẩm Thủy trong tương quan so sánh với các dân tộc khác trong huyện. Kết quả cho thấy: Dân tộc Mường có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, chiếm số lượng dân đông nhất huyện Cẩm Thủy, gia tăng dân số thấp; dân số phân bố không đều ở các xã, chất lượng dân số ngày càng được nâng cao số lượng lao động đông nhưng tỉ lệ qua đào tạo còn ít, chất lượng lao động chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay.


Việc truyền bá đạo Kitô và quá trình xâm nhập của người Pháp ở Việt Nam

Để chuẩn bị cho việc xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa, thực dân Pháp đã sử dụng đạo Thiên Chúa làm công cụ mở đường vào Việt Nam. Từ giữa thế kỉ XVII, thông qua các giáo sĩ Thừa sai Paris, ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài, đạo Kitô đã được gieo hạt và bén rễ nhanh chóng, nhiều cộng đồng giáo dân đã được hình thành. Bài viết này sẽ đề cập đến vai trò của các giáo sĩ và hoạt động truyền bá đạo Kitô đối với quá trình xâm chiếm Việt Nam của Pháp.


Phân tích sự thay đổi tỉ số giới tính dân số thành phố Thanh Hóa, các thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000-2013

Bài viết đưa ra các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lượng lao động theo giới gắn với định hướng ngành nghề trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa cũng như tại các thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia trong thời gian tới.


Thực trạng thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tập trung phát hiện những điểm sáng, tiếp cận và phân tích các vấn đề tồn tại từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.


Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở thành phố Đà Lạt từ năm 1893 đến 1954

Bài viết này đề cập đến quá trình người Việt di cư lên Đà Lạt, lý giải nguyên nhân của quá trình trên, để từ đó khẳng định vai trò có tính quyết định của họ đối với sự hình thành và phát triển của thành phố này từ khi thành lập cho đến năm 1954.


Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bàn qua về Đàng Ngoài (Royaume de Tunquin), thổ sản xứ Đàng Ngoài, phê bình tập du ký của ông Tavernier về xứ Đông Kinh, các thổ sản của xứ Đông Kinh, tang lễ chúa Trịnh, hành trình của chiếc thuyền buôn Grol,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá nguồn vốn tài nguyên thiên nhiên để phát triển sinh kế của người dân tái định cư xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) là vốn tự nhiên để phát triển sinh kế. Có 5 nguồn vốn để đánh giá sinh kế như vốn con người, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn xã hội. Một trong những nguồn vốn để phát triển sinh kế ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai rất quan trọng là TNTN. TNTN có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn.


Triển vọng phát triển của tổ chức xã hội trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay

Bài viết đi sâu phân tích một số vấn đề nhằm luận giải về triển vọng tồn tại, phát triển từ đó gián tiếp khẳng định vị thế, vai trò của các tổ chức xã hội trong đời sống chính trị - xã hội Việt Nam hiện nay.


Vai trò của người cao tuổi trong xã hội Việt Nam - một số vấn đề cần quan tâm hiện nay

Bài viết xác định một số vấn đề cần quan tâm đối với người cao tuổi khi đất nước đổi mới đến nay. Qua đó tác giả đưa ra một số kiến nghị góp phần nâng cao vị thế, vai trò của người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay.


Tác động của động viên đến sự hài lòng và thực hiện công việc của nhân viên văn phòng ở các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) nhằm xem xét tác động của động viên đến sự hài lòng và thực hiện công việc của nhân viên văn phòng. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 320 nhân viên văn phòng ở thành phố Cần Thơ.


Vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Hai vấn đề nổi bật được các diễn đàn chính trị xã hội trong và ngoài nước đề cập khá nhiều trong những năm gần đây đó chính là: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) và An ninh phi truyền thống.


Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII là những mẩu tư liệu sưu tầm từ những sách báo của người phương Tây viết về buổi tiếp xúc với đất nước và con người Việt Nam vào thế kỷ XVII. Phần 1 của ebook gồm các câu chuyện như: Lễ tịch điền về đời Lê, lễ tuyên thệ của binh lính, nền thương mại của xứ Đàng Ngoài ở đầu thế kỷ XVII, tính tình của người Trung kỳ, những sản vật của xứ Bắc kỳ, tang lễ Thanh Đô vương Trịnh Tráng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Nghèo đói với vấn đề an ninh lương thực tại một số hộ nghèo trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

An ninh lương thực cấp hộ gia đình là cụm từ tương đối mới đối với các nghiên cứu tại khu vực Tây Bắc. Theo tài liệu của FAO thì an ninh lương thực cấp hộ được đảm bảo khi mọi thành viên ở mọi thời điểm có quyền tiếp cận đủ lương thực để duy trì cuộc sống năng động, khỏe mạnh. Thực tế cho thấy, hiện nay các hộ gia đình thuộc diện nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La mới được đảm bảo để duy trì cuộc sống chưa đáp ứng được tiêu chí khỏe mạnh năng động.


Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng ODA tại tiểu vùng Tây Bắc, Việt Nam

  • 5/5 (1)

Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả các dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao. Nghiên cứu này cũng khẳng định nguyên nhân là từ các yếu tố ảnh hưởng bao gồm chính sách, chất lượng cán bộ quản lý.


Thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

Mục đích của bài viết nhằm đánh giá đúng thực trạng huy động các nguồn vốn cho phát triển Kinh tế - Xã hội (KT - XH) giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó đề xuất một vài giải pháp gắn với thực tiễn nhằm thu hút nguồn vốn huy động cho Tỉnh trong giai đoạn tới.


The fourth industrial revolution - challenges to employment issue in Vietnam

This article, the authors would like to contribute the insights to further clarify the impact of this revolution on employment issue in our country in the coming years.


Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô

Bài viết này nhằm khái quát công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương dưới góc độ hoạt động của tài chính vi mô. Bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường và phát huy hoạt động này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - truyền thống và biến đổi

Kinh tế là yếu tố quan trọng trong việc tồn tại của tộc người. Hoạt động kinh tế của tộc người biểu hiện trình độ phát triển của tộc người đó. Các tộc người luôn phát triển theo tiến trình lịch sử. Bài viết đề cập đến các yếu tố tác động như là những tác nhân làm cho hoạt động kinh tế truyền thống thay đổi.


Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996)

An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, An Giang có chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khả năng làm việc của người lao động chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển và đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.


Vài nét về nhóm lao động di cư tự do nông thôn đô thị trong vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình

Bài viết sử dụng số liệu khảo sát trong nghiên cứu “Giới và tiền chuyển về của lao động di cư”. Nghiên cứu này là một phần của Chương trình chung về Bình đẳng giới, được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp thực hiện, với tài trợ của Quỹ. Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Tây Ban Nha. Tổng cục Thống kê (TCTK), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Việt Nam, đã chủ trì thực hiện nghiên cứu (MDG, 2012: 1).


Thực trạng chính sách dân tộc thông qua hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu liên quan từ năm 1986 đến nay

Bài viết này đưa ra những kết quả nghiên cứu đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định cần khắc phục. Trước bối cảnh thực tiễn nảy sinh đang đặt ra ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong điều kiện mới đòi hỏi cần nghiên cứu, tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế trong những công trình khoa học đã nghiên cứu, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển chính sách dân tộc, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.


Các nghiên cứu về chính sách dân tộc thành tựu và những vấn đề đang đặt ra

Nghiên cứu về chính sách dân tộc có nội dung rất rộng lớn, đa dạng nhưng về cơ bản tập trung vào hai nội chính: Một là nghiên cứu những vấn đề lý luận về chính sách dân tộc. Hai là nghiên cứu những khía cạnh cụ thể liên quan đến vấn đề cấp bách vấn đề đặt ra trong chính sách để điều chỉnh và xây dựng chính sách dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử phù hợp.


Vấn đề nghèo đối với các dân tộc thiểu số nhìn từ góc độ văn hóa tộc người

Nội dung bài viết trình bày ở nước ta, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS chính là yếu tố cơ bản để thực hiện quan điểm và nguyên tắc về bình đẳng, đoàn kết các dân tộc. Có thể khẳng định giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, luôn được Đảng, Nhà nước ta ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với vùng DTTS và miền núi, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quốc.phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi...


Một số vấn đề từ quan hệ hôn nhân xuyên biên giới của người mông ở xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thực tế nghiên cứu cho thấy có những đặc điểm chung của quan hệ hôn nhân xuyên biên giới giữa người Mông ở xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với người Mông ở Lào. Quan hệ hôn nhân xuyên biên giới của người Mông ở đây chủ yếu diễn ra tự phát, thiếu sự quản lý và có nhiều rủi ro đối với chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng vùng biên giới. Để quản lý hoạt động hôn nhân xuyên biên giới của người Mông ở xã Mường Lạn đòi hỏi cần phải nâng cao nhận thức của đồng bào, tăng cường trợ giúp, phối hợp trong công tác quản lý và năng lực quản lý dân cư của chính quyền cơ sở.


Ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở khu vực nông thôn của Việt Nam

Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới năm yếu tố của phát triển bền.vững dựa theo mô hình PENTAGON bao gồm: Kinh tế, xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng, và sáng tạo của địa phương. Bài báo kết luận bằng việc chỉ ra những tác động tích cực và hạn chế của chính sách bảo hộ chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị giúp cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện chính sách bảo hộ và phát triển chỉ dẫn địa lý nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững nông thôn Việt Nam.


Phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại tiểu vùng duyên hải phía Đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết "Phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại tiểu vùng duyên hải phía Đồng bằng Sông Cửu Long" tiến hành phân tích những thách thức trong phát triển nông nghiệp hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp.phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại.tiểu vùng Duyên hải phía Đông.


Thực trạng di cư tự phát của người Mông ở Đắk Lắk và những vấn đề đặt ra

Nội dung bài viết trình bày tình trạng di cư tự phát của người Mông ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến nay đã và đang tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, văn hoá, trật tự an ninh xã hội ở Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Nguyên nhân chính khiến người Mông di cư là vì đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp do thiếu điều kiện sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu