Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.638)

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay

Trên cơ sở làm rõ khái niệm đói, nghèo theo quan niệm của Việt Nam và thế giới hiện nay, tác giả bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích những thành tựu và hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân của nó trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay; qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để nhằm thực hiện chính sách này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.


Tác động của chuyển đổi chính sách KH&CN đến việc tạo ra và sử dụng tri thức tại viện R&D từ cách tiếp cận văn hóa chính sách

Sự chuyển đổi của quá trình tạo ra và sử dụng tri thức ở các tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D) có liên hệ mật thiết với sự thay đổi trọng tâm của chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN). Sản phẩm chính sách là "kết quả của sự thoả hiệp giữa các nền văn hoá chính sách ở các cấp khác nhau trong hệ thống chính sách KH&CN". Chính sách KH&CN quốc gia sau khi hình thành sẽ ảnh hưởng đến những quy định thiết chế tại quốc gia đó về hình thức tổ chức hoạt động KH&CN nói chung và phương thức tạo ra tri thức KH&CN nói riêng. Việc xem xét quá trình hình thành chính sách KH&CN từ cách tiếp cận văn hoá chính sách (policy culture) - có sự tương tác giữa các tác nhân chính sách (policy actors) - sẽ cung cấp một cách nhìn mới về tính năng động của chính sách KH&CN. Bài viết xem xét sự thay đổi phương thức tạo ra tri thức trong các viện R&D dưới tác động của chính sách KH&CN trong bốn thập kỷ qua.


Nafosted: Tiếp tục hướng đến chất lượng nghiên cứu và hiệu quả tài trợ, hỗ trợ

Trong những năm qua, hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) đã tạo được những chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động của Nafosted cũng còn những hạn chế, thách thức, cần tiếp tục được hoàn thiện để thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà khoa học, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, đầu tư có hiệu quả cho phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).


Công bố quốc tế trong khoa học xã hội và nhân văn: Những vấn đề đặt ra

Công bố quốc tế có vai trò quan trọng trong đóng góp tri thức và khẳng định năng lực, chất lượng nghiên cứu của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và quốc gia. Ở Việt Nam trong một vài năm gần đây, mặc dù số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế đã tăng lên đáng kể, nhưng công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) vẫn thấp hơn so với lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN). Bài viết phân tích, đánh giá tình hình công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV; từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong lĩnh vực này ở Việt Nam thời gian tới.


Giải pháp nào cho giao thông thông minh và bền vững tại Việt Nam?

Thống kê cho thấy, giao thông cá nhân (xe máy và ô tô) đang chiếm tới hơn 90% số chuyến đi hàng ngày tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, tai nạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Để giải quyết thực trạng này, cần một tầm nhìn dài hạn về quy hoạch và chiến lược phát triển giao thông đô thị. Trong đó, định hướng phát triển giao thông công cộng (GTCC) là nền tảng có ý nghĩa quyết định.


Defamiliarization: Flarf, conceptual writing, and using flawed software tools as creative partners

One form of creativity uses defamiliarization, a mechanism that frees the brain from its rational shackles and permits the abducing brain to run free. Mistakes and flaws in several software tools are shown to be the starting points for increased creativity and better art, and a theory explaining the phenomenon is proposed.


Thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay

Bài viết xem xét sự phát triển về số lượng, chuyển biến về cơ cấu giai cấp, trình độ học vấn, việc làm, thu nhập thực tế của người cong nhân củng như sự tác động của những yếu tố đó đối với đời sống văn hóa tinh thần của công nhân.


Vài nét về sự hình thành đội ngũ nữ trí thức ở Việt Nam trước năm 1945

Bài viết tìm hiểu vai trò của trí thức nói chung và phụ nữ trí thức nói riêng trong việc xây dựng đất nước đồng thời tìm hiểu quá trình hình thành đội ngũ trí thức nữ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.


Tổ chức hành chính và xã hội làng xã thời Lê (thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI)

Bài viết trình bày tổ chức bộ máy hành chính; các tổ chức xã hội; xã hội làng xã thời Lê từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVI. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bài giảng Tổ chức Nghệ thuật kiến tạo cộng đồng: Khoác áo mới cho không gian công cộng

Bài giảng trình bày không gian công cộng; dự án cộng đồng năm 2019 nông nghiệp sạch – thành phố xanh, xây dựng ý tưởng và phương án triển khai; khảo sát hiện trường và làm việc với cộng đồng; xây dựng nội dung và kêu gọi tài trợ, bích họa làm đẹp không gian công cộng; bích họa tạo điểm đến hấp dẫn....


Vận dụng lý thuyết “lực hút-đẩy” trong nghiên cứu di cư lao động tự do từ nông thôn ra thành thị tìm kiếm việc làm hiện nay ở Việt Nam

Giải quyết một cách đúng đắn và thích hợp nhất cho vấn đề di dân nói chung cho mọi hình thức di dân hiện nay là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng, tiến tới một xã hội hài hòa, công bằng bình đẳng và thịnh vượng cho tất cả người dân.


Program 135’s Impacts on the livelihood of the Mường people in Cẩm Thủy district, Thanh Hóa province

This change has been manifested in the human capital and the natural, financial, material and social capitals. So we can see the important role of the Program 135 to the development of Mường people's livelihood here, especially of the process of investment in the system of electricity, roads, schools, and medical stations, creating conditions for investment in production.


Comparing Judicial Reforms in Vietnam and China

Vietnam and China are two neighbouring countries with many similarities in economic, political and cultural affairs. In the context that the open door renovation/reform in both countries are underway, the two countries encounter many common issues which are suggestive to each side.


Multidimensional poverty among households in Southwest Nigeria

Money metrics have been adopted in studies of household poverty in Nigeria while few have considered alternative methods. This study analysed poverty among households in southwest Nigeria adopting a “Multidimensional Approach”.


Tiếp cận nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay: Thực trạng và rào cản

Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn của Ðảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội vì con người. Quy định của chính sách về nhà ở xã hội khá rõ ràng, đầy đủ, nhưng kết quả thực tế còn khiêm tốn.


Chuyên nghiệp hóa đào tạo công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chuyên nghiệp hóa đào tạo công tác xã hội (CTXH) bao gồm nhiều yếu tố và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đào tạo CTXH ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, đào tạo CTXH vẫn còn không ít vấn đề đặt ra về đội ngũ giảng viên; hệ thống tài liệu, giáo trình; chương trình; mạng lưới cơ sở thực hành và chính sách hỗ trợ đào tạo CTXH chuyên nghiệp.


Rumor in public opinions study: Suggestion for an approach dealing with rumors in Vietnam today

Public opinion and rumor are indispensable socio-psychological phenomenon in life today. However, unlike public opinion, rumor is rarely systematically mentioned and studied as academic concerns. In fact, there have been damages arising from rumors in many countries and Vietnam is not an exception.


Multidimensional Poverty: Approach and application in Vietnam reality

This is the important basis for making policies of durable poverty reduction, step by step reducing the insufficiencies among regions and population groups, and enhancing the efficiency of aid policies. The article refers to some concepts, approach and indexes of poverty measure by multidimensional approach.


Changes in distribution of capabilities across great powers since 2001

In the decade after the end of the Cold War, there was the US preeminence that no state could challenge its power in the international system. Since 2001, the distribution of capabilities across great powers has dramatically changed. The United States’ relative decline mainly resulted from the rapid growth of newly-emerging economies, especially China and increasingly India.


Thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Hiện nay vấn đề an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đã đạt được những thành quả quan trọng.


Current status and policy recommendations to ensure social protection for Vietnamese families

The household-based access to social protection and gender mainstreaming remain limited, especially in the areas of vocational training and elderly care. Those who have participated in social insurance to receive retirement pensions in the future just make a low proportion. The quality of the healthcare services covered by the health insurances is not good enough.


Sông rạch và kênh đào ở Tiền Giang trong các thế kỷ XVII-XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX

Hệ thống sông rạch, kênh đào ở Tiền Giang dưới thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn đã có nhiều tác dụng quan trọng nhằm ổn định đời sống cư dân, góp phần trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tiền Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.


Quá trình đô thị hóa thành phố Cà Mau từ 1997 đến nay

Thành phố (TP) Cà Mau là đô thị tỉnh lị trung bình nằm tận cùng phía nam đất nước. Sau khi tái lập tỉnh Cà Mau từ tỉnh Minh Hải, TP Cà Mau có nhiều thay đổi về quy mô, chức năng và “bộ mặt” đô thị. Với định hướng là một trong ba “đỉnh” của tam giác tăng trưởng vùng: Cần Thơ - Rạch Giá - Cà Mau, trong khoảng 5 năm tới, TP Cà Mau sẽ đạt chuẩn đô thị loại II, quy mô dân số, lãnh thổ sẽ được mở rộng nhanh chóng. Như vậy, TP không chỉ có vai trò trong phạm vi nội tỉnh mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho vùng nam sông Hậu. Vì thế, nghiên cứu hiện trạng đô thị hóa (ĐTH) TP Cà Mau có thể là nguồn tham khảo cần thiết cho các cơ quan hữu trách trong việc xây dựng những định hướng phát triển TP trong tương lai.


Công tác xã hội với người nghèo

tài liệu với một số nội dung: chuẩn nghèo theo thu nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; tư tưởng, tâm lý, của người nghèo; vị trí, vị thế, vai trò xã hội; trình độ học vấn, nghề nghiệp...


Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Từ nghiên cứu đến giảng dạy và chia sẻ tài nguyên thông tin

Bài viết với các nội dung Việt Nam học từ hội thảo đến hội thảo; các lĩnh vực nghiên cứu của Việt Nam học; chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tài nguyên thông tin về Việt Nam học.


Nghiên cứu định lượng về hạnh phúc và chỉ số hạnh phúc (HPI) của Việt Nam trong 178 nước năm 2006

Bài viết nghiên cứu định lượng về hạnh phúc và chỉ số hạnh phúc (HPI) của Việt Nam trong 178 nước năm 2006 và trình bày khái niệm hạnh phúc và vấn đề nghiên cứu định lượng về hạnh phúc; chỉ số hạnh phúc cả 178 nước năm 2006.


Khoa học cơ bản thế kỷ XX đối với một số vấn đề lớn của triết học

Nội dung của bài viết trình bày thuyết tương đối của Einstein; cơ học lượng tử ra đời vào đầu thế kỷ 20; các thành phần cơ bản của vật chất vô cơ và vật chất có sự sống, khoa học thế kỷ 20; cấu trúc và tiến hóa của vũ trụ, thiên văn học thế kỷ 20...


Hội thảo khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu những đặc trưng cơ bản về con người và văn hoá của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay

Bài viết trình bày con người và văn hóa là hai đối tượng của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn; để nghiên cứu những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa nói chung, hay nghiên cứu con người và văn hóa của cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài nói riêng, cần thiết phải sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành.


Jiddu Krishnamurti và triết lý nhân sinh

Bài viết giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp của Jiddu Krishnamurti cũng như thái độ sống, lập trường tư tưởng đặc biệt là triết lý nhân sinh và thành tựu, tác động và ảnh hưởng của thuyết nhân sinh đến xã hội hiện đại.


Đông Nam Á: Sự hình thành một cộng đồng văn minh

Bài viết trên cơ sở tiếp cận khả năng nhóm lại được rất nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của các nước Đông Nam Á; làm rõ những quan niệm chính đang phổ biến rộng rãi trong giới nghiên cứu về khu vực này.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Các lý thuyết về phát triển
  • 18/05/2016
  • 41.534
  • 570
Về dòng họ Phí ở Việt Nam
  • 26/11/2015
  • 87.325
  • 448

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu