Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.807)

Vài nét về văn hóa nông thôn hiện nay

Với hành trang văn hóa ấy người nông dân đang tự nâng mình để xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển ngày càng hiện đại, có mặt bằng dân trí và văn hóa cao.


Tìm hiểu hiện tượng di cư quốc tế ở người Cơ Ho huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Trong bài viết này, trước tiên chúng tôi tập trung tìm hiểu nguồn gốc, các loại hình của quá trình di cư ra nước ngoài của người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; Thứ hai là mô tả thực trạng di cư ra nước ngoài của họ; và Thứ ba là phân tích vai trò của di cư ra nước ngoài trong đời sống gia đình và cộng đồng của người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.


Sinh kế và chuyển đổi sinh kế của nhóm người Mường di cư ở tỉnh Bình Dương

Bài viết phân tích sinh kế và quá trình chuyển đổi sinh kế của người Mường sống ở Bình Dương. Kết quả cho thấy người Mường đã chuyển đổi sinh kế từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang đa dạng các chiến lược sinh kế. Quá trình này tuy có gặp một số khó khăn ban đầu nhưng đa số người Mường đã vượt qua và hòa nhập tốt trong đời sống kinh tế, xã hội ở Bình Dương hiện nay.


Khoa học chính sách xã hội nhìn từ lăng kính xã hội học – Nghiên cứu và một vài luận bàn

Xã hội học và khoa học chính sách xã hội là một trong số ít những ngành khoa học non trẻ nhưng lại đầy triển vọng phát triển ở Việt Nam. Bài viết sử dụng kết hợp đa phương pháp nghiên cứu nhằm luận bàn về mối quan hệ căn bản, tự thân và chặt chẽ giữa khoa học chính sách xã hội và xã hội học thông qua một số phương diện biểu hiện trong thực tiễn vận hành, phát triển của nó.


Sinh kế hộ gia đình người H’mông di cư tự do tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Bài viết tập trung phân tích các nguồn vốn dùng để đảm bảo sinh kế của người H’Mông; Làm rõ thực trạng các hoạt động sinh kế của người H’Mông tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ, so với trước khi di cư, nguồn lực sinh kế các hộ gia đình người H’Mông tại Rô Men đã được cải thiện, đặc biệt là vốn tự nhiên và vốn vật chất. Bên cạnh sinh kế chủ đạo là trồng trọt thì các hoạt động sinh kế khác như buôn bán, chăn nuôi đang dần hình thành và bắt đầu phát triển.


Phân tích chính sách xã hội dựa trên khung đánh giá quản trị bền vững

Bài viết này giới thiệu khung lý thuyết của SGI, tập trung vào hợp phần chính sách xã hội, kết quả đánh giá thành quả chính sách xã hội năm 2018 do dự án thực hiện và gợi ý khả năng ứng dụng khung lý thuyết SGI vào phân tích chính sách xã hội và hành chính công ở Việt Nam.


Từ tính cách đến phong cách người Đà Lạt: Tiếp cận lý thuyết nhân học văn hóa và khung phân tích

Nghiên cứu về bản sắc, tính cách, và phong cách văn hóa dân tộc và các vùng miền lâu nay được quan tâm ở Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp cận trên lý thuyết nhân học tâm lý của nhân học Mỹ, bài báo trình bày các xu hướng nghiên cứu nhân học văn hóa và tâm lý văn hóa từ sự kết hợp văn hóa và tâm lý để đưa ra cách hiểu về tính cách dân tộc và xây dựng khung lý thuyết về phong cách người Đà Lạt hiện nay.


Những nghiên cứu cổ nhân học quan trọng của Việt Nam (1906 - 2018)

Bài viết này giới thiệu toàn bộ những thành tựu nghiên cứu quan trọng về di cốt người cổ ở Việt Nam trong hơn 100 năm qua. Qua tư liệu có thể thấy, từ sơ kỳ Đá cũ cách ngày nay hơn nửa triệu năm đã có con người đứng thẳng Homo erectus cư trú - đây là mốc khởi đầu cho lịch sử Việt Nam. Quá trình ra đời và phát triển của người cổ ở Việt Nam diễn ra liên tục từ Homo erectus - Homo sapiens - Homo sapiens sapiens.


Thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012

Thỏa thuận bảo mật thông tin là một nội dung quan trọng và cũng là một thỏa thuận đặc biệt trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nhiều về nội dung này. Bài viết sẽ trình bày khái quát chung về thỏa thuận bảo mật thông tin, phân tích quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm bất cập, và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận bảo mật thông tin.


Biến đổi cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và hàm ý chính sách

Biến đổi cơ cấu dân số là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế- xã hội. Mục đích của bài viết là phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu dân số để thấy rõ xu hướng phát triển dân số ở đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở này, bài viết đã chỉ ra những vấn đề đặt ra từ xu hướng biến đối cơ cấu dân số như nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh, “nữ hóa” dân số cao tuổi và tác động của già hóa dân số, nguy cơ mất cơ hội dân số vàng. Từ đó, đề xuất các kiến nghị hàm ý về chính sách để giải quyết những nguy cơ, thách thức được tạo ra từ quá trình biến đổi cơ cấu dân số.


Sự phân hóa giàu nghèo trong mức sống dân cư ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2016

Bài viết nghiên cứu về sự phân hóa giàu nghèo trong mức sống dân cư ở tỉnh Bình Định qua một số chỉ tiêu gắn liền với mức thu nhập của người dân. Kết quả phân tích cho thấy, sự phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bình Định qua hệ số GINI; chênh lệch 20% nhóm hộ giàu nhất và 20% nhóm hộ nghèo nhất; tiêu chuẩn “40%” đạt mức tương đối công bằng. Dù vậy, còn có sự phân hóa, khu vực đồng bằng, ven biển phân hóa giàu nghèo ít sâu sắc hơn vùng trung du, miền núi.


Correlation between socio-personal variables and entrepreneurial orientation among agriculture and animal sciences undergraduates

The benefits of entrepreneurship to the society and the economy as a whole are enormous. Career in entrepreneurship offers individuals with significant opportunities to achieve independence, reap greater financial payback and gain the economy. It creates jobs setting stage for a flourishing economy and makes people and their nations richer.


Extent of empowerment of employed women through employment

The role of employed women has changed throughout the country and the world due to economic conditions and social demands. It has found in a scenario in which married employed women have tremendous pressure to develop their career as robust as their male counterparts while sustaining active engagement in personal life. Economic empowerment is the capacity of women to participate in, contribute to and benefit from growth process in ways which recognise the value of their contribution, respect their dignity and make it possible to negotiate a fairer distribution of the benefits of growth.


A comparative analysis on profile and problems of Soliga and Kuruba tribal youths

The present study was conducted in Heggadadevanakote and Hunsurtaluks in Mysore district and Gundlupet and Kollegaltaluks in Chamarajanagar district in Karnataka during 2017-2018 to know the profile and problems of Soliga and Kruba tribal youths. Eighty Soliga tribal youth from two taluks of Chamarajanagar district and 80 Kuruba tribal youth from two taluks of Mysore district formed the sample of the study.


Emotions as an aspect of respect among adolescents

Adolescence is a period which is marked by various changes and challenges in adolescents‟ life. The adolescents‟ approaches in dealing with those challenges are primarily influenced by their behavior which depends upon their emotions. Each and every individual is distinctive in their behavioral characteristics which mean that they have different feelings and emotions. The respect for every individual‟s feelings is important in order to maintain a healthy relationship and environment. Respecting someone‟s emotions implies that the person is valued and acknowledged.


Sự hòa nhập lối sống đô thị của dân nhập cư tại TP.HCM

Bài viết nghiên cứu khả năng thích nghi, hòa nhập với lối sống đô thị của người nhập cư; hòa nhập với hoạt động lao động - sản xuất; hòa nhập với hoạt động sinh hoạt - tiêu dùng; hòa nhập với đời sống văn hoá - tinh thần.


Effects of socio-economic and occupation on beneficiary and non-beneficiary water-shed management catchment areas in the state of Nagaland, India

The present study to access the socio-economic aspects of beneficiaries and non-beneficiary on watershed management implemented with especial reference to the purpose in selected both districts from the Nagaland state viz; Dimapur and Kohima; as both were selected purposely due to the maximum number of area covered under watershed in the zone further two blocks from each district were randomly selected, which was finally having 8 numbers of watersheds areas were selected. In the second stage of sampling a multi stage random sampling was used for the selection of beneficiary and non-beneficiary viz; 160 respondents (80 beneficiaries and 80 non-beneficiaries) were selected randomly from identified watershed areas. Further the beneficiaries were doing primary, secondary and tertiary occupation on small and medium group, were as large were engaged as primary and secondary occupation only.


Capability assessment of women self help groups of Uttarakhand

This study was conducted with the objective to assess the capability of selected women Self Help Groups (SHGs) in Nainital district of Uttarakhand. For the purpose of the study ten sample women SHGs were selected through PPS (Probability Proportional to Size) sampling method. The study was descriptive in nature relied both on quantitative and qualitative data.


Dân số tỉnh Hà Tĩnh qua kết quả sơ bộ tổng điều tra năm 2019

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Trên cơ sở nguồn số liệu sơ bộ do Trung ương công bố, Cục Thống kê Hà Tĩnh tiến hành đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, để từ đó có cơ sở đánh giá, so sánh đầy đủ, chi tiết hơn về các chỉ tiêu dân số của Hà Tĩnh với các tỉnh trong khu vực, góp phần phục vụ tích cực, kịp thời cho việc đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm qua và phục vụ xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển trong thời gian tới.


Khái lược thực trạng dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bắc Ninh

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê. Nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, đồng thời là căn cứ để giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện. Cuộc TôƱ ng điêù tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Do đó, lần đầu tiên nước ta tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của cuộc Tổng điều tra. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đã sử dụng 100% phiếu điều tra điện tử thu thập thông tin trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Do đó, kết quả sơ bộ Tổng điều tra đã được công bố sớm hơn gần 2 tháng so với Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.


Socio-economic development of women through watershed development programme

Watershed development programme has been aimed at active involvement of the people in all the stages in the implementation process including fund utilization. The study therefore attempted to assess the extent of development of the watershed women. A sample of 192 watershed women involved in the programme were randomly selected from 24 watersheds covering two blocks each in Sundargarh and Keonjhar districts of Odisha. The findings revealed that the respondents were agreed for the developments in farm activities and technological backstopping in comparison to infrastructural, social and economic developments.


Gender and locale differences in guidance needs among adolescents

The present study was under taken to assess guidance needs of male and female adolescents in urban and rural areas. The study was conducted on 200 adolescents (100 urban and 100 rural) of Government Senior Secondary Schools of Ludhiana district. The sample was further equally distributed over two genders (100males and 100 females). For the assessment of guidance need, Grewal guidance need inventory (1997) was used. The result revealed that in rural sample, males and females showed non significant difference in all dimensions of guidance needs. Irrespective of locale, no significant gender difference was found in the dimensions of guidance needs except physical guidance needs, where females displayed more need than males.


Some basic and beginning issues for Khmer ethnic community, now

With the majority of the population working in agriculture, the economy of Khmer people is mainly agricultural. At present, the Khmer ethnic group has a working structure in the ideal age, but the number of young and healthy workers who have not been trained is still high and laborers lack knowledge and skills to do business.


Phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Bác Ái sau 20 năm tái thành lập thành tựu và những vấn đề đặt ra

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, đến nay Bác Ái đã có sự đổi thay rõ rệt: Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển.


Người Chăm ở vùng Nam Bộ trong phát triển văn hóa hiện nay

Người Chăm ở vùng Nam Bộ có khoảng 30.000 người cư trú tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang. Hầu hết người Chăm ở vùng này đều theo tín ngưỡng Islam giáo, tiếp tục lưu giữ những giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu những giá trị văn hóa mới, góp phần tạo nên sự thống nhất trong đa dạng văn hóa Chăm và văn hóa các dân tộc Việt Nam.


Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp giải quyết việc làm đối với lao động dân tộc thiểu số gắn với bình đẳng giới hiệu quả trong lĩnh vực lao động, việc làm của người dân tộc thiểu số nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc thiểu số và miền núi là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.


Consanguineous marriage in Ethnic minorities area - situation and issues

Consanguineous marriage has left many consequences for many families and society, which directly affecting the next generation of the married people. Consanguineous marriage has seriously affected the mothers and children’s health, reducing the quality of the lineage, the quality of population and human resources of ethnic minorities area.


Sự biến đổi xã hội của đồng bào dân tộc Khmer, thành phố Trà Vinh trong quá trình đô thị hóa

Nghiên cứu này tập trung vào những biến đổi đời sống của người Khmer do quá trình đô thị hóa tại thành phố Trà Vinh. Từ những kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo sự phát triển xã hội bền vững, đảm bảo đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Trà Vinh trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.


Achievements and challenges in the implementation of ethnic policies in our country today

In the renovation years, the Party and State have paid attention to the lives of ethnic minorities. Many policies have been promulgated and implemented effectively, contributing to the progressive transformation in all areas of social life in ethnic minority and mountainous areas.


Solutions for developing leadership capacity of information technology application in teaching at the ethnic minorities boarding lower secondary schools in Central Highland areas

In recent years, the management staff at the ethnic minorities boarding lower secondary schools have made great efforts in leading the application of information technology in teaching. Subjects from basic subjects to specialized subjects use information technology (IT) to improve subject teaching effectiveness.


Tài liệu mới download

SPEAKING TEST 6
 • 19/09/2011
 • 36.682
 • 604
Cách học tiếng Anh rất nhanh
 • 23/09/2011
 • 67.736
 • 562
Reading writing target student book
 • 03/10/2011
 • 13.412
 • 272
Topics for English Conversation
 • 03/10/2011
 • 54.367
 • 261

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu