Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.583)

Đối diện trước thời đại, các tộc người thiểu số miền núi cần gì

Bài viết tìm hiểu về những tộc người thiểu số miền núi và các nhu cầu của họ đó là sự gắn kết giữa các dân tộc thiểu số miền núi với dân tốc Kinh; sự quan tâm của Đảng và nhà nước về sự bình đẳng các dân tộc, các chính sách ưu tiên, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cùng chung tay phát triển đất nước.


Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa – con người – nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (Về kết quả nghiên cứu của đề tài Khoa học – Công nghệ nhà nước KX.05.010)

Bài viết với các nội dung vấn đề sử dụng thành quả của tiến bộ Khoa học - Công nghệ; toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và hội nhập, vấn đề tư duy toàn cầu, hành động địa phương; phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan...


An phận - Một nét tâm lý cản trở sự tiến bộ của nữ trí thức

Bài viết trình bày tính án phận của nữ trí thức thể hiện qua các điểm như trông chờ và sự áp đặt của cấp trên, đặt gia đình cao hơn công việc cơ quan, ngại thay đổi và phấn đấu; nguyên nhân nữ trí thức có tính án phận. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mấy nhận thức về quan điểm giới với việc giải quyết vấn đề phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay

Bài viết cho thấy một số ý kiến ​​chính: ý nghĩa, sự bất lực và nội dung thiết yếu của quan điểm về giới trong tiến trình giải pháp phân chia giàu nghèo, trong quá trình tiến bộ của công nghiệp xã hội chủ nghĩa định hướng và Modemizafion trong đất nước ta.


Le rôle de la sociologie rurale et de la sociologie du management dans la recherche de réduction de la pauvreté: le cas de la migrants de la province de Thua Thien – Hue – centre du Viet Nam

L’intégration des travailleurs non qualifiés dans le marché de travail semble de plus en plus difficile à l’heure où l’industrialisation et la modernisation remplacent les travaux manuels. Cette difficulté aggrave la pauvreté et renforce l’écart entre les pauvres et les riches à partir duquel est créé un clivage social. Le développement économique et le changement de la structure des métiers dans les pays en voie de développement sont si rapides qu’une partie de travailleurs, surtout les paysans les plus pauvres dans les villages n’ont pas assez de temps pour les capter. La non - employabilité les pousse à quitter la famille pour aller chercher la chance dans les grandes villes du pays ou à l’étranger. Ce mouvement rimait jusque maintenant le déséquilibre démographique des régions, la dégradation de la qualité de vie et les difficultés dans la gestion des ressources humaines…


Analyse sociologique des relations entre «Dévelopeurs» et «Dévelopés»

Cette contribution vise à préciser ce que les recherches en sociologie économique (ouvertes sur l’anthropologie et les sciences politiques) apportent en déplaçant la focale d’analyse du développement vers l’interaction entre les développeurs et les développés. De nombreux travaux prennent pour objet la genèse, la mise en œuvre et /ou l’évaluation des politiques de développement et de coopération et permettent de restituer la complexité des mécanismes sociaux à l’œuvre (intérêts divergents des groupes d’acteurs impliqués, appropriations différenciées, temporalités contrastées, système de concurrences et d’alliances…) qui expliquent les écarts entre les objectifs énoncés, les réalisations et leurs mesures.


Một số đặc trưng về định hướng giá trị của người lao động ở nước ta hiện nay

Dưới góc nhìn về giá trị và định hướng giá trị, trên cơ sở đối chiếu với định hướng giá trị truyền thống của người lao động, bài viết phân tích một số đặc trưng về định hướng giá trị và đưa ra một số biện pháp nhằm điều chỉnh một số định hướng giá trị có tính chất lệch chuẩn của người lao động ở nước ta hiện nay.


Vai trò của xã hội học quản lý trong việc giải thích một số nguyên nhân và các yếu tố tác động đến tình trạng nghèo khổ của phụ nữ nghèo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bài viết phối hợp các phương pháp phân tích tài liệu, điều tra định lượng thông qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu một số cá nhân điển hình góp phần làm rõ hơn những nguyên nhân và các yếu tố tác động đến tình trạng nghèo khổ của một lớp phụ nữ đô thị - trường hợp những phụ nữ nghèo đang sống ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


Xác định danh hiệu các tiểu vương quốc (?) thuộc miền bắc vương quốc cổ Chiêm Thành/Cham Pa tại miền trung Việt Nam trong các thế kỷ từ XI đến XV

Bài viết xác định danh hiệu các tiểu vương quốc thuộc miền bắc vương quốc cổ Chiêm Thành/Cham Pa tại miền trung Việt Nam trong các thế kỷ từ 11 đến thế kỷ 15; những địa danh Vijaya, Amaravati, Ulik, Vvyar, Jriy và Traik đã xuất hiện trên văn bia Chiêm Thành/Champa để đối sánh với các địa danh đã xuất hiện trong các thư tịch cổ của Việt Nam và Trung Hoa từ Nam ra Bắc.


Dân số và nguồn nhân lực của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Một số chủ trưởng của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; những kết quả đạt được về công tác dân sốn và kế hoạch hóa gia đình; nguồn nhân lực; dân số hoạt động kinh tế; tình trạng thất nghiệp... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tiến triển về bình đẳng giới ở Việt Nam sau 20 năm đổi mới (Một phân tích từ các số liệu tổng điều tra dân số 1989, 1999, 2009)

Bài viết trình bày bình đẳng giới được coi là mục tiêu ưu tiên trong sự phát triển của xã hội đương đại, là một trong 10 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) mà cộng đồng quốc tế, bao gồm Việt Nam đã cam kết đạt được. Ở Việt Nam, bình đẳng giới được đặt ra ngay từ xã hội chủ nghĩa chế độ được thành lập (Hiến pháp năm 1946). Sau 25 năm chính sách đổi mới nền kinh tế Việt Nam, xã hội đã có nhiều thay đổi tích cực. Bình đẳng giới cũng đã đạt được nhiều tiến bộ. Sự khác biệt về giới trong kinh tế và xã hội xu hướng lĩnh vực đang thu hẹp, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và việc làm. Kết quả đã đến từ tổng điều tra dân số tại Việt Nam trong 20 năm qua cho thấy giáo dục của trẻ em gái cơ hội đã tương tự như con trai; phụ nữ ngày càng bình đẳng hơn nam giới trong giáo dục đại học; phụ nữ ngày càng năng động, tham gia vào quá trình di cư và trong lực lượng lao động xã hội là Tương tự như đàn ông; tuổi thọ của phụ nữ ngày càng chiếm ưu thế so với nam giới...


Chính sách phát triển các dân tộc miền Tây Nam Bộ

Bài viết nghiên cứu chính sách phát triển các dân tộc miền Tây Nam Bộ với những thành tự và hạn chế để có cái nhìn tổng quát hơn, làm nền tảng cho các nghiên cứu phát triển các dân tộc ở miền Tây Nam Bộ sau này.


Thiết chế xã hội truyền thống của cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế: Đặc trưng và vận dụng

Thiết chế xã hội vùng đầm phá Thừa Thiên Huế trải qua hàng trăm năm đã đóng một vai trò quan trọng, có chức năng điều hòa và kiểm soát rất hiệu quả các tác động của con người lên vùng đầm phá thông qua hệ thống gia đình, dòng họ, làng vạn và các niềm tin, phong tục tập quán, các chuẩn mực ứng xử.


Biến đổi sinh kế của người M’Nông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk dưới tác động thủy điện buôn Tua Srah

Trong những năm gần đây, tác động của thủy điện đối với đời sống của người dân tộc thiểu số luôn là nguồn gốc của cuộc tranh luận giữa các nhà kinh tế, nhà môi trường, nhà đầu tư, nhà nhân học và cả cộng đồng bị ảnh hưởng và khó có thể đi đến hồi kết.Thủy điện Buôn Tua Srah được xây dựng trên sông Krông Knô, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.


Nguồn gốc và ý nghĩa các tộc danh ở Việt Nam

Nguồn gốc của các tộc danh có thể là những danh xưng tự gọi, nhưng thường xuất phát từ cách gọi để phân biệt của các cộng đồng lân cận. Các cộng đồng người thường dựa vào nơi cư trú hoặc một điểm đặc trưng, đặc thù về văn hóa của các cộng đồng láng giềng để đặt tên cho họ.


Mạng lưới xã hội và giải pháp hỗ trợ tăng cường mạng lưới xã hội đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương

Mạng lưới xã hội chủ yếu của lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương là hệ thống thân tộc và đồng hương, nhưng họ thường ít tham gia hoạt động của các tổ chức xã hội ở nơi làm việc và nơi tạm trú. Vì vậy, giải pháp hỗ trợ là cần phải có sự hiệp lực của các tổ chức chính thức và phi chính thức trong việc tăng cường mạng lưới xã hội đối với lao động Khmer nhập cư.


Nguồn vốn vật chất và xã hội của các hộ gia đình ở xã Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau)

Bài viết giới thiệu về sự biến đổi nguồn vốn vật chất và vốn xã hội của các hộ gia đình ở xã Thới Bình giai đoạn 2000-2015 dựa trên kết quả khảo sát 125 chủ hộ và phỏng vấn 20 chủ hộ, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển hai nguồn vốn này trong thời gian tới.


Làng nghề gốm sứ Bình Dương và phát triển du lịch ở địa phương

Nội dung bài viết giới thiệu về làng gốm sứ Bình Dương và sự phát triển du lịch tại địa phương với một số nội dung: khái lược về dòng gốm Bình Dương, đặc điểm văn hóa của dòng gốm Bình Dương, giải pháp bảo tồn và phát huy di sản gốm sứ Bình Dương. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Sức sông của Nho giáo

Bài viết này tập trung vào sức sống của Nho giáo ở Trung Quốc, một chủ đề đã thu hút rất nhiều sự chú ý của học giả kể từ phong trào thứ tư. Tinh thần của Khổng Tử, nói một cách ẩn dụ, vẫn ảnh hưởng đến trí thức Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau. Là một hệ thống các ý tưởng đạo đức và triết học, Nho giáo xứng đáng sở hữu một vị trí của niềm tự hào trong ngày hôm nay trong một nỗ lực toàn cầu để nắm bắt với các cuộc khủng hoảng đạo đức rộng lớn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội.


Một số vấn đề về quan hệ tộc người vùng biên giới Việt - Lào ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết tập trung giải quyết một vấn đề đang diễn ra khá phức tạp hiện nay ở vùng biên giới Việt - Lào ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực trạng quan hệ tộc người ở vùng biên giới và những nguyên nhân, tác động của nó đến sự phát triển bền vững xã hội vùng biên giới.


Tầm nhìn về Thất Sơn: Một mô hình hai tác dụng

Bửu Sơn Kỳ Hương là tôn giáo bản địa đầu tiên ở Nam Bộ, mang tinh thần nhập thế cao. Trong buổi đầu truyền đạo, Bửu Sơn Kỳ Hương đã đẩy mạnh việc khai khẩn vùng Thất Sơn (An Giang), là miền biên viễn phía tây nam đất nước. Bài viết này phân tích mô hình “Trại ruộng” của các tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong buổi đầu khai phái vùng Thất Sơn vào nửa sau thế kỷ XIX.


Nghiên cứu hệ tiêu chí đo lường vốn xã hội ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu quan niệm về vốn xã hội, các tiêu chí đo lường vốn xã hội của các nước, của các tổ chức quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam.


Đạo “Ông Trần” và quá trình phát triển đảo Long Sơn/núi Nứa ở Vũng Tàu

Xã đảo Long Sơn/ Núi Nứa (TP Vũng Tàu) chính là mô hình công xã nông thôn thực sự do ông Trần (tức Lê Văn Mưu) xây dựng vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX dựa trên giáo lý Tứ ân của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa mà người dân địa phương gọi là đạo “Ông Trần”.


Chăm sóc và nuôi dạy trẻ em của người Việt Nam sinh sống tại Canada

Việc nuôi dạy trẻ em của người Việt Nam sinh sống ở Canada hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập, bao gồm: Mâu thuẫn giữa quá trình Canada hóa trẻ em Việt Nam và trách nhiệm của trẻ đối với gia đình, họ hàng Việt Nam, sự khác biệt về mức độ tiếp thụ văn hóa Canada giữa những người mẹ Việt Nam nhập cư và con cái của họ, rào cản từ những nguyên tắc được luật hóa trong việc chăm sóc và nuôi dạy con ở Canada.


Chính phủ kiến tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

Chính phủ kiến tạo địa phương cũng là mô hình đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình Trung Quốc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Bài viết này phân tích làm rõ những nội dung chính phủ kiến tạo địa phương Trung Quốc trong bối cảnh thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới với mục đích đưa lại một số gợi mở cho Việt Nam.


Nhạc cụ truyền thống giữa biên giới văn hóa và biên độ dân tộc

Khi dựng lên thành lũy bảo vệ sự độc đáo của truyền thống văn hóa, chúng ta đối diện trước biên giới văn hóa và biên độ dân tộc. Biên giới nào cần duy trì, bảo vệ như một thành lũy nhằm bảo lưu tính độc đáo và biên độ nào cần vượt qua như một rào cản gây trở ngại trên con đường phát triển? Bài viết này đề cập tới vấn đề trên giới hạn trong phạm vi nhạc cụ dân tộc.


Thực trạng trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá thực trạng trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam qua sáu nội dung: Thực hiện hợp đồng lao động, đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập và lương tối thiểu, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, tạo cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn.


Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến hiệu quả của hợp tác xã: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu tìm hiểu các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả của hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả mẫu, phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 216 hợp tác xã trên địa bàn TPHCM.


Ebook Principles of fraud examination (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Principles of fraud examination" has contents: Billing schemes, cash larceny, check tampering, payroll schemes, expense reimbursement schemes, register disbursement schemes, noncash assets,... and other contents.


Ebook The police in America (9/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "The police in America" has contents: Police and society, the history of the american police, the contemporary law enforcement industry, police organizations, peacekeeping and order maintenance,... and other contents.


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
  • 20/02/2016
  • 58.661
  • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu