Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vi phạm hành chính (745)

Chỉ thị số 10/CT-TTG ban hành ngày 22/4/2019

Chỉ thị số 10/CT-TTG về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Chỉ thị số 12/CT-TTg ban hành ngày 25/4/2019

Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2019.


Công điện số 424/CĐ-TTg

Công điện số 424/CĐ-TTg về vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 01 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Nghị định số 162/2018/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.


Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung và một số mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Điện Biên

Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


Nghị quyết số 03/2017/NQ­-HĐND Tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết số 03/2017/NQ­-HĐND quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND Tỉnh Bạc Liêu

Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND về việc quy định mức chi thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.


Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc Sửa đổi một số điều của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1175/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số 1175/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Quyết định số 1364/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định số 1364/QĐ-UBND bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình từ 01/01/2016 đến 30/6/2016. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;


Quyết định số 1457/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Quyết định số 1487/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Nghị định số 50/2016/NĐ-CP

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Thông tư số 05/2017/TT-BTC

Thông tư 05/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.


Nghị định số 33/2017/NĐ-CP

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 104/2017/NĐ-CP

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 84/2017/NĐ-CP

Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.


Nghị định số 28/2017/NĐ-CP

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.


Nghị định số 23/2017/NĐ-CP

Nghị định số 23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
 • 28/03/2017
 • 63.414
 • 966

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP
 • 01/11/2017
 • 96.061
 • 803
Don XN hoan canh KK
 • 14/01/2011
 • 41.485
 • 774
Thông tư 27/2011/TT-BCT
 • 02/09/2011
 • 75.302
 • 571

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu