Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.712)

Xây dựng hệ thống bài tập chương từ trường nhằm đánh giá năng lực vật lí của học sinh

Bài viết giới thiệu cách thức xây dựng hệ thống bài tập phần từ trường bao gồm 14 bài tập nhằm đánh giá năng lực vật lí của học sinh. Mỗi bài tập được phân hóa thành 3 mức độ khác nhau. Hệ thống bài tập này đã được thử nghiệm để đánh giá 73 học sinh lớp 11 tại trường trung học phổ thông. Kết quả ban đầu đã được phân tích và so sánh với kết quả học tập của học sinh. Kết quả cho thấy có sự phù hợp của bài làm đánh giá năng lực đã xây dựng và kết quả học tập môn vật lí của học sinh.


Ebook Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ

Ebook Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt các câu hỏi đáp về Khoa học và Công nghệ – có tất cả 77 chủ điểm bao gồm mọi lĩnh vực từ khoa học thuần túy như “Ai đã khám phá ra cấu trúc nguyên tử?”, “Kính tiềm vọng thường được đặt ở đâu?” cho đến những chủ điểm mang tính kỹ thuật ứng dụng như “Nhựa được làm bằng gì?” “Men được dùng để làm gì?” v.v. Với các chủ điểm phong phú và đa dạng như thế, trong quá trình chuyển dịch chúng tôi hết sức cẩn trọng để vừa bảo đảm đúng nội dung và văn phòng vừa thể hiện được mục tiêu thông tin tri thức khoa học.


Ebook Những điều bạn nên biết về không gian

Ebook Những điều bạn nên biết về không gian trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt nội dung về vũ trụ, nhằm đưa bạn đọc vào thám hiểm không gian với vô số hành tinh, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời của chúng ta. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Những điều bạn nên biết về trái đất

Ebook Những điều bạn nên biết về trái đất trình bày bao quát nhiều chủ điểm đa dạng như cấu tạo bên trong lớp vỏ trái đất, khí quyển của trái đất, áp suất khí quyển và gió, sự phong hóa, núi, đá, núi lửa v.v. Mời các bạn tham khảo!


Sử dụng phương pháp phổ để giải phương trình Boltzmann cho các chất khí có độ nhớt trong không gian 3 chiều

Được sự gợi ý và hướng dẫn bởi GS. Trần Minh Bình, chúng tôi đề xuất một phương pháp giải tích số đầu tiên cho phương trình Boltzmann cho các chất khí có ma sát giữa các phân tử trong không gian 3 chiều. Phần lớn các ứng dụng trong thực tế được biểu diễn trong không gian này. Các chất khí có ma sát giữa các phân tử khi va chạm thì giá trị hàm mật độ của chúng sẽ giảm dần về 0. Tốc độ giảm này tỷ lệ thuận với giá trị của ma sát.


Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng

Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng đã được nghiên cứu bởi hệ phương trình tốc độ mở rộng cho một số tùy ý các bước sóng trong vùng phổ phát xạ của laser màu. Các kết quả thu được đã chứng tỏ rằng cường độ laser là một hàm theo thời gian và bước sóng. Sự dập tắt dao động phụ thuộc rất mạnh vào bước sóng và tham số của buồng cộng hưởng (BCH).


Nghiên cứu hiện tượng kết cặp của phonon quang dọc và plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn InAlAs

Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu về hiện tượng kết cặp của phonon quang dọc và plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn InxAl1−xAs bằng lý thuyết hàm điện môi. Chúng tôi khảo sát sự lan truyền của sóng điện từ trong các lớp bán dẫn từ đó tìm ra sự phụ thuộc của hệ số truyền qua của các lớp bán dẫn vào tần số của sóng điện từ.


Nghiên cứu tính chất quang của màng silica titania alumina pha tạp Er3+ ứng dụng trong dẫn sóng phẳng

Hình thái bề mặt và tính chất vô định hình của màng thuỷ tinh đa thành phần được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ nhiễu xạ tia X. Các đặc trưng liên kết trong màng SiO2:TiO2 pha tạp được phân tích bởi phổ hấp thụ hồng ngoại (FTIR). Ảnh hưởng của nồng độ ion Er3+ tới cường độ huỳnh quang của màng được khảo sát trong vùng bước sóng 1.530 nm và vùng nhìn thấy, tại nồng độ Er3+ là 0,5% mol thì cường độ huỳnh quang đạt giá trị cực đại.


Về môđun giả-s-nội xạ

Bài báo này giới thiệu về lớp môđun giả-s-nội xạ. Một Rmôđun phải M được gọi là N-giả-s-nội xạ nếu mọi đơn cấu f : K → M có thể mở rộng được đến một đồng cấu g : N → M trong đó N là Rmôđun phải và K là môđun con của môđun con suy biến Z(N). Chúng ta thu được nhiều tính chất của lớp môđun này và áp dụng vào vành.


Polaron từ trong vật liệu bán dẫn từ pha loãng

Áp dụng lý thuyết trường trung bình động cho mô hình Kondo mạng, chúng tôi khảo sát trạng thái polaron từ trong vật liệu bán dẫn từ pha loãng. Sau khi thu được hệ phương trình tự hợp cho phép xác định các hàm Green đơn hạt, chúng tôi xây dựng công thức khảo sát tán xạ Raman B1g.


Linear quadratic optimal control problem of stochastic switching systems

The stochastic optimal control problem of linear switching systems with quadratic cost function is investigated. The contribution of this paper is to present a necessary and sufficient condition of optimality for considered switching systems.


6D-slam with navigable space discovering

To create global map we take obstacles as natural landmarks, it is however necessary to find the correspondences between landmarks by use of a Bhatacharayya distance. Our experiments demonstrate the functionality of estimating the exact pose of the robot and the consistence of the global map of the environment.


Noise removal from electrocardiogram signals using leaky and normalized version of adaptive noise canceller

In this paper we present an adaptive filter for denoising the ECG signal based on Leaky Normalized Least Mean Square (LNLMS) algorithm. The adaptive filter essentially minimizes the mean squared error between a primary input, which is the noisy ECG, and a reference input, which is either noise that is correlated in some way with the noise in the primary input or a signal that is correlated only with ECG in the primary input.


A study on real time lane change assistant method with side mirror cameras

According to the achieved data, lane detection is developed by analyzing angles of the line segments, and area between two lanes on the same side of vehicle is defined. In the vehicle detection, based on the brightness and darkness between vehicle and road, vehicle is detected in real-time using the simple algorithm. Finally, kalman filter is used in vehicle tracking for vehicle information such as distance or speed.


Battle field speech enhancement using an efficient unbiased adaptive filtering technique

In this paper we present a novel adaptive filter for de-noising the speech signals based on unbiased and normalized adaptive noise reduction (UNANR) algorithm. The UNANR model does not contain a bias unit, and the coefficients are adaptively updated by using the steepest-descent algorithm.


A compute method of analog circuit fault diagnosis via particle swarm optimization

In this paper, we present a new recursive method to compute higher order sensitivities of node voltages. Using the sensitivity coefficients we formulate multivariate polynomial equations. Fault identification is obtained by solving these equations concerned with element deviations. This task can be accomplished by using a multivariable Particle Swarm Optimization (PSO) for solving nonlinear multivariable equations.


Multimodal biometric person authentication using fingerprint, face features

In this paper, the authors present a multimodal biometric system using face and fingerprint features with the incorporation of Zernike Moment (ZM) and Radial Basis Function (RBF) Neural Network for personal authentication.


Optimization of conditions for extraction of collagen from the skin of Pangasius hypophthalmus by response surface methodology

The effects of four independent variables (pepsin enzyme content, acetic-acid concentration, liquid/solid ratio, and temperature) on the extraction yield of collagen from Pangasius hypophthalmus skin were evaluated. The optimal conditions to obtain the highest yield were determinded as follows: a pepsin enzyme content of 0.25%, a acetic-acid concentration of 0.75 M, a liquid/solid ratio of 80, a temperature of 13.9 oC. The predicted yield was 73% which was in agreement with the actual value (P


Developed blimp robot based on ultrasonic sensors using possibilities distribution and fuzzy logic

In this paper, we present obstacles avoidance and altitude control algorithms based on fuzzy sets and possibilities distributions to control the blimp’s complexity and main behaviors of the system.


Application of ontology to knowledge management of sucker rod pumping system fault diagnosis

The comprehensive diagnosis ontology database, including the knowledge domains of fault, collection and structure, is established. And the relationships among the ontology are described.


A robust digital watermarking using discrete wavelet transform in chrominance channel

The obtained results show significant improvement in terms of quality and fidelity of extracted signal. Also, the improvements in terms of robustness by the proposed method work effectively against various common image-processing-based attacks especially against compression attacks.


Semi-solid state printer

In this approach, the printing time can be minimized to a few milliseconds, because of the quick response time of the actuator. The thickness of the semi-solid state printer can be as low as few millimeters! The length and width can be customized as per the size of paper. In brief, it can be proved as extremely thin, incredibly fast and silent printer.


Optimized FPGA design, verification and implementation of a neuro fuzzy controller for PMSM drives

To reduce the resource usage while implementing in field programmable gate array (FPGA), a sequential execution using finite state machine (FSM) is applied. Thirdly, based on electronic design automation (EDA) simulator link, a simulation work is constructed by MATLAB/Simulink and ModelSim co-simulation mode which the PMSM, inverter and speed command are performed in Simulink as well as the speed controller of PMSM drives is executed in ModelSim.


Efficient and secure biometric image stegnography using discrete wavelet transform

Instead of embedding secret data anywhere in image, it will be embedded in only skin tone region. This skin region provides excellent secure location for data hiding. So, firstly skin detection is performed in cover images and then Secret data embedding will be performed in DWT domain as DWT gives better performance than DCT while compression. This biometric method of Steganography enhances robustness than existing methods.


Design and analysis of ZVZCS converter with active clamping

The principle of operation is explained and analyzed. The features and design considerations of the new converter are also illustrated and verified on an 1.8 kW, 100 kHz IGBT based experimental circuit.


Power: Polar wavelet-gaussian filter for ring artifact suppression in CT imaging systems

In this paper, we propose an efficient, fast, powerful and stable improved hybrid algorithm in the Polar domain for eliminating the ring artifacts. This algorithm provides tight condensation of artifacts and hence preserves all the structure information in the image with reduced computational complexity. The results show that the superiority of new algorithm comparing with the existing techniques.


Physical and chemical properties affected by temperature in copper films chemical mechanical polishing

The results indicated that the removal rate will increase with higher rotation speed and increasing loading pressure. Besides, higher polishing temperature will cause the higher removal rate and higher surface roughness and the slurry with 3wt% hydrogen peroxide has the highest removal rate for copper CMP process.


Removing lipid from crude collagen of pangasius hypophthalmus with supercritical carbon dioxide

The collagen product has high molecular weight and consists of and γ chain. The composition of collagen was: HP of 93.72 mg/g, organic compounds of 84.02%, moisture of 15.25%, lipid of 0.40% and ashes of 0.291%. The characteristics satisfied the requirements of cosmetic, pharmaceutical and food applications.


TDOA computation using multicarrier modulation for sensor networks

In this paper, we propose a Bandwidth Efficient TDOA (Time difference of arrival) Computation using OFDM for Sensor Networks. Simulation results indicate the performance of the algorithm in terms of Signal-to-Noise (SNR) ratio and Bandwidth utilization considering Centralised and DeCentralised methods.


Supply chain multidimensional automated model

The aim of the research is to create the Optimal Multidimensional Model for small and medium sized companies in order to help them map out the best supply chain. The supply chain Automated Multidimensional Model is an interactive system that helps industries with automated facilities and products pick the best supply chain model for their market and commodities.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tìm hiểu về đèn huỳnh quang
  • 22/08/2011
  • 23.086
  • 521
Bài giảng Màng quang học
  • 16/09/2016
  • 71.168
  • 759
QUANG ĐIỆN VẬT LÝ
  • 15/03/2011
  • 10.191
  • 236

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu