Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (7.169)

Khảo sát sự ảnh hưởng của lượng tiền chất Aptes đến sự hình thành nano composit Fe3O4/ZnO

Bài viết trình bày ảnh hưởng của lượng tiền chất 3-aminopropyl triethoxysilane (APTES) đến thành phần, tính chất của vật liệu nano composit đa tính năng từ tính - bán dẫn Fe3O4/ZnO được chế tạo bằng phương pháp hoá lý.


Khảo sát công nghệ nhiệt luyện tấm hợp kim nhôm biến dạng AK6

Bài viết trình bày về nghiên cứu thực nghiệm khảo sát cơ tính, độ dẫn điện của các tấm hợp kim nhôm biến dạng AK6 sau nhiệt luyện tôi và hóa già. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sau gia công biến dạng ép chảy và dập nóng, nhiệt độ tôi hợp kim AK6 nằm trong khoảng (510-520)oC, nhiệt độ hóa già thích hợp là 165oC cho kết quả giới hạn bền, giới hạn chảy, độ dẫn điện cao, trong khi độ dẻo dai vẫn giữ được tương đối cao sau thời gian hóa già 9h.


Chế tạo và khảo sát tính chất quang của quả cầu nano Gd2O3 pha Eu3+ nhằm ứng dụng trong y sinh

Trong bài viết này Gd2O3:Eu3+ được tổng hợp bằng phương pháp hóa học nhiều bước với các tỷ lệ nồng độ mol [Eu3+]/[Gd3+] khác nhau 3, 4, 5, 6 và 7%. Các sản phẩm sau khi tổng hợp được nung ở các nhiệt độ khác nhau 650, 850 và 900 oC. Đặc trưng của các mẫu sau khi tổng hợp và nung được khảo sát bởi nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM), phổ tia X tán xạ năng lượng (EDX) và kỹ thuật phân tích nhiệt vi sai (DTA). Tính chất quang học của các mẫu tổng hợp được khảo sát bằng phương pháp quang phổ phát quang ở nhiệt độ phòng.


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 5 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 5: Lý thuyết bền" trình bày khái niệm về lý thuyết bền; các thuyết bền cơ bản; thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng; thuyết bền và các trạng thái ứng suất giới hạn; việc ứng dụng các thuyết bền...


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 11 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 11: Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm" tìm hiểu các kiến thức về khái niệm về sự ổn định của trạng thái cân bằng; khảo sát ổn định trong miền đàn hồi; ứng suất tạm thời; giới hạn áp dụng công thức Euler; ổn định ngoài miền đàn hồi; phương pháp thực hành tính ổn định thanh chịu nén...


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 2 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 2: Lý thuyết nội lực" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học những kiến thức khái niệm về nội lực, phương pháp khảo sát, ứng suất; các thành phần nội lực, cách xác định.


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 6 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 6: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang" với các kiến thức khái niệm về mặt cắt ngang; mômen tĩnh – trọng tâm; mô men quán tính – hệ trục quán tính chính trung tâm. Để nắm chi tiết hơn nội dung bài giảng phục vụ học tập, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 7 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 7: Uốn phẳng thanh thẳng" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được những kiến thức về khái niệm chung uốn phẳng thanh thẳng; uốn thuần túy phẳng; thiết lập công thức tính ứng suất; hình dáng hợp lý của mặt cắt ngang; uốn ngang phẳng; kiểm tra bền dầm chịu uốn ngang phẳng; quỹ đạo ứng suất chính...


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 9 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 9: Xoắn thuần túy" cung cấp đến các bạn những kiến thức khái niệm xoắn thuần túy; xoắn thuần túy thanh thẳng tiết diện tròn; xoắn thanh thẳng tiết diện chữ nhật; tính lò xo hình trụ bước ngắn chịu lực dọc trục; một số bài tập vận dụng.


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 10 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp" với các kiến thức khái niệm thanh chịu lực phức tạp; thanh chịu uốn xiên; ứng suất pháp trên mặt cắt ngang; đường trung hòa và biểu đồ ứng suất; ứng suất pháp cực trị và điều kiện bền; thanh chịu cộng kéo...


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 12 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 12: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời" được biên nhằm giúp người học nắm những kiến thức về đặc điểm bài toán, phương pháp chính xác, phương pháp gần đúng, ứng suất và kiểm tra bền, thanh có độ cong ban đầu; xác định lực tới hạn bằng thực nghiệm thanh liên kết khớp hai đầu; cột chịu nén lệch tâm.


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 13 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 13: Tải trọng động" khái niệm tải trọng động; thanh chuyển động với gia tốc là hằng số; vô lăng quay đều; dao động của hệ một bậc tự do; phương trình vi phân dao động cưỡng bức của hệ một bậc tự do; dao động tự do; dao động tự do có cản...


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 3 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 3: Kéo, nén đúng tâm" cung cấp các kiến thức về khái niệm kéo, nén đúng tâm; ứng suất trên mặt cắt ngang; biến dạng của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm; đặc trưng cơ học của vật liệu; nén vật liệu dẻo; thế năng biến dạng đàn hồi... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 4 (Lê Đức Thanh)

"Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 4: Trạng thái ứng suất"thông tin đến các bạn những kiến thức về những khái niệm về trạng thái ứng suất; trạng thái ứng suất bài toán phẳng, phương pháp giải tích; trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng, phương pháp đồ thị; ứng suất trên mặt cắt nghiêng...


Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 8 (Lê Đức Thanh)

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn" để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm chung về chuyển vị của dầm chịu uốn; phương trình vi phân của đường đàn hồi; lập phương trình đường đàn hồi bằng phương pháp tích phân không định hạn; bài toán siêu tĩnh; phương pháp diện tích Mômen...


Một số định lý ánh xạ mở đa trị và ứng dụng

Bài viết trình bày một số kết quả liên quan đến nguyên lý ánh xạ mở và ánh xạ ngược của ánh xạ đa trị. Các kết quả được ứng dụng nghiên cứu tính điều khiển được của hệ điều khiển hữu hạn chiều.


Nghiên cứu nguyên lý, chế thử súng điện từ

Một đặc tính khác của việc sử dụng điện từ so với các phương pháp thông thường đó chính là hệ thống tăng tốc, hệ thống này liên tục tăng tốc cho viên đạn trong suốt quá trình viên đạn chuyển động trong nòng súng. Hệ thống tăng tốc sẽ được chia ra các giai đoạn khác nhau nhằm đạt được tốc độ đầu nòng lớn nhất có thể.


Khảo sát một số đặc trưng cơ bản của Laser bán dẫn công suất cao ở chế độ xung ngắn

Trong nghiên cứu này sử dụng máy phát xung ngắn, dòng lớn để nuôi laser và các hệ thiết bị được lắp ráp nhằm nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của laser công suất cao ở chế độ xung ngắn phát ra bước sóng 940nm.


Chế tạo và đánh giá khả năng sử dụng liều kế CaSO4:Tm trong đo liều tích lũy môi trường lòng đất

Bài viết giới thiệu công nghệ chế tạo và các tính chất nhiệt phát quang của liều kế trên cơ sở vật liệu CaSO4:Tm. Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng trong đo liều phóng xạ cho thấy liều kế chế tạo từ vật liệu CaSO4:Tm có tốc độ suy giảm tín hiệu khá thấp (vào khoảng 2,0%), có độ nhạy cao (vào khoảng μGray) và có độ ổn định nhiệt, cơ, hoá và quang học cao,...


A multilevel image thresholding approach using history-based adaptive differential evolution with linear population size reduction algorithm

This study aims at developing a metaheuristic based image thresholding method via the employments of the HistoryBased Adaptive Differential Evolution with Linear population size reduction algorithm (LSHADE) and the Otsu objective function. The LSHADE algorithm is used to determine an appropriate set of threshold levels that maximizes the separation between clusters of pixels. Experimental results with four applications demonstrate the usefulness of the newly developed tool.


Điều chế vật liệu composite silica/carbon từ vỏ trấu và bước đầu nghiên cứu khả năng làm vật liệu điện cực âm cho pin sạc Li-ion

Vỏ trấu là một phụ phế phẩm nông nghiệp phổ biến và có trữ lượng dồi dào tại Việt Nam. Về thành phần, trấu là nguyên liệu giàu silica (SiO2) nên có thể sử dụng để chế tạo vật liệu điện cực âm sử dụng cho dòng pin sạc Li-ion. Các quy trình tổng hợp vật liệu silica sử dụng cho pin sạc trên thế giới hiện nay thường phức tạp, chi phí cao và tốn nhiều năng lượng. Trong bài viết này, KOH được sử dụng để xử lý bề mặt tro trấu để điều chế vật liệu composite SiO2/C.


Đánh giá hiệu suất bia chuyển đổi electron-tia X sử dụng trong xử lý bức xạ

Bài viết trình bày hiệu suất chuyển đổi tia X được xác định bằng thực nghiệm đo liều hấp thụ gây ra bởi chùm electron và chùm photon kết họp mô phỏng MCNP4c2 cho các bia khác nhau, với các mức năng lượng chùm electron tới bia 5 MeV, 7,5 MeV và 10 MeV. Kết quả mô phỏng MCNP4c2 và đo thực nghiệm đo liều bằng liều kế phim cho thấy hiệu suất chuyển đổi phụ thuộc vào vật liệu bia và năng lượng chùm electron tới.


Đánh giá khả năng kích thích cộng hưởng plasmon của các kim loại Pd, Ti VÀ Cr

Khả năng kích thích cộng hưởng plasmon bề mặt của các kim loại Pd, Ti và Cr đã được bài viết đánh giá theo bước sóng kích thích. Kết quả tính toán lí thuyết dựa trên sóng ánh sáng phân cực p lan truyền dọc theo bề mặt kim loại được sử dụng để lí giải các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại sóng cộng hưởng plasmon.


Bistable characteristic of signal transmitted through the symmetric nonlinear michelson interferometer

Symmetric Nonlinear Michelson Interferometer (SNMI) operating as optical bistable device has been theoretically investigated. The general output-input intensity relation is introduced for case the output signal transmitted through SNMI. The bistable characteristic (hysteresis) is calculated and presented for some cases the structural parameters were selected specifically.


Sai sót ở các tài liệu tham khảo tại Việt Nam khi viết về thuyết tương đối

Bài viết cũng chỉ ra những bất hợp lí khi sử dụng khái niệm khối lượng tương đối tính trong không-thời gian bốn chiều và khi khảo sát khối lượng photon. Các giáo trình, bài giảng, sách giáo khoa cần có những chỉnh sửa hợp lí và kịp thời để phù hợp với kiến thức khoa học mới đã được cập nhật trong vật lí hiện đại.


Computer simulation for finding nonclassical properties in kerr nonlinear coupler with nonlinear exchange

In this paper, we present the techniques of simulation modelling for quantum dynamics of Kerr nonlinear coupler system which consists of two nonlinear quantum oscillators mutually coupled by continuous nonlinear interaction. We show that by using evolution operator formalism we can model the quantum system and derive the “exact” solution for finding the existence of nonclassical properties in terms of squeezing, antibunching, intermodal entanglement and their higher order counterparts under the effect of dissipation process.


Ảnh hưởng của tỷ lệ khối lượng oligome epoxidimetacrylat và monome 1,6- hexandiol diacrylat đến phản ứng và tính chất của lớp phủ khâu mạch bằng tia tử ngoại

Bài viết trình bày ảnh hưởng của tỷ lệ khối lượng oligome epoxidimetacrylat và monome 1,6- hexandiol diacrylat đến phản ứng và tính chất của lớp phủ khâu mạch bằng tia tử ngoại.


Mô phỏng số dòng chảy qua trụ tròn với 2 bộ điều khiển xoay có dạng chữ thập được đặt phía sau

Bài viết trình bày phương pháp biên nhúng được áp dụng để khảo sát sự hiệu quả của việc điều khiển dòng chảy qua trụ tròn bằng cách đặt 2 bộ điều khiển xoay có dạng chữ thập. Kết quả cho thấy lực nâng và lực cản tác dụng lên trụ tròn giảm đáng kể khi tốc độ quay của 2 chữ thập tăng dần. Ngoài ra, ảnh hưởng từ vị trí đặt 2 chữ thập đến hệ số cản và hệ số nâng cũng được khảo sát.


Xác định bề dày vật liệu bằng phương pháp truyền qua của hạt beta

Bài viết khảo sát sự suy giảm của chùm hạt beta với các bề dày khác nhau của vật liệu chúng tôi xác định được những đường cong suy giảm ứng với từng loại vật liệu. Từ đó có thể xác định được bề dày của vật liệu nhẹ nằm trong giới hạn cho phép.


Bài giảng Vật lý chất rắn đại cương – Chương 2: Tính chất cơ học của vật rắn tinh thể

"Bài giảng Vật lý chất rắn đại cương – Chương 2: Tính chất cơ học của vật rắn tinh thể" cung cấp đến các bạn kiến thức về đường cong biến dạng của tinh thể: ứng suất, biến dạng; phương trình truyền sóng đàn hồi trong tinh thể/biến dạng đàn hồi; biến dạng dẻo: các lớp tinh thể trượt đi so với nhau; ứng suất trượt tới hạn theo Frenkell; tinh thể thực; các quá trình phá huỷ...


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu