Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (7.208)

Tổng hợp và phân tích đặc tính quang của các vi hạt cầu ZnO

Bài viết tiến hành thực nghiệm tổng hợp hạt ZnO hình cầu, kích thước micro mét với bề mặt trơn bằng phương pháp tăng trưởng thủy nhiệt. Đặc tính cấu trúc của hạt được phân tích chi tiết bằng kỹ thuật tán xạ tia X và phổ tán xạ đàn hồi Raman.


Tính toán gia cường mái dốc nền đào bằng hệ neo mềm ứng suất trước chống sụt trượt - đá rơi cho tuyến đường hoàng văn thái nối dài đi Bà Nà thành phố Đà Nẵng

Bài viết giới thiệu công nghệ mới sử dụng hệ neo mềm ứng suất trước vào việc chống sụt trượt - đá rơi cho mái dốc nền đào mất ổn định trên tuyến đường du lịch Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà.


Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa

Mục đích của nghiên cứu này nhằm chế tạo ra một vật liệu composite trên nền nhựa epoxy đóng rắn bởi amin được gia cường bằng sợi xơ dừa, bao gồm các kết quả về chế tạo vật liệu, xác định các tính chất vật lý, các tính chất cơ học của vật liệu composite thu được, sau đó so sánh với các tính chất của nhựa. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này cũng được ứng dụng để sản xuất ra một loại vật lưu niệm, mà cụ thể là logo của Trường Cao đẳng Công nghệ.


Ứng dụng phương pháp gradient phối ngẫu hiệu chỉnh để nhận dạng thông số của hệ thống

Bài viết tiến hành nghiên cứu vấn đề giải bài toán ngược liên quan đến việc nhận dạng giá trị các thông số bất định của hệ thống được mô tả bởi phương trình đạo hàm riêng. Phương pháp nhận dạng trực tuyến hàm mật độ nhiệt lượng của nguồn nhiệt di động được đề xuất dựa trên phương pháp gradient phối ngẫu hiệu chỉnh kết hợp với phương pháp cửa sổ trượt có dự báo.


Application of an innovative draw solute in forward osmosis (FO) processes

This study aims to do the following: (1) assess the influence of various draw solute concentrations on FO system; (2) evaluate the efficiency of the application of NaCl mixed with EDTA-2Na as draw solute in FO/MD for desalinating brackish water; and (3) investigate the water quality from the permeate stream of an MD system.


Composition of ground granulated blast-furnace slag and fly ash-based geopolymer activated by sodium silicate and sodium hydroxide solution: Multi-response optimization using Response Surface Methodology

This paper focuses on the optimization of the composition of ground granulated blast-furnace slag and fly ash-based geopolymers activated by sodium silicate and sodium hydroxide solutions. Statistical models are developed to predict the compressive strength and cost of 1 ton of binder using Response Surface Methodology (RSM).


Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Eu3+ lên cấu trúc và tính chất phát quang của vật liệu nano NaYF4:Eu3+

Trong nghiên cứu này, tinh thể nano NaYF4 cấu trúc lục giác (hexagonal) pha tạp ion đất hiếm Eu3+ (NaYF4:Eu3+) được chế tạo bằng phương pháp nhiệt dung môi ở nhiệt độ 180◦C trong 24 giờ. Phổ dao động thể hiện các liên kết hữu cơ đặc trưng cho dao động của oleic acid trên bề mặt vật liệu. Sự hiện diện của các nguyên tố Na, Y, F và Eu được xác nhận thông qua phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX). Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy cấu trúc tinh thể lục giác của vật liệu nền NaYF4 không thay đổi khi nồng độ pha tạp 5% mol và xuất hiện thêm pha tinh thể lập phương khi tăng nồng độ pha tạp đến 10% mol. Kết quả tính toán từ dữ liệu XRD và ảnh TEM cho thấy kích thước tinh thể tăng nhẹ theo nồng độ pha tạp ion Eu3+.


Thiết kế và chế tạo thiết bị phát hiện các vị trí tập trung ứng suất trên vật liệu sắt từ dựa trên nguyên lý từ trường Villari

Nội dung nghiên cứu của bài viết này là trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo thiết bị đánh giá tính toàn vẹn của các công trình chịu ứng lực như đường ống, thiết bị chịu áp bằng cách xác định vùng tập trung ứng suất. Thiết bị sử dụng cảm biến từ trường 3 trục để đo các thành phần từ trường theo 3 hướng Ox, Oy và Oz trong khoảng từ trường làm việc từ -300 µT đến 300 µT.


Ảnh hưởng của Ce đến hiệu ứng chặn vị trí ở lớp màng thụ động hình thành trên lớp phủ Ni-Cu

Bài viết tiếp tục khảo sát và nghiên cứu về tăng cường khả năng chống ăn mòn lớp phủ hợp kim Ni-Cu với sự tham gia của Ce. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Mật độ trạng thái điện tử trong graphene hai lớp bị hydro dưới ảnh hưởng của điện trường không đổi

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường lên tính chất điện tử của BLG thuần khiết và H-BLG với bốn kiểu hydro hóa khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Hệ số hấp thụ sóng điện từ trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác điện tử - tạp chất

Bài viết tiến hành khảo sát sự hấp thụ sóng điện từ trong MoS2 đơn lớp đặt trong từ trường tĩnh vuông góc. Hệ số hấp thụ sóng điện từ được tính toán bằng lý thuyết nhiễu loạn khi xét đến sự tán xạ điện tử - tạp chất.


Tính chất điện tử của đơn lớp Gallium selenide các tính toán bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

Bài viết tiến hành nghiên cứu tính chất điện tử đơn lớp gallium selenide bằng lý thuyết phiếu hàm mật độ; tác dụng của điện trường vuông góc lên các dải điện tử là khá yếu và khe hở năng lượng của đơn lớp GaSe không phụ thuộc vào điện trường.


Tính chất hấp thụ quang từ trong hố lượng tử kiểu Poschl-Teller

Bài viết nghiên cứu sự hấp thụ quang học trong giếng lượng tử kiểu Poschl-Teller khi có mặt từ trường. Tính toán số được đánh giá cho cả vật liệu GaAs và GaSb. Các kết quả số cho thấy sự phân tách năng lượng giảm theo chiều rộng và tăng theo mức cao trong cả hai vật liệu này.


Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp phản đối xứng thêm ba và bớt một photon tổng

Bài viết trình bày nghiên cứu về các tính chất phi cổ điển bậc thấp và bậc cao của trạng thái hai mode kết hợp phản đối xứng thêm ba và bớt một photon tổng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu ảnh hưởng của trường tinh thể H3 đến sự chuyển pha của mô hình xy hai chiều

Nội dung của bài viết này là tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của cường độ trường tinh thể nhỏ (h3) đến sự chuyển pha của mô hình 2DXY bằng mô phỏng Monte Carlo trên mạng tinh thể hai chiều hình vuông.


Forecast solar irradiance using artificial neural networks via assessment of root mean square error

Forecasting solar irradiance has been an important topic and a trend in renewable energy supply share. Exact irradiance forecasting could help facilitate the solar power output prediction. Forecasting improves the planning and operation of the Photovoltaic (PV) system and the power system, then yields many economic advantages. The irradiance can be forecasted using many methods with their accuracies. This paper suggests two methods based on AI which approach forecasting solar irradiance by getting data from solar energy resources and Meteorological data on the Internet as inputs to an Artificial Neural Network (ANN) model. Since the inputs involved are the same as the ones available from a recently validated forecasting model, there are root mean square error (RMSE) and mean absolute error (MAE) comparisons between the established forecasting models and the proposed ones.


Tổng hợp vật liệu hỗn hợp TiO2 - cao lanh và hoạt tính quang xúc tác trong phản ứng phân hủy norfloxacin của chúng

Vật liệu hỗn hợp TiO2/Kaolinite (TiO2/Kao) đã được tổng hợp thành công theo một phương pháp đơn giản ở nhiệt độ thấp. Các vật liệu tổng hợp TiO2/Kao được đặc trưng bởi tán sắc năng lượng tia X (EDX), phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM). Quá trình thử hoạt tính quang xúc tác cho thấy vật liệu có thể loại bỏ Norfloxacin trong nước.


Design and modeling of a triple-stepped beam with out-of-plane motion for bistable microswitch applications

Microswitches have been used for many different applications in building, automation, and security due to requiring little force. A novel design of a triple-stepped beam structure for a mechanical bistable microswitch is presented, and it was found that the bistability of the beam can be achieved by applying an electrostatic force which allows a high deflection with small electrode separation. A finite element method analysis has been used to design the bistable microswitch in a certain range of geometries based on the standard of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).


Giới thiệu trọng lực và trọng lượng

Trọng lực và trọng lượng là những lực phổ biến, khá quen thuộc với cấp học phổ thông. Tuy nhiên vẫn có nhiều giáo viên chưa nắm chắc khái niệm của hai lực này; trong một số công trình khoa học, bài giảng, đề kiểm tra đánh giá còn thể hiện sự thiếu chuẩn xác về khái niệm trọng lực, trọng lượng. Do vậy, nội dung bài báo này nhằm giới thiệu cho các bạn đọc quan tâm nắm được khái niệm trọng lực, trọng lượng để phục vụ việc dạy học.


Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+ trong môi trường nước của composite polyaniline-gương sen

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp vật liệu composite polyaniline-gương sen (PANi-gương sen) bằng phương pháp hoá học và nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Cu2+ trong nước của vật liệu.


Nghiên cứu phân tán nanoclay I30E vào nhựa epoxy và nhựa đường

Bài viết tập trung khảo sát kỹ thuật phân tán nanoclay vào epoxy epikote 828 ở trạng thái lỏng bằng phương pháp trộn kín tạo masterbatch và rung siêu âm kết hợp khuấy cơ học, phân tán nanoclay vào nhựa đường bằng phương pháp trộn hợp nóng chảy.


Secondary shock emitted during the collapse and rebound of a laserexcited cavitation bubble

The secondary shock emitted at the collapse and rebound of a laser-induced cavitation bubble was studied directly and visually by the photoelasticity imaging technique. The result shows the image of the pressure wave transmitted into the solid target due to the impact of the secondary shock. From the observation, we recommend that the secondary shock is quite strong and homogeneous, thus can be utilized to provide additional machining effect to the laser ablation process.


Tổng hợp màng lọc ZIF-8 trên tấm nền alumina bằng phương pháp khuếch tán đối nghịch để phân tách hỗn hợp khí propylene/propane

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm tối ưu hóa các điều kiện thực nghiệm để tổng hợp màng lọc ZIIF-8 có chất lượng cao bằng phương pháp khuếch tán đối nghịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu tính chất quang của ion Sm3+ và Tb3+ đồng pha tạp trong thủy tinh Aluminoborate - kiềm

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về các tính chất quang của ion Tb3+ và Sm3+ trong thủy tinh ABL:Tb,Sm. Cơ chế truyền năng lượng giữa các ion Tb3+/Tb3+ và Sm3+/Sm3+ đã được thảo luận trên cơ sở quá trình phục hồi chéo.


Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ

Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu tính chất đan rối của trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ bằng sử dụng tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy và định lượng độ rối bằng tiêu chuẩn Entropy tuyến tính.


Tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt cho tinh thể bismuth và sapphire

Bài viết này trình bày các kết quả tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt không đàn hồi đối với tinh thể bismuth và sapphire. Trong tính toán này các ảnh hưởng của tán xạ nơtron lên dao động phonon trong các tinh thể và các tham số tinh thể nhận được thông qua sử dụng chương trình NJOY. Trong cơ sở dữ liệu ENDF (Evaluated Nuclear Data File), kết quả tính toán được định dạng ACE (A Compact ENDF) và được bổ sung vào file số liệu input phục vụ mô phỏng MCNP chùm nơtron nhiệt phin lọc tại lò phản ứng Đà Lạt


Khảo sát phát siêu liên tục trong sợi quang tử

Trong công trình này quá trình hình thành siêu liên tục trên cơ sở các hiệu ứng quang phi tuyến như tán sắc vận tốc nhóm, chuyển dịch cảm ứng Raman, tương tác bốn sóng và tách soliton cơ bản được phân tích trên từng chiều dài tương tác cụ thể.


Phương pháp tính toán cự ly hoạt động của thiết bị ảnh nhiệt dựa trên độ chênh lệch nhiệt tối thiểu

Bài viết đưa ra phương pháp tính toán cự ly hoạt động của thiết bị ảnh nhiệt: Cự ly phát hiện, nhận dạng và phân biệt dựa trên độ chênh lệch nhiệt tối thiểu (MRTD) được đo trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn STANAG-4347 của NATO.


Một số biện pháp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo viên của khoa vật lý, trường Đại học Quy Nhơn

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích bối cảnh và thực trạng công tác đào tạo giáo viên của Khoa Vật lý, Trường Đại học Quy Nhơn, bài báo đã phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Khoa Vật lý. Các biện pháp này đã được đưa ra thảo luận ở Khoa Vật lý, đã tiến hành thực hiện một số biện pháp và thu được một số kết quả nhất định.


Nghiên cứu tiết diện tán xạ vi phân trong tán xạ Raman trong dây lượng tử khi không có một phonon

Nghiên cứu bài toán dây lượng tử tiết diện tròn có chiều dài L, bán kính R đặt trong môi trường vô hạn là chân không chúng tôi tìm được trạng thái và năng lượng của điện tử dẫn và điện tử hóa trị.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu