Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (7.036)

Xây dựng nhiệm vụ học tập hợp tác trong dạy học chương “chất khí” Vật lý lớp 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh

Nhằm góp phần đổi mới phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng bồi dưỡng năng lực, nội dung bài viết trình bày việc xây dựng các nhiệm vụ học tập hợp tác trong dạy học chương “Chất khí” vật lý lớp 10 trung học phổ thông.


Mô đun xoắn trong mô hình q-state clock

Nhiệt dung riêng và độ từ hóa chỉ ra mô hình có hai chuyển pha, bao gồm chuyển pha trên, T2, giữa pha mất trật tự và pha giả trật tự và chuyển pha dưới, T1, giữa pha giả trật tự và pha trật tự. Mô đun xoắn không những chỉ ra T2 là chuyển pha Kosterlitz-Thouless mà còn có biểu hiện của chuyển pha T1.


Sự hội tụ của dãy lặp hai bước đến điểm bất động chung của hai ánh xạ G-không giãn tiệm cận trong không gian Banach với đồ thị

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một dãy lặp hai bước mới cho hai ánh xạ G-không giãn tiệm cận trong không gian Banach với đồ thị. Tiếp theo đó, chúng tôi chứng minh một số kết quả về sự hội tụ yếu và hội tụ mạnh của dãy lặp này đến điểm bất động chung của hai ánh xạ Gkhông giãn tiệm cận trong không gian Banach lồi đều với đồ thị. Các kết quả này là sự mở rộng của một số kết quả chính trong nghiên cứu của Wattanawweekul (2018). Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra ví dụ để minh họa cho sự hội tụ của dãy được giới thiệu và cũng chứng tỏ rằng dãy lặp được giới thiệu hội tụ đến điểm bất động chung của hai ánh xạ G-không giãn tiệm cận nhanh hơn những dãy lặp được nghiên cứu trong bài báo của Wattanaweekul trên.


Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học

Tài liệu thông tin đến các bạn với hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương về động lực học; giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu học tập, ôn luyện, nghiên cứu.


Bài giảng Vật lý đại cương – Chương 6: Cơ học lượng tử

Bài giảng Vật lý đại cương – Chương 6: Cơ học lượng tử với các nội dung tính sóng hạt của vật chất trong thế giới vi mô; hệ thức bất định Haidenbéc; hàm sống và ý nghĩa thống kê của nó; phương trình cơ bản của cơ học lượng tử...


Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 3: Động lực học vật rắn

Tài liệu cung cấp với hơn 120 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương, động lực học vật rắn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên, củng cố kiến thức, phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu.


Influence of structure parameters on the supercontinuum generation of photonic crystal fiber

In this paper, we report a numerical calculation of the influence of structural parameters on the supercontinuum generation of photonic crystal fibers. A photonic crystal fiber based on the fused silica glass, eight rings of air holes ordered in a hexagonal lattice, is proposed. Guiding properties in terms of dispersion and confinement loss of the fundamental mode are also studied numerically. As a result, the broadband width of the supercontinuum spectrum will increase when the lattice pitch decreases or the diameter of air hole in the cladding increases. However, the coherence of SC will become worse.


Nghiên cứu tổng hợp luật cơ động kiểu “ống không gian” cho tên lửa đối hạm chống tên lửa phòng không tàu đối phương

Bài báo trình bày một luật dẫn có thể tạo ra chuyển động “ống không gian” cho tên lửa đối hạm. Luật dẫn này đảm bảo dẫn tên lửa đối hạm tới gặp tàu với góc tiếp cận chỉ định đồng thời gây khó khăn cho tên lửa phòng không khi đánh chặn. Mô phỏng số để khảo sát các đặc trưng của luật dẫn đã tổng hợp.


Finite simulations of micro-particle supporting for single cell trapping in microfluidic system

Finite element method (FEM) is the most widely used approach in the simulation of micro-nano devices before actual fabrication. Using simulation software, 2D and 3D structures of the device are designed, meshed, and then simulated to optimize their parameters. In this work, we modeled and simulated the hydrodynamic trapping of micro-particle (μP) representing for single-cell in the microfluidic system. Besides, the interaction between μP and fluid, the effect of flow velocity, and the pressure field variation for increasing the trapping efficiency were investigated. Besides, a fully understanding the behavior of micro-particle during the trapping process is exhibited. Based on the achieved results, the optimization of the design will be adjusted as a pre-step before being used for fabrication and experiment. The simulation results are valuable for designing and fabricating the microfluidic platform for single-cell research.


Xác định hệ số nhạy cảm với tốc độ biến dạng trong quá trình tạo hình siêu dẻo hợp kim nhôm AA7075

Bài báo trình bày phương pháp xác định hệ số nhạy cảm của ứng suất chảy với tốc độ biến dạng m (hệ số nhạy cảm với tốc độ biến dạng) trong suốt quá trình tạo hình siêu dẻo hợp kim nhôm AA7075. Thực nghiệm tạo hình siêu dẻo ở trạng thái tự do được thực hiện dưới áp suất chất khí không đổi 0.6MPa và 0.8 MPa với nhiệt độ biến dạng 5300 C. Các giá trị của hệ số nhạy cảm với tốc độ biến dạng xác định được có thể đánh giá khả năng tạo hình siêu dẻo của hợp kim ở các chế độ công nghệ khác nhau. Trên cơ sở đó, cho phép lựa chọn được các thông số công nghệ thích hợp khi tạo hình siêu dẻo tấm hợp kim nhôm AA7075.


Xây dựng thuật toán xác định tốc độ góc cho vật thể chuyển động bằng hệ đa gia tốc kế

Bài viết trình bày cơ sở toán học cho việc sử dụng thông tin đo được từ hệ các gia tốc kế để xác định tốc độ quay của vật thể chuyển động. Từ tốc độ quay có thể xác định được các góc tư thế của vật thể.


Choose and construct models for the life sciences

Ebook "Analysis of variance and covariance: How to choose and construct models for the life sciences" present content: introduction to analysis of variance; introduction to model structures; fully replicated factorial designs; randomized block designs; repeated measures designs...


Analysis of experiments and design

Ebook “Design and analysis of experiments (Fifth edition)” present content: simple comparative experiments; experiments with a single factor, the analysis of variance; randomized blocks, latin quares and related designs; introduction to factorial designs...


Simulation of pulsed laser ablation in transparent materials by finite element method

Photoelastic images of pulsed laser ablation in glass and epoxy-resin were simulated by Finite Element Method. A comparison between simulation and experimental results obtained at 10 mJ laser ablation showed that the simulation program was able to reconstruct the laser ablation process inside transparent materials.


Bài giảng Vật lý đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

(NB) Bài giảng Vật lý đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ học; Nhiệt động lực học; Điện học; Thuyết tương đối hẹp Einsten; Lý thuyết lượng tử; Vật lí nguyên tử và hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Analysis of experiments in design

Ebook "A first course in design and analysis of experiments" present content: Randomization and design; completely randomized designs; looking for specific differences – contrasts; multiple comparisons; checking assumptions; power and sample size...


Introduction to designing experiments

Ebook "Design of experiments (Second edition)" present the content: introduction to designing experiments; examples using the custom designer; building custom designs; screening designs; response surface designs...


Simulating the photoelastic images of pulsed laser ablation in liquid by finite element method

Photoelastic images of pulsed laser ablation in liquid were simulated by Finite Element Method. The real stress distribution in the target was deduced from the photoelastic images. The simulation result can represent to some extend the photoelastic images taken by the experiment.


Thiết kế bài thí nghiệm ảo về mạch cầu và mạch chỉnh lưu trên phần mềm matlab 8.0 nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường thpt

Bài viết sử dụng các công cụ có sẵn trong thư viện simulink của phần mềm MATLAB để thiết kế hai bộ thí nghiệm ảo (TNA) nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường trung học phổ thông (THPT). Hai bộ TNA: bộ thí nghiệm mạch cầu điện trở và bộ thí nghiệm chỉnh lưu dòng điện đã được thiết kế.


Công thức vận tốc sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi nén chịu được điều kiện biên trở kháng

Sự lan truyền của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi đẳng hướng nén được với điều kiện biên trở kháng được nghiên cứu gần đây bởi các tác giả Vinh và Xuân. Các tác giả đã đưa ra công thức vận tốc sóng, điều kiện tồn tại và duy nhất của sóng.


Half-life determination of inorganic-organic hybrid nanomaterials in mice using laser-induced breakdown spectroscopy

Inorganic or inorganic-organic hybrid nanomaterials have great potential for applications in the biomedical fields. Biological half-life is an essential pharmacokinetic parameter for these materials to function in vivo. Compared to inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), which is the gold standard, laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is a faster and more efficient elemental detection method. We investigated an efficient way to quantify the metabolic rate using LIBS. Nanoparticle platforms, such as manganese dioxide-bovine serum albumin (MnO2-BSA) or boehmite-bovine serum albumin (AlO(OH)- BSA) were injected into mice through intravenous administration for LIBS spectrum acquisition. First, the spectral background was corrected using the polynomial fitting method; The spectral interference was eliminated by Lorentz fitting for each LIBS spectrum simultaneously. The support vector regression (SVR) was then used for LIBS quantitative analyses.


Research on removal function of fluid hydrodynamic fixed abrasive grinding

Fluid hydrodynamic fixed abrasive grinding (FHFAG) is now evolving into a promising finishing method underpinning the major advances across grinding and lapping sciences. While the advances have been startling, the key unmet challenge to date is the theoretical basis of removal function. Here, we approach this challenge by presenting a fully coupled flow deformation model. Given the separation function on microchannel from the grits fixed on the grinding pad, hydrodynamic pressure distribution with many dynamic pressure peaks and basic film thickness can be described theoretically. Combining with primary material removal mechanism the removal function of FHFAG was achieved. The experimental results showed a strong agreement with the prediction removal function model and its practicability has also been verified.


Free vibration analysis of porous nanoplates using Nurbs formulations

This paper presents free vibration analysis of functionally graded (FG) porous nanoplates based on isogeometric approach. Based on a modified power-law function, material properties are given. The nonlocal elasticity is used to capture size effects. According to a combination of the Hamilton’s principle and the higher order shear deformation theory, the governing equations of the porous nanoplates are derived. Effects of nonlocal parameter, porosity volume fraction, volume fraction exponent and porosity distributions on free vibration analysis of the porous nanoplates are performed and discussed.


Stress contours in the connecting-rod under the dynamic load and the oil film’s pressure of the connecting-rod big end

Load applied to the connecting-rod and the pressure in the lubricant oil film change the stress in the connecting-rod during the operating cycle. This problem is one of the characteristics we need to consider when studying the connecting-rod big end bearing. A specific experimental device and the connecting-rod model of photoelastic material are used to determine the load diagram, measure the oil film pressure, and visualize the state of stress. The connecting-rod is subjected to simulation load as in the engine. The lubricated oil film pressure is measured by the pressure sensor and also calculated by numerical modelization method with the same load diagram. The method chosen to visualize the stress state in the dynamically loaded connecting rod is the transmission photoelasticimetry. This method allows the visualization of the isochrones fringes, which are lines of equal difference regarding main stresses in the connecting-rod.


Ammonia gas sensing properties at low temperature of Graphene oxide/Tungsten oxide nanobricks nanocomposites

Nanocomposites of graphene oxide (GO) and tungsten oxide (WO3) nanobricks were synthesized by co-dispersing graphene oxide and tungsten oxide nanobricks in bi-distilled water with different weight ratios (0.1, 0.3 and 0.5 wt.% of graphene oxide). The ammonia gas sensing properties of nanocomposites were studied at low temperatures (50, 100 and 150 oC) with the static gas-testing system. The co-appearance and the strong interaction between graphene oxide and tungsten oxide in the nanocomposite were confirmed by Raman scattering analysis.


Nghiên cứu sử dụng ống nano cacbon đa tường hướng tới cải thiện năng lượng truyền nhiệt

Bài viết tiến hành nghiên cứu sử dụng ống nano cacbon đa tường hướng tới cải thiện năng lượng truyền nhiệt nhằm ứng dụng thực tiễn, từ đó chế tạo ra chất lỏng tản nhiệt có chứa mặt ống nano cacbon đa tường.


Một số thuật toán tái tạo ảnh trong kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón

Bài viết nghiên cứu và đưa ra đánh giá ưu nhược điểm của một số thuật toán tái tạo ảnh sử dụng trong kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón. Phương pháp mô phỏng hệ chụp ảnh cắt lớp hình nón cũng được sử dụng để tạo ra dữ liệu hình chiếu phong phú hơn, giúp nghiên cứu đánh giá được nhiều khía cạnh của các thuật toán.


Squark decays into charginos and neutralinos in the MSSM with complex parameter

In this paper we study the decays of squarks into charginos and neutralinos in the MSSM with complex parameters.


Gain and noise in erbium-doped fiber amplifier (EDFA) - A rate equation approach (REA)

We present a rate equation approach (REA) based on the propagation equations in single-mode Erbium-Doped Fiber Amplifiers (EDFAs). Special attention is paid to the gain and the amplified spontaneous emission (ASE) noise as functions of position including the effects of some main parameters such as pump power, signal power.


Quantization structure of orbital oscillators and mass spectrum of Bosonic string

We consider a mechanism for removing tachyon field in bosonic string based on some modification of the structure of the commutation relations between coordinate orbital oscillators. This change causes the shifting of the mass spectrum for the component fields of the string field functional.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu