Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.870)

Vận dụng mô hình B-learning vào dạy học chương “cảm ứng điện từ” – vật lí 11 thpt với sự hỗ trợ của Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Bài viết trình bày về các hình thức dạy học của mô hình B-learning, rubric đánh giá năng lực tự học và vận dụng B-learning vào dạy học chương “Cảm ứng điện từ” với sự hỗ trợ của một ứng dụng nằm trong bộ Google Apps for Education – Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh.


Nghiên cứu so sánh kĩ thuật gamma truyền qua và gamma tán xạ trong xác định mật độ của chất lỏng sử dụng phương pháp monte carlo

Nghiên cứu này trình bày cơ sở lí thuyết của kĩ thuật gamma tán xạ và kĩ thuật gamma truyền qua trong xác định mật độ của chất lỏng dựa trên sự tuyến tính của cường độ chùm photon (tán xạ hoặc truyền qua) theo mật độ chất lỏng.


Phương pháp toán tử FK cho ion phân tử H2 phẳng trong điện trường đều

Bài viết đề cập việc khảo sát bài toán ion phân tử trong điện trường tĩnh có cường độ bất kì, bằng cách phát triển phương pháp toán tử FK. Kết quả thu được các yếu tố ma trận của Hamiltonian cho phép tính toán nghiệm số (năng lượng và hàm sóng) của bài toán.


Tổ chức dạy học vật lí theo hướng trải nghiệm thông qua việc chế tạo và sử dụng thí nghiệm

Bài viết trình bày về việc tổ chức dạy học Vật lí theo hướng trải nghiệm và đề xuất quy trình tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm thông qua việc chế tạo và sử dụng thí nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.


Using total reflection X-ray fluorescense (TXRF) to analyse trace elements in surface water of Xuan Huong lake – Dalat city

The regular assessment of a water source has been important for safety and pollution warning. Specifically, the concentration of trace elements in water reflects the pollution level. Urbanization, industrialization, fertilizers and other plant protection products have negatively affected the environment; in particular, water and air quality.


Sử dụng phần mềm transana để xử lí dữ liệu video nhằm đánh giá hoạt động học hợp tác

Bài viết giới thiệu phương pháp đánh giá bằng quan sát trên lớp học. Dữ liệu được thu thập qua việc quay video nhóm sinh viên học theo hợp tác qua chủ đề “Năng lượng”ở học phần Vật lí đại cương và xử lí nhờ vào phần mềm Transana.


Tính Chaos của hệ phương trình Fitzhugh-nagumo

Hệ phương trình FitzHugh-Nagumo được xem là mô hình đơn giản mô tả điện áp của màng tế bào. Nếu có những thay đổi làm cho nghiệm của nó bất ổn định hay có tính Chaos, sẽ dẫn đến việc khó phán đoán những kết quả mong muốn. Một hệ Chaos là hệ có hình dạng không thể dự đoán được, nhạy cảm đối với những điều kiện ban đầu và sự thay đổi của những tham số. Bài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của một tham số, cụ thể là tần số của dòng điện tác động từ bên ngoài, lên tính Chaos của hệ phương trình FitzHugh-Nagumo (FHN) bằng đồ thị rẽ đôi và số mũ Lyapunov lớn nhất. Thông qua kết quả bằng phương pháp số, có ba miền Chaos được tìm thấy tương ứng với các khoảng giá trị khác nhau của tần số của dòng điện kích hoạt từ bên ngoài.


Heuristic algorithms construction to compensate reactive power distribution network for the ray

About a Heuristic search methods for reactive power compensation for radial distribution networks, which receive cost savings is maximized. The method is a technique that is done from the technical concept of the present and Heuristic for better results. The method was developed and applied to three-phase system. The results of this method are compared with previous methods to show its advantages. New algorithm is implemented through technical change to obtain the position, the optimal capacitor size.


Điều chỉnh nhiệt độ khuôn bằng quá trình làm nguội theo xung động dòng chảy

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều kĩ thuật mới được ứng dụng trong công nghệ đúc phun nhựa (Injection molding). Trong đó, phương pháp làm nguội theo xung động dòng chảy (Pulsed cooling) được ứng dụng nhằm nâng cao hiệu suất làm nguội trong quá trình đúc phun, cũng như rút ngắn thời gian gia công sản phẩm. Tuy nhiên, do hệ thống này khá phức tạp, cũng như ảnh hưởng của quá trình làm nguội đối với khuôn và sản phẩm vẫn chưa được nghiên cứu rõ, vì vậy, điều chỉnh các thông số của quá trình làm nguội theo phương pháp gián đoạn vẫn còn là bài toán khó đối với người vận hành máy đúc phun. Trong bài báo này, thông qua phương pháp mô phỏng, ảnh hưởng của các thông số trong quá trình làm nguội theo xung động dòng chảy bao gồm: thời gian làm nguội, nhiệt độ nước làm nguội, và nhiệt độ khuôn sẽ được nghiên cứu. Ngoài ra, bằng thực nghiệm, các thông số trên sẽ được kiểm chứng với kết quả mô phỏng.


“Từ hấp dẫn” trong mô hình hấp dẫn véctơ

Bài viết tổng quan giới thiệu những nét rất cơ bản về mô hình hấp dẫn véctơ: hệ phương trình trường phi tương đối hệ phương trình trường trong không – thời gian cong, phương trình Einstein cải tiến trong mô hình hấp dẫn véctơ; hiệu ứng cơ bản của từ tường hấp dẫn trong mô hình này như: tần số tiến động Lense – Thirring, tần số biến động của gyoscope.


Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại

Công nghệ điện hóa được dựa trên cơ sở các quy luật lí thuyết về sự chuyển hóa năng lượng hóa học và điện với thông số đặc trưng là mật độ dòng và điện thế cũng như được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp năng lượng và pin nhiên liệu, luyện kim màu và vật liệu chức năng, sản xuất hóa chất và thuốc, chống ăn mòn và bảo vệ kim loại. Công nghệ điện hóa hiện đại cũng đang định hướng vào nano điện hóa và điện li plasma, hứa hẹn những ứng dụng mới cho tương lai không xa.


Ăn mòn và phá hủy vật liệu kim loại trong môi trường khí quyển nhiệt đới Việt Nam

Bài báo trình bày tóm tắt các khái niệm cơ bản về quá trình ăn mòn khí quyển kim loại và ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, môi trường đến quá trình ăn mòn khí quyển như nhiệt độ, độ ẩm không khí, thời gian lưu ẩm bề mặt, các tạp chất và nhiễm bẩn khí quyển (độ muối khí quyển - hàm lượng ion Cl- , hàm lượng khí SO2). Các dạng hư hỏng thường gặp do ăn mòn trong môi trường khí quyển được giới thiệu; Một số khái niệm và phương pháp phân loại mức độ ăn mòn khí quyển (atmospheric corrosivity) theo tiêu chuẩn ISO được đề cập và ứng dụng để đánh giá mức độ ăn mòn cho một số vùng khí hậu Việt Nam; Cuối cùng bài báo trình bày vắn tắt một số kết quả chính về nghiên cứu ăn mòn vật liệu kim loại trong môi trường khí hậu nhiệt đới Việt Nam cũng như các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực phân tích hư hỏng vật liệu công nghiệp đang được thực hiện tại Viện Khoa học vật liệu.


Ảnh hưởng của sợi Xenlulo tới tính dính bám của vữa trát tường ở trạng thái tươi

Sợi thường được sử dụng để cải thiện các tính chất của vật liệu ximăng ở trạng thái cứng, và vấn đề này đã được nghiên cứu và công bố bởi rất nhiều tác giả. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sợi tới tính chất của vật liệu ở trạng thái tươi, bao gồm tính dính bám và tính lưu biến, chưa được nghiên cứu đầy đủ. Thêm vào đó, hầu như không có công bố khoa học nào về ảnh hưởng của sợi xenlulo tới tính dính bám của vữa tươi. Do đó trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của sợi xenlulo tới tính dính bám của vữa trát tường ở trạng thái tươi, bao gồm lực dính kết, lực cố kết và sức bám. Kết quả cho thấy sợi xenlulo làm tăng lực dính kết, lực cố kết của vữa tươi. Tuy nhiên nó làm giảm sức bám của vữa.


Surface Area Distribution Descriptor for object matching

Matching 3D objects by their similarity is a fundamental problem in computer vision, computer graphics and many other fields. The main challenge in object matching is to find a suitable shape representation that can be used to accurately and quickly discriminate between similar and dissimilar shapes. In this paper we present a new volumetric descriptor to represent 3D objects. The proposed descriptor is used to match objects under rigid transformations including uniform scaling. The descriptor represents the object by dividing it into shells, acquiring the area distribution of the object through those shells. The computed areas are normalised to make the descriptor scale-invariant in addition to rotation and translation invariant. The effectiveness and stability of the proposed descriptor to noise and variant sampling density as well as the effectiveness of the similarity measures are analysed and demonstrated through experimental results.


Multi-component fiber track modelling of diffusion-weighted magnetic resonance imaging data

In conventional diffusion tensor imaging (DTI) based on magnetic resonance data, each voxel is assumed to contain a single component having diffusion properties that can be fully represented by a single tensor. Even though this assumption can be valid in some cases, the general case involves the mixing of components, resulting in significant deviation from the single tensor model. Hence, a strategy that allows the decomposition of data based on a mixture model has the potential of enhancing the diagnostic value of DTI. This project aims to work towards the development and experimental verification of a robust method for solving the problem of multi-component modelling of diffusion tensor imaging data. The new method demonstrates significant error reduction from the single-component model while maintaining practicality for clinical applications, obtaining more accurate Fiber tracking results.


Context based clearing procedure: A niching method for genetic algorithms

In this paper we present CBC (context based clearing), a procedure for solving the niching problem. CBC is a clearing technique governed by the amount of heterogeneity in a subpopulation as measured by the standard deviation. CBC was tested using the M7 function, a massively multimodal deceptive optimization function typically used for testing the efficiency of finding global optima in a search space. The results are compared with a standard clearing procedure. Results show that CBC reaches global optima several generations earlier than in the standard clearing procedure. In this work the target was to test the effectiveness of context information in controlling clearing. A subpopulation includes a fixed number of candidates rather than a fixed radius. Each subpopulation is then cleared either totally or partially according to the heterogeneity of its candidates. This automatically regulates the radius size of the area cleared around the pivot of the subpopulation.


Chế tạo và nghiên cứu tính chất màng tổ hợp dạng đa lớp Graphen/Poly(1,5-Diaminonaphthalen)

Graphen là vật liệu 2-D mới, có các tính chất cơ, điện, quang vô cùng lí thú và là vật liệu lí tưởng trong lĩnh vực điện hóa. Ngay từ sau khi phát minh, graphen (Gr) đã được nghiên cứu lai hóa với polyme dẫn điện (CPs), vật liệu lai Gr/CPs được kì vọng có đặc tính vượt trội nhờ kết hợp các ưu điểm của cả hai vật liệu thành phần. Trong bài báo này, màng Gr được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng pha hơi (CVD), sau đó phủ lên vi điện cực tích hợp Pt. Điện cực Pt/Gr tiếp tục biến tính với poly(1,5-diaminonaphtalen) bằng phương pháp trùng hợp điện hóa. Các kết quả đo von-ampe vòng (CV) cho thấy, quá trình tổng hợp poly(1,5-DAN) cho tín hiệu điện hóa tốt hơn rất nhiều so với trường hợp không có Gr. Các kết quả phân tích phổ tán xạ Raman đã chứng tỏ quá trình chế tạo màng tổ hợp đa lớp Gr/poly(1,5-DAN) diễn ra thành công. Phổ CV khảo sát hành vi điện hóa cho thấy màng tổ hợp Gr/poly(1,5-DAN) ổn định và có hoạt tính điện hóa cao hơn gấp nhiều lần so với màng poly(1,5-DAN) thuần.


Control and switching synchronization of fractional order chaotic systems using active control technique

This paper discusses the continuous effect of the fractional order parameter of the Lu¨ system where the system response starts stable, passing by chaotic behavior then reaching periodic response as the fractional-order increases. In addition, this paper presents the concept of synchronization of different fractional order chaotic systems using active control technique. Four different synchronization cases are introduced based on the switching parameters. Also, the static and dynamic synchronizations can be obtained when the switching parameters are functions of time. The nonstandard finite difference method is used for the numerical solution of the fractional order master and slave systems. Many numeric simulations are presented to validate the concept for different fractional order parameters.


Comparison of COSMIC measurements with the IRI-2007 model over the eastern Mediterranean region

This paper presents a comparison of the International Reference Ionosphere (IRI-2007) model over the eastern Mediterranean region with peak ionospheric characteristics (foF2–hmF2) and electron density profiles measured by FORMOSAT-3/COSMIC satellites in terms of GPS radio occultation technique and the Cyprus digisonde. In the absence of systematic ionosonde measurements over this area, COSMIC measurements provide an opportunity to perform such a study by considering observations for year 2010 to investigate the behaviour of the IRI-2007 model over the eastern Mediterranean area.


A new technique based on Artificial Bee Colony Algorithm for optimal sizing of stand-alone photovoltaic system

One of the most recent optimization techniques applied to the optimal design of photovoltaic system to supply an isolated load demand is the Artificial Bee Colony Algorithm (ABC). The proposed methodology is applied to optimize the cost of the PV system including photovoltaic, a battery bank, a battery charger controller, and inverter. Two objective functions are proposed: the first one is the PV module output power which is to be maximized and the second one is the life cycle cost (LCC) which is to be minimized. The analysis is performed based on measured solar radiation and ambient temperature measured at Helwan city, Egypt. A comparison between ABC algorithm and Genetic Algorithm (GA) optimal results is done. Another location is selected which is Zagazig city to check the validity of ABC algorithm in any location. The ABC is more optimal than GA. The results encouraged the use of the PV systems to electrify the rural sites of Egypt.


Optimization of supercritical fluid extraction and HPLC identification of wedelolactone from Wedelia calendulacea by orthogonal array design

The purpose of this work is to provide a complete study of the influence of operational parameters of the supercritical carbon dioxide assisted extraction (SC CO2E) on yield of wedelolactone from Wedelia calendulacea Less., and to find an optimal combination of factors that maximize the wedelolactone yield. In order to determine the optimal combination of the four factors viz. operating pressure, temperature, modifier concentration and extraction time, a Taguchi experimental design approach was used: four variables (three levels) in L9 orthogonal array. Wedelolactone content was determined using validated HPLC methodology. Optimum extraction conditions were found to be as follows: extraction pressure, 25 MPa; temperature, 40 C; modifier concentration, 10% and extraction time, 90 min. Optimum extraction conditions demonstrated wedelolactone yield of 8.01 ± 0.34 mg/100 g W. calendulacea Less. Pressure, temperature and time showed significant (p


Comparative study on the mechanical and microstructural characterisation of AA 7075 nano and hybrid nanocomposites produced by stir and squeeze casting

In this research work, a comparative evaluation on the mechanical and microstructural characteristics of aluminium based single and hybrid reinforced nanocomposites was carried out. The manufacture of a single reinforced nanocomposite was conducted with the distribution of 2 wt.% nano alumina particles (avg. particle size 30–50 nm) in the molten aluminium alloy of grade AA 7075; while the hybrid reinforced nanocomposites were produced with of 4 wt.% silicon carbide (avg. particle size 5–10 mm) and 2 wt.%, 4 wt.% nano alumina particles. Three numbers of single reinforced nanocomposites were manufactured through stir casting with reinforcements preheated to different temperatures viz. 400 C, 500 C, and 600 C. The stir cast procedure was extended to fabricate two hybrid reinforced nanocomposites with reinforcements preheated to 500 C prior to their inclusion.


A study on the empirical distribution of the scaled Hankel matrix eigenvalues

The empirical distribution of the eigenvalues of the matrix XXT divided by its trace is evaluated, where X is a random Hankel matrix. The distribution of eigenvalues for symmetric and nonsymmetric distributions is assessed with various criteria. This yields several important properties with broad application, particularly for noise reduction and filtering in signal processing and time series analysis.


Comparative analysis of different variants of the Uzawa algorithm in problems of the theory of elasticity for incompressible materials

Different variants of the Uzawa algorithm are compared with one another. The comparison is performed for the case in which this algorithm is applied to large-scale systems of linear algebraic equations. These systems arise in the finite-element solution of the problems of elasticity theory for incompressible materials. A modification of the Uzawa algorithm is proposed. Computational experiments show that this modification improves the convergence of the Uzawa algorithm for the problems of solid mechanics. The results of computational experiments show that each variant of the Uzawa algorithm considered has its advantages and disadvantages and may be convenient in one case or another.


Structural mass irregularities and fiber volume influence on morphology and mechanical properties of unsaturated polyester resin in matrix composites

This paper presents the comparative results of a current study on unsaturated polyester resin (UPR) matrix composites processed by filament winding method, with cotton spun yarn of different mass irregularities and two different volume fractions. Physical and mechanical properties were measured, namely ultimate stress, stiffness, elongation%. The mechanical properties of the composites increased significantly with the increase in the fiber volume fraction in agreement with the Counto model. Mass irregularities in the yarn structure were quantitatively measured and visualized by scanning electron microscopy (SEM). Mass irregularities cause marked decrease in relative strength about 25% and 33% which increases with fiber volume fraction. Ultimate stress and stiffness increases with fiber volume fraction and is always higher for yarn with less mass irregularities.


A new LPV modeling approach using PCA-based parameter set mapping to design a PSS

This paper presents a new methodology for the modeling and control of power systems based on an uncertain polytopic linear parameter-varying (LPV) approach using parameter set mapping with principle component analysis (PCA). An LPV representation of the power system dynamics is generated by linearization of its differential-algebraic equations about the transient operating points for some given specific faults containing the system nonlinear properties. The time response of the output signal in the transient state plays the role of the scheduling signal that is used to construct the LPV model.


Accurate dynamic power estimation for CMOS combinational logic circuits with real gate delay model

Dynamic power estimation is essential in designing VLSI circuits where many parameters are involved but the only circuit parameter that is related to the circuit operation is the nodes’ toggle rate. This paper discusses a deterministic and fast method to estimate the dynamic power consumption for CMOS combinational logic circuits using gate-level descriptions based on the Logic Pictures concept to obtain the circuit nodes’ toggle rate. The delay model for the logic gates is the real-delay model. To validate the results, the method is applied to several circuits and compared against exhaustive, as well as Monte Carlo, simulations. The proposed technique was shown to save up to 96% processing time compared to exhaustive simulation


Some subgroup embeddings in finite groups: A mini review

In this survey paper several subgroup embedding properties related to some types of permutability are introduced and studied.


Dynamic potential and surface morphology study of sertraline membrane sensors

New rapid, sensitive and simple electrometric method was developed to determine sertraline hydrochloride (Ser-Cl) in its pure raw material and pharmaceutical formulations. Membrane sensors based on heteropolyacids as ion associating material were prepared. Silicomolybdic acid (SMA), silicotungstic acid (STA) and phosphomolybdic acid (PMA) were used. The slope and limit of detection are 50.00, 60.00 and 53.24 mV/decade and 2.51, 5.62 and 4.85 lmol L1 for Ser-ST, Ser-PM and Ser-SM membrane sensors, respectively. Linear range is 0.01–10.00 for the three sensors. These new sensors were used for the potentiometric titration of Ser-Cl using sodium tetraphenylborate as titrant. The surface morphologies of the prepared membranes with and without the modifier (ion-associate) were studied using scanning and atomic force microscopes.


Effect of preheating of low shrinking resin composite on intrapulpal temperature and microtensile bond strength to dentin

The effect of preheating of the silorane-based resin composite on intrapulpal temperature (IPT) and dentin microtensile bond strength (lTBS) was evaluated. For the IPT, teeth (n = 15) were sectioned to obtain discs of 0.5 mm thickness (2 discs/tooth). The discs were divided into three groups (n = 10/group) according to the temperature of the Filtek LS silorane-based resin composite during its placement, either at room temperature (23 ± 1 C) or preheated to 54 C or 68 C using a commercial Calset device. Discs were subjected to a simulated intrapulpal pressure (IPP) and placed inside a specially constructed incubator adjusted at 37 C.


Tài liệu mới download

Nấm Shiitake (nấm đông cô)
  • 17/09/2011
  • 16.210
  • 665

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

physics_test_bank_split_6
  • 27/02/2012
  • 33.016
  • 810
Tác dụng của tia Laser
  • 20/08/2011
  • 41.842
  • 912

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu