Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn hóa xã hội (6.032)

Công văn số 606/TTg-KGVX

Công văn số 606/TTg-KGVX triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 366/UBDT-CSDT

Công văn số 366/UBDT-CSDT năm 2019 về chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 506/UBDT-CSDT

Công văn số 506/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 580/UBDT-CSDT

Công văn số 580/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 335/UBDT-CSDT

Công văn số 335/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 129/TANDTC-TĐKT

Công văn số 129/TANDTC-TĐKT năm 2019 hướng dẫn tổng kết phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 293/UBDT-CSDT

Công văn số 293/UBDT-CSDT năm 2019 về xác định địa bàn xã miền núi thực hiện chính sách theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 585/UBDT-CSDT

Công văn số 585/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 495/UBDT-CSDT

Công văn số 495/UBDT-CSDT năm 2019 vướng mắc khi thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg và Thông báo 31/TB-UBDT do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 228/HĐND-VP

Công văn số 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Bạc Liêu.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam ban hàng ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Thông báo số 153/TB-VPCP ban hành ngày 18/4/2019

Thông báo số 153/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 896 tại cuộc họp ban chỉ đạo do văn phòng Chính phủ đưa ra ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 430/QĐ-TTg ban hành ngày 19/4/2019

Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 920/QĐ-BCT năm 2019

Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 731/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 731/QĐ-UBND phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định số 229/QĐ-UBDT ban hành ngày 23/04/2019

Quyết định số 229/QĐ-UBDT về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Uy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 421/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định số 421/QĐ-TTg ban hành chương trình công tác năm 2019 của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành ngày 18/4/2019

Quyết định số 428/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Kế hoạch Số: 05/KH- LĐ

Kế hoạch Số: 05/ KH- LĐ trình bày tổ chức Tết Trung Thu năm 2018. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...


Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL

Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014. Thực hiện Công văn số 474/MTNATL-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014


Bàn về quy định mới của bộ Luật hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức

Bài viết bàn về quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức. Qua bài viết, người đọc nắm được kiến thức cơ bản về khái niệm pháp lý người thực hành và người giúp sức và nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Chính vì thế mà đã có sự sửa đổi về quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.


Chỉ thị số 13/7/2015/CT-UBND

Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tăng trưởng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án số 104/2016/ĐA-UBND

Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo gồm các nội dung chính: Thực trạng và sự cần thiết để xây dựng đề án, căn cứ xây dựng đề án, mục tiêu đề án, nội dung đề án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án Tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Tài liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết để xây dựng đề án, thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội giỗ tổ các vua Hùng, nội dung mục tiêu, giải pháp và kinh phí tổ chức lễ hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án Xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới

Tài liệu gồm các nội dung chính: Đánh giá hiện trạng đô thị thành phố Kon Tum, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Dự án số 658/DA-UBND

"Dự án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm xã Tức Tranh huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025" nhằm hướng tới 4 mục tiêu chính: Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể Quốc gia Múa Tắc xình và hát Sấng Cọ của người Sán Chay; Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; Tăng thu nhập cho người dân địa phương, giảm nghèo bền vững; Nâng cao năng lực tổ chức kinh doanh cho cộng đồng địa phương.


Quyết định số 1352/2016/QĐ-UBND

"Quyết định Ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy Di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020" nhằm bảo tồn và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.


Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội

Báo cáo trình bày chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội.


Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội. Mời các bạn cùng xem qua.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
 • 29/07/2013
 • 60.330
 • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 606/TTg-KGVX
 • 30/06/2020
 • 35.784
 • 577
Công văn số 366/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 41.127
 • 630
Công văn số 506/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 68.285
 • 368
Công văn số 580/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 30.486
 • 402
Công văn số 335/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 80.681
 • 250
Công văn số 129/TANDTC-TĐKT
 • 30/06/2020
 • 51.849
 • 952
Công văn số 293/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 45.358
 • 726
Công văn số 585/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 29.211
 • 258
Công văn số 495/UBDT-CSDT
 • 30/06/2020
 • 62.987
 • 192
Công văn số 228/HĐND-VP
 • 17/06/2020
 • 59.964
 • 446

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu