Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (82.179)

Quyết định số 326/KT Trường Đại học Cần Thơ

Quyết định số 326/KT về việc ban hành Quy định tạm thời cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ.


Công văn số 15/BXD-VLXD

Công văn số 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 19/BXD-VLXD

Công văn số 19/BXD-VLXD năm 2019 về gửi mẫu để phục vụ nghiên cứu và làm thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 34/BXD-VLXD

Công văn số 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1021/TCT-DNL

Công văn số 1021/TCT-DNL năm 2019 về đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 425/BXD-KHCN

Công văn số 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 464/KCB-QLHN

Công văn số 464/KCB-QLHN năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 487/TTg-CN

Công văn số 487/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 541/BXD-KTXD

Công văn số 541/BXD-KTXD năm 2019 về giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 560/TTg-CN

Công văn số 560/TTg-CN năm 2019 về khẩn trương thực hiện biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ

Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 606/TTg-KGVX

Công văn số 606/TTg-KGVX triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 689/TTg-NN

Công văn số 689/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 902/BHXH-PC

Công văn số 902/BHXH-PC năm 2019 hướng dẫn cách hiểu về cấu phần “nộp bảo hiểm xã hội” trong chỉ số A2 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 904/GSQL-GQ4

Công văn số 904/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 905/GSQL-GQ4

Công văn số 905/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu KV cho lô hàng đã được thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 977/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

Công văn số 977/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2019 về ghi thông tin diện tích sàn sử dụng căn hộ trên giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1011/GSQL-GQ1

Công văn số 1011/GSQL-GQ1 năm 2019 về thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1011/TCT-CS

Công văn số 1011/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ tàu cá do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1016/TCT-CS

Công văn số 1016/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 79/TANDTC-PC

Công văn số 79/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến 64/TANDTC-PC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL

Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về tiền lương làm thêm giờ của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 291/KCB-PHCN&GĐ

Công văn số 291/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 320/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 320/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 366/UBDT-CSDT

Công văn số 366/UBDT-CSDT năm 2019 về chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 387/TTg-CN

Công văn số 387/TTg-CN năm 2019 về báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 431/PVTM-P1

Công văn số 431/PVTM-P1 năm 2019 vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL

Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 493/TCDL-LH

Công văn số 493/TCDL-LH năm 2019 về báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn do Tổng cục Du lịch ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 506/UBDT-CSDT

Công văn số 506/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 15/BXD-VLXD
 • 30/06/2020
 • 36.562
 • 808
Công văn số 19/BXD-VLXD
 • 30/06/2020
 • 97.017
 • 970
Công văn số 34/BXD-VLXD
 • 30/06/2020
 • 35.767
 • 175
Công văn số 1021/TCT-DNL
 • 30/06/2020
 • 96.011
 • 859
Công văn số 425/BXD-KHCN
 • 30/06/2020
 • 66.341
 • 462
Công văn số 464/KCB-QLHN
 • 30/06/2020
 • 16.671
 • 901
Công văn số 487/TTg-CN
 • 30/06/2020
 • 39.535
 • 263
Công văn số 541/BXD-KTXD
 • 30/06/2020
 • 40.312
 • 182
Công văn số 560/TTg-CN
 • 30/06/2020
 • 52.183
 • 676

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu