Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tự động hoá (4.713)

Design of Zeroth order resonance Antenna array with a pair of DPS and ENG materials

This paper proposes one-dimensional antenna arrays of the four-element and the eight-element using composite materials. Firstly, the single element is designed to resonate at Zeroth-order using a pair of Double positive (DPS) and Epsilon negative (ENG) materials meta-structured transmission line (MTL). Secondly, three of 1:2 T-Junction power dividers and seven of 1:2 T-Junction power dividers based on micro-strip technology are designed for feeding the four-element and the eight-element array antennas, respectively. Finally, the proposed arrays are optimized using FEM-based simulation to operate at the frequency of 8,5 GHz.


Optimization method in designing a finite time average consensus protocol

In this paper, the optimization methods in designing a finite-time average consensus protocol for multi-agent systems or wireless sensor network are taken into account. As we all know, the purpose of the average consensus protocol is that all agents reach the final common value, which is the average of the initial values.


Optimizing dimension of heat sink’s plate fin with the effect of wind velocity in site router tecommunication system

In this paper, the author presents the optimal calculation and control process of the size of the heat sink and the contact plate under the influence of actual operation conditions at the specified velocity of the air flow from which the model is built directly to determine the number and the size of the heat sink’s plate fins.


Passive friction compensation using a nonlinear disturbance observer for flexible joint robots with joint torque measurements

In this paper we introduce a simple, effective, and practical method to compensate for joint friction of flexible joint robots with joint torque sensing, which is based on a nonlinear disturbance observer. This friction observer can increase the performance of the controlled robot system both in terms of the position accuracy and the dynamic behavior.


Automata technique for the LCS problem

In this paper, we introduce two efficient algorithms in practice for computing the length of a longest common subsequence of two strings, using automata technique, in sequential and parallel ways. For two input strings of lengths m and n with m ≤ n, the parallel algorithm uses k processors (k ≤ m) and costs time complexity O(n) in the worst case, where k is an upper estimate of the length of a longest common subsequence of the two strings.


Formation stabilization of mobile agents using local potential functions

The control development is based on new local potential functions, which attain the minimum value when the desired formation is achieved, and are equal to infinity when a collision occurs. Several simulation examples are included to illustrate the approach throughout the paper.


Nghiên cứu và thiết kế thiết bị SmartLockICTU

Với ổ khóa trên cửa chính của ngôi nhà, chủ nhà có thể điều khiển và giám sát trực tiếp trạng thái khóa đóng/mở từ bất cứ nơi đâu qua internet và tin nhắn SMS. SmartLockICTU là một thiết bị tương tự ổ khóa nhưng không cần đến chìa khóa và có thể được người chủ gia đình mở từ xa ở bất cứ nơi đâu có internet.


Formation tracking control of ocean vehicles

We present an application of our constructive method for design cooperative controllers in (KhacDuc Do et al., 2018) to solve the problem of forcing a group of N ocean vehicles under environmental disturbances to track desired paths in a horizontal plane. The reader is referred to (Khac-Duc Do et al., 2018) for a survey of the formation control field.


Phân tích đặc tính khí động và ảnh hưởng của tư thế khai thác đến lực cản khí động của tàu hàng sông

Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về đặc tính khí động học thân tàu hàng sông và ảnh hưởng của tư thế khai thác đến đặc tính khí động của tàu.thông qua sử dụng công cụ tính toán mô phỏng số.


Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho cánh tay robot

Trong bài viết này, một bộ điều khiển thích nghi bền vững cho cánh tay robot được đưa ra. Bộ điều khiển có hai phần, một phần có cấu trúc tương tự như bộ điều khiển momen tính toán, trong đó có các thành phần danh định, phần còn lại là cấu trúc thích nghi đ của ma sát và nhiễu.


Đảm bảo tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi

Bài viết tập trung nghiên cứu việc khắc phục nhược điểm trên bằng cách thiết kế bộ Điều khiển thi nghi bền vững: Đảm bảo thỏa mãn tính thích nghi đối với sự thay đổi của các tham số theo thời gian và bền vững đối với sai lệch của mô hình và nhiễu. Tính bền vững ở đây đạt được bằng cách sử dụng luật thích nghi bền vững để ứng dụng vào sơ đồ điều khiển. Kết quả đề xuất trên được kiểm nghiệm bằng mô phỏng thể hiện tính bền vững của hệ được đảm bảo.


Điều khiển ổn định dây chuyền hệ thống cân bằng định lượng

Nội dung bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm kết hợp lựa chọn thiết bị điều khiển tự động tạo điều kiện thuận lợi hơn so với phương pháp lý thuyết thông thường, ngoài ra còn có thể đánh giá trực tiếp kết quả hệ điều khiển sau khi thử nghiệm. Vòng điều khiển có tính phản hồi (vòng kín), các thông số bộ điều khiển được tự động chỉnh định trong PLC. Truyền tin trong hệ thống được thực hiện thông qua hàm truyền thông USS.


Nghiên cứu quy trình chế biến nước mía thanh trùng

Việc chế biến sản phẩm nước mía đóng hộp, đóng chai vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm phong phú thêm mặt hàng nước giải khát, góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ cây mía cũng như tạo đầu ra ổn định để người nông dân chuyên tâm chăm sóc cây mía. Vì vậy, đề tài nhằm nghiên cứu quy trình chế biến nước mía thanh trùng nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt và có thể kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.


Thử nghiệm giao thức truyền thông IEC 60870-5-101/104 dùng trong hệ thống tự động hóa trạm biến áp

Mục đích của bài báo là giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến việc thử nghiệm hai giao thức truyền thông IEC 60870-5-101 (IEC101) và IEC 60870-5-104 (IEC104), nhằm giúp cho cán bộ kỹ thuật lựa chọn mô hình Scada phù hợp, thực hiện hiệu quả chủ trương tự động hóa trạm biến áp của EVN CPC.


Ebook Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức Hà Nội - NXB Hà Nội

Nội dung sách Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức Hà Nội gồm 3 phần gồm 3 chương: Chương 1. Đại mạch, chương 2. Hoa houblon, chương 3. Nước; chương 4. Làm sạch phân loại và bảo quản đại mạch, chương 5. Nguyên liệu thay thế... Mời các bạn cùng tham khảo ebook.


Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay

Bài báo đề cập đến các vấn đề cơ bản của robot Delta như mô hình hóa bài toán, bài toán động học, động lực học. Bên cạnh đó, bài báo còn phân loại chi tiết vùng làm việc cũng như xác định được khối cầu nội tiếp bên trong vùng làm việc. Các công thức được đưa ra như một tham chiếu cho việc thiết kế.


Transport modeling: An artificial immune system approach

This paper describes an artificial immune system approach (AIS) to modelling time-dependent (dynamic, real time) transportation phenomenon characterized by uncertainty. The basic idea behind this research is to develop the Artificial Immune System, which generates a set of antibodies (decisions, control actions) that altogether can successfully cover a wide range of potential situations. The proposed artificial immune system develops antibodies (the best control strategies) for different antigens (different traffic "scenarios").


Achieving optimal design of the production line with obtainable resource capacity

The Maximal Profit Model for reaching an optimal design of the production line undergoing the limitations of obtainable resources is presented in this paper. This model is treated as an integer programming problem, and an efficient step-by-step algorithm to solve this problem is also constructed. In addition, it is discussed that the operation cost of a machine does not include idle and breakdown situations while the maintenance cost for a broken machine should be considered.


A time-predefined approach to course timetabling

A common weakness of local search metaheuristics, such as Simulated Annealing, in solving combinatorial optimisation problems, is the necessity of setting a certain number of parameters. This paper is motivated by the goal of overcoming this drawback by employing "parameter-free" techniques in the context of automatically solving course timetabling problems.


The operational flight and multi-crew scheduling problem

This paper introduces a new kind of operational multi-crew scheduling problem which consists in simultaneously modifying, as necessary, the existing flight departure times and planned individual work days (duties) for the set of crew members, while respecting predefined aircraft itineraries. The splitting of a planned crew is allowed during a day of operations, where it is more important to cover a flight than to keep planned crew members together.


Changing the values of parameters on lot size reorder point model

The Just-In-Time (JIT) philosophy has received a great deal of attention. Several actions such as improving quality, reducing setup cost and shortening lead time have been recognized as effective ways to achieve the underlying goal of JIT. This paper considers the partial backorders, lot size reorder point inventory system with an imperfect production process.


Airline seat management with round trip requests

Consider a multi-period multi-fare class airline booking problem related to a two-leg airline network. Travel requests include outbound, inbound trip, and round trips. The round-trip refers to a journey comprising both outbound and inbound trips. To develop a dynamic-nested booking decision-making system for the airline network, this study designs a dynamic model that enables the airline reservations system to devise a set of dynamic decision rules for any given booking status.


Realization of the chess mate solver application

This paper presents details of the chess mate solver application, which is a part of the author’s Geniss general chess application. The problem chess is an important domain connected with solving of the chess problems. The Geniss Mate Solver (G.M.S.) application solves Mate-in-N-move problems. Main techniques used for the implementation of the application are full-width searching with Alpha-Beta pruning technique and zero evaluation function.


Power unit – cargo space link in transport

This paper deals with transportation technology regarding links between power unit and cargo space. These links can be divided into two groups: rigid and flexible. Rigid link, established between power unit and cargo space, is dominant in maritime and road transport (sea ships and trucks), and occasionally in transport on inland waterways (self – propelled barges). Flexible link is used in the railroad transport (systems with trailers and semi trailers), and in inland waterway transport (push – towing and pulling systems, and combinations of the systems).


Improving the switched split vector quantization technique using a joint source channel coding approach

This paper deals with enhancing the error resilient of the Switched Split Vector Quantization (SSVQ) techniques by adopting the optimal Index Assignment approach, a Joint Source-Channel coding method. SSVQ is one of the latest structured vector quantization schemes and it has several advantages over other schemes.


Low-cost Ionospheric scintillation detector using software-based GNSS receiver

In this study, we investigate in the use of software-based GNSS receiver to detect ionospheric scintillation in Vietnam. Ionospheric scintillation is well-known for its bad effect on the precision of GNSS receivers. Vietnam locates at a low-lattitude region which is one of the most-affected region if any scintillation occurs. Therefore, it is important to be able detect and store the data of the receiver during scintillation periods for later analysis and mitigation.


A novel reconfigurable array antenna using metamaterial structure

In addition, the gain of the proposed antenna array is improved by using Metamaterial Reflective Surface (MRS). The proposed antenna array is designed, simulated and fabriacated on FR4 substrate with thickness of 1.575 mm, εr = 4.4 and tanδ = 0.02. The proposed antenna is designed at center frequencies of 6.75 GHz and 9.3 GHz, respectively. The simulation results are obtained in CST Microwave Studio software and are compared to measurement ones.


Lệnh cơ bản trong matlab

Nội dung chính của tài liệu trình bày công dụng, giải thích và đưa ra ví dụ về các lệnh trong matlab như: Lệnh ANS, lệnh computer và lệnh date.. Mời các bạn tham khảo!


Mô hình điều khiển nối lưới cho microturbine sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

Bài báo đã xây dựng được mô hình và đưa ra kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới cho microturbine sử dụng máy phát điện PMSG, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống.


Thiết kế hệ thống nhúng nhận dạng chữ viết tay

Nội dung bài báo gồm các phần sau: phần 1 trình bày về hệ thống nhận dạng chữ viết tay, phần 2 trình bày các bước xây dựng ứng dụng trên board nhúng, phần 3 tổng hợp các kết quả thực hiện được và phần 4 trình bày kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.


Tài liệu mới download

Cây son thiên sứ - Tập 9
 • 24/04/2013
 • 85.652
 • 977
tài liệu về diode
 • 05/01/2011
 • 81.055
 • 997

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Control and Information Sciences
 • 20/12/2012
 • 23.783
 • 981
Practical Fluid Flow
 • 20/12/2012
 • 91.794
 • 807

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu