Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trung học phổ thông (28.229)

Tuyển tập các dạng bài tập trong đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11

Tài liệu cung cấp với các dạng bài tập trong đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Toán lớp 11.


Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 10 – Có đáp án chi tiết

Tài liệu sưu tầm với 50 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập, nâng cao kiến thức môn Hóa học lớp 10. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài thuyết trình Địa lí lớp 10 - Bài 9: Tác động của ngoại lực lên bề mặt trái đất

Nội dung của bài thuyết trình gồm: Khái niệm về ngoại lực; tác động của ngoại lực, quá trình phong hóa, quá trình bóc mòn, quá trình vận chuyển, quá trình bồi tụ. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.


Câu hỏi Tiếng Anh lớp 12

Tài liệu cung cấp các câu hỏi được xây dựng dựa trên cấu trúc đề thi tiếng Anh lớp 12; giúp các em học sinh có thể ôn luyện, củng cố kiến thức hiệu quả.


Kế hoạch giảng bài môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy

Mục tiêu của bài học nhằm giúp học sinh hiểu biết được thế nào là ma túy, tác hại, phân loại và cách nhận biết ma túy. Học sinh biết cách phòng chống ma túy đối với bản thân và mọi người xung quanh. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình lên kế hoạch giảng bài trong môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh.


Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 8 học kì 1

Tài liệu cung cấp với 16 bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8, phần Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố, rèn luyện kiến thức; đây là còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.


Tinh bột (Chất bột)

Tài liệu với các nội dung: trạng thái tự nhiên của tinh bột; ứng dụng của tinh bột; sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người; tính chất vật lí của tinh bột; tính chất hóa học; cấu tạo phân tử; một số phản ứng của tinh bột...


Saccarozo (Đường ăn, sugar) và Mantozơ

Tài liệu cung cấp các thông tin về tính chất vật lý của Saccarozơ và Mantozơ; trạng thái tự nhiên của Saccarozơ và Mantozơ, phân tử Saccarozơ và Mantozơ, tính chất hóa học của Saccarozơ và Mantozơ, các ứng dụng của Saccarozơ và Mantozơ.


Xenlulozơ (Chất xơ, Cotton)

Tài liệu cung cấp các nội dung: Xenlulozơ trong tự nhiên, tính chất vật lí của Xenlulozơ, cấu tạo phân tử Xenlulozơ, một số phản ứng của Xenlulozơ, ứng dụng Xenlulozơ. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Hóa học 12 – Chương 2: Cacbohiđrat

Tài liệu với các nội dung: tinh bột và Xenlulozơ không phải là đồng phân của nhau; Saccarorơ và Mantozơ là đồng phân của nhau; trạng thái tự nhiên của Glucozơ; tính chất vật lí của Glucozơ; giải thích vì sao Glucozơ có mặt ở hầu hết các bộ phận của thực vật... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu


Lời bình và lời thơ Huy Cận

Tài liệu cung cấp một số mẫu lời bình, lời thơ tham khảo về thơ Huy Cận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh trong quá trình nghiên cứu, phân tích các tác phẩm thơ của Huy Cận. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Báo cáo thực hành thí nghiệm Vật lý trung học phổ thông

Báo cáo thực hành thí nghiệm Vật lý trung học phổ thông cung cấp số liệu tham khảo của các bài Thực hành Thí Nghiệm trong chương trình THPT. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh trong quá trình học môn Vật lý.


Đề thi tham khảo tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 (Đề số 1)

Tài liệu cung cấp đề thi tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh để củng cố kiến thức, làm quen với bố cục đề thi và có sự chuẩn bị chu đáo vượt qua kì thi với kết quả như mong muốn.


Một số đề thi và đáp án dành cho kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn 12

Tài liệu cung cấp một số đề thi và đáp án dành cho kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn 12, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức Ngữ văn lớp 12.


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm dựa theo các bài học của môn Lịch sử lớp 12. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh, trong quá trình giảng dạy, học tập, củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi.


Thực trạng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Lịch sử lớp 11 ở trường THPT

Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng sách giáo khoa trong việc dạy học Lịch sử lớp 11 nhằm cung cấp các số liệu, thông tin cho các nhà biên soạn sách giáo khoa để có những biện pháp điều chỉnh, bổ sung để sách giáo khoa thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của học sinh trong quá trình học tập môn Lịch sử.


Sử dụng bài toán nêu vấn đề trong dạy học Hoá học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh

Sử dụng bài toán nêu vấn đề trong dạy học Hoá học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông.


Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông

liên môn và áp dụng dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông


Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Trung học phổ thông

Bài viết với các nội dung: xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn để tổ chức các hoạt động dạy học không chỉ tối ưu hóa hoạt động học tập của học sinh mà còn là cơ sở để rèn luyện, phát triển những năng lực của học sinh thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn trong các kế hoạch dạy học các chuyên đề tích hợp liên môn. Nghiên cứu lý luận về dạy học tích hợp, đề xuất quy trình xây dựng nội dung chủ đề tích hợp liên môn và thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp.


Bài giảng Chương 4: Mạng máy tính và Internet (Bài 20: Mạng máy tính) - Phùng Quách Vĩnh

Nội dung bài giảng gồm: mạng máy tính là gì, phương tiện và giao thức truyền thông, phân loại mạng máy tính, các mô hình mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Hàm số - Hà Hữu Hải

Tài liệu cung cấp với 100 bài tập trắc nghiệm theo Chuyền đề Hàm số có kèm theo đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh và giáo viên trong quá trình luyện tập, củng cố kiến thức về Hàm số. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


60 bài tập Hóa vô cơ hay và khó

Tài liệu cung cấp với 60 câu hỏi, bài tập Hóa vô cơ hay và khó được sưu tầm từ các đề thi, có kèm theo đáp án và phương pháp giải. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập nâng cao kiến thức về Hóa vô cơ.


Trắc nghiệm Vật lý 12 theo cấp độ nhận thức - Trần Văn Hậu

Tài liệu được Trần Văn Hậu sưu tầm từ các tài liệu hội thảo gồm các bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 được phân theo cấp độ nhận thức. Tài liệu giúp giáo đánh giá và phân loại năng lực của học sinh, ràn luyện nâng cao kiến thức môn Vật lý cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chắc nội dung.


Bài tập tiếng Anh lớp 12

Bài tập tiếng Anh lớp 12 cung cấp các kiến thức được hệ thống và tóm tắt các nội dung trọng tâm của 23 bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức dễ dàng, bên cạnh đó còn có các bài tập vận dụng khắc sâu kiến thức. Đây còn là tài liệu tham khảm trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh.


Một số câu hỏi trắc nghiệm lớp Địa lý 11 (Về biểu đồ)

Tài liệu gồm 10 câu hỏi phần biểu đồ môn Địa lý lớp 11: biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015; biểu đồ tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh qua các năm; biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản qua các năm; biểu đồ chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm; cho biểu đồ và phân tích thông tin mà biểu đồ cung cấp...


Phong cách nghệ thuật một số nhà văn

Tài liệu với nội dung bàn về phong cách nghệ thuật của một số nhà văn Việt Nam: Tô Hoài, Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh Châu thông qua các tác phẩm mà họ sáng tác để nhận định phong cách riêng của một nhà văn. Để nắm cụ thể phong cách nghệ thuật của mỗi tác giả mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài giảng Tuyển chọn phương trình và hệ phương trình

Với hơn 40 bài toán phương trình, hệ phương trình với các cách giải khác nhau sẽ giúp các bạn có phương pháp giải phương trình nhanh chóng và dễ dàng. Cùng tham khảo tài liệu để cùng rèn luyện giải toán phương trình hiệu quả nhé.


Chuyên đề bài tập Vật lý 12

Chuyên đề tập hợp các bài tập theo các chuyên đề môn Vật lý lớp 12: dao động cơ; sóng cơ; dòng điện xoay chiều; mạch dao đọng; sóng ánh sáng; lượng tử ánh sáng; vật lý hạt nhân; các đề kiểm tra theo chương, theo học kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo chuyên đề để củng cố, luyện tập, nắm chắc các kiến thức môn Vật lý lớp 12.


Chuyên đề bài tập Vật lý 10

Chuyên đề tập hợp các bài tập theo các chuyên đề môn Vật lý lớp 10:động học chất điểm; động lực học chất điểm; cân bằng và chuyển động của vật rắn; các định luật bảo toàn; chất khí; cơ sở của nhiệt động lực học; chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể. Để củng cố, rèn luyện, nắm chắc các kiến thức môn Vật lý lớp 10, mời các bạn cùng tham khảo chuyên đề.


ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 MÔN TOÁN CHUYÊN THPT NGUYỄN KHUYẾN 2016-2017

Mặc dù đề cũ nhưng kì thi tuyển sinh này vẫn có rất nhiều dạng bài tập hay để học sinh chuyên làm. Đề gồm 5 câu, dễ gây rối đặc biệt là câu 3, 4, 5, thời gian 150 phút nên các bạn nhớ cẩn thận. Chúc các bạn ôn thi tốt!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập phần Các dao động
  • 22/04/2015
  • 53.876
  • 948
BÀI TẬP TOÁN TỔNG HỢP
  • 24/12/2011
  • 55.768
  • 625
TEST 8: LIFE IN THE FUTURE
  • 30/06/2011
  • 80.612
  • 154

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu