Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trung học phổ thông (28.388)

Bài thuyết trình Sinh học 10 - Bài 5: Protein

Bài thuyết trình Sinh học 10 - Bài 5: Protein tìm hiểu về khái niệm, cấu trúc của Protein, chức năng của Protein. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.


Tổng hợp 50 bài tập Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tổng hợp 50 bài tập Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ quá trình học tập và luyện thi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn các bài tập.


Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 12 thí điểm năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Cùng ôn tập với Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 12 thí điểm năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh các câu hỏi được biên soạn theo trọng tâm kiến thức từng chương, bài giúp bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức môn học. Chúc các bạn ôn tập tốt để làm bài kiểm tra đạt điểm cao.


Đề cương HK2 môn GDCD 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề cương ôn tập thi môn Đề cương HK2 môn GDCD 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Đề cương HK2 môn Hóa học 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Hóa học 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề cương HK2 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh cung cấp cho các bạn những kiến thức và những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng nội dung tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề cương HK2 môn Lịch sử 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Cùng ôn tập với Đề cương HK2 môn Lịch sử 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh các câu hỏi được biên soạn theo trọng tâm kiến thức từng chương, bài giúp bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức môn học. Chúc các bạn ôn tập tốt để làm bài kiểm tra đạt điểm cao.


Đề cương HK2 môn Lịch sử 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Lịch sử 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề cương HK2 môn Ngữ văn 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề cương ôn tập thi môn Đề cương HK2 môn Ngữ văn 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề cương ôn tập thi môn Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 11 thí điểm năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Tham khảo Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 11 thí điểm năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh để tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Các câu hỏi ôn tập trong đề cương đều có đáp án kèm theo sẽ là tài liệu hay dành cho bạn chuẩn bị tốt cho các kỳ thi kiểm tra học kỳ môn học.


Đề cương HK2 môn Địa lí 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương HK2 môn Địa lí 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.


Đề cương HK2 môn GDCD 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn GDCD 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu này được trình bày hệ thống, logic và chú trọng vào những điểm trọng tâm cần ôn tập trong chương trình GDCD 10.


Đề cương HK2 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Tham khảo Đề cương HK2 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh để tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Các câu hỏi ôn tập trong đề cương đều có đáp án kèm theo sẽ là tài liệu hay dành cho bạn chuẩn bị tốt cho các kỳ thi kiểm tra học kỳ môn học.


Đề cương HK2 môn Vật lí 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Vật lí 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tóm tắt bội dung trọng tâm của từng chương học và bài tập giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn Vật lí, ôn tập và luyện thi đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo!


Đề cương HK2 môn Vật lí 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương HK2 môn Vật lí 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.


Đề cương HK2 môn Sinh học 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề cương ôn tập thi môn Đề cương HK2 môn Sinh học 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Đề cương HK2 môn Lịch sử 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Tham khảo Đề cương HK2 môn Lịch sử 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh để tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Các câu hỏi ôn tập trong đề cương đều có đáp án kèm theo sẽ là tài liệu hay dành cho bạn chuẩn bị tốt cho các kỳ thi kiểm tra học kỳ môn học.


Đề cương HK2 môn Sinh học 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Sinh học 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu này được trình bày hệ thống, logic và chú trọng vào những điểm trọng tâm cần ôn tập trong chương trình.


Đề cương HK2 môn Sinh học 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Sinh học 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh cung cấp cho các bạn những kiến thức tóm tắt và những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức và có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương HK2 môn Toán 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Toán 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tóm tắt bội dung trọng tâm của từng chương học và bài tập giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn Toán, ôn tập và luyện thi đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo!


Đề cương HK2 môn Toán 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương HK2 môn Toán 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.


Đề cương HK2 môn Ngữ văn 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Ngữ văn 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh cung cấp cho các bạn những kiến thức tóm tắt và những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức và có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương HK2 môn Địa lí 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Địa lí 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tóm tắt bội dung trọng tâm của từng chương học và bài tập giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn Địa lí, ôn tập và luyện thi đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo!


Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 12 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề cương HK2 môn GDCD 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn GDCD 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh cung cấp cho các bạn những kiến thức tóm tắt và những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức và có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương HK2 môn Toán 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Toán 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh cung cấp cho các bạn những kiến thức và những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng nội dung tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề cương HK2 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Cùng ôn tập với Đề cương HK2 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh các câu hỏi được biên soạn theo trọng tâm kiến thức từng chương, bài giúp bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức môn học. Chúc các bạn ôn tập tốt để làm bài kiểm tra đạt điểm cao.


Đề cương HK2 môn Ngữ văn 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Ngữ văn 10 năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu này được trình bày hệ thống, logic và chú trọng vào những điểm trọng tâm cần ôn tập trong chương trình Ngữ văn 10.


Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 10 thí điểm năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương HK2 môn Tiếng Anh 10 thí điểm năm 2019-2020 - THPT Xuân Đỉnh cung cấp cho các bạn những kiến thức tóm tắt và những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức và có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu