Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Triết học (3.800)

Quan điểm của J. P. Sartre và Phật giáo về bản chất người

Trên cơ sở trình bày quan điểm của J. P. Sartre - nhà triết học hiện sinh vô thần Pháp - và quan điểm của Phật giáo về bản chất của con người, bài viết đưa ra so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai quan điểm này. Mặc dù J. P. Sartre và Phật giáo có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng trong quan điểm về bản chất người lại có khá nhiều điểm tương đồng.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa" với 3 nội dung đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 6 - PGS.TS. Vũ Văn Hân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước" tìm hiểu bước chuyển giai đoạn từ cntb tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền; năm đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền; biểu hiện sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 8 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa" trình bày xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 5 - PGS.TS. Vũ Văn Hân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư" giúp các bạn sinh viên tìm hiểu tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động so với những hàng hóa thông thường; bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư; bản chất và các hình thức của tiền lương tư bản chủ nghĩa; các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản; các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 9 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng" tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng" được biên soạn với mục tiêu trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.


Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản, chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Sự vận dụng học thuyết này trong thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải có sự trung thành và sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, đang có những ý kiến khác nhau về học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác.


Quan điểm về con người trong triết học của Khổng Tử

Tư tưởng con người trong triết học của Khổng Tử được hình thành và phát triển trong một giai đoạn lịch sử Trung Quốc thời cổ đại mang tính bước ngoặt. Sự chuyển đổi toàn diện của đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ đã làm cho xã hội loạn lạc. Trước thực trạng đó các nhà tư tưởng đua nhau tìm kiếm phương pháp để ổn định xã hội.


Đạo đức sinh thái trong triết học Phật giáo

Dựa trên các học thuyết triết học căn bản như: Thuyết duyên khởi, Thuyết vạn vật bình đẳng, Thuyết nhân quả báo ứng, v.v.. mà Phật giáo đã xây dựng nên các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái căn bản như thực hiện lối sống thân thiện với môi trường, khơi dậy Phật tính, tránh xa sân hận, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác và nhận thức cuộc đời là vô ngã, vô thường, v.v..


Nội dung và ý nghĩa quan điểm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài viết này, tác giả nghiên cứu phân tích những nội dung cơ bản trong quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm và chỉ ra ý nghĩa hiện thời của nó trong việc trang bị thêm những kiến thức làm người cho thế hệ trẻ hôm nay.


Quan niệm của Albert Einstein về sự thống nhất của thế giới vật chất

A. Einstein không những là nhà khoa học mà còn là nhà triết học khoa học, nhà giáo dục nhân bản. Cùng với Thuyết tương đối, những quan điểm và kiến giải của ông về bản tính của vật chất, không – thời gian, sự thống nhất của thế giới vật chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử triết học. Những nhà sáng lập phép biện chứng duy vật (K. Marx, F. Engels) nhấn mạnh tính thống nhất vật chất của thế giới.


Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên

Bài viết này phân tích vai trò của sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy triết học Mác – Lênin, từ đó đề xuất cách xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin cho sinh viên.


Đề thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 môn Chủ nghĩa xã hội khoa học giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.


Đề thi hết môn học kỳ II năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin (Nguyên lý 1) - HHD KHXH&NV

Đề thi hết môn học kỳ II năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Đề thi hết môn học kỳ hè năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lenin (Phần 1) - ĐH KHXH&NV

Đề thi môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lenin sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lenin. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


Đề thi hết môn học kỳ I năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin (Nguyên lý 1) - HHD KHXH&NV

Đề thi hết môn học kỳ I năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo và giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi.


Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học dưới ánh sáng của khoa học hiện đại và thực tiễn hiện nay

Dưới ánh sáng của khoa học hiện đại và thực tiễn hiện nay, mối quan hệ giữa triết học và các khoa học trở thành vấn đề hết sức quan trọng, chứa đựng nội dung phong phú và sâu sắc. Triết học đóng vai trò thế giới quan và phương pháp luận phổ biến cho các khoa học, là cơ sở lý luận để đánh giá thành tựu của các khoa học, vạch ra phương hướng phát triển và phương pháp nghiên cứu của các khoa học. Về phần mình, các khoa học cụ thể cung cấp cho triết học các thành tựu để từ đó triết học khái quát thành quan điểm chung nhất, đồng thời các thành tựu ấy còn có giá trị kiểm chứng những kết luận của triết học.


26 câu hỏi - trả lời phần Triết học

Tài liệu thông tin đến các bạn với 26 câu hỏi ôn luyện về triết học và kèm theo đáp án trả lời; giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Triết học và không chuyên, ôn luyện, củng cố kiến thức, hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu.


Vấn đề nữ quyền và bình đẳng giới trong triết học của John Stuart Mill

Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu tư tưởng nữ quyền và bình đẳng của John Stuart Mill trong một số tác phẩm; từ đó ra những ý nghĩa của tư tưởng đó và liên hệ với việc thực hiện bình đẳng giới và quyền của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.


Mối quan hệ giữa con người và môi trường: Tiếp cận thế giới quan sinh thái

Dựa trên tổng quan một số nghiên cứu nhân học về ứng xử (quan niệm, thái độ và hành vi) của một số cộng đồng đối với môi trường tự nhiên, nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa con người với môi trường dựa trên cách tiếp cận thế giới quan sinh thái (ecocosmology).


Giáo trình Triết học Mác - Lênin – GS.TS. Phạm Văn Đức

Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên bao gồm 3 chương với các nội dung triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - CĐ Công nghiệp và xây dựng

(NB) Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong học tập môn Triết học Mác – Lênin

Bài viết tập trung nghiên cứu nội dung lý luận chung về năng lực tự học, các thành tố để phát triển năng lực tự học cho sinh viên, trên cơ sở đó phân tích làm rõ thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) trong học tập môn Triết học Mác - Lênin, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên sư phạm trong học tập môn học này.


Một số mâu thuẫn đặt ra về việc vận dụng phép biện chứng duy vật của đảng ta trong xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới

Thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước trong thời gian qua của Đảng cho phép khẳng định, việc quán triệt phép biện chứng duy vật vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới là một trong những điều kiện bảo đảm nâng cao tính hiệu quả lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.


Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

Tài liệu đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin với 11 câu hỏi giúp các bạn sinh viên hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.


Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.


Hệ thống câu hỏi ôn tập, đề tài tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên môn Triết học Mác - Lênin

Tài liệu trình bày hệ thống câu hỏi ôn tập, đề tài tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên môn Triết học Mác - Lênin giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình học tập và ôn thi.


Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật

Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trình bày các khái niệm dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) gồm 2 phần chính: khái lược về triết học và lịch sử triết học; những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.


Tài liệu mới download

Bài giảng Scada
  • 25/03/2014
  • 73.936
  • 527

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu