Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Triết học (3.706)

Quan điểm nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm

Trong các trước tác của Ngô Thì Nhậm, có thể thấy, ông đã quan tâm và suy nghĩ đến một số vấn đề triết học, lấy đó làm nền tảng cho những tư tưởng chính trị, quan niệm về nhân sinh và phương châm xử thế của mình. Bài viết giới thiệu những nét chính về vấn đề nhận thức luận trong tư tưởng của Ngô Thì Nhậm và chỉ ra ý nghĩa của nó trong giai đoạn hiện nay.


Ebook Triết học tổng quát: Phần 1

Ebook Triết học tổng quát: Phần 1 trình bày các nhận thức và quan điểm về triết học cụ thể qua các nội dung sau: Khả năng nhận thức, giá trị nhận thức, vấn đề chân lý, đặc sắc tính của triết học, thử tìm câu định nghĩa triết học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Triết học tổng quát: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Triết học tổng quát: Phần 2 tiếp tục trình bày các quan điểm triết học về con người, quan điểm về vũ trụ và Thượng đế thông qua các nội dung chính sau: Nhân vị: Một tinh thần nhập thể, giá trị của nhân vị, chổ đứng của nhân vị, tìm hiểu vũ trụ và vật chất, vấn đề Thượng đế trong triết sử,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu thi Nghiệp vụ công tác Đảng - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Nghiệp vụ công tác Đảng và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu thi Lịch sử Đảng - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Lịch sử Đảng và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu thi Triết (Có đáp án)

Nội dung tài liệu trình bày 10 câu hỏi về triết học và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!


Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày cơ sở hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền đạo đức Việt Nam đã mang bản chất mới và đã được chính Người gọi tên cho nó, đó là đạo đức mới, đạo đức cách mạng.


Nguyen tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Mời các bạn tham khảo!


Từ quan điểm của Louis Wirth nhìn về lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này đối chiếu và chỉ ra những mức độ phù hợp giữa các quan điểm của Louis Wirth với các đặc trưng về lối sống của người dân đô thị Sài Gòn - TPHCM. Các bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội đa dạng của các thành phố đã định hình lối sống xã hội đô thị đa dạng, bao gồm cả việc lưu giữ quá khứ ở những mức độ khác nhau trong lòng thành phố.


Bốn thế hệ nhân học nghiên cứu về nông dân Malay

Bài viết trình bày một phả hệ học về sản xuất tri thức kéo dài suốt bốn thế hệ các nhà nhân học. Hai thế hệ đầu chủ yếu là các nhà nhân học phương Tây – trước hết là Raymond Firth và Michael Swift – làm việc trong thời cuối thuộc địa. Hai thế hệ sau là các nhà nhân học bản địa, đối diện một cách có ý thức với di sản tri thức quá khứ đồng thời mở ra những đường hướng nghiên cứu mới.


Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel von Pufendorf

Với việc xuất phát từ bản tính tự nhiên của con người để lập luận cho luật tự nhiên, quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước nhằm đảm bảo cho những quyền tự nhiên của con người được thực thi, Pufendorf đã trở thành người đầu tiên đặt nền móng cho tư tưởng triết học pháp quyền Đức, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng pháp quyền của Christian Thomasius (1655 - 1728), Christian Wolff (1679 - 1754) và Immanuel Kant (1724 - 1804) cũng như thể chế chính trị pháp quyền Đức trong những thế kỷ XVII - XVIII.


Hiểu nghèo để thoát nghèo: Cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới

Nội dung bài viết trình bày hai ý kiến hai giáo sư kinh tế Abhijit V. Banerjee và Esther Duflo không cho rằng việc theo đuổi một trong hai quan điểm trên một cách cực đoan sẽ có tác dụng giảm nghèo trên thực tế mà cần phải có cách nhìn hỗn hợp và điều quan trọng là phải hiểu được người nghèo và tìm ra được cách giúp đỡ họ một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!


Ví dụ về sáng tạo và cách phát triển tính sáng tạo

Nội dung bài viết nêu và phân tích một vài ví dụ về sáng tạo và cách phát triển tính sáng tạo. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài thuyết trình.


Triết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dục

Triết học giáo dục là cơ sở để xây dựng hay đổi mới giáo dục của một quốc gia. Bài viết điểm lại lịch sử hình thành phát triển của giáo dục học và triết học giáo dục trên thế giới. Qua đó rút ra được những vấn đề đáng suy ngẫm trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam.


Quan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes

Bài viết này khám phá quan niệm của Machiavelli và Hobbes về bản chất con người, trên cơ sở đó làm rõ tư tưởng triết học pháp quyền của hai ông. Từ việc nhận thức tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes, bài viết còn chỉ ra ý nghĩa và tính ứng dụng của nó trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay ở Việt Nam.


Tiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu nho giáo

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Hượu (1926-1995) là người mở đường nghiên cứu Nho giáo và xác định những ảnh hưởng Nho giáo trong xã hội Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX. Lấy Nho giáo làm hệ qui chiếu, Trần Đình Hượu đã khảo sát từ các tác gia cụ thể, điển hình, đến các chủ điểm có tính khái quát cao như vấn đề phân kỳ văn học sử, ảnh hưởng của Nho giáo tới văn học, xác định đặc điểm “thực tại, cái thực và vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam trung cận đại”...


Ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luận

Tài liệu trình bày những câu hỏi nhằm ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luận. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Ấn Độ thời kỳ phong kiến

Mục tiêu chính của đề tài này là tìm hiểu cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Ấn Độ thời kỳ phong kiến. Mời các bạn tham khảo!


Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học

Tài liệu "Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học" dùng làm tài liệu hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn này cho các hệ đào tạo. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liêu.


Tài liệu Mac Lênin

Tài liệu Mac Lênin trình bày các câu hỏi về về Mac Lênin như: chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt, trình bày ý nghĩa khi nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay, cho biết những biện pháp của nhà nước để điều hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mời các bạn tham khảo!


Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Bài viết nghiên cứu hệ thống quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả trên phương diện lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.


Ebook Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong phương pháp cách mạng

Ebook Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong phương pháp cách mạng trình bày các nội dung sau: Cơ sở hình thành tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong phương pháp cách mạng, nội dung tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong phương pháp cách mạng.


Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx

Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Từ lý luận phân phối thu nhập của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, K.Marx đã kế thừa có phê phán và làm rõ bản chất của tiền công và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh được xây dựng dựa trên nội dung tổng thu nhập xã hội được phân phối cho ba chủ thể cơ bản: lao động làm thuê, nhà tư bản, địa chủ.


Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Triết học Mác về giải phóng con người là một thành tựu to lớn và mang tính cách mạng sâu sắc trong trong lịch sử tư tưởng nhân văn của nhân loại. Triết học Mác lấy con người làm điểm xuất phát cho nghiên cứu và lấy tự do của con người làm mục tiêu cao nhất của sự tìm tòi và tranh đấu trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị.


Tiểu luận Triết học số 120

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghiệp hóa hiện đại hóa, thời kỳ quá độ, nội dung đường lối, phát triển lực lượng sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tiểu luận Triết học số 123

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Đào tạo nguồn lực con người, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, lý luận con người, thực thể sinh học xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tiểu luận Triết học số 125

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận về con người, đào tạo nguồn lực con người, sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tiểu luận Triết học số 94

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình hội nhập ở Việt Nam, kinh tế độc lập tự chủ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tiểu luận Triết học số 115

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế ở nước ta hiện nay, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Cây son thiên sứ - Tập 9
 • 24/04/2013
 • 85.652
 • 977
tài liệu về diode
 • 05/01/2011
 • 81.055
 • 997

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Triết học Phần 7
 • 28/02/2012
 • 93.022
 • 406
Nhà nước và cách mạng
 • 09/11/2009
 • 45.651
 • 427

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu