Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.592)

Thiết kế nhân ma trận thưa với Véctơ trong tính toán song song và ứng dụng

Bài viết trình bày tổng quan về xử lý song song, thuật toán song song và giới thiệu lập trình song song với MPI sử dụng Visual của Microsoft. Trình bày về các thuật toán thiết kế cho nhân ma trận thưa với véc tơ song song; một số kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với véc tơ song song.


Secondary mathematics preservice teachers’ conception about authenticity of mathematical tasks

The teaching approaches of mathematics derived from humanity involve positive interactions that support meaningful and relevant learning. The main objective of the teaching approaches is to prepare students with the competence to solve daily life problems, and one of the most important tools is using authentic tasks.


Automata technique for the LCS problem

In this paper, we introduce two efficient algorithms in practice for computing the length of a longest common subsequence of two strings, using automata technique, in sequential and parallel ways.


Về đồng nhất thức nhóm suy rộng của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia có tâm hữu hạn

Trong bài viết này, chúng tôi mở rộng kết quả nổi tiếng của I. Z. Golubchik và A.V. Mikhalev cho đồng nhất thức nhóm suy rộng của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia trong trường hợp tâm không nhất thiết vô hạn.


Ebook Quantum Mechanics (Second Edition) - Nouredine Zettili

Ebook present the content: origins of quantum physics; mathematical tools of quantum mechanics; postulates of quantum mechanics; one-dimensional problems; angular momentum; three-dimensional problems; rotations and addition of angular momenta; identical particles; approximation methods for stationary states; time-dependent perturbation theory; scattering theory; the delta function; angular momentum in spherical coordinates; C++ code for solving the schrodinger equation.


Ebook Introduction to quantum mechanics - David J. Griffiths

This ebook designed to teach students how to do quantum mechanics. Ebook covers the basic theory; the wave function, independent schrodinger equation, quantum mechanics in three dimensions; btarts immediately with quantum mechanics - the Schr dinger equation, and its statistical interpretation, is introduced on the second page. Explores several exceptionally up-to-date topics - e.g., adiabatic processes (and a treatment of Berrys phase); Bells theorem; the quantum Zeno paradox.


Ebook Quantum Theory: Concepts and Methods - Asher Peres

Ebook the present the content: fundamental theories of physics; introduction to quantum physics; quantum tests; complex Vector space; continuous variables; composite systems; bell’s theorem; contextuality; spacetime symmetries; information and thermodynamics; semiclassical methods; chaos and irreversibility; the measuring processa.


Ebook The thirteen books of the Elements: Vol.1 (Books 1 and 2)

Ebook present the content: introduction life and other works of Euclid; greek and Islamic commentators; surviving mss, scholia, translations, bases of Euclid’s thought. Books I and II of the Elements, straight lines, angles, intersection of lines, triangles, parallelograms, etc.


Ebook The thirteen books of the Elements: Vol.2 (Books 3 and 4)

Ebook present the content: circles, tangents, segments, figures described around and within circles, rations, proportions, magnitudes, polygons, prime numbers, products, plane and solid numbers, series of rations, etc. Invite you to consult the ebook to grasp the content details.


Ebook Introduction to quantum mechanics

Ebook present the content: Review of concepts of classical mechanics; historical review experimrnts and theories; the postulates of quantum mechanics; operators; eigenfunctions anf eigen values; preparatory concepts, function spaces and hermitian operators; superposition and compatible observable; time development, conservation theorems and parity; additional one dimensional peoblems, bound and unbound states...


Một số sai lầm và giải pháp vận dụng “mệnh đề - tập hợp” để giải toán đại số 10

Bài viết được đề cập đến việc nghiên cứu sử dụng “mệnh đề - tập hợp” của toán học. Phân tích sai lầm và đưa ra các giải pháp thích hợp để giải quyết bài toán Đại số lớp 10 thông qua phân tích các ví dụ.


Ebook College algebra (7/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "College algebra" has contents: Graphs, equations, and inequalities, graphs, functions and their graphs, linear and quadratic functions, polynomial and rational functions,... and other contents.


Ebook Derivatives - Principles and practice (2/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Derivatives - Principles and practice" has contents: Convertible bonds, real options, equity swaps, currency and commodity swaps, estimating the yield curve, credit derivative products, structural models of default risk, modeling correlated default,... and other contents.


Ebook College algebra (7/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "College algebra" has contents: Exponential and logarithmic functions, analytic geometry, systems of equations and inequalities, sequences; induction; the binomial theorem, counting and probability.


Ebook Derivatives - Principles and practice (2/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Derivatives - Principles and practice" has contents: Futures markets, hedging with futures and forwards, options markets, binomial option pricing, implementing binomial models, the mathematics of black scholes,... and other contents.


Luật mạnh số lớn dạng (p, q) cho mảng kép các phần tử ngẫu nhiên

Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra điều kiện cần và đủ để mảng kép các phần tử ngẫu nhiên tuân theo luật mạnh số lớn dạng (p, q) ((p, q)-type SLLN) trong trường hợp 1 ≤ q


Bài giảng Toán cao cấp - Giải tích 1: Đạo hàm, vi phân

Bài giảng gồm các nội dung: đạo hàm; vi phân; các phương pháp tính đạo hàm, đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản; đạo hàm của hàm ẩn và các bài toán ví dụ cụ thể. Để nắm chắc các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Thiết lập mô hình toán học nghiên cứu va chạm và biến dạng của vật rắn chuyển động hình nón cụt vào mặt cứng tuyệt đối

Bài viết trình bày kết quả thiết lập mô hình toán học nghiên cứu va chạm và biến dạng của vật rắn chuyển động hình nón cụt vào mặt cứng tuyệt đối. Thiết lập phương trình chuyển động mặt cắt của vật hình nón cụt, các biểu thức tính dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển, biến dạng dọc trục, các tham số lan truyền sóng cùng tốc độ lan truyền sóng (tốc độ âm thanh) trong vật do va đập và biến dạng tạo ra.


Một số vấn đề về phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm xấp xỉ trong lý thuyết tập thô và ứng dụng vào bài toán rút gọn thuộc tính

Bài viết trình bày một số khái niệm và tính chất liên quan đến hệ thông tin S = (U, A), phụ thuộc hàm, phụ thuộc xấp xỉ, vùng dương trong lý thuyết tập thô.


Xây dựng giao thức trao đổi khóa an toàn dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số khai căn cho các hệ mật khóa đối xứng

Bài viết đề xuất xây dựng giao thức trao đổi khóa an toàn cho các hệ mã hóa khóa đối xứng từ mức độ khó của việc giải đồng thời 2 bài toán: bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, hoặc: bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán khai căn trên vành Zn.


Một lược đồ chữ ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số

Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc trên Zp với phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Vì thế, thuật toán chữ ký mới đề xuất ở đây có thể đáp ứng được các ứng dụng có yêu cầu cao về độ an toàn trong thực tế.


Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải hệ phương trình phi tuyến trên Zp

Bài viết đề xuất một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải một hệ phương trình phi tuyến trên Zp. Đây là một dạng bài toán khó mới chưa có phương pháp giải, lần đầu được đề xuất và ứng dụng để xây dựng các thuật toán chữ ký số.


Một lược đồ chữ ký tập thể xây dựng trên tính khó của việc giải bài toán phân tích số và khai căn trên Zn

Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số tập thể ứng dụng phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó.


Surrogate models for multi objective evolutionary algorithms, a survey and current research trends

Multi-objective problems (MOPs), a class of optimization problems in the real-word, which has multiple conflicting objectives. Multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) are known as great potential algorithms to solve difficult MOPs. With MOEAs, based on principle of population, we have a set of optimal solutions (feasible solution set) after the search.


Xây dựng các thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số khai căn

Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán mật mã khóa công khai từ mức độ khó của việc giải đồng thời 2 bài toán: Bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, hoặc: Bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán khai căn trên vành Zn. 02 thuật toán mới đề xuất đảm bảo mức độ an toàn trước các tấn công: Làm lộ khóa bí mật, thám mã bản tin. Đồng thời xác thực nguồn gốc văn bản điện tử, cũng như đảm bảo việc xác thực người gửi.


Nghiên cứu thuật toán học tăng cường sâu cho bài toán tìm kiếm cứu nạn trong môi trường mô phỏng 3-D Gazebo

Bài viết đề xuất một mô hình học tăng cường sâu (DRL) để xây dựng hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) cho robot di chuyển trên mặt đất trong bài toán TK-CN. Trong mô hình học tăng cường sâu chúng tôi đề xuất sử dụng dữ liệu ảnh từ camera và tín hiệu từ các sensors gắn trên robot.


Đề xuất giải pháp sử dụng lưới thích nghi để nâng cao độ chính xác trong bài toán phân nhóm sinh viên

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một giải pháp sử dụng lưới thích nghi trong bài toán phân nhóm sinh viên theo kết quả học tập dựa trên tập cơ sở dữ liệu điểm học tập của sinh viên. Độ chính xác phân nhóm của giải pháp đề xuất được so sánh với các thuật toán khác. Quá trình thực nghiệm được tiến hành trên tập dữ liệu điểm sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu yếu tố liên quan đến số phức, các bài toán về thể tích của khối đa diện, khối tròn xoay và phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề còn lại như: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số, tiệm cận của đường cong, khảo sát hàm số và các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 1

Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 2 trình bày các vấn đề chính sau: Tính đơn điệu của hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, các kiến thức trọng tâm của cực trị hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bài tập toán rời rạc 1
 • 27/05/2011
 • 63.651
 • 888
Dãy và chuỗi số thực
 • 04/11/2010
 • 81.785
 • 421
Bài giảng 1.4 chuỗi lũy thừa
 • 18/07/2014
 • 62.520
 • 686
Ebook Reinhard Diestel Graph Theory
 • 12/03/2016
 • 33.944
 • 966
Giáo trình Toán học phần 4
 • 19/04/2011
 • 63.793
 • 629

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu