Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.869)

Áp dụng các nguồn dữ liệu thay thế trong thống kê nhà nước - trường hợp của Hungary

Bài viết này trình bày một số phát triển chính sử dụng các nguồn dữ liệu mới tại Cơ quan Thống kê quốc gia Hungary, cụ thể là máy tính tiền trực tuyến - cho doanh thu bán lẻ, dữ liệu camera giám sát giao thông - cho thống kê du lịch, cơ sở dữ liệu của Cơ quan Thuế quốc gia - thống kê lao động, dữ liệu máy quét - cho giá tiêu dùng,... Bằng cách sử dụng hiệu quả các bộ dữ liệu thay thế này, có thể giảm gánh nặng hành chính và tăng tiềm năng thống kê, đồng thời cung cấp thông tin điều chỉnh cho người ra quyết định và cải thiện chất lượng thống kê nhà nước.


Kinh nghiệm và thách thức về việc sử dụng các nguồn dữ liệu mới trong Cơ quan Thống kê Hàn Quốc

Bài viết này trình bày chiến lược và dự án về các nguồn dữ liệu mới trong Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) kể từ khi ra mắt bộ phận mới về dữ liệu lớn vào tháng 10 năm 2015. Chiến lược này tập trung vào liên kết dữ liệu giữa dữ liệu của khu vực công (dữ liệu của KOSTAT như dữ liệu hành chính và điều tra dân số) và dữ liệu lớn của khu vực tư nhân (ví dụ dữ liệu điện thoại di động, dữ liệu truyền thông xã hội) cũng như thiết lập khung thể chế và hợp tác. KOSTAT đã thực hiện thành công các dự án như liên kết dữ liệu đánh giá tín dụng cá nhân cũng như dữ liệu điện thoại di động với dữ liệu KOSTAT, tổ chức các diễn đàn dữ liệu lớn và thiết lập hợp tác quốc tế.


Các giải pháp nâng cao năng lực của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm nâng cao năng lực về hoạt động thống kê tại đơn vị, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ngành Thống kê năm 2020

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp nước ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do Quốc hội đề ra. Năm 2020, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi tiêu công. Năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành và chuẩn bị cho Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra yêu cầu cho ngành Thống kê cung cấp kịp thời, đầy đủ và sát thực thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, ngành Thống kê quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác với chủ đề trọng tâm là “Xây dựng năng lực, ứng dụng phương pháp luận và công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ thông tin thống kê”.


Đánh giá chất lượng thống kê theo bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019, tiến hành đánh giá chất lượng thống kê nhà nước theo Bộ tiêu chí nói trên là một nhiệm vụ mới, trọng tâm của ngành Thống kê năm 2020. Bài viết này trình bày tổng quan về Bộ tiêu chí chất lượng.


Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Ngày 06/01/2020, Tổng cục Thống kê đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. Đến ngày 14/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị này đến các Bộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện. Ban biên tập Thông tin khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo này đến quý bạn đọc.


Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng phân tích và dự báo thống kê

Phân tích và dự báo thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thống kê. Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê. Vì vậy, phân tích và dự báo thống kê trung thực, khách quan, toàn diện là trách nhiệm của ngành Thống kê và trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tính kịp thời để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và các cấp, các ngành.


So sánh hiệu quả của giải thuật di truyền và giải thuật tối ưu hóa đàn kiến cho bài toán người du lịch

Bài viết nghiên cứu áp dụng giải thuật toán di truyền và giải thuật toán tối ưu hóa đàn kiến, là các giải thuật thuộc lớp giải thuật tìm kiếm và meta-heuristic cho bài toán người du lịch.


Weighted norm inequalities of generalized weighted Hardy-cesàro operators and commutators with symbols in CMO spaces on generalized weighted morrey spaces

In this work, our main aim is to study the boundedness of the weighted Hardy-Cesàro operators and commutators on generalized weighted Morrey spaces. We establish certain sufficient conditions which imply the boundedness of the weighted Hardy-Cesàro operators and their commutators with symbols in CMO spaces on generalized weighted Morrey spaces M p ϕ ω .


De-modeling numbers, operations and equations: From inside-inside to outside-inside understanding

Adapting to the outside fact Many, children internalize social number-names, but how do they externalize them when communicating about outside numerosity? Mastering Many, children use bundle-numbers with units; and flexibly use fractions and decimals and negative numbers to account for the unbundled singles. This suggests designing a curriculum that by replacing abstractbased with concrete-based psychology mediates understanding through de-modeling core mathematics, thus allowing children to expand the number-language they bring to school.


Giải thích nguyên nhân sai lầm của học sinh khi học chủ đề phép chia hết dưới ngôn ngữ của Didactic toán

Trong nghiên cứu này sử dụng hai mô hình để tìm hiểu nguồn gốc sai lầm của học sinh: “quy tắc hành động” và “quan niệm”. Để minh họa cho cách tiếp cận này, chúng tôi xét việc giải bài toán: “Tìm giá trị nguyên của a để giá trị của biểu thức 3 2 aa a −++ 2 7 chia hết cho giá trị của biểu thức 2 a +1”.


Hai mặt tác động biện chứng của quá trình phát triển khái niệm toán học: Trường hợp hàm số mũ

Bài báo chỉ ra nguồn gốc phát sinh hàm số mũ từ nhu cầu tính lãi suất của người Babylon. Vấn đề này được các nhà toán học nghiên cứu xây dựng nên hàm số mũ. Khi chính thức ra đời, hàm số mũ tác động đến nhiều lĩnh vực khoa học kĩ thuật và toán học, trong đó việc biểu diễn và dự báo hành vi trong tương lai các hiện tượng có sự thay đổi theo thời gian là những bài toán đặc trưng của hàm số mũ. Hàm số mũ là một minh chứng về hai mặt tác động biện chứng trong quá trình phát triển khái niệm toán học.


Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bài viết đề xuất một quy trình thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực. Quy trình thiết kế này chú trọng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh bởi năng lực chỉ có thể được hình thành và phát triển thông qua hoạt động. Dựa trên quy trình này, một kế hoạch bài học “Tổng n số hạng đầu của cấp số nhân” cho học sinh lớp 11 đã được xây dựng và giới thiệu.


Một phân tích tri thức luận tính compact trong giải tích và Tôpô học

Tı́nh compact của không gian mêtric và không gian tôpô là một trong những khái niệm cơ bản trong Tôpô học. Nó là sự khái qu ̣ át hóa đặc trưng của các tập hợp con đóng, bị chặn của không gian ̣ Euclide. Nhiều khái niệm trong Tôpô học cũng như trong Không gian mêtric đều được xây dựng dựa trên tính compact. Bài báo này trình bày một phân tích tri thức luận làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm compact và xác định các đặc trưng tri thức luận của đối tượng này.


Đại số tuyến tính - TS. Nguyễn Duy Thuận

Nội dung của ebook bao gồm các nội dung: định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp cơ bản tính định thức; nghiên cứu không gian vectơ và các ánh xạ giữa các không gian ấy - ánh xạ tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính; nghiên cứu ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ; nghiên cứu dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong Đại số tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến Hình học, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng...


Ứng dụng thuật toán Music nâng cao độ chính xác đo góc trong Sonar thụ động

Bài báo trình bày một đề xuất ứng dụng thuật toán MUSIC trong ước lượng góc của nguồn phát tín hiệu thủy âm. Các kết quả mô phỏng và đo thực nghiệm cho thấy khả năng ước lượng hướng nguồn phát tín hiệu thủy âm của thuật toán MUSIC có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp tạo búp sóng thông thường CB (Conventional Beamforming) và đáp ứng không méo phương sai cực tiểu MVDR (Minimum Variance Distortionless Response).


Nguyên lý cực hạn

Bài viết này được phát triển từ bài viết “Các phương pháp và kỹ thuật chứng minh” mà chúng tôi đã trình bày tại Hội nghị “Các chuyên đề Olympic Toán chọn lọc” tại Ba Vì, Hà Nội, tháng 5-2010 và giảng dạy cho đội tuyển Olympic Việt Nam dự IMO 2010. Bài viết tập trung chi tiết hơn vào các ứng dụng của Nguyên lý cực hạn trong giải toán.


Vận dụng phương pháp LTE vào giải các bài toán số học

Tài liệu dựa trên một số nghiên cứu của các thành viên Amir Hossein và một số ví dụ được lấy từ các kì thi Olympic toán trên thế giới để giới thiệu về bộ đề và những ứng dụng đặc sắc của nó vào các bài toán lý thuyết số.


Phân loại khái niệm bài toán trong dạy học toán phổ thông

Từ “bài toán” có nhiều nghĩa và là một khái niệm mang tính tương đối. Có bài toán chỉ đơn thuần một bài tập áp dụng các kiến thức vừa học, nhưng có bài toán lại đặt người học trong một tình huống phức tạp đòi hỏi người học tìm tòi nghiên cứu phương pháp giải riêng biệt hay đưa người học đến việc khám phá kiến thức mới.


Giáo trình Toán cấp cao A1

Giáo trình với các nội dung số thực và hàm số; các dạng vô định; khử dạng vô định; hàm số liên tục; đạo hàm và vi phân của một số biến; các quy tắc tính đạo hàm; vi phân; ứng dụng của đạo hàm; một số dạng phân tích khác...


Điều chỉnh quyền số để huy động kết quả điều tra chọn mẫu thống kê

Tính đại diện của mẫu trong điều tra chọn mẫu thống kê là yếu tố quyết định đến độ tin cậy của các ước lượng (suy rộng) tham số của tổng thể chung. Tuy nhiên, mẫu điều tra thực tế thường có một số nhóm đại diện quá thấp so với tổng thể 2, nên ước lượng tham số cho tổng thể chung sẽ bị chệch. Nhằm khắc phục hạn chế này, cần phải điều chỉnh quyền số trước khi ước lượng tham số của tổng thể chung.


Luật mạnh số lớn đối với dãy các phần tử ngẫu nhiên đa trị, M-phụ thuộc theo khối

Mục đích chính của bài báo này là thiết lập luật mạnh số lớn đối với dạng hội tụ Mosco cho dãy phần tử ngẫu nhiên đa trị trong không gian Banach, m-phụ thuộc theo khối, cùng phân phối.


Existence and uniqueness of solutions for twodimensional fractional non- colliding particle systems

In this paper, we consider the stochastic evolution of two particles with electrostatic repulsion and restoring force which is modeled by a system of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion where the diffusion coefficients are constant. This is the simplest case for some classes of non- colliding particle systems such as Dyson Brownian motions, Brownian particles systems with nearest neighbour repulsion. We will prove that the equation has a unique non- colliding solution in path- wise sense.


Mô hình xếp hàng

Mục đích của quá trình xếp hàng là để giải quyết các vấn đề tắc nghẽn, tối ưu hóa hiệu quả công việc; giảm thiểu thời gian chờ đợi hay bất tiện cho khách hàng; giúp tăng tốc độ sản xuất, và thậm chí là để tiết kiệm cuộc sống.


Tiếp cận giáo dục STEM trong đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Toán tại trường Đại học Hùng Vương

Bài viết trình bày một số đề xuất nhằm thực hiện giáo dục theo định hướng STEM trong đào tạo sinh viên sư phạm ngành Toán tại Trường Đại học Hùng Vương.


Một số phương pháp xác định học sinh học kém toán ở tiểu học

Bài viết dưới đây tiếp cận học sinh học kém dưới góc độ dạy học sẽ trình bày một số phương pháp nghiên cứu để xác định học sinh học kém toán ở Tiểu học.


Tập hút lùi của phương trình Navier - Stokes - Voight ba chiều vô hạn

Hệ thống phương trình Navier - Stokes - Voight là một mở rộng phương trình Navier - Stokes - Voight khi bổ sung toán tử thể hiện sự ảnh hưởng của tính đàn hồi đến chuyển động của chất lỏng và xuất hiện khi ta nghiên cứu chuyển động chất lỏng nhớt đàn hồi.


Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của hệ phương trình g-Navier-Stokes với trễ vô hạn

Một trong những biến dạng của hệ phương trình Navier - Stokes được nghiên cứu nhiều trong những năm gần đây là lớp hệ phương trình g-Navier-Stokes, được đưa ra lần đầu tiên bởi J. Roh năm 2001. Việc chứng minh sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm yếu của hệ g - Navier - Stokes với trễ vô hạn đã được nhóm tác giả C.T.Anh, D.T.Quyet trình bày trong.


Vấn đề ngoại khóa trong dạy học môn Toán đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

Trên cơ sở tìm hiểu ảnh hưởng của nét đặc trưng về tâm lý, điều kiện nhận thức đối với kết quả học tập môn Toán của học sinh trường dân tộc nội trú; từ kết quả phân tích yêu cầu và sự phù hợp của hình thức ngoại khóa toán học đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, bài viết xây dựng một số định hướng tổ chức hoạt động ngoại khóa toán học trong dạy học môn Toán cho đối tượng này.


Nguyên nhân các sai lầm về phương diện suy luận logic thông qua cấu trúc đại số

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Phần tử trung lập, phần tử đối xứng trong cấu trúc nhóm, sai lầm và các nguyên nhân sai lầm theo một số quan điểm, quan điểm didactic, quan điểm của thuyết hành vi.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu