Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.557)

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán - NXB Kinh tế (Phần 1)

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán - NXB Kinh tế (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức về: Xác suất của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên.


Giáo trình Toán cao cấp phần Đại số tuyến tính - Phần 2

Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Toán cao cấp phần Đại số tuyến tính - Phần 2 gồm có 2 chương trình bày về Ma trận - Định thức, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Toán cao cấp phần Đại số tuyến tính - Phần 1

Giáo trình Toán cao cấp phần Đại số tuyến tính - Phần 1 gồm có 2 chương cung cấp cho người học các kiến thức về mệnh đề toán học và tập hợp, không gian vecto R. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán - NXB Kinh tế (Phần 2)

Nội dung Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán - NXB Kinh tế (Phần 2) giới thiệu đến các bạn nội dung về: Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và luật số lớn, Mẫu ngẫu nhiên, Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể, Kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn tham khảo!


Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

Hệ được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu bất kì trạng thái này có thể điều khiển tới lân cận của trạng thái khác bởi điều khiển chấp nhận được. Các điều kiện cần và đủ để hệ tuyến tính tổng quát (GLS)0 điều khiển được xấp xỉ đã được chứng minh.


Dạy học định lí 3, bài hàm số liên tục, sách giáo khoa đại số và giải tích 11 hiện hành theo hướng bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở trường trung học phổ thông

Sách giáo khoa (SGK) có vai trò quan trọng trong việc học tập và định hướng học tập của học sinh (HS). Trên cơ sở dạy học một định lí trong SGK Đại số và Giải tích 11, chúng tôi nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tổ chức dạy học để HS nắm vững kiến thức SGK cũng như vận dụng chúng trong dạy học giải bài tập và các vấn đề liên quan khác, từ đó góp phần bồi dưỡng HS giỏi Toán nói riêng và phát triển trí tuệ cho HS nói chung.


Quy luật phân phối chuẩn và ứng dụng trong kiểm định giả thiết về giá trị trung bình

Quy luật phân phối chuẩn là một quy luật phân phối xác suất khá thông dụng được áp dụng rộng rãi trong đời sống và trong khoa học. Trong thực tế nhiều biến ngẫu nhiên, nhiều quy luật tuân theo quy luật phân phối chuẩn hoặc xấp xỉ chuẩn. Trong khoa học quy luật phân phối chuẩn cũng có rất nhiều ứng dụng, một trong số đó là ứng dụng vào kiểm định giả thiết thống kê. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ứng dụng của phân phối chuẩn vào việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm định giả thiết về giá trị trung bình.


Phân loại câu hỏi kiểu what sử dụng nhiều loại đặc trưng

Bài viết đề xuất việc trích rút các đặc trưng phù hợp nhằm phân loại câu hỏi What đạt độ chính xác cao. Chúng tôi cũng đề xuất sử dụng mẫu câu hỏi như là một đặc trưng mới để kết hợp với các đặc trưng khác trong phân loại câu hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra những đề xuất của mình bằng cách sử dụng bộ phân loại Support Vector Machine trên bộ dữ liệu TREC và đã đạt được độ chính xác phân loại câu hỏi What cao hơn so với những nghiên cứu trước đó trên cùng nguyên tắc phân loại và tập dữ liệu.


Dynamics of a stochastic epidemic model with markov switching and general incidence rate

In this paper, the stochastic SIR epidemic model with Markov switching and general incidence rate is investigated. We classify the model by introducing a threshold value λ. To be more specific, we show that if λ 0


Phân tích mối liên hệ tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên

Bài viết giới thiệu cách sử dụng hệ số tương quan mẫu và phương trình hồi qui tuyến tính mẫu để xác định mức độ liên hệ tuyến tính và biểu diễn mối liên hệ tuyến tính dạng Y = AX + B của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y.


Điểm bất động chung của các ánh xạ co nhờ hàm C lớp với tính chất (E.A) trong không gian b-mêtric

Bài viết chứng minh định lý điểm bất động chung của các ánh xạ co nhờ các hàm C-lớp với tính chất (E.A) trong không gian b-mêtric và cho ví dụ minh họa. Từ đó, Bài viết chỉ ra rằng các kết quả chính của Ozturk, Radenovic (Some remarks on b-(E.A)-property in b-metric spaces, Springer Plus, 5: 544 (2016)) và Ozturk, Turkoglu (Common fixed point for mappings satisfying (E.A)-property in b-metric spaces, J. Nonlinear Sci. Appl., 8 (2015), 1127 - 1133) là hệ quả của nó.


Thực trạng dạy học môn Toán cao cấp so với chuẩn đầu ra ở trường Đại học Lạc Hồng

Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học môn học Toán cao cấp ở Trường, chúng tôi đã có sự tiếp cận mới về vai trò của việc giảng dạy môn học này cho sinh viên khối ngành kinh tế hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra đã xây dựng. Cụ thể hướng đến trả lời hai câu hỏi: Dạy cái gì? và dạy như thế nào? đối với môn học Toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế.


Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu học thông qua việc hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng nhiều cách

Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực là một vấn đề đã và đang được quan tâm trong đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh tiểu học thông qua việc hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng nhiều cách.


Tăng cường yếu tố nghiệp vụ sư phạm khi tổ chức các hoạt động giải toán cho sinh viên

Bài viết này, chúng tôi đề cập yêu cầu tăng cường các hoạt động nghiệp vụ sư phạm trong dạy học giải toán. Đề xuất một số biện pháp tổ chức các hoạt động giải toán phù hợp với sinh viên: 1. Tổ chức thực hành các hoạt động định hướng tìm kiếm lời giải bài toán bám sát nội dung toán ở trung học phổ thông; 2. Tăng cường tổ chức hoạt động rèn luyện các kĩ năng xây dựng chương trình giải và thực hiện chương trình giải cho các đối tượng sinh viên khác nhau, phù hợp với thực tế yêu cầu dạy học giải toán ở trung học phổ thông;3. Tổ chức các cuộc thi có chủ đề về lý luận nghiệp vụ sư phạm trong dạy học toán và hướng dẫn dạy giải toán trung học phổ thông.


Về giá trị đặc biệt của L-hàm spinor ứng với dạng cusp Siegel bậc 3

Bài viết trình bày việc tính toán giá trị đặc biệt của L-hàm spinor tổng quát ứng với dạng cusp Siegel bậc 3. Những giá trị này phân tích thành tích dạng Petersson của bình phương đối xứng của hàm Ramanujan và dạng cusp trọng số 20 trên (SL2) với một số hữu tỷ và một lũy thừa của.


Vận dụng định lý giá trị trung bình giải một số bài toán phép tính vi phân và tích phân

Bài viết này trình bày một vài ứng dụng quan trọng của các định lý giá trị trung bình trong việc giải quyết một lớp các bài toán vi phân và tích phân. Việc xây dựng một số bài toán tổng quát cũng như việc ứng dụng định lý giá trị trung bình trong việc giảng dạy toán học ở bậc THPT đã được chỉ ra trong bài báo.


Một số phản ví dụ về các lớp không gian tôpô quan trọng

Một trong những mục đích quan trọng khi phân loại các không gian tôpô trong toán học đó là nhằm metric hóa các không gian tôpô. Khi đó dựa vào các tính chất gần gũi của không gian metric, người ta phân loại các không gian tôpô thành nhiều lớp không gian khác nhau theo thứ tự giảm dần theo quan hệ bao hàm bởi các điều kiện ngày càng gần gũi với không gian metric


Phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng

Nội dung bài viết là trình bày phép biến đổi Laplace thuận (tìm ảnh của hàm) và phép biến đổi Laplace ngược (tìm hàm nguyên mẫu theo ảnh), phép nhân chập (tích chập) các hàm (ảnh của đạo hàm và tích phân hàm nguyên mẫu). Từ đó trình bày một số ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào việc giải phương trình vi phân và tích phân. Mỗi phần đều có một số ví dụ minh họa.


Rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua tìm lời giải và khai thác bài toán chứng minh hình học trung học cơ sở

Một trong những mục tiêu của môn Toán ở trường phổ thông là phát triển các năng lực trí tuệ chung, hình thành khả năng suy luận đặc trưng của Toán học. Trong bài báo này, tôi trình bày nghiên cứu về việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua tìm lời giải và khai thác bài toán chứng minh hình học trung học cơ sở (THCS). Mỗi biện pháp đề xuất đều được làm sáng tỏ thông qua một số ví dụ minh họa.


Một số ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric

Bài viết trình bày ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric giải một lớp các bài toán tìm điều kiện cho số hạng đầu đối với dãy truy hồi để dãy số đã cho hội tụ. Ngoài ra, nhóm tác giả nghiên cứu và đánh giá sai số giữa dãy lặp dạng u n+1 = f(un) với giới hạn của nó.


Một số không gian xác suất trên R

Bài viết đưa ra một số không gian xác suất và từ đó xây dựng một số biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất nói trên. Ngoài ra, bài báo cũng xây dựng một số không gian xác suất trên tập số thực cảm sinh bởi các không gian xác suất đã xây dựng. Cuối cùng, một số ví dụ được đưa ra để minh họa cho việc tính kì vọng và phương sai của một số biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất đã đề cập đến.


Improved results for the asymptotic stability problem of neural networks with interval time varying delay

This paper is concerned with the problem of stability analysis of neural networks with an interval time-varying delay. The improvement in this paper, the time-delay considered is subjected to interval time-varying without any restriction on the rate of change.


Định lý ánh xạ co Banach và sự hội tụ của nghiệm của phương trình sai phân dạng f (x n + k ) - xn = r(n)

Xét phương trình sai phân cấp k dạng f (x n + k ) - xn = r(n) (k là số nguyên >= 1 ), trong đó {r(n)}n = 1 là một dãy số thực đã cho hội tụ tới giới hạn M và f là một ánh xạ co chặt từ vào . Tác giả chứng minh rằng nếu phương trình được xét có nghiệm bị chặn thì mọi nghiệm bị chặn của phương trình đó phải hội tụ về điểm bất động duy nhất của ánh xạ f - M .


Bội chung nhỏ nhất của các ma trận

Bài viết làm rõ định nghĩa bội chung nhỏ nhất của các ma trận thông qua các ví dụ và tính chất. Bài viết cũng chứng minh sự tồn tại và phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của các ma trận vuông cùng cấp và của các ma trận chỉ có cùng số dòng trên miền chính. Bài viết cũng trình bày chi tiết hơn về thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất của các ma trận trên vành số nguyên.


Linear pursuit games on time scales with delay in information and geometrical constraints

The paper considers some sufficient conditions for completing the linear pursuit games with delay in information. The controls of the pursuer and the evader are impacted by the geometrical constraints.


Phương pháp lặp giải phương trình vi phân cấp cao với hệ số phụ thuộc các phiếm hàm tích phân

Nội dung của bài viết gồm hai phần: Phần thứ nhất trình bày kết quả xây dựng lược đồ sai phân bậc cao đối với phương trình vi phân cấp hai, phần thứ hai trình bày các kết quả xây dựng lược đồ lặp giải các phương trình vi phân bậc cao có các hệ số phụ thuộc các phiếm hàm dạng tích phân. Các kết quả thực nghiệm số trên các lược đồ sai phân bậc cao khẳng định tính hữu hiệu của các sơ đồ lặp đã đề xuất.


Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố, sử dụng mathlab tính mật độ phương tiện trong trường hợp cụ thể

Bài viết trình bày mô hình toán học cho hiện tượng xe lưu thông trên một tuyến phố thông qua phương trình luồng giao thông. Các tham số mô tả chuyển động của các phương tiện giao thông gồm tham số mô tả mật độ, tham số mô tả vận tốc, tham số mô tả lưu lượng xe.


Cải tiến thuật toán tối ưu giải bài toán suy diễn hậu nghiệm với mô hình chủ đề

Bài toán suy diễn hậu nghiệm cho mỗi văn bản đóng vai trò quan trọng trong mô hình chủ đề. Tuy nhiên, trong quá trình giải bài toán suy diễn này thường đưa về dưới dạng một bài toán tối ưu không lồi với dữ liệu lớn, do đó nó thường là bài toán NP-khó.


Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng

Bài viết “Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng” là một nghiên cứu trong lĩnh vực phương pháp giải toán. Ý tưởng xuất phát một khái niệm toán học quen thuộc “tâm tỉ cự” tương đồng với momen lực trong vật lý.


Một số biện pháp tăng cường liên hệ thực tiễn trong giảng dạy các môn Toán học nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

Bài viết đưa ra một số biện pháp tăng cường liên hệ thực tiễn trong giảng dạy các môn Toán học nhằm giúp cho sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp, vận dụng được kiến thức và phương pháp toán học vào thực tiễn nghề nghiệp của lực lượng CSND.


Tài liệu mới download

Bài thuyết trình Global warming
  • 12/12/2016
  • 59.099
  • 812
Các chỉ số cận lâm sàng
  • 20/06/2012
  • 32.727
  • 111

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thuật toán Algorithms (Phần 23)
  • 15/08/2010
  • 51.424
  • 478

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu