Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.517)

Điều kiện cần và đủ tối ưu cho nghiệm hữu hiệu toàn cục của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc và áp dụng

Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu toàn cục của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc tập và bất đẳng thức tổng quát được ký hiệu bởi (CVEP) trong không gian vô hạn chiều sử dụng công cụ của đạo hàm theo hướng và đạo hàm Gâteaux.


Towards a mathematical library for UNUMs, an alternative to ieee 754 floating point numbers

This paper presented the ideas leading to UNUMs, gave some hints on floating point units for UNUMs and illustrated the difficulties in developing the said mathematical library by the example of approximating zeroes of analytic functions.


Chứng minh một số trường hợp riêng của giả thuyết Minkowski

Bài viết tập trung chứng minh một vài trường hợp riêng của giả thuyết Minkowski về bài toán "Số điểm của một lưới nguyên nằm trong một tập compact lồi trong không gian Euclide R^n".


Xây dựng thuật toán quy hoạch tuyến tính dựa trên gia lượng ngẫu nhiên

Quy hoạch tuyến tính có một vị trí quan trọng trong tối ưu hóa với hai lý do: thứ nhất, mô hình tuyến tính đơn giản, dễ áp dụng; thứ hai, nhiều bài toán quy hoạch nguyên và quy hoạch phi tuyến có thể xấp xỉ với độ chính xác cao bởi một dãy các bài toán quy hoạch tuyến tính. Bài viết tập trung giới thiệu thuật toán gia lượng ngẫu nhiên để giải quyết bài toán này.


Tạo bảng biến thiên chuyển đổi tự động cho các hàm đa thức trong Geogebra

Nội dung chính của bài viết là tạo bảng biến thiên có thể chuyển đổi tự động giữa 4 loại hàm đa thức: hàm trùng phương, hàm bậc 3, hàm bậc 2 và hàm bậc nhất trong Geogebra qua 5 bước cơ bản: Mở phần mềm, vẽ đồ thị, thực hiện các lệnh trên vùng Cas, tạo các cột và các dòng cho bảng biến thiên, tạo các điểm cực trị, dấu của đạo hàm và chiều biến thiên của hàm số trên bảng biến thiên.


Convolution for the offset linear canonical transform with gaussian weight and its application

This paper presents the convolution for the offset linear canonical transform (OLCT) with the Gaussian weight and its applications. The product theorem is also studied. In applications, some ways to design the filters in the OLCT domain as well as the multiplicative filter and the Gaussian filter are introduced.


Đồng nhất thức pohozaev cho hệ phương trình elliptic suy biến và ứng dụng

Bài viết trình bày sự không tồn tại nghiệm không tầm thường của hệ phương trình elliptic suy biến và ứng dụng với số Ohm là một miền bị chặn với biên trơn trong không gian iN (N >= 2).


Một số sai lầm của sinh viên khi tiếp cận, vận dụng khái niệm biến ngẫu nhiên và giải pháp

Bài viết phân tích những sai lầm thường gặp của SV, từ đó vận dụng thuyết kiến tạo để nghiên cứu nguyên nhân của các sai lầm và đề xuất các giải pháp nhằm giúp SV sửa chữa những sai lầm này.


Biểu hiện và công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về: Biểu hiện, tiêu chí, các mức độ đánh giá và xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở.


Hupsmt: An efficient algorithm for mining high utility probability sequences in uncertain databases with multiple minimum utility thresholds

This paper proposes a framework for mining high utility-probability sequences (HUPSs) in uncertain QSDBs (UQSDBs) with multiple minimum utility thresholds using a minimum utility. Two new width and depth pruning strategies are also introduced to eliminate low utility or low probability sequences as well as their extensions early, and to reduce the sets of candidate items for extensions during the mining process.


On the performance of a simple approximation algorithm for the longest path problem

The longest path problem is known to be NP-hard. Moreover, it cannot be approximated within a constant ratio, unless P = NP. The best known polynomial time approximation algorithms for this problem essentially find a path of length that is the logarithm of the optimum.


Điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu đa phương của bài toán cân bằng vectơ theo đạo hàm Studniarski

Bài viết tập trung nghiên cứu điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc tập và ràng buộc bất đẳng thức tổng quát thông qua ngôn ngữ của đạo hàm Studniaski trong không gian Banach.


Ứng dụng của định lý Minimax cho bài toán tối ưu với ràng buộc phân bổ nguồn lực

Bài viết "Ứng dụng của định lý Minimax cho bài toán tối ưu với ràng buộc phân bổ nguồn lực" trình bày việc ứng dụng định lý Minimax của von Neumann và một mở rộng cho định lý minimax dưới dạng bất đối xứng của giáo sư Hoàng Tụy vào nghiên cứu bài toán tối ưu với ràng buộc phân bổ nguồn lực.


A uniqueness theorem for holomorphic curves on annulus sharing hypersurfaces

In this article, we prove a uniqueness theorem for algebraically non-degenerate holomorphic curves on annulus sharing hypersurfaces in general position for Veronese embedding.


Dàn hình học và công thức Euler cho hình đa diện lồi

Công thức Euler cho đa diện lồi trong không gian cho ta mối quan hệ về số đỉnh, số cạnh và số mặt của một hình đa diện lồi. Trong bài viết này, chúng tôi chứng minh công thức này bằng việc sử dụng tính chất của dàn hình học.


Normal criteria for two families of meromorphic func-tions sharing sets and values

In this paper, we prove some normality criterias for two families meromorphic functions sharing sets and values related with above result. Up to now, our results are new.


Growth of meromorphic function solution of differen¬tial equation and difference equation

In this article, we use standard notations from the value distribution theory. We de-note the order of growth of f(z) by ÍT(/). In this paper, by using Nevanlinna theory, we study the growth the solution of differential equation.


The regularity for weak solution of the navier stokes equations

In this paper, we study the regularity of weak solutions for Navier -Stokes equations. We consider sufficient conditions for the regularity of Leray solutions of Navier - Stokes


Số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn

Bài viết "Số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn" mở rộng khái niệm số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn trên cơ sở khái niệm về số mũ Lyapunov đã đưa ra bởi A. M. Lyapunov cho phương trình vi phân thường tuyến tính.


Tìm đường đi ngắn nhất - ít dốc trên các địa hình đa diện

Bài viết giới thiệu một số tính chất hình học, giải tích của đường đi ít dốc và đề cập đến các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất - ít dốc trên địa hình lưới tam giác. Các kết quả thực nghiệm dựa trên thuật toán của Liu và Wong năm 2011 cũng được đưa ra và bàn bạc.


Uniqilnlss theorem for general difeerential polynomials (P(f))k) and (p(g))(k) sharing a small euncxion

In this paper, we will consider the k-th derivative instead of the first derivative of the meromorphic functions. Thus, our work generalizes the related results due to Kamal Boussaf, Alain Escassut and Jacqueline Ojeda


Relation variational problem on dense sets

In this paper, we study the existence theorem of solution for relation variational problem on dense set. In this paper, we obtain some existence results of the solution for variational relation problem (VR).


Sự tồn tại duy nhất nghiệm và phương pháp lặp giải bài toán giá trị biên phi tuyến cấp bốn đầy đủ

Chúng tôi đưa bài toán ban đầu về phương trình toán tử đối với hàm vế phải. Xét hàm này trong miền bị chặn xác định, với một số điều kiện dễ kiểm tra chứng tỏ rằng toán tử này có tính chất co. Điều này bảo đảm bài toán gốc có nghiệm duy nhất và sự hội tụ của phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng. Chúng tôi cũng đưa ra các ví dụ minh họa cho hiệu quả của phương pháp.


Khái niệm thể tích trong sách giáo khoa tiểu học Singapore và Việt Nam: Nhìn từ cách tiếp cận mô hình hóa toán học

Mô hình hóa toán học là một trong những chủ đề được quan tâm nghiên cứu gần đây. Từ cách tiếp cận mô hình hóa toán học, khái niệm thể tích trong sách giáo khoa tiểu học Việt Nam và Singapore được phân tích để làm rõ cách thức hình thành biểu tượng về thể tích, cách thức xây dựng các công thức tính thể tích. Từ đó, bài báo đề xuất khả năng áp dụng một số ý tưởng của sách giáo khoa Toán tiểu học Singapore vào dạy học tại Việt Nam.


Kết quả thực nghiệm nâng cao khả năng tư duy của học sinh tiểu học bằng bài tập môn Toán

Bài viết đề cập kết quả thực nghiệm nâng cao khả năng tư duy logic cho học sinh lớp 3 và lớp 5 thông qua bài tập môn Toán. Kết quả cho thấy sự tác động tích cực thông qua các dạng bài tập đến khả năng tư duy logic của học sinh, có thể nâng cao mức độ tư duy logic cho học sinh. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy các biện pháp thực nghiệm đối với học sinh lớp 3 có hiệu quả hơn so với học sinh lớp 5 trong cùng hướng tác động.


Một số bài toán không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính

Đề tài được tiến hành nhằm nghiên cứu về tính khả giải của một số bài toán trong lý thuyết ngôn ngữ hình thức. Cụ thể là, tác giả sẽ chứng minh các bài toán sau đây là không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính: Bài toán tương đương của hai ngôn ngữ tuyến tính bất kỳ, bài toán đồng nhất của một ngôn ngữ tuyến tính với một ngôn ngữ chính quy, bài toán liệu có hay không L = Σ*, đối với ngôn ngữ tuyến tính L cho trước trên bảng chữ cái Σ.


Image encryption using parallel RSA algorithm on cuda

In this paper we discuss Image Encryption and Decryption using RSA Algorithm which was earlier used for text encryption. In today’s era it is a crucial concern that proper encryption decryption should be applied so that unauthorized access can be prevented. We intend to build a general RSA algorithm which can be combined with other image processing techniques to provide new methodologies and better encryption decryption efficiency.


Phân tích khái niệm trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học thông qua việc giải một số bài toán thực tiễn

Bài báo nêu lên sự cần thiết của việc hiểu rõ các khái niệm khi áp dụng giải một số bài toán thực tiễn trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học. Bài viết đưa ra một số gợi ý khi phân tích các khái niệm nhằm làm rõ ý nghĩa ứng dụng, giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đồng thời đưa ra một số ví dụ minh họa.


Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên trong dạy học môn Toán cao cấp ở trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh

Việc phát triển cho sinh viên năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn là cần thiết đối với sự phát triển của xã hội, phù hợp với mục tiêu giáo dục toán học hiện nay. Bài viết đề xuất các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh trong dạy học môn Toán cao cấp.


Toán tử Laplace với mật độ

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày các khái niệm về vi phân ngoài với mật độ của một dạng vi phân, đạo hàm với mật độ của một hàm, tích trong với mật độ và tích phân với mật độ như là sự mở rộng của các khái niệm tương ứng trong không gian Euclid cũng như các tính chất của chúng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Lý thuyết đồ thị - Phần 2
  • 01/10/2010
  • 96.734
  • 560
Không gian vectơ con
  • 05/05/2010
  • 46.131
  • 668
LUẬN LÝ TOÁN HỌC - CHƯƠNG 2
  • 16/08/2011
  • 56.415
  • 385

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu