Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.951)

Một số định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm toán

Bài viết đề xuất các định hướng cơ bản để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Toán thông qua phương pháp dạy học toán ở bậc Đại học hướng đến dạy học toán ở bậc phổ thông. Trên cơ sở các định hướng đó, chúng tôi nghiên cứu một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, bao gồm kỹ năng: giải toán, vận dụng mối quan hệ giữa Toán học cao cấp và Toán học phổ thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán.


Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 7: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng quát, phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp: Chương 8 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 8: Định thức và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình Cramer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 6: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa ma trận, ma trận vuông, ma trận đơn vị, ma trận chéo, ma trận bằng nhau, cộng hai ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giải tích 2: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bội 2, tích phân bội ba, ứng dụng của tích phân bội. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.


Bài giảng Toán cao cấp (Phần 1): Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 1: Hàm số giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục, phép tính vi phân hàm một biến, hàm nhiều biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 1: Phép tính vi phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 3: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Trường vectơ, tích phân đường loại I, tích phân đường loại II, tích phân mặt, phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm định giả thiết về tham số, so sáng tỉ lệ với một số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ

Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp đến quý độc giả các kiến thức về không gian vectơ con; sự độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính; hệ vectơ trong Rn; cơ sở, số chiều của kgvt tọa độ của vectơ.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính trình bày khái niệm ánh xạ tuyến tính tổng quát; ma trận của ánh xạ tuyến tính; thuật toán tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng (tt)

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về các công thức tính xác suất có điều kiện, biến độc lập, công thức nhân xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 3: Một số phân phối xác suất thường gặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bộ, phân phối Poisson, phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng tổng thể, các đặc trưng mẫu, lý thuyết ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tập hợp, các quy tắc đếm, biến cố ngẫu nhiên, xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các khái niệm về biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, hàm phân phối, các đặc trung của biến ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ứng dụng phần mềm CocoA trong dạy học về iđêan đơn thức

Bài viết trình bày cách sử dụng phần mềm CocoA trong việc dạy học về iđêan đơn thức nhằm mục đích kiến tạo tri thức mới cho người học một cách tự nhiên. Từ đó thúc đẩy lòng say mê nghiên cứu trong người học.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức" cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; các phép toán trên ma trận; phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); ma trận bậc thang; dạng tam giác.


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu - thuật toán – PGS. TS. Đinh Mạnh Tường

Nội dung của giáo trình "Cấu trúc dữ liệu - thuật toán" bao gồm 8 chương với các nội dung: thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài.


Đi tìm nghiệm bài toán tối ưu nửa đại số dạng tổng quát

PGS.TS Phạm Tiến Sơn (Trường Đại học Đà Lạt) đã được trao Giải thưởng chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 với công trình Generic properties for semialgebraic programs (Các tính chất tổng quát của quy hoạch nửa đại số), đăng trên Tạp chí SIAM Journal on Optimization, tập 27, số 3, trang 2061- 2084, năm 2017 (đồng tác giả là GS Gue Myung Lee, Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc). Công trình này nghiên cứu một vấn đề cơ bản của toán học và ứng dụng của nó, đó là bài toán tối ưu nửa đại số.


Tấn công Lim-lee vào các giao thức DH-KE trên GF(p)

Bài báo trình bày tấn công theo phương pháp của Lim-Lee lên các giao thức DH-KE trên GF(p) như là: tấn công giao thức HARN, giao thức PHAN, Giao thức Liu-Li. Bài báo cũng đưa ra điều kiện đủ để chống lại tấn công Lim-Lee.


Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ

Trong bài viết này, tác giả cải tiến một số độ đo nhằm nâng cao hiệu năng trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ và chứng minh tính đúng đắn của các độ đo đề xuất.


Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với bổ đề Farkas trong không gian banach vô hạn chiều

Trong bài viết trước (Nguyễn Văn Mạnh-2016) đã giới thiệu khái niệm nón pháp tuyến không lồi và ba nguyên lý cực trị trong Giải tích biến phân, tìm hiểu mối quan hệ của các nguyên lý cực trị và Bổ đề Farkas. Bằng việc sử dụng tính chất đặc biệt của không gian Asplund là mọi hệ cực trị luôn thỏa mãn nguyên lý cực trị chính xác cùng với việc đưa ra các Mệnh đề 3.1-3.2 và các Định lý 3.1-3.2,


Data analysis of empirical bayes methods

Ebook "Bayes and empirical bayes methods for data analysis” present the content: approaches for statistical inference; the bayes approach; the empirical bayes approach; performance of bayes procedures....


Sử dụng lưới tựa đều giải gần đúng phương trình song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải

Bài viết trình bày việc tìm nghiệm gần đúng của bài toán song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải. Sử dụng lưới tính toán tựa đều để tính chủ yếu các giá trị gần biên hữu hạn đồng thời có thể xử lý điều kiện biên tại vô cùng.


Overview of Legendre-Fenchel duality

Legendre-Fenchel duality plays a helpful role in convex optimization. Herein, we introduce some overview of Legendre-Fenchel duality, with an eye toward later applications in nonlinear elasticity. The basic tool here is functional analysis.


Theory and methods of Bayes linear statistics

Ebook “Bayes linear statistics theory and methods” present content: the bayes linear approach; expectation; the observed adjustment; partial bayes linear analysis...


A guide to construction and analysis

Ebook “Bayesian networks and influence diagrams – A guide to construction and analysis” present content: introduction; networks; probabilities; probabilistic networks; solving probabilistic networks; eliciting the model; data-driven modeling...


Bài giảng Lý thuyết thống kê - CĐ Công nghiệp và xây dựng

Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Giáo trình là nền tảng cần có để tiếp tục học các chuyên ngành như thống kê doanh nghiệp, kế toán tài chính,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu