Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (9.166)

Về biên khung tốt nhất trong không gian Hilbert

Trong bài viết này, tác giả xây dựng công thức tổng quát cho các biên khung dưới và trên tốt nhất này và đưa ví dụ áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Phương pháp lọc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn

Bài viết đề xuất một phương pháp để cải thiện hệ thống khuyến nghị truyền thống - lọc cộng tác dựa trên phân cụm cộng tác kết hợp với trọng số cho các người dùng và sản phẩm. Trong phương pháp tư vấn lọc cộng tác truyền thống, kết quả tư vấn được xây dựng chỉ dựa trên độ tương tự các điểm dữ liệu gần nhau nhất để dự đoán các giá trị khuyết trong ma trận đánh giá


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân" với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán - Bài 4: Kiểm định giả thuyết thống kê" trình bày một số vấn đề chung về kiểm định giả thiết; kiểm định giả thiết về giá trị trung bình; kiểm định giả thiết về tỷ lệ.


Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Bài toán liệt kê tổ hợp

"Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Bài toán liệt kê tổ hợp" giới thiệu bài toán liệt kê tổ hợp; trình bày thuật toán quay lui; liệt kê một số cấu hình cơ bản. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" giới thiệu một số khái niệm cơ bản liên quan đến bài toán ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên: ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả, ước lượng vững...


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục" được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm và vi phân

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm và vi phân" được biên soạn với các kiến thức khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm số; các bài tập về đạo hàm, vi phân; vận dụng linh hoạt các định lý, khai triển và các quy tắc trong giải bài tập; tính chất, dáng điệu của các hàm cơ bản; ý nghĩa hình học cũng như ý nghĩa thực tiễn của đạo hàm và vi phân.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân" trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định, ứng dụng của tích phân xác định; tích phân suy rộng.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Ma trận và định thức

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Ma trận và định thức" được biên soạn với các kiến thức khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận; khái niệm về hạng của ma trận và số dạng độc lập tuyến tính; biết cách tìm hạng của ma trận; định thức, các tính chất và cách tính định thức; các bài toán về định thức và ma trận, theo cách tự luận và theo trắc nghiệm.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến" trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - PGS. TS. Bùi Minh Trí

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" giới thiệu với các bạn các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân nói chung và một số vấn đề cơ bản như biểu diễn nghiệm, phương pháp giải một số loại phương trình vi phân cấp một, cấp hai đặc biệt.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số, giới hạn và liên tục

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số, giới hạn và liên tục" giúp người học hiểu được khái niệm hàm số, giới hạn, sự liên tục; giải được các bài tập về hàm số, giới hạn, tính liên tục; áp dụng phần mềm toán để tính toán với hàm số, giới hạn.


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn" là tư liệu phục hỗ trợ cho các bạn sinh viên học tập cụ thể là cung cấp kiến thức về phương pháp OLS; các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương tối thiểu; hệ số xác định r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu; kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính" trình bày khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính; phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss; giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân

Sau khi học tập "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" người học sẽ nắm được khái niệm phương trình vi phân; làm được bài tập về phương trình vi phân.


Bài giảng Giải tích: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Giải tích - Bài 2: Tích phân bội ba" trình bày khái niệm tích phân bội ba và các ứng dụng của nó, thấy được tích phân bội ba là sự phát triển tự nhiên của tích phân kép; các kĩ thuật tính tích phân bội ba và làm được các bài tập liên quan đến tích phân bội ba.


Điều kiện tối ưu dạng xấp xỉ cho bài toán tối ưu đa trị

Từ các kết quả về điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu đa trị dựa trên khái niệm dưới vi phân yếu của hàm véc tơ, bài viết này trình bày nghiên cứu dưới vi phân xấp xỉ yếu cho hàm đa trị. Khái niệm - dưới vi phân yếu cho hàm đa trị được đề nghị. Điều kiện tối ưu xấp xỉ dạng Fritz-John và KuhnTucker cho bài toán được thiết lập.


Đề xuất giải thuật di truyền giải bài toán xếp thời khóa biểu

Bài viết đề xuất sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán xếp thời khóa biểu trường phổ thông, một loại bài toán xếp thời khóa biểu phổ biến. Nghiên cứu đã cài đặt và thí nghiệm giải thuật đề xuất trên một số bộ dữ liệu thực tế.


Nhận dạng và ứng dụng phân phối nhị thức trong thống kê

Bài viết trình bày về nhận dạng và ứng dụng qui luật phân phối nhị thức cho sự đo lường được thực hiện trong các điều kiện quan sát hay thí nghiệm, để giải một số bài toán xác suất thống kê, trong đó có những bài toán thống kê có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm.


Nghiệm hầu tuần hoàn của phương trình parabolic với trễ hữu hạn

Bài viết nghiên cứu sự tồn tại nghiệm hầu tuần hoàn đối với phương trình parabolic với trễ hữu hạn. Sử dụng kết quả đã có đối với các phương trình vi phân hàm trong không gian Banach vô hạn chiều, đưa ra được điều kiện tồn tại duy nhất nghiệm hầu tuần hoàn đối với các lớp phương trình trên.


On the polyconvolution of hartley integral transform

In this paper, we introduce new polyconvolution related to the Hartley integral transforms and apply this polyconvolution to solve an integral equation of Toeplitz plus Hankel type and a system of two Toeplitz plus Hankel integral equations.


Hội tụ theo xác suất của đại lượng ngẫu nhiên và một số ứng dụng

Bài viết trình bày về tính ổn định của trung bình cộng một số lớn các đại lượng ngẫu nhiên theo nghĩa hội tụ theo xác suất và ứng dụng các định lý về luật yếu số lớn để giải một số bài toán trong xác suất thống kê, trong đó có những bài toán thống kê có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm.


Lyapunov stability of solution for nonlinear Itô-type systems

In this work we study the stability of solution for Itô nonlinear stochastic discrete-time systems. First, we introduce several notions on stability of solutions. Second, by using Lyapunov functionals method we prove some results about stochastic stability of solution.


Bài tập thực hành môn Thống kê máy tính và ứng dụng

Tài liệu cung cấp đến các bạn sinh viên các bài tập thực hành môn Thống kê máy tính và ứng dụng được thiết kế theo từng lab, mỗi lab là 3 tiết có sự hướng dẫn của giảng viên với các nội dung làm quen với python; thống kê mô tả; lấy mẫu ngẫu nhiên, ước lượng tham số; kiểm định; hồi quy tuyến tính; hồi quy đa biến.


A mofified homotopy analysis method for solving nonlinear Fredholm integral equations of the second kind

In this paper, we study an improvement of the homotopy analysis method to find approximate solutions of nonlinear Fredholm integral equations of the second kind, which are of ulmost importance in applied and engineering.


Về không điểm của đa thức nhiều biến trên vành giao hoán

Cho f(x1,...,xn) là một đa thức trên vành giao hoán A, bài viết này xây dựng một vành B ⊇ A sao cho f(x1,...,xn) có không điểm trong không gian Bn khi các hệ tử cao nhất của f(x1,...,xn) khả nghịch. Bên cạnh đó, bài báo chỉ ra sự khác biệt đối với bài toán phân tích đa thức thành nhân tử, mối quan hệ giữa hai khái niệm: Đa thức và hàm đa thức trên vành giao hoán.


Sự tồn tại, tính chất nghiệm của phương trình tích phân ngẫu nhiên tuyến tính dạng Fredholm và dạng Volterra

Trong bài viết này tiến hành xét bài toán phương trình tích phân ngẫu nhiên tuyến tính dạng Fredholm và dạng Volterra. Chứng minh sự được tồn tại nghiệm của phương trình ứng với các điều kiện của hạch K (x,y) chỉ ra được dạng nghiệm tương ứng. Xét được tính chất bình phương liên tục của nghiệm, thiết lập sự tồn tại của hàm hiệp phương sai Rf (x1 ,x2 ) của nghiệm.


Sự ổn định mũ của hệ phương trình vi phân phi tuyến theo phương pháp hàm Lyapunov

Bài viết sử dụng phương pháp hàm Lyapunov đưa ra điều kiện đủ để hệ phương trình vi phân phi tuyến ổn định mũ bằng cách xác định tựa hàm Lyapunov. Ngoài ra, trong trường hợp phương trình vi phân phi tuyến có điểm cân bằng ổn định, thì chỉ ra được công thức xác định hàm Lyapunov trong lân cận compact của điểm cân bằng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu