Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tổ chức sự kiện (932)

CFA in organisational commitment with speacial reference to women faculties of engineering colleges

This study aims to examine the confirmatory factor analysis (CFA) of organisational commitment among academicians. The research method, according to the purpose of applied research and the manner of data collection is a descriptive and the analyzing of the model specifically is based on structural equation modeling (SEM) via AMOS and SPSS softwares.


Role of event organising companies in increasing the brand image of the client companies

The study concludes that factors such as quality of service, employee engagement and relationship, use of updated technology, customisation and attracting clients through advertisement and publicity are important factors that determine brand identity of the event management companies.


Bài giảng Tổ chức sự kiện: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  • 5/5 (1)

Bài giảng "Tổ chức sự kiện - Chương 3: Lựa chọn thời điểm và quản lý thời gian" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể đău ra quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để tổ chức sự kiện, phác thảo hành trình công việc, quản lý thời gian hiệu quả trong tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tổ chức sự kiện: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  • 5/5 (1)

Bài giảng "Tổ chức sự kiện - Chương 7: Truyền thông sự kiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình truyền thông sự kiện, lựa chọn và thiết kế thông điệp, kênh truyền thông, một số công cụ sử dụng trong truyền thông sự kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tổ chức sự kiện: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  • 5/5 (1)

Mục tiêu của bài giảng "Tổ chức sự kiện - Chương 6: Kịch bản sự kiện" là giúp người học có thể lên được các kịch bản trong hoạt động tổ chức sự kiện, kiến thức về các loại kịch bản và nội dung của các loại kịch bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tổ chức sự kiện: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của bài giảng "Tổ chức sự kiện - Chương 4: Lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể đưa ra quyết định lựa chọn địa điểm cụ thể, đưa ra quyết định thiết lập không gian thích hợp tại địa điểm đó. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tổ chức sự kiện: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  • 5/5 (1)

Bài giảng cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm, bản chất của sự kiện; giúp sinh viên hiểu về đặc điểm, vai trò, chức năng của hoạt động sự kiện trong hoạt động truyền thông marketing; phân biệt một số loại hình sự kiện; nắm được quy trình cơ bản của tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chương 3: Lựa chọn thời điểm và quản lý thời gian

Bài giảng Chương 3: Lựa chọn thời điểm và quản lý thời gian với mục tiêu học tập giúp các bạn sinh viên sau khi hoàn thành song chương bài giảng này sẽ nắm được cách quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để tổ chức sự kiện, phác thảo hành trình công việc, quản lý thời gian hiệu quả trong tổ chức sự kiện


Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 4 được trình bày như sau: Tổ chức đưa đón, tiếp khách, tổ chức không gian, âm thanh, ánh sáng, tổ chức ăn uống trong sự kiện, tổ chức quay phim, chụp ảnh và hoạt động giải trí,...


Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 5 được trình bày như sau: Hoạt động sau sự kiện và những tình huống, đánh giá hoạt động tổ chức sự kiện, quá trình đánh giá và đo lường chi phí,...


Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 6 được trình bày như sau: Tổ chức hội nghị hội thảo, quá trình tổ chức, tổ chức lễ khai trương, khánh thành,...


Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 2 được trình bày như sau: Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện, nghiên cứu nhu cầu và loại hình tổ chức sự kiện, thành lập ban tổ chức sự kiện, quá trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện, xây dựng chương trình kế hoạch,...


Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 được trình bày như sau: Khái luận về sự kiện, khái niệm, nội bộ của quản trị sự kiện và xu hướng phát triển thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam,...


Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 3 được trình bày như sau: Những vấn đề pháp lý của quản trị sự kiện, đàm phán và hợp đồng phục vụ sự kiện, truyền thông marketing sự kiện, ý nghĩa của truyền thông marketing sự kiện, nội dung truyền thông marketing sự kiện,...


Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 6: Sự kiện và tài trợ

Nội dung của bài giảng trình bày mục đích và phân loại của tổ chức sự kiện trong quan hệ công chúng, các loại tài trợ, các bước thực hiện khi tài trợ, thực hiện tài trợ hiệu quả và báo cáo chuyên đề về kế hoạch tổ chức sự kiện.


Hồ sơ học phần tổ chức sự kiện

Nội dung của tài liệu trình bày thông tin chung về học phần, thông tin về giảng viên, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả vắn tắt nội dung học phần, nội dung chi tiết học phần, tài liệu tham khảo, chính sách đối với học phần, phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức dạy học và phân bổ thời gian, kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể, hệ thống bài tập thực hành, kiểm tra đánh giá.


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 9 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 9 - Greener hotels, venues, and vendors. After studying this chapter you will be able to understand: How LEED-certified buildings can host successful greener meetings and events, how to begin your greening process with your own office, how the hospitality industry is working to provide greener hotels,…


Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 1 - Joe Goldblatt

This chapter’s objectives are to: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry; identify and benefit from the demographic changes affecting the global event industry;...


Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 5 - Joe Goldblatt

Chapter 5 - Sustainable financial leadership. In this chapter, the learning objectives are: Understand basic event planning financial and accounting terminology, maintain event financial records, understand and interpret the event balance sheet and income statement,...


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 12 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 12 - Greener events in practice. After studying this chapter you will be able to understand: How to separate theory from practice how to take initiative, how to turn challenges into opportunities, how to research global trends to create best practices for your local economy,...


Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 9 - Joe Goldblatt

Chapter 9 - Virtual events. In this chapter, the learning objectives are: Define virtual reality for meetings and events, understand the historic development of virtual events, identify the appropriate virtual event platforms for your special event,...


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 2 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 2 - Event pollution. After studying this chapter you will be able to understand: How to create a healthy and successful event ecology, how pollution can degrade both the environment and the event experience, how outdoor and indoor events impact their environments,...


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 3 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 3 - Planning the greener event. After studying this chapter you will be able to understand: How to use research to form a green team of staff and stakeholders; how to conduct a green SWOT analysis; how to design an event that defines your triple bottom line commitment to people, planet, and profit;...


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 7 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 7 - Energy and water. After studying this chapter you will be able to understand: How to save electricity in the office and at events by focusing on energy efficiency; how direct sunlight (passive solar power) can enhance the event environment while providing light and heat; how renewable energies such as solar, wind, water, and biofuel can provide energy while adding to the event atmosphere;...


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 10 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 10 - Social sustainability. After studying this chapter you will be able to understand: How meetings and events may contribute to social well being; how corporate social responsibility (CSR) commitments can provide volunteer, financial, or in-kind support to social causes; how to maintain a happy, healthy workforce through sustainable human resources;…


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 11 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 11 - Greener meeting and event marketing. After studying this chapter you will be able to understand: How to define features, benefits, and values to create an offer for your meeting or event, how various demographic segments perceive greener meetings and events, how to use online media and social networking to connect to attendees,…


Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 3 - Joe Goldblatt

Chapter 3 - Composing the event plan. In this chapter, the learning objectives are: Conduct comprehensive research for your event, identify key sources of information for planning, design a program creatively, develop an appropriate theme,…


Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 6 - Joe Goldblatt

Chapter 6 - Vendor partners, contracts, and onsite production. In this chapter, the learning objectives are: Develop and implement the design for your event, develop appropriate resources, coordinate catering operations, use trends in event catering,...


Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 7 - Joe Goldblatt

Chapter 7 - Marketing and integrated communications technology. In this chapter, the learning objectives are: Conduct event-marketing research, develop an integrated marketing program, use the five ps of event marketing, incorporate both internal and external marketing programs, develop retail marketing events,...


Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 1 - Samuel deBlanc Goldblatt

Chapter 1 - The theory and practice of greener meetings and events. After studying this chapter you will be able to understand: Why sustainability is at the forefront of the meeting and event industry’s future, how greener meetings and events have emerged historically, the meaning and significance of sustainable development,…


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu