Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (15.444)

A multi-criteria decision framework for inventory management

This paper is an attempt to answer these critical questions and provide a framework that is developed by bringing together existing literature available and input/findings from industry executives in the area of inventory management.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-4:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-4:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền va đập của bề mặt đồ nội thất hoàn thiện. Thông thường, các phép thử được thực hiện trên các tấm có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu của phép thử và làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệt với đồ nội thất hoàn thiện.


Tiêu chuẩn ngành xây dựng 22TCN 356:2006

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 356:2006 quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa sử dụng chất kết dính là nhựa đường polime, được gọi là bê tông nhựa polime (viết tắt là BTNP).


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8297:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8297:2018 quy định các yêu cầu đối với công tác thiết kế biện pháp thi công, tổ chức thi công, thi công và nghiệm thu (xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp) đập đất thi công bằng phương pháp đầm nén. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu công trình đắp đất bằng phương pháp bồi lắng, phương pháp đổ đất trong nước, các đập vùng triều, đập quây, đập bồi có tính chất thời vụ.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9115:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9115:2019 quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước (gọi tắt là cấu kiện bê tông) trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002 quy định về yêu cầu vật liệu gạch, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát, ốp gạch trong công trình thuỷ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-1:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền bề mặt của đồ nội thất hoàn thiện với chất lỏng lạnh và những chất có liên quan. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệ với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-2:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-2:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền với nhiệt ẩm của tất cả các bề mặt cứng của đồ nội thất, không tính đến vật liệu. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bề mặt bằng da và bằng vật liệu dệt. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệt với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005 trình bày quy định các nguyên tắc chung về trình bày các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi biểu diễn theo phương pháp chiếu thẳng góc. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn nghiên cứu, thiết kế các dự án thủy lợi. Các bản vẽ thuộc lĩnh vực khác như cơ khí, điện trong ngành thủy lợi, ngoài các quy định chuyên ngành bắt buộc, cũng có thể tham khảo áp dụng các quy định thích hợp trong tiêu chuẩn này.


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996 dùng cho thiết kế và thi công vải địa kỹ thuật (geotextile) làm lớp lọc thay cho cát cuội sỏi hoặc bê tông xốp trong các lớp lọc của các kết cấu bảo vệ mái và bờ sông, bờ kênh, mái đê biển, mái đập đất cấp 3 trở xuống và xử lý hố đùn hố sủi (riêng mái đập cấp 1 và 2 cần có nghiên cứu riêng). Khi dùng chỉ dẫn thiết kế do các nhà chế tạo vải lọc cung cấp cần đối chiếu với các nội dung của chỉ dẫn này và đưa ra các khuyến nghị bổ sung cần thiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9114:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9114:2019 quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước đúc sẵn dùng để thi công lắp ghép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-3:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-3:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền với nhiệt khô của tất cả các bề mặt cứng của đồ nội thất, không tính đến vật liệu. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hết với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004 áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu khoan phụt vữa để gia cố thân đê và xử lý các ẩn hoạ trong thân đê sông, đê biển trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002 qui định về yêu cầu vật liệu đá, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát đá trong công trình thuỷ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001 quy định các yêu cầu của quy trình kỹ thuật thi công, phương pháp kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu giếng giảm áp có kết cấu giếng là các loại ống lọc làm bằng thép không rỉ hoặc ống nhựa PVC có khả năng chống ăn mòn, có độ bền thuỷ lực và cường độ tương đương như quy định cho thép không rỉ. yêu cầu về vật liệu, sản xuất vật liệu, thiết kế, duy tu bảo dưỡng giếng được quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6415-3:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6415-3:2016 quy định phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích của các loại gạch gốm ốp, lát có phủ men hoặc không phủ men. Có hai phương pháp làm bão hòa nước cho mẫu thử (tách không khí khỏi mẫu thử): phương pháp đun sôi và phương pháp ngâm trong chân không.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6524:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6524:2018 áp dụng cho thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu thuộc mác thép CR220, CR250, CR320 và CH550 thường không sử dụng các nguyên tố hợp kim hóa vi lượng. Sản phẩm được dự định sử dụng cho các kết cấu lắp ghép bằng bulông, đinh tán và hàn. Yêu cầu này thường được sử dụng trong các điều kiện cung cấp cho các mục đích chế tạo như uốn, tạo hình và hàn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-20:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-20:2016 đưa ra các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí tính năng đối với đầu phát hiện khói công nghệ hút được dùng trong hệ thống phát hiện và báo động cháy được lắp đặt tòa nhà.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9114:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9114:2019 quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước đúc sẵn dùng để thi công lắp ghép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11652:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11652:2016 quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc. Tiêu chuẩn này không ́áp dụng cho các kết cấu bê tông lắp ghép, bê tông phun vẩy và bê tông bản mặt đập đá đổ.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12109-3:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12109-3:2018 quy định các yêu cầu cho thép dây không gỉ thông dụng không có tiêu chuẩn sản phẩm, bao gồm các thép dây tròn, dẹt và có hình dạng như vuông, hình sáu cạnh hoặc hình chữ nhật được chế tạo từ các loại thép không gỉ thông dụng nhất dùng trong môi trường chịu ăn mòn thông thường và có nhiệt độ cao. Thép dây được cung cấp ở dạng cuộn hoặc ở dạng đoạn được nắn thẳng


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12208:2018

Bê tông nặng có khả năng ngăn cản các loại bức xạ anpha, bêta, tia gamma, tia X và nơtron. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12208:2018 áp dụng cho cốt liệu dùng trong bê tông cản xạ.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5724:1993

Tài liệu kỹ thuật thống nhất này bao gồm các quy định kỹ thuật tối thiểu xác định các điều kiện thi công và nghiệm thu công trình bằng bê tông và bê tông cốt thép: Với cốt liệu thông dụng, phù hợp với các tiêu chuẩn sau đây: tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-91; tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-87.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6477:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6477:2016 áp dụng cho gạch bê tông được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6525:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6525:2018 áp dụng cho thép cacbon tấm mỏng chất lượng kết cấu được mạ kẽm và hợp kim kẽm - sắt nhúng nóng liên tục. Sản phẩm được dự định sử dụng cho các ứng dụng trong đó độ bền chịu ăn mòn có tầm quan trọng bậc nhất. Thép tấm mỏng được chế tạo theo một số mác, các khối lượng lớp mạ, các điều kiện đặt hàng và xử lý bề mặt.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-15:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-15:2019 quy định các đặc tính đối với thép hình chữ I được sản xuất bằng phương pháp cán nóng dùng làm kết cấu thông thường, kết cấu hàn hoặc kết cấu xây dựng.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10567:2017

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10567:2017 áp dụng cho thi công, nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao (BLCĐC) cả cầu đường sắt và cầu đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11378:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11378:2016 áp dụng cho thép lá cacbon cán nguội có chất lượng thương mại và chất lượng kéo dùng cho tráng men thủy tinh, trong đó bề mặt của thép lá và thành phần hóa học của kim loại nền có tầm quan trọng đặc biệt.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11977:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11977:2017 quy định các phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận mối nối hàn đối đầu bằng khí áp lực được thực hiện bằng phương pháp hàn khí áp lực thủ công, hàn khí áp lực tự động và hàn khí áp lực gọt nóng để nối các thanh thép cốt bê tông được quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 1651-1, TCVN 1651-2 hoặc tương đương.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-2:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-2:2018 áp dụng cho sợi polyme sử dụng trong bê tông cốt sợi và vữa có cốt sợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002
  • 24/06/2020
  • 69.141
  • 390
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005
  • 24/06/2020
  • 99.273
  • 796
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996
  • 24/06/2020
  • 55.987
  • 403

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu