Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thương mại điện tử (2.594)

Bàn về quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới ở Việt Nam

Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới hiện nay ở Việt Nam đang rất phát triển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mà đối với doanh nghiệp việc đăng bán trực tiếp trên các trang TMĐT quốc tế là cách nhanh nhất để kết nối với khách hàng, tìm thị trường và gia tăng doanh thu xuất khẩu, giảm thiểu chi phí vận hành, vừa giúp phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng tại nhiều thị trường mà không phải qua các khâu trung gian, cũng là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể len vào các thị trường khó tính.


Telecommunications business transformation: framework and recommendations

The objectives of this paper are to study the transformation of mobile businesses and propose a transformation framework to help a mobile network operator to implement the successful transformation.


The rise of e-commerce and its subsequent impact on the Indian retail market

Online shopping has been gaining widespread popularity not only in India, but in most parts of the world. And as such, it becomes inevitable for merchants and traders to predict this sudden surge in growth rate.


Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam

Bài viết nghiên cứu những tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến. Trong đó, nghiên cứu kiểm định tác động trực tiếp từ sự chấp nhận eWOM, thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định mua.


Analysing role of social media in consumer decision making for purchase of autobrands in India

Changing market dynamics has led to Consumerization of Indian Automobile Industry posing innumerable challenges for the car manufacturers. The demand in the industry today is not just for a car as a product but a bundled “experience package.”


The influence of website quality on consumer’s e-loyalty through the mediating role of e-trust and e-satisfaction: An evidence from online shopping in Vietnam

The aim of the present study is to examine the influence of website quality on consumer’s e-loyalty, noting the mediating role of e-trust, e-satisfaction, and perceived enjoyment. Besides, this study examines the consequence of consumer’s e-loyalty.


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trong thời đại CNTT và TMĐT, Nghiên cứu thị trường trên Internet, Quảng cáo trên Internet, Marketing B2B và B2C.


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 giúp người học hiểu về "Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội-pháp lý, hạ tầng mạng-công nghệ của Thương mại điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội, Cơ sở hạ tầng pháp lý, Cơ sở hạ tầng mạng, Cơ sở hạ tầng công nghệ.


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch TMĐT, Các đặc trưng cơ bản của sàn giao dịch TMĐT, Phân loại sàn giao dịch TMĐT, Lợi ích kinh doanh qua sàn GDTMĐT, Các phương thức giao dịch tại sàn GDTMĐT.


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Chương 5 giúp người học hiểu về "Phương thức và mô hình kinh doanh TMĐT B2C, B2B". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về phương thức, mô hình kinh doanh TMĐT, Thương mại điện tử B2C, Các loại khách hàng trực tuyến, Các hoạt động của mô hình TMĐT B2C, Dịch vụ khách hàng và quản trị khách hàng,..


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 6 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm thanh toán, Thanh toán truyền thống, Thanh toán điện tử, Lợi ích của thanh toán điện tử, Hạn chế của thanh toán điện tử, Các đối tác tham gia thanh toán điện tử.


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong TMĐT, Chức năng chủ yếu của hệ thống bảo mật thông tin,...


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 trình bày về "Tổng quan về Thương mại điện tử". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sự ra đời và phát triển thương mại điện tử, Thực trạng và xu hướng của TMĐT, Khái niệm chung, đặc trưng và phân loại của TMĐT, lợi ích, thách thức và tác động của TMĐT.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 5: Bảo mật và thanh toán trong thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo mật và an ninh trong thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng sẽ giúp người học giải đáp được các tắc mắc về thương mại điện tử là gì, các cấp độ phát triển của thương mại điện tử lợi ích thương mại điện tử mang lại cho DN, những quan niệm sai lầm trong TMĐT, thực trạng về thương mại điện tử trên thế giới, thực trạng về thương mại điện tử ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet là gì, lịch sử phát triển internet, Wordwide web là gì, lịch sử phát triển www, sự khác biệt giữa net (mạng) và www, mạng nội bộ Intranet, mạng mở rộng Extranet, mạng không dây, bluetooth và wifi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 3: Xây dựng website hiệu quả" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được sự cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày đượccác yếu tố cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày được quy trình xây dựng nội dung cho website,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 6: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử" giới thiệu tới người học một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử, mô hình kinh doanh là gì, cơ hội thị trường, môi trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 4: Marketing trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trực tuyến và các lợi ích, phương tiện marketing trực tuyến, các phương pháp xác định thị trường mục tiêu, dịch vụ khách hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.


Gợi ý sản phẩm với tiếp cận khai phá quan điểm

Bài viết đề xuất mô hình giải quyết vấn đề rút trích năng của sản phẩm trong các bình luận dựa vào mô hình chủ đề và sử dụng VietSentiWordnet để tính điểm cho các tính năng của sản phẩm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bước gợi ý.


Internet development and structural transformation: Evidence from China

Study the effects of Internet development on structural transformation. To guide empirical work, we develop a basic model where the effect of Internet development on industrial development depends on the improvement of production technology of enterprises. We test the predictions of the model by studying the application of e-commerce, the sales revenue of basic software products and the number of computers used in China, which formed the basis of Internet development. We find that technical change and development in Internet was strongly labor-saving and led to industrial transformation, as predicted by the model.


Thương mại điện tử - Tình hình mua sắm qua Internet của các hộ gia đình Canada năm 2002

Bài viết trình bày mua sắm trên Internet chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số chi tiêu cá nhân; sách báo, tạp chí vẫn là những mặt hàng đặt mua nhiều nhất; tỷ lệ phần trăm hộ gia đình thường xuyên sử dụng Internet, chia theo khu vực…


Sự thỏa mãn khách hàng tại sàn thương mại điện tử Sendo.vn

Nghiên cứu này có bốn mục tiêu cụ thể là: (1) Xác định các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ trực tuyến tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn, (2) Đo lường mức độ tác động của các yếu tố, (3) Kiểm định sự khác biệt về sự thoả mãn giữa các nhóm khách hàng có đặc điểm khác nhau về giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, (4) Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp Sàn thương mại điện tử Sendo.vn nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến, bằng việc phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến 200 khách hàng cá nhân đã từng mua sắm tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn trong ít nhất 6 tháng gần đây theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng công cụ SPSS 20 để phân tích độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính bội.


Ứng dụng giải pháp tiếp thị liên kết cho công ty TNHH Shopee Việt Nam trên nền tảng Accsesstrade.vn

Bài viết nghiên cứu về khái niệm, lợi ích của Affiliate marketing, bên cạnh đó nhóm tác giả thực hiện tiếp thị liên kết cho công ty TNHH SHOPEE Việt Nam dựa trên nền tảng Accesstrade.vn.


Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, nội dung số là điểm sáng, các dịch vụ chính phủ điện tử đang được triển khai nhanh chóng, nền kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển… đó là những tiền đề quan trọng để khẳng định nền kinh tế số của Việt Nam là một sự phát triển tất yếu. Có 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045: kịch bản truyền thống, kịch bản chuyển đổi số, kịch bản xuất khẩu số, kịch bản tiêu dùng số. Các kịch bản này được Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) cùng với Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) xây dựng với một lộ trình và danh sách các hành động cụ thể. Tìm ra con đường phù hợp nhất để đầu tư liên tục cho phát triển nền kinh tế số chính là việc đặt các thứ tự ưu tiên, cũng như thiết lập trình tự phát triển đúng sẽ đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu và lợi nhuận tối đa cho Nhà nước để tiếp tục đầu tư.


KM infrastructure and electronic services with innovation diffusion characteristics for community economic development

Building knowledge management (KM) infrastructure involves reuse and refocus of several existing infrastructure components, and awareness around future visions and conditions of infrastructure. We present a community perspective using a staircase metaphor for conceptualizing government supported KM infrastructure and services. Additionally we illustrate a model for government’s role in providing and leveraging infrastructure components from all tiers of government. With examples, we build a case for adding diffusion of innovation characteristics, and features from innovation networks analysis in KM infrastructure. Observability and trialability are important to knowledge acquisition, while compatibility are central to knowledge application, packaging, and creation. Ease of use, and perceived usefulness affects knowledge use in all its forms.


Reconsidering the tacit-explicit distinction - A move toward functional (tacit) knowledge management

To move beyond the technology focus and adequately embrace knowledge, organisations need a working conceptualisation of knowledge. Within the literature, the dominant conceptualisation converges around the acknowledgement of tacit and explicit types distinctly. This paper argues that a more fundamental approach is necessary. The functional view is a theory on the nature of knowledge that serves as a promising alternative. By placing knowledge within the context of goals and formalisation possibilities, it can help transform organisations from information-intensive to truly knowledge-based.


Bài giảng Bí quyết bán hàng trên Shopee 2018

Bài giảng Bí quyết bán hàng trên Shopee 2018 cung cấp đến các bạn các nội dung như quá trình bán hàng; bí quyết bán hàng; quảng bá thương hiệu, tiếp cận người dùng, chăm sóc khách hàng sẽ giúp bạn trở thành shop yêu thích; thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Ebook Electronic commerce (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Electronic commerce" has contents: Introduction to electronic commerce, selling on the web, marketing on the web, business to business activities - Improving efficiency and reducing costs, social networking, mobile commerce, and online auctions,... and other contents.


Ebook Electronic commerce (11/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Electronic commerce" has contents: Payment systems for electronic commerce, electronic commerce security, electronic commerce software, web server hardware and software, managing electronic commerce implementations,... and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu