Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thương mại điện tử (2.573)

Thương mại điện tử - Tình hình mua sắm qua Internet của các hộ gia đình Canada năm 2002

Bài viết trình bày mua sắm trên Internet chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số chi tiêu cá nhân; sách báo, tạp chí vẫn là những mặt hàng đặt mua nhiều nhất; tỷ lệ phần trăm hộ gia đình thường xuyên sử dụng Internet, chia theo khu vực…


Sự thỏa mãn khách hàng tại sàn thương mại điện tử Sendo.vn

Nghiên cứu này có bốn mục tiêu cụ thể là: (1) Xác định các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ trực tuyến tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn, (2) Đo lường mức độ tác động của các yếu tố, (3) Kiểm định sự khác biệt về sự thoả mãn giữa các nhóm khách hàng có đặc điểm khác nhau về giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, (4) Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp Sàn thương mại điện tử Sendo.vn nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến, bằng việc phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến 200 khách hàng cá nhân đã từng mua sắm tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn trong ít nhất 6 tháng gần đây theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng công cụ SPSS 20 để phân tích độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính bội.


Ứng dụng giải pháp tiếp thị liên kết cho công ty TNHH Shopee Việt Nam trên nền tảng Accsesstrade.vn

Bài viết nghiên cứu về khái niệm, lợi ích của Affiliate marketing, bên cạnh đó nhóm tác giả thực hiện tiếp thị liên kết cho công ty TNHH SHOPEE Việt Nam dựa trên nền tảng Accesstrade.vn.


Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, nội dung số là điểm sáng, các dịch vụ chính phủ điện tử đang được triển khai nhanh chóng, nền kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển… đó là những tiền đề quan trọng để khẳng định nền kinh tế số của Việt Nam là một sự phát triển tất yếu. Có 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045: kịch bản truyền thống, kịch bản chuyển đổi số, kịch bản xuất khẩu số, kịch bản tiêu dùng số. Các kịch bản này được Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) cùng với Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) xây dựng với một lộ trình và danh sách các hành động cụ thể. Tìm ra con đường phù hợp nhất để đầu tư liên tục cho phát triển nền kinh tế số chính là việc đặt các thứ tự ưu tiên, cũng như thiết lập trình tự phát triển đúng sẽ đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu và lợi nhuận tối đa cho Nhà nước để tiếp tục đầu tư.


KM infrastructure and electronic services with innovation diffusion characteristics for community economic development

Building knowledge management (KM) infrastructure involves reuse and refocus of several existing infrastructure components, and awareness around future visions and conditions of infrastructure. We present a community perspective using a staircase metaphor for conceptualizing government supported KM infrastructure and services. Additionally we illustrate a model for government’s role in providing and leveraging infrastructure components from all tiers of government. With examples, we build a case for adding diffusion of innovation characteristics, and features from innovation networks analysis in KM infrastructure. Observability and trialability are important to knowledge acquisition, while compatibility are central to knowledge application, packaging, and creation. Ease of use, and perceived usefulness affects knowledge use in all its forms.


Reconsidering the tacit-explicit distinction - A move toward functional (tacit) knowledge management

To move beyond the technology focus and adequately embrace knowledge, organisations need a working conceptualisation of knowledge. Within the literature, the dominant conceptualisation converges around the acknowledgement of tacit and explicit types distinctly. This paper argues that a more fundamental approach is necessary. The functional view is a theory on the nature of knowledge that serves as a promising alternative. By placing knowledge within the context of goals and formalisation possibilities, it can help transform organisations from information-intensive to truly knowledge-based.


Bài giảng Bí quyết bán hàng trên Shopee 2018

Bài giảng Bí quyết bán hàng trên Shopee 2018 cung cấp đến các bạn các nội dung như quá trình bán hàng; bí quyết bán hàng; quảng bá thương hiệu, tiếp cận người dùng, chăm sóc khách hàng sẽ giúp bạn trở thành shop yêu thích; thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Ebook Electronic commerce (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Electronic commerce" has contents: Introduction to electronic commerce, selling on the web, marketing on the web, business to business activities - Improving efficiency and reducing costs, social networking, mobile commerce, and online auctions,... and other contents.


Ebook Electronic commerce (11/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Electronic commerce" has contents: Payment systems for electronic commerce, electronic commerce security, electronic commerce software, web server hardware and software, managing electronic commerce implementations,... and other contents.


Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 1

Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 1 trình bày các nội dung tổng quan về thương mại điện tử, thương mại điện tử và cơ hội ứng dụng kinh doanh, đặc điểm của thương mại điện tử, cơ sở để phát triển thương mại điện tử và các loại hình giao dịch thương mại điện tử, hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 3

Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung chính về marketing điện tử, thiết kế và marketing website, thiết kế website marketing hiệu quả, cách thức marketing website kết nối với khách hàng, nghiên cứu thị trường qua mạng, phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định hướng sản phẩm trong marketing điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thương mại điện tử hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình kinh doanh và thiết kế website hiệu quả, các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh doanh, một số mô hình kinh doanh thu thương mại điện tử phổ biến, bán lẻ điện tử và marketing thương mại điện tử B2C, thương mại điện tử B2B và đấu giá điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Lecture Management information systems - Chater 13: Security and ethical challenges

In this chapter, the learning objectives are: Identify several ethical issues regarding how the use of information technologies in business affects employment, individuality, working conditions, privacy, crime, health, and solutions to societal problems; identify several types of security management strategies and defenses and explain how they can be used to ensure the security of business applications of information technology;...


Lecture Management information systems - Chater 3: Computer hardware

The learning objectives for chapter 3 include: Understand the history and evolution of computer hardware; identify the major types and uses of microcomputer, midrange, and mainframe computer systems; outline the major technologies and uses of computer peripherals for input, output, and storage;...


Lecture Management information systems - Chater 14: Enterprise and global management of information technology

In this chapter students will be able to: Identify each of the three components of information technology management and use examples to illustrate how they might be implemented in a business; explain how failures in IT management can be reduced by the involvement of business managers in IT planning and management. identify several cultural, political, and geo-economic challenges that confront managers in the management of global information technologies;...


Lecture Management information systems - Chater 7: Electronic business systems

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the following cross-functional enterprise systems, and give examples of how they can provide significant business value to a company; give examples of how Internet and other information technologies support business processes within the business functions of: Accounting, finance, human resource management, marketing, production, operations management;...


Lecture Management information systems - Chater 10: Decision support systems

In this chapter students will be able to: Identify the changes taking place in the form and use of decision support in business, identify the role and reporting alternatives of management information systems, describe how online analytical processing can meet key information needs of managers,...


Lecture Management information systems - Chater 11: Developing business/IT strategies

After completing this unit, you should be able to: Discuss the role of planning in the business use of information technology, using the scenario approach and planning for competitive advantage as examples; discuss the role of planning and business models in the development of business/IT strategies, architectures, and applications; identify several change management solutions for end user resistance to the implementation of new IT-based business strategies and applications.


Lecture Management information systems - Chater 12: Developing business/IT solutions

The learning objectives for Chapter 12 include: Use the systems development process outlined in this chapter and the model of IS components from Chapter 1 as problem-solving frameworks to help you propose information systems solutions to simple business problems; describe and give examples to illustrate how you might use each of the steps of the information systems development cycle to develop and implement a business information system;...


Lecture Management information systems - Chater 2: Competing with information technology

In this chapter you will: Identify several basic competitive strategies and explain how they use information technologies to confront the competitive forces faced by a business, identify several strategic uses of Internet technologies and give examples of how they help a business to gain competitive advantages, give examples of how business process reengineering frequently involves the strategic use of IT,...


Lecture Management information systems - Chater 4: Computer software

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Describe several important trends occurring in computer software, give examples of several major types of application and system software, explain the purpose of several popular software packages for end user productivity and collaborative computing,...


Lecture Management information systems - Chater 1: Foundations of information systems in business

In this chapter, the learning objectives are: Understand the concept of a system and how it relates to information systems; explain why knowledge of information systems is important for business professionals and identify five areas of information systems knowledge they need; give examples to illustrate how business applications of information systems can support a firm’s business processes, managerial decision making, and strategies for competitive advantage;...


Lecture Management information systems - Chater 9: Electronic commerce systems

After completing this unit, you should be able to: Identify the major categories and trends of e-commerce applications; identify the essential processes of an e-commerce system, and give examples of how they are implemented in e-commerce applications; identify and give examples of several key factors and Web store requirements need to succeed in e-commerce;…


Lecture Management information systems - Chater 6: Telecommunications and networks

The objectives of this chapter: Understand the concept of a network; apply Metcalfe’s law in understanding the value of a network; identify major developments and trends in the industries, technologies, and business applications of telecommunications and Internet technologies;...


Lecture Management information systems - Chater 8: Enterprise business systems

In this chapter, you will learn to: Identify and give examples to illustrate the following aspects of customer relationship management, enterprise resource manage-ment, and supply chain management systems: Business processes supported, customer and business value provided, potential challenges and trends; understand the importance of managing at the enterprise level to achieve maximum efficiencies and benefits.


Lecture Management information systems - Chater 5: Data resource management

The learning objectives for Chapter 5 include: Explain the business value of implementing data resource management processes and technologies in an organization; outline the advantages of a database management approach to managing the data resources of a business, compared to a file processing approach; explain how database management software helps business professionals and supports the operations and management of a business.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 2 - Paige Baltzan

Chapter 2 - Decisions and processes: Value driven business. The goal is for you to learn: Explain the importance of decision making for managers at each of the three primary organization levels along with the associated decision characteristics; define critical success factors (CSFs) and key performance indicators (KPIs), and explain how managers use them to measure the success of MIS projects.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 8 - Paige Baltzan

Chapter 8 - Enterprise applications: Business communications. When you finish this chapter, you should: Explain integrations and the role they play in connecting a corporation, describe supply chain management along with its associated benefits and challenges, describe customer relationship management along with its associated benefits and challenges, describe enterprise resource planning along with its associated benefits and challenges.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 5 - Paige Baltzan

Chapter 5 - Infrastructures: Sustainable technologies. After studying this chapter you will be able to: Explain MIS infrastructure and its three primary types, identify the three primary areas associated with an information MIS infrastructure, describe the characteristics of an agile MIS infrastructure, identify the environmental impacts associated with MIS.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 4 - Paige Baltzan

Chapter 4 - Ethics and information security: MIS business concerns. After studying this chapter you will be able to: Explain the ethical issues in the use of information technology, identify the six epolicies organizations should implement to protect themselves, describe the relationships and differences between hackers and viruses, describe the relationship between information security policies and an information security plan.


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
  • 25/02/2013
  • 45.110
  • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu