Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thương mại điện tử (2.581)

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 5: Bảo mật và thanh toán trong thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo mật và an ninh trong thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 3: Xây dựng website hiệu quả" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được sự cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày đượccác yếu tố cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày được quy trình xây dựng nội dung cho website,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 6: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử" giới thiệu tới người học một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử, mô hình kinh doanh là gì, cơ hội thị trường, môi trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng sẽ giúp người học giải đáp được các tắc mắc về thương mại điện tử là gì, các cấp độ phát triển của thương mại điện tử lợi ích thương mại điện tử mang lại cho DN, những quan niệm sai lầm trong TMĐT, thực trạng về thương mại điện tử trên thế giới, thực trạng về thương mại điện tử ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet là gì, lịch sử phát triển internet, Wordwide web là gì, lịch sử phát triển www, sự khác biệt giữa net (mạng) và www, mạng nội bộ Intranet, mạng mở rộng Extranet, mạng không dây, bluetooth và wifi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Thương mại điện tử - Bài 4: Marketing trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trực tuyến và các lợi ích, phương tiện marketing trực tuyến, các phương pháp xác định thị trường mục tiêu, dịch vụ khách hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.


Gợi ý sản phẩm với tiếp cận khai phá quan điểm

Bài viết đề xuất mô hình giải quyết vấn đề rút trích năng của sản phẩm trong các bình luận dựa vào mô hình chủ đề và sử dụng VietSentiWordnet để tính điểm cho các tính năng của sản phẩm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bước gợi ý.


Internet development and structural transformation: Evidence from China

Study the effects of Internet development on structural transformation. To guide empirical work, we develop a basic model where the effect of Internet development on industrial development depends on the improvement of production technology of enterprises. We test the predictions of the model by studying the application of e-commerce, the sales revenue of basic software products and the number of computers used in China, which formed the basis of Internet development. We find that technical change and development in Internet was strongly labor-saving and led to industrial transformation, as predicted by the model.


Thương mại điện tử - Tình hình mua sắm qua Internet của các hộ gia đình Canada năm 2002

Bài viết trình bày mua sắm trên Internet chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số chi tiêu cá nhân; sách báo, tạp chí vẫn là những mặt hàng đặt mua nhiều nhất; tỷ lệ phần trăm hộ gia đình thường xuyên sử dụng Internet, chia theo khu vực…


Sự thỏa mãn khách hàng tại sàn thương mại điện tử Sendo.vn

Nghiên cứu này có bốn mục tiêu cụ thể là: (1) Xác định các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ trực tuyến tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn, (2) Đo lường mức độ tác động của các yếu tố, (3) Kiểm định sự khác biệt về sự thoả mãn giữa các nhóm khách hàng có đặc điểm khác nhau về giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, (4) Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp Sàn thương mại điện tử Sendo.vn nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến, bằng việc phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến 200 khách hàng cá nhân đã từng mua sắm tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn trong ít nhất 6 tháng gần đây theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng công cụ SPSS 20 để phân tích độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính bội.


Ứng dụng giải pháp tiếp thị liên kết cho công ty TNHH Shopee Việt Nam trên nền tảng Accsesstrade.vn

Bài viết nghiên cứu về khái niệm, lợi ích của Affiliate marketing, bên cạnh đó nhóm tác giả thực hiện tiếp thị liên kết cho công ty TNHH SHOPEE Việt Nam dựa trên nền tảng Accesstrade.vn.


Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, nội dung số là điểm sáng, các dịch vụ chính phủ điện tử đang được triển khai nhanh chóng, nền kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển… đó là những tiền đề quan trọng để khẳng định nền kinh tế số của Việt Nam là một sự phát triển tất yếu. Có 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045: kịch bản truyền thống, kịch bản chuyển đổi số, kịch bản xuất khẩu số, kịch bản tiêu dùng số. Các kịch bản này được Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) cùng với Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) xây dựng với một lộ trình và danh sách các hành động cụ thể. Tìm ra con đường phù hợp nhất để đầu tư liên tục cho phát triển nền kinh tế số chính là việc đặt các thứ tự ưu tiên, cũng như thiết lập trình tự phát triển đúng sẽ đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu và lợi nhuận tối đa cho Nhà nước để tiếp tục đầu tư.


KM infrastructure and electronic services with innovation diffusion characteristics for community economic development

Building knowledge management (KM) infrastructure involves reuse and refocus of several existing infrastructure components, and awareness around future visions and conditions of infrastructure. We present a community perspective using a staircase metaphor for conceptualizing government supported KM infrastructure and services. Additionally we illustrate a model for government’s role in providing and leveraging infrastructure components from all tiers of government. With examples, we build a case for adding diffusion of innovation characteristics, and features from innovation networks analysis in KM infrastructure. Observability and trialability are important to knowledge acquisition, while compatibility are central to knowledge application, packaging, and creation. Ease of use, and perceived usefulness affects knowledge use in all its forms.


Reconsidering the tacit-explicit distinction - A move toward functional (tacit) knowledge management

To move beyond the technology focus and adequately embrace knowledge, organisations need a working conceptualisation of knowledge. Within the literature, the dominant conceptualisation converges around the acknowledgement of tacit and explicit types distinctly. This paper argues that a more fundamental approach is necessary. The functional view is a theory on the nature of knowledge that serves as a promising alternative. By placing knowledge within the context of goals and formalisation possibilities, it can help transform organisations from information-intensive to truly knowledge-based.


Bài giảng Bí quyết bán hàng trên Shopee 2018

Bài giảng Bí quyết bán hàng trên Shopee 2018 cung cấp đến các bạn các nội dung như quá trình bán hàng; bí quyết bán hàng; quảng bá thương hiệu, tiếp cận người dùng, chăm sóc khách hàng sẽ giúp bạn trở thành shop yêu thích; thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Ebook Electronic commerce (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Electronic commerce" has contents: Introduction to electronic commerce, selling on the web, marketing on the web, business to business activities - Improving efficiency and reducing costs, social networking, mobile commerce, and online auctions,... and other contents.


Ebook Electronic commerce (11/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Electronic commerce" has contents: Payment systems for electronic commerce, electronic commerce security, electronic commerce software, web server hardware and software, managing electronic commerce implementations,... and other contents.


Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 1

Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 1 trình bày các nội dung tổng quan về thương mại điện tử, thương mại điện tử và cơ hội ứng dụng kinh doanh, đặc điểm của thương mại điện tử, cơ sở để phát triển thương mại điện tử và các loại hình giao dịch thương mại điện tử, hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 3

Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung chính về marketing điện tử, thiết kế và marketing website, thiết kế website marketing hiệu quả, cách thức marketing website kết nối với khách hàng, nghiên cứu thị trường qua mạng, phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định hướng sản phẩm trong marketing điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Thương mại điện tử hiện đại: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thương mại điện tử hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình kinh doanh và thiết kế website hiệu quả, các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh doanh, một số mô hình kinh doanh thu thương mại điện tử phổ biến, bán lẻ điện tử và marketing thương mại điện tử B2C, thương mại điện tử B2B và đấu giá điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Lecture Management information systems - Chater 13: Security and ethical challenges

In this chapter, the learning objectives are: Identify several ethical issues regarding how the use of information technologies in business affects employment, individuality, working conditions, privacy, crime, health, and solutions to societal problems; identify several types of security management strategies and defenses and explain how they can be used to ensure the security of business applications of information technology;...


Lecture Management information systems - Chater 3: Computer hardware

The learning objectives for chapter 3 include: Understand the history and evolution of computer hardware; identify the major types and uses of microcomputer, midrange, and mainframe computer systems; outline the major technologies and uses of computer peripherals for input, output, and storage;...


Lecture Management information systems - Chater 14: Enterprise and global management of information technology

In this chapter students will be able to: Identify each of the three components of information technology management and use examples to illustrate how they might be implemented in a business; explain how failures in IT management can be reduced by the involvement of business managers in IT planning and management. identify several cultural, political, and geo-economic challenges that confront managers in the management of global information technologies;...


Lecture Management information systems - Chater 7: Electronic business systems

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the following cross-functional enterprise systems, and give examples of how they can provide significant business value to a company; give examples of how Internet and other information technologies support business processes within the business functions of: Accounting, finance, human resource management, marketing, production, operations management;...


Lecture Management information systems - Chater 10: Decision support systems

In this chapter students will be able to: Identify the changes taking place in the form and use of decision support in business, identify the role and reporting alternatives of management information systems, describe how online analytical processing can meet key information needs of managers,...


Lecture Management information systems - Chater 11: Developing business/IT strategies

After completing this unit, you should be able to: Discuss the role of planning in the business use of information technology, using the scenario approach and planning for competitive advantage as examples; discuss the role of planning and business models in the development of business/IT strategies, architectures, and applications; identify several change management solutions for end user resistance to the implementation of new IT-based business strategies and applications.


Lecture Management information systems - Chater 12: Developing business/IT solutions

The learning objectives for Chapter 12 include: Use the systems development process outlined in this chapter and the model of IS components from Chapter 1 as problem-solving frameworks to help you propose information systems solutions to simple business problems; describe and give examples to illustrate how you might use each of the steps of the information systems development cycle to develop and implement a business information system;...


Lecture Management information systems - Chater 2: Competing with information technology

In this chapter you will: Identify several basic competitive strategies and explain how they use information technologies to confront the competitive forces faced by a business, identify several strategic uses of Internet technologies and give examples of how they help a business to gain competitive advantages, give examples of how business process reengineering frequently involves the strategic use of IT,...


Lecture Management information systems - Chater 4: Computer software

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Describe several important trends occurring in computer software, give examples of several major types of application and system software, explain the purpose of several popular software packages for end user productivity and collaborative computing,...


Lecture Management information systems - Chater 1: Foundations of information systems in business

In this chapter, the learning objectives are: Understand the concept of a system and how it relates to information systems; explain why knowledge of information systems is important for business professionals and identify five areas of information systems knowledge they need; give examples to illustrate how business applications of information systems can support a firm’s business processes, managerial decision making, and strategies for competitive advantage;...


Tài liệu mới download

Ebook Starters 5 (Answer Booklet)
  • 28/10/2015
  • 46.687
  • 636

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu