Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thương mại (3.176)

Công văn số 431/PVTM-P1

Công văn số 431/PVTM-P1 năm 2019 vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 296/HC-QLHC

Công văn số 296/HC-QLHC năm 2019 về giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Hóa chất ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 624/PVTM-P1

Công văn số 624/PVTM-P1 năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc do Cục Phòng vệ thương mại ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Quyết định 27/2019/QĐ-UBND TP Hà Nội

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 940/QĐ-BCT

Quyết định số 940/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.


Quyết định số 233/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 1 - NXB Thống Kê

Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam với kết cấu nội dung gồm 6 chương, phần 1 ebook gồm 3 chương đầu. Với mục tiêu giúp bạn đọc có cách nhìn vừa khái quát vừa cụ thể các quy định pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, thị trường chứng khoán, cuốn sách: “Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam” do hai tác giả: Luật sư Lê Thành Châu và Luật gia Nguyễn Thu Thảo thực hiện dưới hình thức hỏi-đáp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook.


Ebook Luật doanh nghiệp 2006: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

Nội dung sách Luật doanh nghiệp 2006 được ấn hành quý 1 năm 2006 với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 sách gồm 5 chương đầu trình bày về: Những quy định chung, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.


Ebook Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia - Sự thật

Sách được ấn hành với mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà xuất bản giới thiệu cuốn sách được cho là cẩm nang với các doanh nhân và quản lý doanh nghiệp trong hoạt dộng thực tế. Phần 1 sách gồm 28 câu hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2 - NXB Thống Kê

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm 3 chương còn lại. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã bám sát các văn bản pháp luật hiện hành làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các vấn đề có liên quan. Đồng thời so sánh, phân tích làm nổi bật những chồng chéo trong các quy định pháp luật kinh tế và những hạn chế của chúng so với luật của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam.


Ebook Luật doanh nghiệp 2006: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày tiếp các nội dung còn lại như sau: Chương 6. Doanh nghiệp tư nhân, chương 7 nhóm công ty, chương 8 tổ chức giải thể và phá sản doanh nghiệp, chương 9 quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, và chương 10 điều khoản thi hành.


Ebook Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 2 - NXB Chính Trị Quốc gia - Sự thật

Phần 2 sách gồm các câu hỏi đáp còn lại liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Điều kiện gì để doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được hỗ trợ cước phí vận tải, hay mức hỗ trợ cước phí vận tải là bao nhiêu? và các câu hỏi tương tự đều được giải đáp trong ebook Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 1 - NXB Thống Kê

Luật doanh nghiệp được ban hành bao gồm 10 chương với 172 điều, so với Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật doanh nghiệp có những nội dung đổi mới cơ bản như: Mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng, đơn giản và rõ ràng hơn trọng việc thành lập và đăng ký kinh doanh, hoàn thiện quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước... Phần 1 sách gồm 4 chương đầu.


Ebook Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 2 - NXB Thống Kê

Phần 2 sách tiếp tục trình bày 6 chương cuối gồm nội dung: Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp... Nhằm đáp ứng nhu cầu tim hiểu và thực thi các quy định mới nhất về tổ chức và quản lý hoạt động doanh nghiệp vì vậy mà sách Luật doanh nghiệp năm 2005 được xuất bản.


Báo cáo tóm tắt: Về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo tóm tắt Về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 được trình bày tại Kỳ họp Thứ 2, Quốc hội khóa XIV ngày 20/10/2016. Nêu lên kết quả tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 và đề ra mục tiêu, quan điểm, kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.


Thông tư số 47/2014/TT-BCT

Thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành về Quy định về quản lý website thương mại điện tử. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.


Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389

Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực Thuộc Trung Ương


Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389

Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực Thuộc Trung Ương


Nghị quyết số 29/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành về phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến 2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 32/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 32/2017/QĐ­-TTg ban hành Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010.Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 17/2017/TT-BCT

Thông tư số 17/2017/TT-BCT ban hành về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.


Thông tư số 11/2017/TT-NHNN

Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.


Luật số 05/2017/QH14

Luật số 05/2017/QH14 ban hành về Luật quản lý ngoại thương, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.


Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ban hành Về hòa giải thương mại. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 115/2017/NĐ-CP

Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 100/2017/NĐ-CP

Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.


Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ban hành về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 431/PVTM-P1
 • 30/06/2020
 • 71.638
 • 637
Công văn số 296/HC-QLHC
 • 30/06/2020
 • 69.498
 • 232
Công văn số 624/PVTM-P1
 • 17/06/2020
 • 85.494
 • 501
Quyết định số 940/QĐ-BCT
 • 26/04/2019
 • 61.572
 • 428

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu