Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí (11.115)

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Thông tư số 101/2018/TT-BTC

Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .


Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTXH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.


Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Thông tư số 123/2016/TT-BTC

Thông tư 123/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38.


Thông tư số 125/2016/TT-BTC

Thông tư số 125/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.


Thông tư số 192/2015/TT-BTC

Thông tư số 192/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km1212 550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.


Thông tư số 194/2015/TT-BTC

Thông tư số 194/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí ninh an (tại km1425 200) quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.


Thông tư số 199/2015/TT-BTC

Thông tư số 199/2015/TT-BTC dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống.


Thông tư số 318/2016/TT-BTC

Thông tư số 318/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


Thông tư số 127/2016/TT-BTC

Thông tư số 127/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tuệ số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.


Thông tư số 129/2016/TT-BTC

Thông tư 129/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.


Thông tư số 135/2016/TT-BTC

Thông tư số 135/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.


Quyết định số 2193/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2193/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng đề án thu phí lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;...


Thông tư số 104/2016/TT-BTC

Thông tư số 104/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mừc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20.


Thông tư số 126/2016/TT-BTC

Thông tư số 126/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định múc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.


Quyết định số 26/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 26/2017/QĐ-­UBND về việc sửa đổi khoản 1,2, điều 6 của quy định kèm theo quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Quyết định số 36/2017/QĐ-­UBND Thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 36/2017/QĐ-­UBND về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Quyết định số 1872/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1872/QD-TTg năm 2017 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017.


Quyết định số 2580/QD-UBND Tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 2580/QD-UBND về việc ban hành đơn giá để làm cơ sở lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 80/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 80/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Nghị quyết số 65/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 65/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015...


Nghị quyết số 79/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 79/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

uy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 24/2012/TT-BTC
 • 09/03/2012
 • 26.977
 • 249
Quyết định số 1704/QĐ-TTg
 • 21/01/2013
 • 51.024
 • 951
Thông tư số 42/2011/TT-BTC
 • 27/05/2011
 • 46.507
 • 303

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu