Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí (11.477)

Công văn số 1021/TCT-DNL

Công văn số 1021/TCT-DNL năm 2019 về đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1011/TCT-CS

Công văn số 1011/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ tàu cá do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1016/TCT-CS

Công văn số 1016/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1004/TCT-CS

Công văn số 1004/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1007/TCT-CS

Công văn số 1007/TCT-CS năm 2019 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm xuất hóa đơn, không xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1017/TCT-CS

Công văn số 1017/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 999/TCT-CS

Công văn số 999/TCT-CS năm 2019 hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 386/TTCP-C.IV

Công văn số 386/TTCP-C.IV năm 2019 đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản do Thanh tra Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 518/TTg-KTTH

Công văn số 518/TTg-KTTH năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Vietsovpetro do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 997/TCT-CS

Công văn số 997/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1009/TCT-CS

Công văn số 1009/TCT-CS năm 2019 đính chính Công văn 829/TCT-CS về nghĩa vụ khai thuế đối với địa điểm kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1010/TCT-CS

Công văn số 1010/TCT-CS năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1015/TCT-CS

Công văn số 1015/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán tại khu cách ly sân bay Phú Quốc do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 394/HTQTCT-CT

Công văn số 394/HTQTCT-CT năm 2019 về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao từ bản chính do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg này quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc.


Công văn số 11716/CT-TTHT

Công văn số 11716/CT-TTHT năm 2019 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 11939/CT-TTHT

Công văn số 11939/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp khi Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 11949/CT-TTHT

Công văn số 11949/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 13696/CT-TTHT

Công văn số 13696/CT-TTHT năm 2019 về trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 13713/CT-TTHT

Công văn số 13713/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận doanh thu, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 13715/CT-TTHT

Công văn số 13715/CT-TTHT năm 2019 về giao dịch với các bên có mối quan hệ liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 13716/CT-TTHT

Công văn số 13716/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng trường hợp dự án thay đổi chủ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 14124/CT-TTHT

Công văn số 14124/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 16281/CT-TTHT

Công văn số 16281/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán chi phí tư vấn chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 21836/CT-TTHT

Công văn số 21836/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 21840/CT-TTH

Công văn số 21840/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động của trung tâm thể dục, thể thao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 21842/CT-TTH

Công văn số 21842/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 23470/CT-TTHT

Công văn số 23470/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 23474/CT-TTHT

Công văn số 23474/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 26978/CT-TTHT

Công văn số 26978/CT-TTHT năm 2019 về xác định giá trị cổ tức nhận bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Tài liệu mới download

Kinh tế học Vĩ mô - Bài 8
 • 12/04/2011
 • 10.618
 • 675
Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 1021/TCT-DNL
 • 30/06/2020
 • 96.011
 • 859
Công văn số 1011/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 17.693
 • 202
Công văn số 1016/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 85.706
 • 668
Công văn số 1004/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 75.218
 • 475
Công văn số 1007/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 46.948
 • 781
Công văn số 1017/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 39.579
 • 728
Công văn số 999/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 63.637
 • 140
Công văn số 386/TTCP-C.IV
 • 30/06/2020
 • 80.283
 • 834
Công văn số 518/TTg-KTTH
 • 30/06/2020
 • 97.432
 • 789
Công văn số 997/TCT-CS
 • 30/06/2020
 • 66.782
 • 344

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu