Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.749)

Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2 trình bày các nội dung về bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1 trình bày tổng quan về thư viện điện tử, vai trò, đặc tính, lợi ích của thư viện điện tử, các chức năng và dịch vụ của thư viện điện tử, các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử, sưu tầm và khai thác thông tin số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện

Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện gồm các nội dung chính sau: giới thiệu thành tích của khoa đã được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo ghi nhận và một số hình ảnh hoạt động của Khoa về công tác phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên qua các thời kỳ, giới thiệu bộ nội dung của 57 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý tâm huyết với sự phát triển của ngành Thông tin - Thư viện. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Các giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm thông tin - thư viện phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại thư viện điện tử Trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Nội dung bài viết trình bày các giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm thông tin - thư viện phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại thư viện điện tử Trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế. Mời các bạn tham khảo!


Bài giảng Bài 6: Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng tin đặc biệt

Bài giảng Bài 6: Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng tin đặc biệt bao gồm dịch vụ dành cho trẻ em, dịch vụ dành cho thanh thiếu niên, dịch vụ dành cho người cao tuổi và dịch vụ dành cho người khuyết tật. Mời các bạn tham khảo!


Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày khái niệm Công nghệ thông tin (CNTT) và các khái niệm liên quan khác. Xác định vị trí, vai trò ứng dụng CNTT tại thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát thực trạng nhu cầu về ứng dụng CNTT tại thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và các điều kiện ứng dụng CNTT tại đây. Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT tại thư viện Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.


Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

Bài viết khái quát các quan niệm khác nhau về thư viện, thư viện số. Sự kế thừa và phát triển của thư viện qua bốn yếu tố cấu thành: vốn tài liệu, cán bộ thư viện, người sử dụng thư viện, cơ sở vật chất – kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin. Qua đó, bài viết chỉ ra một số yêu cầu và thách thức đối với thư viện số.


Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin - thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.


Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ

Bằng cách tiếp cận xã hội học, bài viết cung cấp một số kết quả nghiên cứu về khả năng và cơ hội tham gia một số hoạt động khoa học của nữ trí thức dưới tác động của các nhân tố ảnh hưởng nhằm làm rõ hơn đặc trưng của đối tượng này trong hoạt động khoa học và công nghệ.


Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài viết phân tích những tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học; đánh giá một cách khái quát thực trạng các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.


Những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng chuẩn biên mục Anh Mỹ (AACR2) tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay

Bài viết làm rõ những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng AACR2, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng chuẩn biên mục này tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay.


Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên ngành Thông tin học trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày sơ lược về cách tiếp cận với văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết còn phân tích thực trạng văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên ngành thông tin nói riêng, sinh viên trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc nói chung.


Kinh nghiệm phát triển vốn tài liệu tại thư viện khoa học của Liên bang Nga

Bài viết tập trung trình bày, phân tích mô hình bổ sung tài liệu cho các thư viện khoa học. Đồng thời, bài viết cũng nhấn mạnh, mô hình này không giải quyết được toàn bộ các vấn đề về bổ sung tài liệu cho các thư viện khoa học mà chủ yếu tập trung vào mục tiêu hỗ trợ thông tin cho các dự án và các chương trình nghiên cứu trọng điểm trong giai đoạn hiện nay.


Khóa luận tốt nghiệp: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Khóa luận tốt nghiệp: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tập trung nghiên cứu một số nội dung như: nghiên cứu khái quát về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; nghiên cứu khái quát lịch sử ra đời và phát triển của chợ công nghệ và thiết bị; tìm hiểu vai trò công tác tổ chức hoạt động của chợ công nghệ và thiết bị; nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; đánh giá chất lượng hoạt động, đưa ra kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ thông tin Techmart. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Chiến lược tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam và chương trình hành động từ nay tới năm 2000 và 2005

Nhằm triển khai Nghị quyết 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam, khóa 8 về Khoa học và công nghệ; trong khuôn khổ Đề án Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020, Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã hình thành một nhóm nghiên cứu và soạn thảo Chiến lược tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam, Bản dự thảo chiến lược có nội dung gồm 5 phần cơ bản. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Nguồn lực điện tử và dịch vụ thông tin: Kinh nghiệm số hóa tại thư viện Viện Công nghệ Bru-nây

Nguồn lực thông tin điện tử và các dịch vụ thông tin là một dự án số được đề xuất bởi các sáng kiến chính phủ điện tử của Brunei Darussalam từ sau năm 2004. Dự án này nhằm mục đích số hóa vốn tài liệu lưu trữ của Viện Công nghệ Brunei gồm các tài liệu như: các bài thi của các năm trước, các dự án của sinh viên khóa trước, báo tạp chí ITB và các tài liệu nội bộ khác được xuất bản tại ITB. Mục đích của dự án này là mở rộng chức năng hiện tại của hệ thống thư viện ITB nhằm tạo khả năng truy cập tới vốn tài liệu của ITB dưới dạng số và tới các sơ sở dữ liệu học thuật trực tuyến thông qua hệ thống thư viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện tỉnh Phú Yên

Thư viện tỉnh Phú Yên bắt đầu được sự tài trợ và hướng dẫn về tin học của thư viện Quốc gia Việt Nam. Bước đầu với công việc tổ chức dữ liệu tên sách và in phích, in thư mục, và sau đó với nguồn tài trợ của Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện và tự mua sắm trang bị, ngày nay TV đã có đầy đủ thiết bị kỹ thuật. Việc ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động thư viện đã được chú trọng phát triển. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Phát triển thông tin Khoa học - Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh trong 15 - 20 năm tới

Công nghiệp thông tin là ngành công nghiệp sản xuất ra những sản phẩm bao gói khối lượng thông tin lớn, mà chủ yếu là những sản phẩm chứa đựng một khối lượng thông tin được số hóa. Công nghiệp thông tin sẽ là ngành công nghiệp chủ lực trong xã hội thông tin. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu những khởi sự cho một hạ tầng thông tin của thành phố. Tuy nhiên hạ tầng này chỉ cơ bản được xây dựng khi thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công nghiệp hóa và sẽ hoàn thiện vào những năm 20 của thế kỷ sau.


Công tác Thông tin - Thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Để nâng cao hiệu quả công tác TTTV ở HVCN BCVT, ngoài việc củng cố mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống TTTV, Trung tâm TTTV Học viện đã xây dựng và tiến hành triển khai một số nhóm giải pháp cụ thể. Giải pháp về phát triển nguồn tin của Học viên, chủ yếu tập trung vào phát triển nguồn tài liệu số, trong đó tập trung vào xây dựng và phát triển nguồn tài liệu nội sinh của Học viện. Giải pháp về áp dụng CNTT trong toàn bộ hệ thống TTTV của Học viện, Trung tâm đề xuất cho xây dựng và thực hiện Dự án xây dựng thư viện số của Học viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Thông tin khoa học và công nghệ: Hiện trạng và trọng tâm phát triển

Ngày nay, thông tin khoa học và công nghệ được coi là chìa khóa của mọi hoạt động sáng tạo, là yếu tố cần thiết của năng lực đổi mới, cạnh tranh và phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và của toàn xã hội. Chính vì vậy, hoạt động thông tin KH&CN ngày càng được coi trọng và đã trở thành một thành tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, và KHCN nói riêng, của bất cứ quốc gia nào. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện ở Bình Dương

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới hình thành Thư viện điện tử, bắt kịp theo sự phát triển của ngành Thư viện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Thư viện ảo CGIAR: Khai thác công nghệ mới cho việc truy cập thông tin nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp

Bài viết trình bày tiến triển của Dự án CGVL và công cụ web 2.0 đã được áp dụng như thế nào để phát triển nội dung phù hợp, tăng phạm vi quy mô, khả năng truy cập và hợp tác kịp thời. Thư viện CGV là kết quả của những nỗ lực phối hợp giữa các nhà quản lý thông tin của 15 trung tâm CGIAR, những người đã xây dựng các thư viện CGIAR và hiệp hội các dịch vụ thông tin. Hiện nay, nguồn thông tin phong phú này cung cấp cho người sử dụng công cụ tìm kiếm dễ dùng phục vụ việc truy cập các mục lục trực tuyến, hơn 180 cơ sở dữ liệu trực tuyến, 4000 tạp chí điện tử và các chuyên khảo toàn văn của các thư viện trung tâm CGIAR... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem avf tham khảo.


Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm

Các cơ quan quản lý ngành thư viện cần tăng cường giúp đỡ các thư viện tỉnh thành trong việc định hướng chiến lược lâu dài về phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý hệ thống; có chính sách quản lý nhà nước phù hợp trong việc kiểm soát, trao đổi, bảo toàn CSDL hệ thống, tiếp cận các nguồn lực ngoài hệ thống,... Bài viết đưa ra các kết quả nghiên cứu khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo/


Ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình

Cùng với các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước, Thư viện KHTH Thái Bình được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin khá sớm. Tuy nhiên, tiến hành hiện đại hóa hoạt động thư viện ở một tỉnh nông nghiệp, Thư viện Thái Bình đã gặp phải không ít khó khăn, hạn chế về nhận thức, về trình độ tin học, về kế hoạch đàu tư, về nhu cầu sử dụng thông tin của bạn đọc... Bên cạnh đó thư viện cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Để tìm hiểu về những thành tựu của thư viện, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc chia sẻ nguồn lực Thông tin -Thư viện

Giữa các thư viện, đặc biệt là các thư viện trong cùng một lĩnh vực hoặc hình loại, luôn có nhu cầu liên kết và chia sẻ về mặt nghiệp vụ và nguồn lực thông tin. Sự liên kết này giúp mỗi thư viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin cho bạn đọc của mình đồng thời cũng giúp nguồn tài nguyên của thư viện được sử dụng hiệu quả và thiết thực hơn. Công nghệ thông tin không chỉ giúp các thư viện gia tăng sự hiện diện trực tuyến và mở rộng vốn tư liệu số, mà nó còn giúp cho việc chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện trở nên nhanh chóng dễ dàng và tiện lợi cho cả thư viện và bạn đọc. Bài viết giới thiệu khái niệm và công nghệ của một số ứng dụng liên kết nguồn lực thông tin thư viện dưới góc độ phầm mềm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Hệ thống thư viện công cộng với hoạt động thông tin - tư liệu

Gắn liền với tiến trình cách mạng của dân tộc, Thư viện công cộng với tư cách là một hệ thống đã có bề dày lịch sử hơn 40 năm xây dựng và trường thành. Đây lè hệ thống Thư viện "xương sống" của sự nghiệp Thư viện Việt Nam, được hình hành từ trung ương đến cơ sở và bố trí khắp các miền của đất nước.


Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tra cứu tài liệu thư viện tại trường đại học Trà Vinh

Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thư viện Lucene và triển khai ứng dụng tìm kiếm trên tài liệu thư viện tại trường Đại học Trà Vinh. Qua đó bài viết đề ra hướng tìm kiếm mới nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm thông tin.


Giải pháp tìm kiếm ngữ nghĩa cho văn bản khoa học máy tính Tiếng Việt

Bài viết nghiên cứu với mục đích tìm hiểu và xây dựng công cụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa để có thể tìm kiếm thông tin chính xác và đầy đủ, hạn chế phần nào tìm kiếm theo từ khóa của các hệ thống tìm kiếm hiện tại.


Văn hóa đọc của sinh viên tại thư viện trường đại học Văn Lang và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bài viết tập trung phân tích thực trạng văn hóa đọc tại thư viện trường đại học Văn Lang và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Qua đó bài viết đề xuất những giải pháp phát triển văn hóa đọc tại 2 thư viện này.


Phân tích hình ảnh cái tôi của sinh viên qua Facebook cá nhân và đưa ra một vài kiến nghị cho công tác hỗ trợ sinh viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Bài viết đề cập hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook (FB) cá nhân. Cấu trúc hình ảnh cái tôi của sinh viên qua FB cá nhân có 7 mặt: hình ảnh cái tôi - nhận diện bề ngoài, hình ảnh cái tôi - xã hội, hình ảnh cái tôi - cảm xúc, hình ảnh cái tôi - tương lai, hình ảnh cái tôi - năng lực, hình ảnh cái tôi - tính cách và hình ảnh cái tôi - hưởng thụ - trải nghiệm. Qua FB cá nhân, hình ảnh cái tôi của sinh viên được thể hiện với mức độ đậm nhạt khác nhau. Nhìn chung, hình ảnh cái tôi - xã hội và hình ảnh cái tôi - nhận diện bề ngoài được thể hiện khá rõ nét, còn hình ảnh cái tôi - tính cách và hình ảnh cái tôi - tương lai ở sinh viên thể hiện còn mờ nhạt. Trên cơ sở này, có thể đưa ra một vài kiến nghị trong công tác hỗ trợ sinh viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên FB một cách hiệu quả.


Tài liệu mới download

Advance Steel Tutorial
 • 20/05/2015
 • 73.937
 • 585
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.478
 • 409
TCVN 4244:2005
 • 17/08/2015
 • 26.970
 • 506

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nhà máy hóa chất Biên Hòa
 • 15/05/2011
 • 16.728
 • 647
Chương 6: NHÓM LỢI ÍCH
 • 20/11/2012
 • 28.612
 • 265

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu