Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.776)

Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học

Bài viết với nội dung hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam đã nổ lực vận động và nhận được sự đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin, hoạt động dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ trong ngành. Một bước tiến lớn để nâng cao tầm quan trọng của công tác thư viện trong môi trường học tập và nghiên cứu. Với sự đầu tư thích đáng như vậy, thì ngành thư viện đại học cũng có quyền mong chờ vào lớp lớp sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học là thế hệ người sử dụng thư viện chuyên nghiệp. Thế nhưng số bạn đọc bước vào thư viện đại học biết cách sử dụng thư viện đúng cách vẫn không phải là số đông như mong đợi. Điều này là một thách thức lớn cho hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam, đặc biệt sự tiếp nhận quay vòng liên tục các đợt sinh viên mới theo từng niên khóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.


Dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc

Bài viết với nội dung sự phát triển mạnh mẽ và phát triển không ngừng về số lượng và cả tốc độ của thông tin đã tạo nên sự bùng nổ thông tin trong kỷ nguyên mới. Trong những năm gần đây, ước tính có hơn 3 triệu tài liệu kể cả tài liệu công bố và tài liệu không công bố như tiêu đề bài báo, báo cáo khoa học, sách, luận văn, v.v… được xuất bản hàng năm cho mọi lĩnh vực. Đây là kết quả làm việc của hơn 12 triệu nhà khoa học trên thế giới cùng với hơn 10 triệu trang giấy được xuất bản mỗi năm. Thông tin đã được phát triển một cách vũ bão thông qua các kênh chính thức và không chính thức. Sự phát triển này đã hình thành một thách thức không chỉ đối với cơ quan cung cấp thông tin mà đối với người dùng tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.


Đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại thập phân Dewey (DDC) 23 trong xử lý thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách áp dụng bảng phân loại DDC 14 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Mô tả chi tiết ưu, nhược điểm và sự cần thiết phải chuyển đổi bảng phân loại này.


Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu OCLC nhằm chuẩn hóa hệ thống CSDL thư mục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2015-2018. Mô tả chi tiết Quy trình trích xuất dữ liệu OCLC qua phần mềm OCLC Connexion. Đề xuất một số chính sách phát triển Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Xây dựng hệ thống quản lý và biên tập tạp chí khoa học - giáo dục

Sau hơn 07 tập phát hành, Chuyên đề Khoa học và Giáo dục đã được xuất bản định kỳ 02 tập một năm. Với số lượng nghiên cứu ngày càng nhiều, công việc xử lý ngày càng lớn, đòi hỏi sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quá trình xuất bản, từ gửi bài đến tổ chức phản biện, qua đó giúp cho việc xuất bản chuyên đề - tương lai sẽ được Nhà trường đầu tư phát triển thành Tạp chí Khoa học và Giáo dục - ngày càng chuyên nghiệp, tạo sự thuận tiện, hiệu quả cao cho tác giả, ban biên tập và nhà phản biện.h Tạp chí Khoa học và Giáo dục - ngày càng chuyên nghiệp, tạo sự thuận tiện, hiệu quả cao cho tác giả, ban biên tập và nhà phản biện.


Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, internet vạn vật và ứng dụng trong thư viện, hệ thống quản lý tài nguyên khoa học tại thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, trí tuệ nhân tạo và tiềm năng ứng dụng trong hoạt động thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Các thế hệ thư viện thông minh (1990-2025), công nghệ RFID trong thư viện tiền đề cho dịch vụ tự phục vụ, tổng quan về Semantic web và ứng dụng, mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử, phát triển dịch vụ thư viện thông minh dưới tác động của xã hội hiện đại, ứng dụng công nghệ RFID tại thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến các thư viện đại học Việt Nam, văn hóa đọc trong kỷ nguyên số,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Thông tin học: Phần 1

Cuốn sách "Thông tin học" trình bày những quy luật, phương pháp, phương tiện, giải quyết nhiệm vụ nang cao hiệu quả tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, quản lý, khoa học và công nghệ, văn hóa, trong đó có các hoạt động thông tin thư viện, thư mục ở trình độ khoa học, kỹ thuật cao hờn.


Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

(NB) Khung phân loại thập phân Dewey là một trong ba công cụ quan trọng mang tính quốc tế về truy cập và trao đổi thông tin trong các hoạt động thư viện và dịch vụ thông tin được hơn 200.000 thư viện tại 138 quốc gia đang sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.


Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy, Lê Văn Viết

Giáo trình trình bày các lý luận thư viện học, lịch sử thư viện học, các quy luật phát triển sự nghiệp thư viện, các nguyên lý tổ chức sự nghiệp thư viện, chính sách phát triển sự nghiệp thư viện ở nước ta,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách này.


Ebook Thông tin học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thông tin học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phục vụ thông tin và thông tin học, hiệu quả các hệ thống tự động hóa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

Phần 1 cuốn sách “Cẩm nang nghề thư viện” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của thư viện, lược sử quá trình phát triển thư viện, tổ chức sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, tin học hóa công tác thư viện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

(NB) Khung phân loại thập phân Dewey giúp đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các cơ quan thông tin, thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.


Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 - Bùi Loan Thùy, Lê Văn Viết

Giáo trình Thư viện học đại cương được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý luận thư viện học, khẳng định thư viện học là một môn khoa học xã hội độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình này.


Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xử lý phân tích-tổng hợp tài liệu, thiết kế các ngôi nhà thư viện, thiết kế nội thất thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin-thư viện của cách mạng công nghiệp 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Đối chứng sự phát triển của thư viện qua các cuộc cách mạng công nghiệp, thông qua việc phác hoạ mô hình hoạt động của thư viện và các loại sản phẩm và dịch vụ đặc trưng của mỗi thời kỳ.


Đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động thông tin thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên tại trường Đại học Hà Tĩnh

Bài viết trình bày khái quát phương thức đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, như: tổ chức ngày hội đọc sách, thi thuyết trình sách theo chủ đề, diễn đàn sinh viên với văn hóa đọc, hội nghị bạn đọc, tập huấn năng lực thông tin cho người dùng tin, chia sẻ thông tin, tài nguyên thông tin qua thư điện tử.


Giải pháp nâng cao chất lượng sinh viên được đào tạo từ ngành Thông tin học trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày các đề xuất của 53 lãnh đạo từ các thư viện và cơ quan thông tin trong và ngoài nước có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ về các giải pháp giúp nâng cao chất lượng đào tạo. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp(kết hợp khảo sát 53 nhà tuyển dụng và phỏng vấn 20 lãnh đạo các đơn vị) nghiên cứu đã đưa ra các hướng cập nhật chương trình đào tạo cũng như đề xuất với Bộ môn, cán bộ giảng dạy và sinh viên. chuyên ngành về cách nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.


Hành vi tránh thông tin

Hành vi tránh thông tin là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hành vi của cá nhân nhằm cản trở, trì hoãn hoặc giới hạn việc tìm kiếm, tiếp nhận hoặc sử dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của mình. Bài viết giới thiệu tổng quát về hành vi tránh thông tin và hoạt động nghiên cứu hành vi tránh thông tin trong một số lĩnh vực.


Tổng quan về khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực nghiên cứu mới xuất hiện thời gian gần đây. Cùng với sự phát triển không ngừng của các kho dữ liệu lớn trên khắp thế giới, ngành rút trích và phân tích dữ liệu đang trở nên ngày càng quan trọng hơn. Thông tin và tri thức có được từ dữ liệu lớn đang giúp ích cho rất nhiều công ty và tổ chức trên thế giới. Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản về Khoa học dữ liệu, các phương pháp được sử dụng và tương lai phát triển của lĩnh vực này.


Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện thông tin

Tìm hiểu và làm rõ khái niệm “triết lý”. Phân tích một số nghiên cứu, quan điểm về triết lý thư viện để tìm ra điểm chung nhất trong triết lý về nghề thư viện-thông tin ở nước ta và trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.


Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

Điểm lại quá trình định hình và phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), diễn ra trên thế giới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong lĩnh vực thư viện. Thông qua đó, đưa ra một số triển vọng trong việc ứng dụng IoT vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam.


Thư viện cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Tổng hợp, đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát về thực trạng thư viện cơ sở khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đưa ra một số giải pháp và đề xuất nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của thư viện cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của thư viện cơ sở trong việc nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.


Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Khoa học Huế

Đổi mới phương thức đào tạo đại học từ niên chế sang tín chỉ là mô hình đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học. Mô hình đào tạo này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học tại Việt Nam hiện nay. Để mô hình này áp dụng thành công cần rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng là nguồn học liệu trong các trung tâm thông tin-thư viện của các trường đại học. Bài viết đưa ra những giải pháp nhằm phát triển nguồn học liệu phục vụ phương thức đào tạo đại học theo tín chỉ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.


Đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến vấn đề đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến, phương pháp này được xem là một cách tiếp cận nhanh nhất để người giáo viên tiếp thu được công nghệ cũng như khắc phục giải pháp thiếu chuyên gia đào tạo trong thời điểm hiện nay ở nước ta.


Hành vi thông tin của giảng viên

Từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số loại hành vi thông tin của giảng viên. Phân tích một số điểm mạnh, hạn chế trong hành vi thông tin của giảng viên và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tự học.


Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Bài viết khái quát về hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á - AUN - QA, cơ chế lưu trữ minh chứng theo AUN- QA, từ đó đưa ra bài toán ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ minh chứng và kết quả ứng dụng tại Khoa Thư viện-Thông tin học.


Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2 trình bày các nội dung về bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1 trình bày tổng quan về thư viện điện tử, vai trò, đặc tính, lợi ích của thư viện điện tử, các chức năng và dịch vụ của thư viện điện tử, các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử, sưu tầm và khai thác thông tin số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện

Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện gồm các nội dung chính sau: giới thiệu thành tích của khoa đã được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo ghi nhận và một số hình ảnh hoạt động của Khoa về công tác phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên qua các thời kỳ, giới thiệu bộ nội dung của 57 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý tâm huyết với sự phát triển của ngành Thông tin - Thư viện. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

HOW TO STUDY
  • 19/04/2012
  • 17.853
  • 869
Mượn liên thư viện
  • 06/08/2018
  • 76.600
  • 660

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu