Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thể thao - Y tế (3.746)

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm bao gồm thủ tục công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu…


Thông tư số 50/2016/TT-BYT

Thông tư số 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Thông tư này quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


Quyết định số 2536/QĐ-BYT

Quyết định số 2536/QĐ-BYT được căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; với nội dung ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng về ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh đột quỵ, chấn thương sọ não và bại não.


Công văn số 464/KCB-QLHN

Công văn số 464/KCB-QLHN năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ

Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 291/KCB-PHCN&GĐ

Công văn số 291/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 493/TCDL-LH

Công văn số 493/TCDL-LH năm 2019 về báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn do Tổng cục Du lịch ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 03/BCĐDTLCP

Công văn số 03/BCĐDTLCP năm 2019 về đôn đốc triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 420/KCB-QLCL&CĐT

Công văn số 420/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 về bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 229/YDCT-QLHN

Công văn số 229/YDCT-QLHN năm 2019 hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 627/KCB-PHCN&GĐ

Công văn số 627/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 851/ATTP-KN

Công văn số 851/ATTP-KN năm 2019 về áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 261/KCB-QLCL&CĐT

Công văn số 261/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 về khuyến cáo không sử dụng hỗn hống nha khoa Amalgam do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Quyết định số 2405/2020/QĐ-BYT

Quyết định số 2405/2020/QĐ-BYT ban hành về việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ y tế. Căn cứ Luật an toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;


Công văn số 8877/QLD-MP

Công văn số 8877/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 7837/QLD-MP

Công văn số 7837/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 7959/QLD-KD

Công văn số 7959/QLD-KD năm 2019 về báo cáo định kỳ vắc xin đã hết hiệu lực số đăng ký nhưng còn hạn dùng và đang lưu hành trên thị trường do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 8638/QLD-ĐK

Công văn số 8638/QLD-ĐK năm 2019 đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 7825/QLD-KD

Công văn số 7825/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu vắc xin đã có giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 9220/QLD-ĐK

Công văn số 9220/QLD-ĐK năm 2019 thông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 8878/QLD-MP

Công văn số 8878/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 8207/QLD-MP

Công văn số 8207/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 8997/QLD-GT

Công văn số 8997/QLD-GT năm 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 369/CNTT-YTĐT

Công văn số 369/CNTT-YTĐT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế do Cục Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 10059/QLD-KD

Công văn số 10059/QLD-KD năm 2019 về tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 677/AIDS-ĐT

Công văn số 677/AIDS-ĐT năm 2019 về kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn bảo hiểm y tế do Cục Phòng chống HIV/AIDS ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 9397/QLD-CL

Công văn số 9397/QLD-CL năm 2019 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 65) do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 10045/QLD-PCTTR

Công văn số 10045/QLD-PCTTR năm 2019 hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 12728/QLD-MP

Công văn số 12728/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 13431/QLD-MP

Công văn số 13431/QLD-MP năm 2019 cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
 • 09/01/2021
 • 20.629
 • 141
Thông tư số 50/2016/TT-BYT
 • 09/01/2021
 • 36.333
 • 416
Quyết định số 2536/QĐ-BYT
 • 14/11/2020
 • 14.319
 • 769
Công văn số 464/KCB-QLHN
 • 30/06/2020
 • 16.671
 • 901
Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ
 • 30/06/2020
 • 64.054
 • 271
Công văn số 291/KCB-PHCN&GĐ
 • 30/06/2020
 • 46.633
 • 870
Công văn số 493/TCDL-LH
 • 30/06/2020
 • 24.122
 • 148
Công văn số 03/BCĐDTLCP
 • 30/06/2020
 • 63.557
 • 358
Công văn số 420/KCB-QLCL&CĐT
 • 30/06/2020
 • 28.750
 • 561
Công văn số 229/YDCT-QLHN
 • 30/06/2020
 • 40.458
 • 868

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu