Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thể dục thể thao (2.626)

Diễn biến tốc độ chạy 100m nam vận động viên lứa tuổi 16-18 đội điền kinh trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk trong chu kỳ huấn luyện năm

Thông qua các phương pháp nghiên cứu thường quy và sử dụng hệ thống máy Speedlight TT để xây dựng quy trình kiểm tra, xác định tốc độ các đoạn chạy cự ly 100m của nam VĐV lứa tuổi 16-18 đội Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, đánh giá diễn biến tốc độ của các nam VĐV chạy 100m trong chu kỳ huấn luyện năm. Kết quả kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong quá trình huấn luyện, là cơ sở để điều chỉnh lượng vận động cho phù hợp với từng VĐV. Nâng cao hiệu quả huấn luyện và thành tích cho VĐV.


Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Bài viết phân tích các tố chất thể lực đặc trưng của nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi từ 15 đến 16 từ đó tiến hành lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực của các vận động viên.


Lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phòng thủ thấp tay cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, lựa chọn được 18 bài tập sau đó tiến hành xây dựng kế hoạch thực nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phòng thủ phải, trái thấp tay cho nam sinh viên chuyên ngành cầu long trường Đại học TDTT Đà Nẵng.


Xây dựng mô hình quản lý CLB TDTT trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng

Bài viết khảo sát và cung cấp thông tin về mô hình quản lý câu lạc bộ Thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Ứng dụng bài tập phát triển thể lực cho sinh viên nữ học môn cầu lông tự chọn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Bài viết lựa chọn được 24 bài tập ứng dụng trong quá trình học môn Cầu lông tự chọn nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh viên nữ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu các test đánh giá thể lực chuyên môn của nam vận động viên quần vợt 15-17 tuổi thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong thể dục thể thao; tiến hành các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo đã xác định 7 test đánh giá thể lực chuyên môn của nam vận động viên quần vợt từ 15 đến 17 tuổi thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.


Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá Futsal nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích, tổng hợp tài liệu, kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng hệ thống các bài tập của nam vận động viên bóng đá Futsal trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.


Một số nhân tố ảnh hưởng đến thành tích nhảy cao úp bụng của nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học An Giang

Góp phần từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy ở trường Đại học An Giang trong giai đoạn mới hiện nay, nghiên cứu đã hệ thống được 13 chỉ số hình thái và thể lực có ảnh hưởng đến thành tích nhảy cao úp bụng của nam sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học An Giang, trong đó có 6 chỉ số hình thái và 7 chỉ số thể lực, nghiên cứu tiến hành đánh giá và phân tích mối tương quan giữa các chỉ số hình thái và thể lực với thành tích nhảy cao úp bụng cho kết quả có cơ sở khoa học và đảm bảo độ tin cậy cao. Đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị mang tính khoa học góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy cho môn nhảy cao ở trường Đại học An Giang.


Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập huấn luyện sức nhanh cho đội tuyển bóng đá Futsal nam sinh viên trường Đại học Tiền Giang

Bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT, bài viết đã lựa chọn được 43 bài tập huấn luyện sức nhanh cho đội tuyển bóng đá futsal nam sinh viên trường Đại học Tiền Giang. Bước đầu ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, sau 1 năm áp dụng các bài tập đã xây dựng và lựa chọn vào tập luyện thi đấu thì sức nhanh của các em đội tuyển bóng đá futsal nam sinh viên đều được nâng lên đáng kể.


Thực trạng và biện pháp phát triển phong trào tập thể hình cho thanh niên thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết tìm hiểu và đánh giá thực trạng phong trào tập thể hình trên địa bàn xã Đức phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhằm nâng cao hơn phong trào tập thể hình cho thanh niên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Xây dựng tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục thể chất trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phát triển thể lực cho sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng nói chung và cho sinh viên năm nhất ngành Giáo dục thể chất nói riêng là vấn đề hết sức quan trọng, cốt lõi trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện của sinh viên, là nhiệm vụ bắt buộc được thể hiện trong chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường và của khoa. Do vậy, mỗi sinh viên phải thường xuyên rèn luyện thể lực chung nhằm không ngừng nâng cao thể lực để hoàn thành tốt việc học tập các môn thực hành thể thao trong nhà trường.


Lựa chọn các test đánh giá thể lực và kỹ thuật cho nữ vận động viên cầu lông lứa tuổi 14-15 tỉnh Đồng Nai

Bài viết tổng hợp và phân tích các ý kiến, kiến thức của các nhà chuyên môn, lựa chọn các test đánh giá thể lực và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện và thành tích thi đấu cho nữ vận động viên cầu lông lứa tuổi 14-15 tại tỉnh Đồng Nai.


Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc độ đòn chân của nam vận động viên Muay lứa tuổi 17-18, trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Công an nhân dân

Bài viết thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê; tiến hành lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc độ đòn chân của nam vận động viên Muay lứa tuổi 17-18, trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Taekwondo lứa tuổi 14-15 tỉnh Quảng Nam

Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, bài viết lựa chọn 20 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Taekwondo lứa tuổi 14-15 tỉnh Quảng Nam.


Đặc điểm chức năng sinh lý của vận động viên khuyết tật đua xe lăn tại tp. Hồ Chí Minh

Bài viết cung cấp các chỉ số đánh giá chức năng sinh lý của hệ hô hấp, tuần hoàn và những biến đổi về chức năng sinh lý của vận động viên diễn ra trong quá trình vận động.


Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 15-16 Câu lạc bộ Bóng đá An Giang

Công tác tuyển chọn và đánh giá VĐV là một phần không thể thiếu trong đào tạo VĐV trẻ. Trên cơ sở thực tiễn, đề tài đã nghiên cứu lựa chọn được 11 test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá trẻ lứa tuổi 15-16 đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo. Đồng thời đề tài cũng đã xây dựng thang xếp loại (5 mức), bảng điểm (thang điểm 10) cho từng test và bảng phân loại điểm tổng hợp cho các test đã được lựa chọn. Đây là cơ sở quan trọng để các HLV tham khảo, ứng dụng trong kiểm tra, đánh giá chọn lọc các VĐV bóng đá trẻ lứa tuổi 15-16.


Lựa chọn các bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học Hải Phòng

Nhằm nâng cao thành tích cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao chung của nhà trường.


Has borsa istanbul been conceded goals by Fenerbahҫe and Trabzonspor?

This study investigates match fixing accused 2011 Turkish football league’s Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas and Trabzonspor football clubs matches and their share performance at Borsa Istanbul (BIS). If there is match fixing gossips, some investors could beat the market. If some club members throw a game, they also could beat the market. So we could claim there was insider trading.


Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình môn Bóng chuyền tự chọn theo mô hình câu lạc bộ tại trường Đại học Sài Gòn

Sau khi ứng dụng chương trình môn thể thao tự chọn bóng chuyền theo mô hình câu lạc bộ vào trong giảng dạy, nhóm nam thực nghiệm và đối chứng đều có sự tăng trưởng về thành tích thể lực, ở mức tăng từ 1.79% đến 9.16%. Nhóm nam thực nghiệm có thành tích thể lực tốt hơn nhóm đối chứng với mức tăng trưởng từ 0.07% đến 3.96%, nổi bật là thành tích nằm ngửa gập thân và chạy 5 phút tùy sức.


Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên

Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên Trường Đại học Phú Yên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên của Trường Đại học Phú Yên.


Bài kiểm tra kết thúc khóa học Huấn luyện viên thể hình-Fitness 2017

Bài kiểm tra được biên soạn bởi Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các học viên củng cố kiến thức trước kì thi kết thúc khóa học Huấn luyện viên thể hình-Fitness. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Đánh giá diễn biến thể lực của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.HCM trong quá trình học môn Giáo dục thể chất

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng thể lực và diễn biến sự phát triển thể lực của sinh viên trong quá trình học giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể lực của sinh viên phát triển không đồng đều, sau mỗi học phần thể lực đều có sự phát triển nhưng không đồng nhất.


Đánh giá thực trạng phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên các mặt: Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao cho mọi người, Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao trường học và thực trạng phong trào các môn Thể thao dân tộc.


Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 1

Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất được biên soạn nhằm giúp bạn đọc yêu thích môn Cờ tướng có thêm tài liệu tham khảo, học tập và nghiên cứu. Phần 1 của ebook sẽ mang đến các nội dung chính sau: Loại hình khai cục tấn công nhanh, loại hình khai cục đối công, loại hình khai cục đối công mặt biên, loại hình khai cục thịnh hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Aerobic của sinh viên không chuyên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm, quan sát sư phạm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Aerobic của sinh viên không chuyên Thể dục Thể thao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.


Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả môn học Giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu đã xác định được các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả môn học Giáo dục thể chất tự chọn, từ đó đề xuất được 5 biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả môn học Giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên. Các biện pháp đề xuất đã bước đầu được ứng dụng và đánh giá hiệu quả.


Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu học khối lớp 2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trò chơi vận động giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với học sinh Tiểu học. Do vậy, việc nghiên cứu lựa chọn những trò chơi vận động phù hợp với đặc điểm, sở thích của học sinh và tổ chức ứng dụng trong thực tiễn là điều hết sức quan trọng và mang ý nghĩa thiết thực.


Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về loại hình khai cục trào lưu mới, loại hình khai cục thay đổi, loại hình khai cục cạm bẫy, loại hình khai cục ít người sử dụng và loại hình khai cục chậm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Bình Thuận, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu được thực hiện ở 306 học sinh trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La theo phương pháp cắt ngang, kết quả cho thấy: Các chỉ số hình thái của học sinh liên tục tăng từ 16 - 18 tuổi, nhưng tốc độ tăng không đồng đều giữa các độ tuổi và giới tính: Chiều cao đứng tăng trung bình 2.35 cm/năm ở nam; 1.02 cm/năm ở nữ. Cân nặng tăng trung bình 3.99 kg/năm ở nam; 1.91 kg/năm ở nữ. Vòng ngực trung bình của nam tăng 2.72 cm/năm, 3.03 cm/năm ở nữ. Tốc độ tăng các chỉ số mạnh nhất giai đoạn từ 16 - 17 tuổi.


An investigation into structural metaphors in sport commentaries in English versus Vietnamese

The paper examines the structural metaphors in English and Vietnamese football commentaries based on the Conceptual Theory of Metaphor (Lakoff & Johnson, 1980). The paper uses the contrastive analysis of metaphors with respect to their their usage, mapping mechanism and linguistic realizations.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu