Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tâm lý học (1.728)

Biểu hiện tổn thương tâm lý của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn qua xúc cảm, tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội

Bài viết đề cập đến biểu hiện tổn thương tâm lý (TTTL) của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn (GĐKTV) qua xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội. Biểu hiện TTTL qua xúc cảm và tình cảm của ba nhóm trẻ “không có TTTL”, “trẻ ở mức ranh giới” và “trẻ TTTL trong GĐKTV” có sự chênh lệch. Trẻ TTTL trong GĐKTV có xúc cảm, tình cảm tiêu cực với gia đình và cuộc sống xã hội nhiều hơn so với hai nhóm còn lại. Số liệu còn cho thấy biểu hiện về xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội có sự khác biệt về cấp học (Sig. = 0.005).


Nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành

Nội dung bài viết phản ánh thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành thể hiện ở mức cao, tuy nhiên họ sử dụng các dịch vụ tham vấn tâm lí còn ở mức rất thấp. Phụ nữ bị chồng bạo hành còn gặp khó khăn về tài chính, thời gian và tâm lí ngại ngùng khi sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lí.


Cảm xúc trong học tập của sinh viên

Cảm xúc trong học tập là những cảm xúc (CX) trực tiếp đối với hoạt động học và thành tích do học tập mang lại. Bốn CX tích cực (thích thú, hi vọng, tự hào, nhẹ nhõm) và năm CX tiêu cực (tức giận, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng, chán nản) được đánh giá bằng bảng hỏi về CX trong học tập phiên bản Việt Nam (V-AEQ) được thích nghi từ The Achievement Emotional Questionnaire (AEQ). Các trải nghiệm CX của sinh viên (SV) được khảo sát trong ba loại tình huống học tập quan trọng nhất ở đại học (ĐH), đó là các CX có liên quan đến lớp học, đến việc học hoặc thi cử). Mẫu nghiên cứu là 651 SV đang học các trường ĐH phía Nam, Việt Nam. Kết quả cho thấy CX trong học tập của SV đều ở mức cao với các loại CX tích cực, mức trung bình với các loại CX tiêu cực. Riêng SV sư phạm, mức độ CX tiêu cực đều cao hơn so với SV ngoài sư phạm ở tất cả các bối cảnh học tập khác nhau.


Thực trạng stress của học viên trường Sĩ quan Lục quân 1

Hoạt động học tập và rèn luyện của người học tại Đại học Trần Quốc Tuấn là một loại hoạt động đặc biệt, diễn ra với cường độ lớn, đòi hỏi tổn thất lớn về thể chất và trí tuệ, khiến sinh viên dễ bị căng thẳng. Khi sinh viên bị căng thẳng, nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ, kết quả học tập và đào tạo của họ không cao; Từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân viên. Trong bài viết, chúng tôi phân tích hiện trạng người học căng thẳng tại Đại học Trần Quốc Tuấn để làm cơ sở ngăn ngừa và khắc phục căng thẳng cho người học.


Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của PG tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu các nhân tố tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của PG tại Cần Thơ, mô hình được xây dựng dựa trên lý thuyết nền về trí tuệ cảm xúc của Petrides và Furnham (2001) và kế thừa thang đo của Arora (2011), gồm bốn thành tố thuộc Trí tuệ cảm xúc tác động đến căng thẳng trong công việc của PG tại thành phố Cần Thơ: tính đa cảm, khả năng tự kiểm soát, tính hòa đồng, hạnh phúc.


Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ là một khuyết tật phát triển gây ra bởi những khác biệt trong não bộ. Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ thể hiện tương đối rõ trong giai đoạn trẻ từ 2 đến 6 tuổi - chủ yếu thuộc giai đoạn tuổi mầm non. Việc nhận biết các đặc điểm, biểu hiện của trẻ phổ tự kỷ có thể giúp đưa ra được những dự báo và tìm cách can thiệp sớm nhất có thể. Bài viết phân tích thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non hiện nay về đặc điểm tâm lý trẻ tự kỷ trên cơ sở khảo sát thực tế tại thành phố Đà Nẵng.


Một vài nét về tâm lý học tộc người

Bài viết làm rõ khái niệm tâm lý học tộc người, khái quát các hướng tiếp cận nghiên cứu tâm lý tộc người, như phân tâm học (của Sigmund Freud), tâm bệnh học (của George Devereux, Abram Kardiner), văn hóa và nhân cách (của Ruth Benedict, Margaret Mead) cùng các phương pháp nghiên cứu, đồng thời chỉ ra tính khả quan của việc ứng dụng các mô hình nghiên cứu tâm lý tộc người trên thế giới nhằm khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong nghiên cứu tâm lý tộc người ở Việt Nam hiện nay.


Tìm hiểu và vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” vào giờ thảo luận trong giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học dạy học bộ môn Tâm lý - Giáo dục ở Trường Đại học Hùng Vương, chúng tôi bước đầu nghiên cứu và vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột “ vào giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương.


Khủng hoảng tâm lý học đường: Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, nhiều học sinh có biểu hiện rối loạn về tâm lý (lo âu, trầm cảm); rối loạn phát triển và kỹ năng nhà trường (như đọc, viết, tính toán); rối loạn về hành vi (như gây rối, bỏ học, trộm cắp).


Một số biểu hiện hành vi giới tính của trẻ mầm non và những điều cần lưu ý

Bài viết này đề cập đến những biểu hiện giới tính của trẻ và đưa ra những lưu ý khi chăm sóc, giáo dục giới tính cho trẻ.


Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lí - Giáo dục - trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Tâm lí-Giáo dục từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác dạy và học của Nhà trường với yêu cầu của trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng.


Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children aged 8–12 years: Does parental gender play a differentiating role

Symptoms of anxiety and depression are prevalent and highly comorbid in children, contributing to considerable impairment even at a subclinical level. Difficulties with emotion regulation are potentially related to both anxious and depressive symptoms. Research looking at maternal contributions to children’s mental health dominates the literature but ignores the potentially important contributions of fathers.


Media multitasking is associated with altered processing of incidental, irrelevant cues during person perception

Media multitasking (MMT)—using and switching between unrelated forms of media—has been implicated in altered processing of extraneous stimuli, resulting in performance deficits. Here, we sought to extend our prior work to test the hypothesis that MMT might be associated with enhanced processing of incidental environmental cues during person perception.


Systematic review of resilience-enhancing, universal, primary school-based mental health promotion programs

Wellbeing and resilience are essential in preventing and reducing the severity of mental health problems. Equipping children with coping skills and protective behavior can help them react positively to change and obstacles in life, allowing greater mental, social and academic success. This systematic review studies the implementation and evaluation of universal, resilience-focused mental health promotion programs based in primary schools.


Stigma doesn’t discriminate: Physical and mental health and stigma in Canadian military personnel and Canadian civilians

Illness-related stigma has been identified as an important public health concern. Past research suggests there is a disproportionate risk of mental-health stigma in the military, but this same finding has not yet been established for physical-health stigma.


Psychosocial support for parents of extremely preterm infants in neonatal intensive care: A qualitative interview study

Extremely premature infants (those born before 28 weeks’ gestational age) are highly immature, requiring months of care at a neonatal intensive care unit (NICU). For parents, their child’s grave medical condition and prolonged hospitalization are stressful and psychologically disruptive.


Exploring the effect of the ‘Growing Together’ parenting education kit on early parenting - study protocol for a cluster randomised controlled trial

Significant gaps exist in education for prospective and new parents, especially for some of the most vulnerable families. Prospective parents would like more information during pregnancy to prepare them for parenting, and need access to trusted and quality information.


Psychological and work-related outcomes after inpatient multidisciplinary rehabilitation of chronic low back pain: A prospective randomized controlled trial

This study investigated the long-term effects (12 months post-rehabilitation) of a standard inpatient multidisciplinary rehabilitation program for patients with chronic low back pain (CLBP), in which a control group (CG) received pain competence training and an intervention group (IG) received combined pain competence and depression prevention training.


The influence of pre-motivational factors on behavior via motivational factors: A test of the I-Change model

The I-Change Model for explaining motivational and behavioral change postulates that an awareness phase precedes the motivation phase of a person, and that effects of pre-motivational factors on behavior are partially mediated by motivational factors. This study tests this assumption with regard to physical activity.


Expectation of reward differentially modulates executive inhibition

Inhibitory control, a key modulatory component of cognition guiding strategy and behaviour, can be affected by diverse contingencies. We explore here the effect of expectation of reward over behavioural adjustment in a Stop Signal Task modulated by reward.


Psychometric properties of a Korean version of the Perceived Stress Scale (PSS) in a military sample

Perceived stress reflects a person’s feeling of how much stress the individual is under at a given time. The Perceived Stress Scale (PSS) is a popular instrument measuring the extent to which individuals perceive situations in their life as excessive relative to the ability to cope.


A problem shared is a problem halved? Comparing burdens arising for family caregivers of patients with disorders of consciousness in institutionalized versus at home care

Disorders-of-consciousness (DOC) are rare conditions leading to very severe physical and mental disabilities. Providing care for DOC patients has been described as a stressful experience, eroding the physical and psychological health of the caregiver. Different forms of care may have different impacts on the caregivers and institutionalized care has been suggested to have an unburdening effect, but this possibility has never been empirically studied


Reality shock in radiography: Fact or fiction findings from a phenomenological study in Durban, South Africa

Globally, the phenomenon of reality shock is a major contributor to the attrition of healthcare professionals. Reality shock negatively impacts on initial workplace transition, productivity, and ultimately, employee retention, hence it is important to ascertain its causative factors so that measures can be taken to mitigate its effects. Relative to other health professions, the field of radiography has been slow in detailing the occurrence of reality shock, and attrition is a major problem affecting the profession.


Productive activities, mental health and quality of life in disability: Exploring the role enhancement and the role strain hypotheses

Engagement in productive activities is an important determinant of mental health and quality of life (QoL). Persons with physical disabilities are often confronted with constraints to engage in productive activities and it remains largely unknown whether persons who nevertheless manage to be productive experience beneficial effects for mental health and QoL.


Perceived stigma and barriers to care in UK Armed Forces personnel and veterans with and without probable mental disorders

Previous studies have found that perceptions of mental health related stigma can negatively impact help-seeking, particularly in military samples. Moreover, perceptions of stigma and barriers to care can vary between individuals with different psychiatric disorders.


Possible relation between consumption of different food groups and depression

Diverse studies have investigated the relationship between diet and depression. In fact some crosssectional studies suggested that a healthy diet reduced the risk for depression. The main objective of this study was to assess the relationship of consumption of different food groups with depression.


Healthy Learning Mind - a school-based mindfulness and relaxation program: A study protocol for a cluster randomized controlled trial

Mindfulness has shown positive effects on mental health, mental capacity and well-being among adult population. Among children and adolescents, previous research on the effectiveness of mindfulness interventions on health and well-being has shown promising results, but studies with methodologically sound designs have been called for.


The effectiveness of Chance UK’s mentoring programme in improving behavioural and emotional outcomes in primary school children with behavioural difficulties: Study protocol for a randomised controlled trial

There is a need to build the evidence base of early interventions to promote children’s health and development in the UK. Chance UK is a voluntary sector organisation based in London that delivers a 12-month mentoring programme for primary school children identified by teachers and parents as having behavioural and emotional difficulties.


Yoga intervention and reminder e-mails for reducing cancer-related fatigue - a study protocol of a randomized controlled trial

This study examines the short-term and longterm effects of yoga on fatigue and the effect of weekly reminder e-mails on exercise frequency and fatigue symptoms.


Exploring narratives of resilience among seven males living with spinal cord injury: A qualitative study

It is a challenge for both individuals and families when an illness or traumatic injury results in a severe spinal cord injury. The on-going physical impairments experienced by persons with spinal cord injury play themselves out over time. Few qualitative studies have explored how health, resilience and wellbeing interplay across time among persons living with the consequences of severe physical injuries.


Tài liệu mới download

Bài tập quản trị kinh doanh
  • 10/08/2010
  • 51.919
  • 630

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PHÂN TÂM HỌC NHẬP MÔN
  • 05/10/2012
  • 96.637
  • 816
Con sáng tạo – Bố mẹ vui
  • 10/03/2011
  • 65.798
  • 748

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu