Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tâm lý học (1.902)

Bài giảng Logic học: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học - Bài 1: Nhập môn Logic học" trình bày đại cương về logic học; logic học nhằm xây dựng hứng thú học tập logic học và vận dụng logic học vào việc học tập, rèn luyện và trong ứng xử.


Bài giảng Logic học: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học - Bài 4: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện" giúp sinh viên chỉ ra, phân định được các quá trình chứng minh, bác bỏ, ngụy biện các đặc điểm, các loại và vai trò của chúng.


Bài giảng Tâm lý học quản trị kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về Tâm lý học

"Bài giảng Tâm lý học - Bài 1: Tổng quan về Tâm lý học" được biên soạn nhằm thông tin đến với người học các nội dung đó là một số vấn đề chung về tâm lý học; các học thuyết tâm lý học quản trị; đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học.


Bài giảng Logic học: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học - Bài 2: Các hình thức của tư duy" giúp sinh viên trình bày được khái niệm tư duy: định nghĩa, đặc điểm, cấu trúc, các hình thức của tư duy.


Bài giảng Logic học: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học - Bài 3: Các quy luật cơ bản của tư duy logic hình thức" trình bày định nghĩa về quy luật logic; các quy luật tư duy logic. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Trẻ rối loạn phổ tự kỉ có ngôn ngữ nói tối thiểu: Thách thức trong trị liệu và giáo dục

Bài viết tổng hợp và phân tích các nghiên cứu cập nhật liên quan tới chủ đề về trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) có ngôn ngữ nói tối thiểu – là những trẻ RLPTK có rất ít hoặc không có ngôn ngữ nói. Các nghiên cứu hiện hành về chủ đề này xoay quanh các hướng chính, bao gồm: định nghĩa và đặc điểm của nhóm trẻ RLPTK có ngôn ngữ nói tối thiểu; các phương pháp đánh giá phù hợp và các mô hình can thiệp giáo dục hiệu quả. Kết quả cho thấy tỉ lệ trẻ RLPTK là đáng kể.


Những yếu tố tâm lí ảnh hưởng đến sự trì hoãn trong học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự trì hoãn trong học tập của sinh viên (SV). Dựa trên phân tích tổng hợp của Steel (2007) từ 250 bài viết đã được bình duyệt về sự trì hoãn (phần lớn trong tâm lí học hoặc một trong những phân ngành của nó), chúng tôi xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 8 nhân tố và tiến hành khảo sát trên 237 SV thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).


Tự đánh giá về các dịch vụ mà người làm công tác tư vấn tâm lí học đường đang cung cấp cho học sinh tại các trường học

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ tư vấn mà người làm công tác tư vấn tâm lí (TVTL) học đường đang cung cấp tại trường đang công tác. Khách thể nghiên cứu là 53 người đang làm công tác TVTL học đường tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).


Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu tư duy sáng tạo của cá nhân

Bài viết đề cập đến cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu tư duy sáng tạo của cá nhân, qua đó gợi ý khai thác cách tiếp cận mới trong nghiên cứu tư duy sáng tạo một lĩnh vực rất cần được quan tâm trong Tâm lý học.


Suy luận trực tiếp với tiền đề là phán đoán thuộc tính đơn

Bài viết này xác định thông tin của các phán đoán theo kiểu của Bar-Hillel và Carnap để nghiên cứu các hệ thống suy luận trực tiếp tương ứng với các diễn giải phán đoán khác nhau đó. Kết quả cho thấy quan hệ được biểu diễn bằng hình vuông logic và phép đảo ngược của các phán đoán thuộc tính đơn thay đổi trong các hệ thống khác nhau.


Sự hình thành và bản chất của khái niệm trong tư duy con người

Bài viết nghiên cứu, phân tích nhằm làm rõ sự hình thành, những đặc trưng thể hiện bản chất và vai trò của các khái niệm trong tư duy con người đối với thực tiễn của họ bằng việc khu biệt đối tượng.


Đôi điều về xung đột và thể chế hóa xung đột

Bài viết nhận diện và lý giải nguyên nhân, cũng như đề xuất một số giải pháp cho vấn đề về xung đột và thể chế hóa xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học quản lý (Managerial Psychology)

"Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học quản lý (Managerial Psychology)" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên thông tin tổng quan về môn học bao gồm phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu của môn học, cách đánh giá kết quả học tập...


Bài giảng Logic học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 4: Hình thức tư duy suy luận" thông tin đến các bạn kiến thức về phân loại suy luận; khái quát về suy luận; suy luận diễn dịch; suy luận quy nạp; suy luận tương tự.


Bài giảng Logic học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 6: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện" cung cấp kiến thức đến người học bao gồm các tiền đề của chứng minh; chứng minh; bác bỏ; ngụy biện.


Bài giảng Logic học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 5: Các quy luật cơ bản của tư duy Logic hình thức" giúp cho sinh viên xác định được khái niệm về quy luật, quy luật tư duy; cơ sở hình thành, nội dung, cách vận dụng từng quy luật của logic hình thức.


Bài giảng Logic học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 2: Hình thức tư duy khái niệm" trình bày khái quát về hình thức khái niệm của tư duy; quan hệ giữa các khái niệm; các thao tác logic đối với khái niệm.


Bài giảng Logic học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 3: Hình thức tư duy phán đoán" để nắm được khái quát về phán đoán; phân loại phán đoán; tính chu diên của các thuật ngữ; quan hệ giữa các phán đoán cơ bản – hình vuông logic; phán đoán phức.


Bài giảng Logic học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 1: Nhập môn Logic học đại cương" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho sinh viên tri thức “logic học là một khoa học” về đối tượng của logic học, các nhiệm vụ của logic học, vị trí, ý nghĩa của khoa học tâm lí trong cuộc sống của con người.


Long-term follow-up of residual symptoms in patients treated for stress-related exhaustion

Many patients with stress-related exhaustion seem to struggle with long-term recovery. The primary aim of this study was to explore residual symptoms and perceived recovery in patients previously treated for stressrelated exhaustion, 7 years after seeking care.


Social stigma is an underestimated contributing factor to unemployment in people with mental illness or mental health issues: Position paper and future directions

As yet, little is known about the effects of mental health stigma on sustainable employment. This is surprising, as mental health stigma is common, and because people with severe and common mental disorders are 7 and 3 times more likely to be unemployed, respectively, than people with no disorders.


Prevalence and heritability of handedness in a Hong Kong Chinese twin and singleton sample

Left-handedness prevalence has been consistently reported at around 10% with heritability estimates at around 25%. Higher left-handedness prevalence has been reported in males and in twins. Lower prevalence has been reported in Asia, but it remains unclear whether this is due to biological or cultural factors.


Appraisals and coping mediate the relationship between resilience and distress among significant others of persons with spinal cord injury or acquired brain injury: A cross-sectional study

Many significant others of persons with serious conditions like spinal cord injury (SCI) and acquired brain injury (ABI) report high levels of psychological distress. In line with the stress-coping model, the aim of the present study was to investigate the relationship between personal resource resilience and psychological distress, and whether appraisals of threat and loss, and passive coping mediate this relationship.


What are you sexting? Parental practices, sexting attitudes and behaviors among Italian adolescents

Sexting has recently emerged as a public health and social issue. The present study had two aims: a) to preliminarily test adolescent gender differences on parental practices regarding adolescent online life, parental monitoring, adolescent attitude towards sexting and sexting behaviors; b) to separately test for male and female adolescents a conceptual model in which sexting behaviors are explained by the parental practices and monitoring, with the mediation of adolescent negative attitude towards sexting.


Psychological resilience and positive coping styles among Chinese undergraduate students: A cross-sectional study

Psychological resilience and coping strategies have been found to be related to various psychological and mental health problems. Evaluations of the relationship between resilience and coping style among university students are important for developing effective health promotion strategies focused on resilience intervention to benefit students’ health and well-being.


The effect of eye movement desensitization and reprocessing on the fear of hypoglycemia in type 2 diabetic patients: A randomized clinical trial

The fear of hypoglycemia leads to psychological symptoms in patients with diabetes type 2. In this research, the effects of EDMR on the fear of hypoglycemia in patients with diabetes type 2 were examined.


BRAINSTORMING: A study protocol for a randomised double-blind clinical trial to assess the impact of concurrent brain stimulation (tDCS) and working memory training on cognitive performance in Acquired Brain Injury (ABI)

Acquired Brain Injury (ABI) admissions have an incidence of 385 per 100,000 of the population in the UK, and as brain injury often involves the frontal networks, cognitive domains affected are likely to be executive control, working memory, and problem-solving deficits, resulting in difficulty with everyday activities.


Exploring metacognitions in health anxiety and chronic pain: A cross-sectional survey

The occurrence of health anxiety (HA) in chronic pain is associated with adverse outcomes. As such, it is important to identify constructs that might influence HA and pain-related outcomes. Metacognitions are an emerging area of interest in both HA and chronic pain, but the relationship between the three factors has not been extensively examined.


Coping strategies among Iranian children with experience of Sarpol-e-Zahab earthquake: Factor structure of children’s Coping Strategies Checklist-revision1 (CCSC-R1)

: Stress-related situations play a significant role in children’s lives and result in different reaction in children. Among various methods of evaluating the stressful environment of children, 54-item Children’s Coping Strategies Checklist-Revision1 (CCSC-R1) has been developed as one of the most powerful tools for assessing different aspects of coping in children.


Diabetes and eating disorders: An exploration of ‘Diabulimia’

‘Diabulimia’ is the term given to the deliberate administration of insufficient insulin for the purpose of weight loss. Although Diabulimia can be life-threatening and prevalence rates in diabetes are high, there is a lack of research for how to effectively support people with the condition.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu