Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

Bài viết tập trung trình bày vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các tính năng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non và mô tả cách thức thiết kế tư liệu giáo dục, quy trình thiết kế giáo án điện tử ở bậc mầm non (các hoạt động giáo dục) phù hợp với đặc điểm nhận thức mang tính trực quan, hình tượng của trẻ mầm non.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
Educational Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 4, pp. 122-131
This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn

DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0064

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG GIÁO DỤC Ở BẬC MẦM NON
Nguyễn Thị Hà Lan

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức
Tóm tắt. Bài viết tập trung trình bày vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm
non, các tính năng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non và mô tả cách thức
thiết kế tư liệu giáo dục, quy trình thiết kế giáo án điện tử ở bậc mầm non (các hoạt động
giáo dục) phù hợp với đặc điểm nhận thức mang tính trực quan, hình tượng của trẻ mầm
non. Với cách thức này, giáo viên mầm non có thể tự thiết kế được nhiều tư liệu giáo dục
và giáo án điện tử sinh động, có tác dụng kích thích hứng thú, tư duy của trẻ đồng thời tạo
môi trường giáo dục hiện đại, hấp dẫn trong trường mầm non.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, giáo dục mầm non, giáo án điện tử, hoạt động giáo dục, trẻ
mầm non, tư liệu giáo dục.

1.

Mở đầu

Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục đã được nhiều nhà khoa học nghiên
cứu và xem như là một xu hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà
trường. Ở Việt Nam, các tác giả phần lớn đề cập đến ứng dụng CNTT trong giáo dục nói chung [1,
3], một số tác giả tập trung nghiên cứu kĩ thuật thiết kế bài giảng các môn học ở trường phổ thông
[6, 7]. Trong lĩnh vực giáo dục mầm non, nghiên cứu về vai trò của CNTT trong GDMN [8], ứng
dụng CNTT trong thiết kế tư liệu dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên ngành giáo dục mầm
non [2], nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học của giáo viên mầm non [4], một số
sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong GDMN; khai thác các tính năng ứng dụng một
số phần mềm như HappyKid, Kidmard... nhằm phát triển nhận thức, ngôn ngữ của trẻ mầm non.
Bài viết tập trung vào các kĩ năng ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non từ việc thiết kế tư liệu
đến việc thiết kế giáo án điện tử phục vụ hoạt động giáo dục ở bậc mầm non.

2.
2.1.

Nội dung nghiên cứu
Vai trò của CNTT trong GDMN

Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT cũng như yêu cầu của giáo dục hiện đại, đòi hỏi giáo
viên nói chung và GVMN nói riêng cần có những kiến thức và kĩ năng về CNTT để ứng dụng hợp
lí và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp. Trong giáo dục mầm non (GDMN), ứng dụng CNTT
hợp lí, sáng tạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa GVMN và trẻ thông qua các dạng
Ngày nhận bài: 18/2/2017. Ngày nhận đăng: 5/5/2017.
Liên hệ: Nguyễn Thị Hà Lan, e-mail: nguyenhalanhdu@gmail.com

122

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

thức thông tin (hình ảnh, hoạt hình, âm nhạc, mô phỏng. . . ), tạo môi trường nhận thức hiện đại,
hấp dẫn, kích thích hứng thú và tư duy sáng tạo của trẻ. Có thể thấy một số vai trò quan trọng của
việc ứng dụng CNTT trong GDMN như sau:
Tổ chức hoạt động giáo dục có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non tạo ra một môi
trường giáo dục hiện đại, có tính tương tác cao; kích thích hứng thú và khả năng ghi nhớ, tri giác,
tư duy của trẻ
Mở rộng các nguồn thông tin thông qua các kênh hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, mô
phỏng... Hiện nay với tính năng hữu ích của Internet, GVMN có thể dễ dàng tìm kiếm và truy cập,
khai thác các nguồn tư liệu đa phương tiện phù hợp với các nội dung dạy học ở bậc mầm non. Với
các nguồn tư liệu đa dạng và sinh động sẽ tạo nên những giờ học thực sự hấp dẫn trẻ, giúp việc
tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của trẻ trở nên dễ dàng.
Dễ chỉnh sửa, hoàn thiện khi cần thiết: Một trong những điểm mạnh của CNTT trong giáo
dục đó là dễ chỉnh sửa, bổ sung GAĐT. Nếu như giáo án soạn viết truyền thống trước đây không
chỉ mất thời gian của GVMN mà những lúc cần điều chỉnh, thay đổi cũng rất bất tiện. Còn với
giáo án điện tử (GAĐT), chỉ cần một vài thao tác đơn giản, GVMN có thể thoải mái điều chỉnh,
bổ sung những nội dung phù hợp. Chính vì vậy, sử dụng GAĐT cũng tiết kiệm không ít thời gian
cho GVMN.
Giúp GVMN không ngừng nâng cao và rèn luyện các kĩ năng sư phạm cần thiết: kể chuyện,
đọc thở (ghi âm, lồng tiếng); thiết kế giáo án điện tử. Đây là một trong những vai trò rất quan
trọng. Chính vì vậy, kĩ năng sử dụng CNTT được xem là một trong những chuẩn kĩ năng của GV
nói chung và GVMN nói riêng do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Bởi lẽ, để khai thác được
các phần mềm thu âm, lồng tiếng, GVMN nhất thiết không chỉ có kĩ thuật tin học mà còn phải
có giọng kể hay, truyền cảm...; Để cắt, nối những đoạn Video thì GVMN cũng cần kĩ thuật nhưng
đồng thời phải hiểu sâu sắc những nội dung nào cần cắt, nối cho logic và độc đáo; khi thiết kế các
chuyển động, mô phỏng... cũng không thể thiếu ý tưởng sư phạm để giúp trẻ quan sát và tư duy.

2.2.

Ứng dụng một số tính năng của CNTT trong GDMN

Ứng dụng CNTT của GVMN không chỉ đơn giản là mặt kĩ thuật, công nghệ giáo dục mà
nó còn là sự tích hợp hài hòa giữa kiến thức, kĩ năng, nghệ thuật sư phạm với trình độ CNTT của
giáo viên, sự sáng tạo và tận tụy trong lao động sư phạm. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, có
một số tính năng của CNTT phù hợp với giáo dục ở bậc mầm non như sau.
a/ Thiết kế tư liệu cho các hoạt động giáo dục ở trường mầm non: Từ Internet, GVMN có
thể tìm kiếm, khai thác và lưu giữ các nguồn tư liệu sẵn có một cách thuận tiện. Còn thiết kế các
nguồn tư liệu giáo dục lại đòi hỏi GVMN có những kĩ năng sư phạm và kĩ năng CNTT nhất định.
- Vẽ, xé, cắt dán tranh và đưa vào máy tính phục vụ hoạt động giáo dục: Với tài năng sư
phạm của mình, GVMN có thể vẽ, xé dán những bức tranh phù hợp với các chủ đề và nội dung
giáo dục ở bậc mầm non để sử dụng trực tiếp hoặc đưa vào máy tính và chiếu trên màn hình rộng
nhằm giúp trẻ quan sát dễ hơn. Bên cạnh việc trình chiếu với các hiệu ứng sinh động, GVMN có
thể kết hợp với lồng ghép âm thanh để tạo nên sự thu hút của các đối tượng cần quan sát. Những
tranh ảnh do giáo viên vẽ, cắt, xé dán có tác dụng đặc biệt đối với trẻ vì trẻ được học tập, lĩnh hội
các nội dung giáo dục từ chính sản phẩm của cô tạo nên, kích thích hứng thú cũng như tạo nên tính
xúc cảm trong dạy học.
Sử dụng các tranh ảnh do giáo viên vẽ, cắt và xé dán sẽ giúp cho giáo viên tận dụng tối đa
sản phẩm của mình, đặc biệt những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao sẽ có tác dụng tích cực
trong hoạt động giáo dục, giúp nâng cao hứng thú và chú ý của trẻ, hình thành tình cảm và đam
mê nghề nghiệp của giáo viên
123

Nguyễn Thị Hà Lan

Hình 1a: Tranh do GVMN vẽ phục vụ cho các giờ kể chuyện

Hình 1b: Tranh do GVMN cắt dán phục vụ cho các giờ kể chuyện

Hình 1c: Tranh do GVMN xé dán phục vụ cho các giờ kể chuyện
Thiết kế hoạt hình
Để thiết kế các hoạt hình, trước tiên phải thiết kế các đối tượng cần chuyển động (hoa, quả,
cây cối. . . )
GVMN có thể sử dụng các tính năng của CNTT để thiết kế các đối tượng, nhóm đối tượng,
tập hợp... để làm tư liệu cho hoạt động Làm quen với Toán của trẻ mầm non.
124

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

Hình 1d: Thiết kế các đối tượng phục vụ giờ Làm quen với Toán
Để nâng cao hứng thú và khả năng tư duy của trẻ, GVMN có thể sử dụng các hiệu ứng hoặc
chuyển động phù hợp với mục đích của hoạt động. Chẳng hạn, sử dụng tính năng của CNTT để
thiết kế chuyển động của các đối tượng để hình thành cho trẻ các biểu tượng về số lượng, tập hợp....

Hình 1e: Slide mô phỏng chuyển động của các đối tượng trong tập hợp
Xây dựng video từ các nguồn tranh ảnh
Thực tiễn cho thấy, một bộ phận GVMN sử dụng những bài giảng điện tử có sẵn trên mạng,
các video clips có sẵn mà trẻ đã được xem, được biết nên nhiều trẻ không hoàn toàn hứng thú.
Nhiều giáo viên sử dụng những tư liệu dạy học do chuyên gia CNTT thiết kế, hoặc nhờ các chuyên
gia CNTT thiết kế bài giảng dựa trên ý tưởng của mình. Chính vì vậy, nhiều nội dung giáo dục đặc
biệt (như Video, mô phỏng...) không phải từ chính giáo viên thiết kế và vì vậy không tích hợp được
các yêu cầu sư phạm của tư liệu, chưa hẳn đã hoàn toàn phù hợp với hoạt động giáo dục mầm non.
Thực trạng này có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng và hiệu quả ứng dụng CNTT trong các hoạt
động học có chủ đích ở trường mầm non, ảnh hưởng đến kĩ năng nghề của GVMN.
Chính vì vậy, để tránh nhàm chán đối với trẻ, GVMN nên tận dụng những bức tranh do bản
thân vẽ, sử dụng các phần mềm làm phim để thiết kế các Video phù hợp. Kế hợp với thu âm, lồng
tiếng tinh tế, khéo léo để có các Video hay, hấp dẫn trẻ. Phần mềm được sử dụng nhiều và tiện lợi
125

Nguyễn Thị Hà Lan

Hình 1g: Giao diện thao tác tạo chuyển động của các đối tượng trong tập hợp

Hình 1h: Slide mô phỏng sau khi đối tượng chuyển động

Hình 1k: Giao diện thao tác ẩn(biến mất) đối tượng trong tập hợp
trong xây dựng Video, hoạt hình chính là Movie Makert.
Windows Movie Maker là phần mềm dựng video có sẵn trên Windows XP. Movie Maker
cũng đủ các tính năng cần thiết và tiện ích đối với giáo viên nói chung, GVMN nói riêng để thiết
kế video phù hợp với các chủ đề, nội dung giáo dục mầm non, đặc biệt đáp ứng được mục tiêu và ý
tưởng kịch bản của mỗi giáo viên. Trong giáo dục mầm non, sử dụng phần mềm này cũng đủ giúp
126

Tài liệu cùng danh mục Giáo dục học

Khắc phục dạy học theo lối đọc-chép từ phía học sinh

Trên cơ sở tổng hợp một số tài liệu, bài báo đề cập một cách ngắn gọn những nội dung chủ yếu về họat động học tập và sự hình thành họat động này ở học sinh, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào sự thành công của việc chống dạy học chủ yếu qua “đọc-chép”.


Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm thực hành chủ yếu cho sinh viên chuyên sâu thể dục, khoa Giáo dục thể chất, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Dựa trên cơ sở lí luận, thực tiễn và kết quả phỏng vấn chuyên gia, chúng tôi đã lựa chọn và ứng dụng 10 biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm (NLSP) thực hành chủ yếu cho sinh viên (SV) chuyên sâu Thể dục, Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM).


Giáo trình Tiếng Việt (Dùng cho hệ đào tạo từ xa - ngành Giáo dục mầm non): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Tiếng Việt (Dùng cho hệ đào tạo từ xa - ngành Giáo dục mầm non) trình bày nội dung phần ngữ pháp tiếng Việt. Nội dung phần này gồm các chương: Từ loại tiếng Việt, cụm từ tiếng Việt, câu tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Kiểm tra, đánh giá trong dạy học tích hợp theo định hướng năng lực ở trường THPT

Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học tích hợp theo định hướng năng lực nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động dạy và học ở trường THPT trong giai đoạn mới. Trong bài báo này một số đề xuất về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học tích hợp, vận dụng tổ chức thực hiện một chủ đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học cũng được trình bày.


TÀI LIỆU: HIỆU TRƯỞNG VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY HỌC THEO HƯỚNG CHUYÊN SÂU

Để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường nói chung và trong trường Tiểu học nói riêng, nhà trường phải có những kế hoạch, biện pháp tổ chức quản lý tốt nhất là kế hoạch quản lý việc dạy học theo hướng chuyên sâu (mỗi giáo viên chỉ dạy một hoặc một số ít môn học cho nhiều lớp khác nhau). Với xu hướng “Dạy thật - học thật - chất lượng thật”, “dạy theo hướng phân hóa đối tượng”, trong nhà trường hiện nay thì việc giảng dạy theo hướng chuyên sâu là vấn...


Đánh giá của các trường trung học phổ thông về chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

Trong bài báo này phân tích ý kiến đánh giá của Ban chỉ đạo thực tập các trường phổ thông về những ưu, nhược điểm của sinh viên trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất một số ý kiến về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học của Khoa.


Module THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp - Nguyễn Sỹ Đức, Kiều Thị Bích Thủy

Module THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp do Nguyễn Sỹ Đức, Kiều Thị Bích Thủy phối hợp thực hiện. Nội dung module "Xây dựng kế hoạch dạy học" nhằm nâng cao nhận thức về dạy học tích hợp và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Thực trạng dạy học ôn tập Văn học Sử ở các trường Trung học phổ thông tại Đăk Lăk

Bài viết Thực trạng dạy học ôn tập Văn học Sử ở các trường Trung học phổ thông tại Đăk Lăk trình bày: Cơ sở đề xuất các biện pháp ôn tập hiệu quả, cần phải đánh giá được thực trạng dạy học các bài ôn tập. Bài báo đề cập đến thực trạng dạy học ôn tập Văn học sử ở trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tập huấn về Biên soạn đề kiểm tra - Bùi Văn Sơn, Lương Thái Nguyên

Bài giảng Tập huấn về Biên soạn đề kiểm tra nêu lên thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học; quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học; yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học và một số nội dung khác.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 2: Kỹ thuật thực hiện nghiên cứu khoa học" trình bày các kiến thức: Xác định vấn đề nghiên cứu, phát triển mục tiêu trong mối quan hệ với vấn đề nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Học đại học có dễ hơn?
 • 07/01/2013
 • 26.785
 • 1.000
Đề cương môn Giáo dục học
 • 07/07/2016
 • 98.312
 • 492
Ebook Sự nghiệp khí tượng
 • 20/10/2018
 • 94.968
 • 824

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu