Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tổng hợp kiến thức Lịch sử lớp 9

Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Lịch sử. TaiLieu.VN đã sưu tầm và tổng hợp nên tài liệu: Tổng hợp kiến thức Lịch sử lớp 9. Tài liệu giúp tổng kết toàn bộ kiến thức môn Lịch sử lớp 9 bám sát kiến thức trong SGK.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tổng hợp kiến thức Lịch sử lớp 9 Tổng hợp kiến thức Lịch sử lớp 9 Tổng hợp kiến thức Lịch sử, Tổng hợp kiến thức Lịch sử 9, Kiến thức cơ bản Lịch sử lớp 9, Ôn tập Lịch sử lớp 9, Tài liệu ôn tập Lịch sử lớp 9
4.4 5 223
 • 5 - Rất hữu ích 104

 • 4 - Tốt 117

 • 3 - Trung bình 1

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 1

Mô tả

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

LỊCH SỬ LỚP 9
PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Chủ đề 1
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ
HAI
I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
1. Liên Xô.
a. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950).
- Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1 710
thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá hủy.
- Nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành thắng lợi KH 5 năm lần thứ tư (1946-1950)
trước thời hạn.
- Công nghiệp tăng 73%, một số ngành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm
1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
* Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa:
- Đánh dấu sự phát triển vượt bậc về KHKT.
- Phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.
- Tạo sức mạnh cho lực lượng CNXH.
b. Tiếp tục xây dựng CSVC - KT của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70
của thế kỷ XX).
- Liên Xô tiếp tục thực hiện các KH dài hạn với phương hướng chính là: phát triển KT với
ưu tiên phát triển CN nặng, đẩy mạnh tiến bộ KH-KT, tăng cường sức mạnh QP.
- Kết quả:
+ SX CN bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc CN thứ 2 TG (sau Mỹ);
+ Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người (năm 1957, phóng thành
công vệ tinh nhân tạo; năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa con người lần đầu tiên
bay vòng quanh Trái Đất).
- Về đối ngoại: Chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và
ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

2. Các nước Đông Âu.
a. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu:
- Trong CTTG thứ hai, nhờ sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Đông
Âu đã tiến hành cuộc đấu tranh chống phát xít và đã giành được thắng lợi giải phóng đất
nước, thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân (Ba Lan tháng 7 - 1944, Tiệp Khắc 5 1945,...).
- Riêng nước Đức bị chia cắt, với sự thành lập nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
(9/1949), ở phía Tây và nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức (10 - 1949), ở phía Đông lãnh
thổ.
- Từ năm 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành nhiệm vụ của cuộc CM dân tộc dân
chủ: xây dựng bộ máy chính quyền DCND, tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện các
quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân,...
b. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của
thế kỷ XX).
- Sau 20 năm xây dựng CNXH (1950-7970), với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước
Đông Âu đã giành được những thắng lợi to lớn:
+ Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản;
+ Đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức HTX;
+ Công nghiệp hóa, xây dựng CSVC-KT của CNXH.
- Nhờ đó, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, bộ mặt kinh tế
- xã hội của đất nước đã có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.
II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của
thế kỉ XX.
1. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết.
a. Bối cảnh lịch sử:
- Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, nhất là từ đầu những năm 80, nền KT-XH
của Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm dần vào khủng
hoảng. (SX đình đốn, đời sống ND khó khăn, lương thực, hàng tiêu dùng khan hiếm, tệ
quan liêu, tham nhũng,...).

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

b. Diễn biến
- 3/1985 Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ.
- Do thiếu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược đúng
đắn, công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, khó khăn và bế tắc. Đất
nước lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn: bãi công, nhiều nước cộng hòa đòi li khai, tệ
nạn xã hội gia tăng,...
c. Kết quả:
- 19/8/1991 cuộc đảo chính nhằm lật đổ Goóc-ba-chốp không thành, gây hậu quả nghiêm
trọng. Đảng CS và Nhà nước LB hầu như tê liệt.
- 21/12/1991, 11 nước cộng hòa li khai, hình thành cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Tối 25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống, Liên Xô bị sụp đổ sau 74 năm tồn tại.
2. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu
a. Quá trình khủng hoảng:
- Từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu lâm vào
tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị ngày càng gay gắt.
- Tới cuối năm 1988, cuộc khủng hoảng lên tới đỉnh cao, khởi đầu từ Ba Lan sau đó lan
tới các nước khác. Các cuộc mít tinh, biểu tình diễn ra dồn dập, mà mũi nhọn đấu tranh
nhằm vào đảng cộng sản cầm quyền....
b. Hậu quả:
- Qua các cuộc tổng tuyển cử, các phe đối lập thắng thế, giành được chính quyền còn các
đảng cộng sản đều thất bại. Chính quyền mới ở các nước Đông Âu đều tuyên bố từ bỏ
CNXH, thực hiện đa nguyên về chính trị và chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với
nhiều thành phần sở hữu. Tên nước thay đổi, nói chung đều là các nước cộng hòa.
- Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô chấm dứt sự tồn tại của
hệ thống XHCN (ngày 28 - 6 - 1991, SEV ngừng hoạt động và ngày 1 - 7 - 1991, Tổ chức
Vác-sa-va giải tán). Đây là những tổn thất hết sức nặng nề đối với phong trào cách mạng
thế giới và các lực lượng dân chủ, tiến bộ ở các nước
Chủ đề 2.
CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

I. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống
thuộc địa.
1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.
- Phong trào đấu tranh được khởi đầu từ Đông Nam Á với những thắng lợi trong các cuộc
đấu tranh giành chính quyền và tuyên bố độc lập ở các nước như In-đô-nê-xi-a
(17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945) và Lào (12/10/1945).
- Phong trào tiếp tục lan sang các nước Nam Á, Bắc Phi, Mĩ La-tinh như ở Ấn Độ, Ai Cập
và An-giê-ri,…
+ 1960 được gọi là “Năm châu Phi” với 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập.
+ Ngày 1/1/1959, cuộc cách mạng nhân dân thắng lợi ở Cu Ba.
- Kết quả là tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của CNĐQ về cơ
bản đã bị bị sụp đổ.
2. Giai đoạn từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX.
- Nội dung chính của giai đoạn này là thắng lợi của phong trào đấu tranh lật đổ ách thống
trị của thực dân Bồ Đào Nha, giành độc lập ở ba nước: Ghi-nê Bít-xao, Mô-dăm-bích,
Ăng-gô-la (vào những năm 1974 - 1975).
3. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX.
- Nội dung chính của giai đoạn này là cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc
(A-pác-thai), tập trung ở 3 nước miền Nam châu Phi là: Rô-đê-di-a, Tây Nam phi và
Cộng hòa Nam phi.
- Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường của người da đen, chế độ phân biệt chủng tộc đã
bị xóa bỏ và người da đen được quyền bầu cử và các quyền tự do khác
- Nhân dân châu Á, Phi, Mĩ La-tinh củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước để
khắc phục đói nghèo.
II. Các nước châu Á.
1. Tình hình chung
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra ở châu Á.
Tới cuối những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập. Sau đó, hầu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

như trong suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á lại không ổn định (chiến tranh ở khu
vực Đông Nam Á và Trung Đông; xung đột, li khai, khủng bố,…).
- Một số nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Trung
Quốc, Hàn Quốc, Xin-ga-po,… Ấn Độ.
2. Trung Quốc.
a Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:
- Ngày 01/10/1949, nước CHND Trung Hoa ra đời. Kết thúc ách thống trị hơn 100 năm
của ĐQ nước ngoài và hơn 1.000 năm của chế độ PK Trung Quốc.
- Đưa nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do.
- Hệ thống các nước XHCN được nối liền từ Âu sang Á.
b. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 -1959).
- Khôi phục kinh tế, tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công
thương nghiệp tư bản tư nhân,…
- Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953-1957). Nhờ đó, bộ mặt đất nước
TQ thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân được cải thiện.
c. Đất nước trong thời kỳ biến động (1959 - 1978).
- Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” (trong đó có phong trào “Đại nhảy vọt”) với ý đồ nhanh
chóng xây dựng thành công CNXH. Nhưng kết quả không được như mong muốn.
- Cuộc “Đại cách mạng văn hóa” - thực chất là sự bất đồng về đường lối và tranh giành
quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ.
- Đất nước TQ lâm vào tình trạng hỗn loạn cùng những thảm họa nghiêm trọng về kinh tế
- xã hội.
d. Công cuộc cải cách mở cửa (từ 1978 đến nay).
- Tháng 12/197, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới với chủ
trương lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm xây dựng
Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.
- Sau hơn 20 năm cải cách - mở cửa, TQ đã thu được những thành tựu hết sức to lớn.
nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới (tổng sản

Tài liệu cùng danh mục Trung học cơ sở

Địa lý 7 - CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ

Tham khảo tài liệu 'địa lý 7 - chương ii: môi trường đới ôn hòa - hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Toán 7 - Bài 6: Tam giác cân

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tam giác cân, định nghĩa tam giác cân, tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đặc điểm chung của lớp Thú (Mammalia)

Lớp thú (Mamalia) là nhóm động vật có tổ chức cao nhất trong động vật Có xương sống. Chúng da dạng về hình thái, cấu tạo cơ thể cũng như các đặc điểm sinh học, sinh thái...


Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : MÁY BIẾN THẾ.

A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được các bộ phận chính của máy biến thế gồm 2 cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau được quấn quanh một lõi sắt chung. -Nêu được công dung chung của máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện thế theo công thức


Ebook Bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Cuốn sách "Bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông" gồm 28 bài toán liên quan về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông có lời giải. Mời các bạn cùng tham khảo để củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.


giáo án toán học: hình học 6 tiết 5+6

.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau . - Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau . 2./ Kỹ năng cơ bản : Biết vẽ tia 3./ Thái độ : - Biết phân loại hai tia chung gốc . - Biết phát biểu gẫy gọn các mệnh đề toán học . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số...


Ebook Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 7: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 7" trình bày các nội dung: Back to school, personal information, at home, at school, work and play, after school, the world of work, places, at home and away.


TAM GIAC CÂN – TAM GIÁC VUÔNG

Củng cố các khái niệm tam giác cân, tam giác vuông , tam giác đều, tính chất của các hình đó. - Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày. - Rèn luyện ý thức tự giác, tính tích cực. B. Chuẩn bị: - Học sinh: thước thẳng, compa, thước đo góc.


Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG CÂYTRỒNG VÀ VẬT NUÔI

Sưu tầm tư liệu. - Trưng bày tư liệu theo chủ đề. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích. II. Phương tiện dạy học: - Tranh ảnh, sách báo dùng để tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi. - Tranh các giống bò nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. - Tranh các giống lợn nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. - Tranh các giống Vịt nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. - Tranh gà nổi tiếng ở Việt Nam và giống nhập nội, gà...


TÀI LIỆU TỔNG HỢP SINH 8 THCS - CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

Tài liệu ôn thi môn sinh học lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo


Tài liệu mới download

VNU-EPT test book
 • 08/10/2015
 • 65.240
 • 249

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

VẤN ĐỀ 3. PHI KIM
 • 23/07/2010
 • 85.249
 • 652
CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
 • 04/04/2011
 • 77.182
 • 103
Giáo án hóa học 8_Tiết: 65
 • 06/09/2011
 • 93.583
 • 193

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu