Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN, từ đó xác định và hoàn thiện khung lý thuyết cho việc nghiên cứu vấn đề quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN, ứng dụng vào điển hình nghiên cứu là các Tổng công ty xây dựng Nhà nước của Việt Nam.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Quản lý Nhà nước, Vốn Nhà nước, Tổng công ty xây dựng Nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước
4.5 5 602
  • 5 - Rất hữu ích 327

  • 4 - Tốt 275

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngữ văn: Đặc điểm định danh từ vựng trong phương ngữ Nam bộ

Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngữ văn: Đặc điểm định danh từ vựng trong phương ngữ Nam bộ đưa ra những nhận xét bước đầu về những đặc điểm có tính quy luật trong việc định danh hiện thực của tiếng nói Nam bộ. Đó cũng chính là đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của vùng đất này.


Báo cáo toán học: " Composition and crystalline properties of TiNi thin films prepared by pulsed laser deposition under vacuum and in ambient Ar ga"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Composition and crystalline properties of TiNi thin films prepared by pulsed laser deposition under vacuum and in ambient Ar ga


TIỂU LUẬN: Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lênin, Hồ Chủ tịch chẳng những là...


Báo cáo sinh học: "Haplotype diversity of the myostatin gene among beef cattle breeds"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học thế giới đề tài: Haplotype diversity of the myostatin gene among beef cattle breeds


Luận văn tốt nghiệp “Xuất khẩu chè ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội”

Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiên thanh toán. Tiên tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động này là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Khi việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia đều có lợi thì các quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này....


Báo cáo khoa học: "Worldwide research productivity in critical care medicine"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Worldwide research productivity in critical care medicine...


Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Tổng hợp và chuyển hóa 4,6-Dimethylpyrimidine-2-thiol

Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Tổng hợp và chuyển hóa 4,6-Dimethylpyrimidine-2-thiol giới thiệu về việc tổng hợp 4,6-dimethylpyrimidin-2-thiol; 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetohydrazide; 5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine-3-thiol và một số nội dung khác.


Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI DIỄN GIẢNG TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC"

Diễn giảng là hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở trường đại học. Vì vậy nâng cao chất lượng bài diễn giảng là một trong những con đường quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Trong bài báo này chúng tôï đề cập đến một số vấn đề lý luận về bài diễn giảng ở đại học và các biện pháp nâng cao chất lượng bài diễn giảng trong dạy học giáo dục học, đó là: phối hợp nhiều hình thức diễn giảng trong sự kết hợp với các hình thức tổ chức dạy...


Dissertation summary: Study on correlation of autoantibody tsh receptor and some biological parameters to the result of treatment graves disease by methimazole in children

Research objectives: Describe the clinical and subclinical characteristics in patients with Graves’ disease. Evaluation of Graves' disease treatment in children by anti-thyroid drug methimazole group synthesis. Survey and evaluate change TRAb levels and some clinical parameters, subclinical concerning treatment outcome and recurrence in children with Graves’ disease.


Báo cáo hóa học: " Research Article On Boundedness of Weighted Hardy Operator in Lp · and Regularity Condition"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article On Boundedness of Weighted Hardy Operator in Lp · and Regularity Condition


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu