Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN, từ đó xác định và hoàn thiện khung lý thuyết cho việc nghiên cứu vấn đề quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN, ứng dụng vào điển hình nghiên cứu là các Tổng công ty xây dựng Nhà nước của Việt Nam.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Quản lý Nhà nước, Vốn Nhà nước, Tổng công ty xây dựng Nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước
4.5 5 602
  • 5 - Rất hữu ích 327

  • 4 - Tốt 275

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về tôn giáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

Luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình, làm rõ tình hình quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện khi thực hiện theo quy định pháp luật của nhà nước, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, đồng thời góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong chính sách, pháp luật hiện hành về tôn giáo của nước ta từ cấp độ cơ sở.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ: Giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân qua trường hợp Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về việc tạo nền móng cho một ngành năng lượng nguyên tử an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế: Quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. Từ đó đưa ra định hướng, các luận cứ khoa học nhằm kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong hoạt động này ở nước ta.


Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn

Luận văn tiến hành đánh giá thực trạng thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn trong những năm tiếp theo.


Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam

Luận văn đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại CIC, mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn 2025 hệ thống xếp hạng tín dụng thể nhân CIC đáp ứng yêu cầu đặt ra.


Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở lý luận về chính sách dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, luận văn hướng đến mục đích làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thời gian qua. Trên cơ sở đó, luận văn xác định một số định hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về bưu chính từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Mục đích của Luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý Nhà nước về bưu chính; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý Nhà nước về bưu chính tại tỉnh Đắk Lắk; trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính ở Đắk Lắk trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bởi người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam hiện nay từ thực tiễn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu, phân tích những quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện nay về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động từ thực tiễn áp dụng tại một địa phương cụ thể. Đề xuất một số kiến nghị để từ đó hoàn thiện hơn pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.


Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ thực tiễn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao huyện Củ Chi giai đoạn 2015-2018. Phần đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Củ Chi đến năm 2020, tầm nhìn 2025.


Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; nghiên cứu những định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu