Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Mục tiêu chính của luận án này là nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp tác động vào hoạt động báo cáo ADR. Từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc trong giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

TRẦN THỊ LAN ANH

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG BÁO
CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA
THUỐC (ADR) TẠI MỘT SỐ BỆNH
VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH
Chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược
Mã số : 62720412
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

Hà nội, năm 2017

Công trình được hoàn thành tại :
Trường Đại học Dược Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học :
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
PGS.TS.Nguyễn Hoàng Anh
Phản biện 1 : ………………………………..........
…………………………………………...................
Phản biện 2 : ……………………………...............
…………………………………………..................
Phản biện 3 : ………………………………………
…………………………………………...................
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận
án cấp Trường họp tại : ……………………………...
Vào hồi ….giờ……….ngày….....tháng…….. năm
Có thể tìm hiểu luận án tại:
Thư viện Quốc gia Việt Nam
Thư viện Trường ĐH Dược HN

ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Việt
Nam đã được bắt đầu từ năm 1994. Báo cáo ADR từ nhân viên y tế
hiện là phương pháp quan trọng nhất để giám sát phản ứng có hại của
thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh ở nước ta. Kể từ năm 2011,
nhiều văn bản pháp quy được ban hành đã quy định cụ thể trách
nhiệm báo cáo ADR cũng như hướng dẫn việc thực hiện công tác
này trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Căn cứ những tác động vĩ mô
về mặt quản lý trên đây, từ cuối năm 2012, một số hoạt động hỗ trợ
cho hoạt động báo cáo ADR thuộc dự án “Hỗ trợ hệ thống Y tế”, hợp
phần 2.1 “Cảnh giác Dược” cũng đã được triển khai. Các giải pháp
đã thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh có hiệu quả hay không và
hiệu quả ở mức độ nào? Đến nay chưa có một nghiên cứu nào tại
Việt Nam đánh giá một cách tổng thể hoạt động báo cáo ADR về
thực trạng và hiệu quả của các giải pháp can thiệp. Trong mạng lưới
cơ sở khám, chữa bệnh của nước ta hiện nay, hệ thống bệnh viện đa
khoa tuyến tỉnh có số lượng báo cáo ADR gửi về Trung tâm
DI&ADR Quốc gia cao hơn so với các bệnh viện chuyên khoa và các
tuyến khác. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Nghiên cứu hoạt
động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh
viện đa khoa tuyến tỉnh” nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp
tác động vào hoạt động báo cáo ADR với các mục tiêu cụ thể sau:
1. Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc
tại ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh giai đoạn 2010-2012.
2. Đánh giá hiệu quả một số can thiệp đến hoạt động báo cáo phản
ứng có hại của thuốc tại các bệnh viện trên.
Từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động báo
cáo phản ứng có hại của thuốc trong giai đoạn tiếp theo.
1

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Cảnh giác Dược, phản ứng có hại của thuốc và hệ thống báo
cáo tự nguyện
Cảnh giác Dược (Pharmacovigilance), theo Tổ chức Y tế thế
giới (WHO), được định nghĩa là môn khoa học và hoạt động chuyên
môn liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu và phòng tránh tác
dụng có hại hoặc bất kỳ một vấn đề nào khác liên quan đến thuốc.
Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reaction - ADR)
được định nghĩa là phản ứng độc hại, không được định trước và xuất
hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn đoán bệnh
hoặc chữa bệnh, hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý.
Hệ thống báo cáo tự nguyện là hệ thống thu thập các báo cáo
đơn lẻ về phản ứng có hại của thuốc và các vấn đề liên quan đến sử
dụng thuốc, được các nhân viên y tế cũng như các công ty sản xuất
kinh doanh dược phẩm báo cáo một cách tự nguyện về cơ quan có
thẩm quyền quản lý về các phản ứng có hại của thuốc.
1.2. Các phương pháp nghiên cứu và đánh giá thực hiện trong
nghiên cứu về báo cáo ADR.
1.2.1. Phương pháp nghiên cứu
Mô tả thực trạng hoạt động báo cáo ADR và các yếu tố ảnh
hưởng đến hoạt động này được các nhà nghiên cứu tiếp cận theo
nhiều cách khác nhau. Dựa vào bản chất của nghiên cứu, có thể phân
loại cách tiếp cận vấn đề thành hai phương pháp: định tính và định
lượng, trong đó phương pháp định lượng được sử dụng trong phần
lớn các nghiên cứu.

2

1.2.2. Phương pháp đánh giá chất lượng báo cáo
Một hệ thống báo cáo ADR tự nguyện hoạt động có hiệu quả
phải đảm bảo được cả 2 yếu tố: số lượng và chất lượng báo cáo. Một
số công cụ đã được xây dựng để đánh giá chất lượng các báo cáo tự
nguyện về phản ứng có hại của thuốc. Trong đó phương pháp đánh
giá chất lượng báo cáo ADR theo khuyến cáo năm 2013 của Trung
tâm WHO-UMC có tính toàn diện cao, đơn giản trong việc thực hiện
và tương đối phù hợp với đặc thù cơ sở dữ liệu ADR của Việt Nam.
1.3. Thực trạng báo cáo ADR tự nguyện
1.3.1. Thực trạng về kiến thức và thái độ của nhân viên y tế đối với
hoạt động báo cáo ADR
Dựa trên các quan điểm của Inman, nhiều nghiên cứu đã thực
hiện khảo sát kiến thức và thái độ của NVYT đối với hoạt động báo
cáo ADR bằng phương pháp phỏng vấn theo bộ câu hỏi có nhiều lựa
chọn hoặc tính điểm theo thang đo Likert. Tuy nhiên các nghiên cứu
cũng chỉ ra rằng không phải tất cả các lý do do Inman đưa ra đều
hoàn toàn chính xác.
1.3.2. Thực trạng chất lượng và số lượng báo cáo
Hiện tượng số lượng và chất lượng báo cáo thấp hơn so với thực
tế (under-reporting) vốn là một thách thức lớn của hệ thống báo cáo
ADR tự nguyện ở khắp nơi trên thế giới. Tỷ lệ các ADR xảy ra trên
thực tế lâm sàng được báo cáo với các ADR nghiêm trọng chỉ
khoảng 10%-15%. Nội dung trong báo cáo thiếu các dữ liệu chính,
thiếu kiểm soát và chưa hợp lý có thể là do nhân viên y tế thiếu thời
gian để ghi chép, quên thông tin hoặc mắc sai số nhớ lại. Tại Việt
Nam, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ báo cáo thấp hơn thực tế
về số lượng ở các bệnh viện còn đang rất cao. Hiện tượng này gây

3

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm: Phần 1

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hàng năm. Ngoài việc cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015, kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, báo cáo JAHR 2014 còn tập trung phân tích sâu chuyên đề về “Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm”. Báo cáo được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 của báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Khảo sát tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011-2012

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Khảo sát tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011-2012 với mục tiêu so sánh báo cáo ADR của bệnh viện Bạch Mai giữa hai năm 2011 và 2012 về số lượng báo cáo, thời gian trì hoãn báo cáo, cơ cấu báo cáo và chất lượng báo cáo khi thay đổi quy trình báo cáo ADR.


Báo cáo Các ca lâm sàng sốc phản vệ tại bệnh viện Hùng Vương - Bs. Lương Minh Tuấn

Báo cáo Các ca lâm sàng sốc phản vệ tại bệnh viện Hùng Vương gồm 5 ca lâm sàng sốc phản vệ được trình bày rõ ràng các biểu hiện, triệu chứng và cách điều trị. Mời bạn đọc cùng tham khảo để tìm hiểu thêm về từng trường hợp khác nhau của các ca lâm sàng sốc phản vệ.


Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm: Phần 2

Phần 2 của báo cáo tổng quan ngành Y tế năm 2014 trình bày những nội dung liên quan đến vấn đề tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm (BKLN) như: Tổng quan về phòng, chống BKLN trên thế giới và Việt Nam; kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các bệnh không lây nhiễm; tình hình thực hiện các chương trình, dự án phòng chống BKLN; tăng cường đáp ứng của hệ thống y tế trong phòng chống BKLN,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo chuyên đề: Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp - ThS. Nguyễn Lương Kỷ, TS. Tôn Thất Minh

Báo cáo hội nghị: Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp - ThS. Nguyễn Lương Kỷ, TS. Tôn Thất Minh trình bày các nội dung như: Đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận, kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Đề tài cấp bộ : Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chuẩn đoán ung thư part 3

Tham khảo tài liệu 'đề tài cấp bộ : kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chuẩn đoán ung thư part 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo Viêm phổi cộng đồng cập nhật đến 2016

Nội dung của báo cáo trình bày về chẩn đoán và đánh giá mức độ nặng và tiên lượng bệnh viêm phổi cộng đồng, vi khuẩn gây bệnh viêm phổi cộng đồng, tử vong do bệnh viêm phổi cộng đồng, corticosteroid, kết hợp COPD, kháng sinh trị liệu, vấn đề ‘HCAP’ và vaccin.


Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng kiểm tra chất lượng thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015

Đề tài được lựa chọn để nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả nguồn lực phục vụ cho hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015, phân tích một số kết quả kiểm tra chất lượng thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Tác dụng của xoa bóp bấm huyệt kết hợp tập vận động chủ động trong phục hồi vận động trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến thiếu máu não cục bộ sau giai đoạn cấp

Đề tài nghiên cứu của chúng tôi hướng tới hai mục tiêu sau: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của bệnh nhân liệt nửa người do tai biến nhồi máu não sau giai đoạn cấp trên lâm sàng bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp tập vận động chủ động tích cực; mô tả một số yếu tố liên quan tới kết quả phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân tai biến mạch máu não.


Bài thuyết trình: Phối hợp thuốc tối ưu trong điều trị tăng huyết áp theo khuyến cáo hiện hành

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ số 1 dẫn đến tử vong, tỷ lệ mắc tha, biết bị tha, được điều trị tha và điều trị đạt huyết áp mục tiêu tại một số nước Châu Á,... là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Phối hợp thuốc tối ưu trong điều trị tăng huyết áp theo khuyến cáo hiện hành". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Tài liệu mới download

VBScript
 • 22/12/2011
 • 52.124
 • 956

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Tìm hiểu virut viêm gan B ( HBV)
 • 15/09/2013
 • 10.112
 • 199

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu