Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường

Bài tiểu luận trình bày sự cần thiết phải cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường ở nước ta đồng thời sẽ chỉ ra cho mọi người thấy được thực trạng của vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay như thế nào để rồi cùng đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm ngăn chặn cũng như là để bảo vệ cảnh quan đô thị, cảnh quan nông thôn hay nói theo cách khác thì là bảo vệ chính môi trường sống của tất cả chúng ta…Đánh giá tài liệu

5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường, Vệ sinh môi trường, Cung ứng dịch vụ, Dịch vụ công, Dịch vụ vệ sinh môi trường, Đặc điểm của dịch vụ công
5 5 31
  • 5 - Rất hữu ích 31

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Đề tài triết học " CẢI CÁCH MỞ CỬA - SỰ LỰA CHỌN THEN CHỐT QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI "

Bài viết đưa ra những luận giải để làm rõ rằng, xét từ tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ mới, việc kiên trì chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc đồng nghĩa với việc cải cách mở cửa. Cải cách mở cửa mà thoát ly chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội mà không có cải cách mở cửa đều dẫn đến đường cụt. Theo tác giả, cải cách mở cửa là sự lựa chọn mang tính lịch sử liên quan đến việc Trung Quốc giương lá cờ gì...


Đề tài “Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Trải qua quá trình phát triển của những hình thái khác nhau và các quá trình phát triển cao của các tư tưởng triết học nhân loại các quan niệm về mâu thuẫn khác nhau cũng thay đổi. Mỗi thời đại , mỗi trường phái lại có những lý giải khác nhau về mâu thuẫn , về các mặt đối lập , vì triết học luôn phát sinh từ những bối cảnh lịch sử nhất định . Thứ nhất là triết học thời cổ đại mà điển hình là ba nền triết học lớn đó là Trung Hoa...


Đề tài triết học " XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ "

Trên cơ sở khái quát hoá quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về giai cấp công nhân, tác giả đã phân tích sự biến đổi của giai cấp công nhân hiện đại trên thế giới về trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, về quyền sở hữu,… Đặc biệt, tác giả đã rút ra một số nhận định về xu hướng phát triển của giai cấp công nhân nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Việc nhận thức rõ các xu hướng này để có những đối...


Tiểu luậnMô hình nhân quyền trên thế giới.MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1 I. Thuận lợi...............................................................................

Tiểu luận Mô hình nhân quyền trên thế giới .MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1 I. Thuận lợi.................................................................................................. 3 1. Những bước phát triển và mô hình nhân quyền trên toàn thế giới .......... 3 2. Xu hướng thế giới về vấn đề nhân quyền. .............................................. 6 3. Hiến chương ASEAN- động lực thúc đẩy xây dựng cơ chế nhân quyền 7 II. Khó khăn .............................................................................................. 10 1. Nguyên tắc không can thiệp nội bộ ...................................................... 10 2. Liên kết nội khối lỏng lẻo .................................................................... 11 3. Sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các nước thành viên ............. 14...


Tiểu luận: Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân

Tiểu luận với đề tài "Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân" có nội dung gồm 3 phần: phần 1 quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam đến những năm đầu của thời kỳ đổi mới, phần 2 những vấn đề của khu vực kinh tế tư nhân hiện nay, phần 3 tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân.


Tiểu luận "Mối quan hệ giữa tư bản và người lao động"

Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và người lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả quan hệ của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không do bóc lột sức lao động. Giá trị thặng dư do lao động không công của người công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giầu của các giai cấp các nhà tư...


Tiểu luận "Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn"

Với đặc điểm 80% dân số nước ta sống ở nông thôn và trên 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, việc phát triển toàn diện nông thôn có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta. Kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu không phát triển nông thôn thì không một nước nào có thể phát triển ổn định, bền vững với tốc độ cao một cách lâu dài.Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thôn là...


Báo cáo tốt nghiệp: Công tác tuyển dụng tại Ủy ban nhân dân Quận 11

Căn cứ vào Quy chế thực tập đối với sinh viên đại học hành chính hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ- HCQG ngày 30/12/2005 cảu Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và được sự tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân Quận 11, tôi đã tham gia thực tập tại phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11. Trong quá trình thực tập, tôi đã có điều kiện vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cơ quan thực tập; đồng thời...


Tiểu luận:Các nhân tố tạo nên sự vận động trong quan hệ Việt - Trung giai đoạn 1986-1991

Quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc là mối quan hệ có bề dày lịch sử , đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Không có một nước láng giềng nào lại có nhiều ảnh hưởng và vấn đề với Việt Nam như người khổng lồ Trung Quốc.


Tài liệu mới download

GIáo trình: Adobe Premiere CS4
  • 05/04/2012
  • 14.624
  • 958

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu