Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7814:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7814:2007 tiêu chuẩn thực phẩm, xác định hàm lượng Nitrat và hoặc Nitrit - Phần 2: Xác định hàm lượng Nitrat trong rau và sản phẩm rau bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao, trao đổi ion. TCVN 7814:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7814:2007 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7814:2007 Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 7814:2007, Tiêu chuẩn thực phẩm, Xác định hàm lượng Nitrat, Xác định hàm lượng Nitrit, Xác định hàm lượng Nitrat trong rau
4.0 5 737
  • 5 - Rất hữu ích 18

  • 4 - Tốt 719

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho công trình cấp điện, bao gồm trạm điện, lưới truyền tải và phân phối điện. Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-6:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-6:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp xăng dầu và khí đốt. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: công trình cấp xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu; công trình cấp khí đốt: trạm tồn chứa và thiết bị công nghệ, đường ống chôn ngầm, trạm giảm áp trong khu đô thị (áp lực đường ống nhỏ hơn hoặc bằng 7,0 bar).


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-3:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-3:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành công trình hào và tuy nen kỹ thuật. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình tuy nen và hào kỹ thuật.


Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002 được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và những người khiếm thị tiếp cận sử dụng. Trong trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này. Khi áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo các quy định trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị. Quy chuẩn này không bao gồm các công trình giao thông như tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, cảng đường thủy, sân bay. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07- 8:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07- 8:2016/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng viễn thông. Các quy định trong quy chuẩn này áp dụng cho các công trình xây dựng viễn thông, bao gồm: trạm viễn thông, cột ăng ten, các loại tuy nen, hào, cống, bể cáp bố trí hệ thống kỹ thuật viễn thông.Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình xây dựng viễn thông.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-9:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-9:2016/BXD qui định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: công trình quản lý chất thải rắn, bao gồm: trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn và bùn thải (tái chế, đốt, chôn lấp hoặc các loại hình công nghệ xử lý khác); nhà vệ sinh công cộng.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. An toàn sinh mạng và sức khỏe quy định trong Quy chuẩn này gồm: phòng chống nước, hơi ẩm và các chất độc hại; bảo vệ khỏi ngã, xô và va đập; an toàn sử dụng kính; chiếu sáng; thông gió; chống ồn.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-1:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-1:2016/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình đầu tiên tới trạm bơm nước sạch; mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp trên mạng lưới.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-2:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-2:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải.


Tài liệu mới download

Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.589
  • 787

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu