Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị

Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị giúp bạn nắm bắt khái niệm công cụ môi trường, khái niệm về đô thị, khái quát chung về khu dân cư đô thị ở Việt Nam, hiện trạng môi trường,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị Môi trường đô thị, Quản lý môi trường, Quản lý đô thị, Ô nhiễm môi trường, Khái niệm về đô thị, Công tác quản lý đô thị
4.2 5 1735
 • 5 - Rất hữu ích 324

 • 4 - Tốt 1.411

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LOGO Vấn đề : Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ngọc NHÓM TRÌNH BÀY:Nhóm 6 1 1
 2. Bố cục của bài báo cáo Nội dung Đặt vấn đề Bố cục Kết luận 2 1www.themegallery.com
 3. Đặt vấn đề  Đô thị là nơi tập trung dân cư với mật độ cao  Đô thị hóa là một quá trình tất yếu của t ất cả các qu ốc gia phát triển trong đó có Việt Nam. Quá trình đô th ị hóa là nguyên nhân lớn gây áp lực cho nền kinh t ế đang trên đà phát triển hiện nay.Chính vì vậy quản lý môi tr ường cho khu dân cư đô thị đang là một vấn đề bức thiết  Các công cụ quản lý môi trường đô thị cần được áp dụng một cách hợp lý để từ đó phát huy được mặt lợi của các công cụ quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính bền vững giữa phát triển môi trường và phát triển kinh t ế 3 1www.themegallery.com
 4. II.Nội Dung Khái niệm công cụ môi trường Công cụ QLMT là các biện pháp và phương tiện nhằm thực hiện những nội dung của quản lý môi trường Khái niệm về đô thị : là nơi tập trung dân cư với mật độ cao, mà hoạt động của h ọ là phi nông – lâm,là nơi tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, sản phẩm của xã hội tính trên đầu người cao hơn nhiều lần so với trị số trung bình của quốc gia; là n ơi phát sinh nhiều loại chất thải, làm ô nhiễm các thành ph ần môi trường (đất, nước, không khí) đối với bản thân nó cũng như đối với cả vùng rộng lớn xung quanh nó 4 1www.themegallery.com
 5. Một số hình ảnh về khu dân cư đô thị ở Việt Nam 5 1www.themegallery.com
 6. 1. Khái quát chung về khu dân cư đô thị ở Việt Nam  Đô thị ở nước ta đã và đang phát triển với hơn 760 đô thị  Đô thị được xây dựng khang trang, đồng bộ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân  Là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước.  Vẫn còn nhiều mặt hạn chế 6 1www.themegallery.com
 7. 2.Hiện trạng 7 1www.themegallery.com
 8. ÔNMT không khí  Số lượng phương tiện GTVT lưu hành trong đô thị ngày càng tăng nhanh là áp lực rất lớn đối với môi trường không khí đô th ị. Biểu đồ 1. Số lượng ô tô và xe máy hoạt động hàng năm của Việt Nam Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ KHCN&MT, Bộ GTVT, 2009 8 1www.themegallery.com
 9. ÔNMT không khí  Tiếng ồn ở đô thị chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải (60 - 80%).  Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi bụi các khí độc hại như SO2, NO2, CO, Pb, tuy không phổ biến nhưng vẫn diễn ra cục bộ ở một số khu vực đặc biệt là tại các nút giao thông vào những giờ cao điểm 9 1www.themegallery.com
 10. ÔNMT nước  Các nguồn nước thải chính + Sinh hoạt đô thị: 80% lượng nước cấp + Các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp: chưa qua xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ + Nước mưa chảy tràn => Hệ thống cấp thoát nước chưa được đảm bảo 10 1www.themegallery.com
 11. 11 1www.themegallery.com
 12. Chất thải rắn  Đang có xu thế phát sinh ngày càng tăng: trung bình mỗi năm tăng khoảng 10%.  CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình, nhà hàng, các chợ và kinh doanh là chủ yếu  Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở các đô thị còn thấp  Tỷ lệ thu gom CTR cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đạt trên 90% 12 1www.themegallery.com
 13. Hiện trạng QLMT tại khu đô thị  Một số tồn tại trong quản lý môi trường đô thị - Về quy hoạch đô thị diễn ra không hợp lý chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường. -Tốc độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội diễn ra chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phát triển dân số và mở rộng không gian đô thị. -Xây dựng bộ máy và các công cụ quản lý môi trường đô thị còn nhiều hạn chế Nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại đô thị còn thấp 13 1www.themegallery.com
 14. 4. Nguyên nhân  Chưa có bề dày kinh nghiệm thực tiễn và quản lý đô thị, và môi trường đô thị.  Tư duy quản lý đô thị của cấp lãnh đạo  Trong khâu soạn thảo kế hoạch và chủ trương  Phẩm chất, năng lực quản lý của cán bộ còn nhiều hạn chế  Đội ngũ tri thức và làm công tác khoa học kỹ thuật  Vai trò, sức mạnh của pháp luật để pháp luật  Do ý thức của người dân. 14 1www.themegallery.com
 15. 5.Áp dụng các công cụ QLMT vào công tác QLMT khu đô thị 15 1www.themegallery.com
 16. Công cụ luật pháp và chính sách Nguyên tắc CAC “mệnh lệnh và kiểm soát”  Đòi hỏi nhà nước đặt ra các mục tiêu môi trường  “lấy bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái làm gốc”. Luật BVMT2005 quy định cụ thể ở chương VI  “Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư” tại điều 50, 51, 52, 53, 54.  Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường là công cụ trực tiếp điều chỉnh chất lượng môi trường. 16 1www.themegallery.com
 17. Công cụ kinh tế  Thuế tài nguyên: thuế doanh thu, thuế sản phẩm hàng hóa, thuế đánh vào sản phẩm được sử dụng phổ biến  Phí và lệ phí môi trường:Chính phủ đã ban hành nghị định số 67 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. nhưng chỉ thực hiện được một số nơi. 17 1www.themegallery.com
 18. Công cụ kĩ thuật  Tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng đã có trung tâm và trạm quan trắc môi trường.  Trước khi xây dựng một khu đô thị luôn có công tác đánh giá tác động môi trường, đây là công việc quan trọng nó cho ngành đầu tư lựa chọn xác định địa điểm xây dựng công trình.  Ví dụ: đánh giá tác động môi trường “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Vinh Tân- thành phố Vinh” do trung tâm QT và KTMT Nghệ An chủ trì thực hiện  Kiểm toán môi trường Việt Nam ở hai mức độ: kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước. 18 1www.themegallery.com
 19. Công cụ phụ trợ Phương tiện truyền thông Giáo dục môi trường  Chuyển thông tin qua các  trong toàn xã hội nhằm phương tiện truyền thông tạo sự chuyển biến và đại chúng:tivi,báo, radio... nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật  Truyền thông qua những bảo vệ môi trường buổi biểu diễn lưu động, tham gia hội diễn, các  Nâng cao công tác giáo chiến dịch, tham gia các dục ý thức bảo vệ môi lễ hội, các ngày kỷ trường tại trường học niệm... 19 1www.themegallery.com
 20. 6.Phương hướng phát triển các khu đô thị và khả năng áp dụng các công cụ.  Để phat triên môt khu đô thi, cân xây dựng khu đô ́ ̉ ̣ ̣ ̀ thị đó thanh khu đô thị sinh thai ̀ ́  Xâydưng khu đô thị sinh thai cân đam bao cac ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ vân đê: quy mô dân số và phát triển KT-XH, thay ́ ̀ đổi lối sống, quy hoạch cơ sở hạ tầng…  Sử dụng các công cụ quản lý môi trường một cách hợp lý trong tương lai. 20 1www.themegallery.com

Tài liệu cùng danh mục Môi trường

ECOTOXICOLOGY: A Comprehensive Treatment - Chapter 11

Chương này tóm tắt những gì đã được thảo luận đến thời điểm này. Chương 1 trình bày tổng quan về các khoa học về sinh thái chất độc. Chương 2 đến 10 đã thảo luận một loạt các vấn đề autecotoxicological, bao gồm cả sinh học phân tử đến các vấn đề sinh vật cả. Điểm đặc biệt có liên quan được tóm tắt trong đoạn văn dưới đây. 11,2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM đặc biệt KEY Sinh thái chất độc là khoa học của các chất gây ô nhiễm trong sinh quyển và các hiệu ứng của họ về các...


Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Dọc theo bờ biển của tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, quá trình động lực của sự bồi tụ và xói mòn xảy ra ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa:  chế độ xả của đồng bằng sông Cửu Long,  chế độ thủy triều của Biển Đông và  Chế độ thời tiết gió mùa của khu vực Đông Nam Á. Xói mòn và bồi tụ ven biển là những quá trình phức tạp tùy thuộc vào ảnh hưởng khác nhau. Các yếu tố chính là việc vận chuyển trầm tích dưới ảnh hưởng của dòng chảy và sóng, động lực tổng thể của các bãi...


OCEANOGRAPHIC PROCESSES OF CORAL REEFS: Physical and Biological Links in the Great Barrier Reef - Chapter 3

The Great Barrier Reef Marine Park (GBRMP) có diện tích khoảng 350.000 km2 và trải dài gần 2.000 km bờ biển phía đông của tiểu bang Queensland, Úc. GBRMP là một hệ sinh thái biển được công nhận quốc tế duy nhất của nó các tính năng vật lý và sinh học. Mười lăm sông lưu vực, bao gồm diện tích khoảng 375.000 km2, cống trực tiếp vào các GBRMP (Hình 1). Sử dụng đất các lưu vực chủ yếu là về dày đặc bằng cách chăn thả gia súc. Cắt, đặc biệt là mía sản xuất, là một người sử dụng tài nguyên đất trong...


Light Pollution Shaina Meyer

The creeks are comparatively less along Tamil Nadu coast and the analysis of LandSat and Thematic Mapper data of April 1983 and December 1983 shows that the 'creeks are dynamically changing due to the seasonal variations. The study of Ennore and Kovalam creeks are also dynamically changing during the southwest monsoon and suffer excessive sedimentation during this period. The already exiting Jetties near Kalpakkam and Madras harbour cause excessive sedimentation near the Kovalam creeks and Ennore creeks. In the Pulicat backwater, the mouth is silted much (Durariraj, 1988; Manivel et al., 1995). Ennore creek was once the paradise...


Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 2

Bài giảng Xử lý nước thải - Chương 2: Nguồn gốc, thành phần và tính chất nước thải trình bày nguồn gốc gây ô nhiễm nước, các thuật ngữ, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, thành phần và tính chất của các loại nước thải, ảnh hưởng của nước thải đến môi trường. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.


Tiếng anh chuyên ngành Thổ nhưỡng và Môi trường đất phần 8

Unit 8. The stratosphere: our global sunscreen Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tiếng anh chuyên ngành Thổ nhưỡngvà Môi trường đất NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 77 – 82. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các


CRC handbook of laboratory Safety - Chapter 1

Chương trình an toàn và sức khỏe cho các tổ chức công nghiệp bắt đầu được đáng kể vào đầu Thế kỷ 20, và kể từ đó, đã có cải tiến chậm nhưng ổn định trong làm việc công nghiệp môi trường, cho đến khi, vào đầu những năm 1970, sức khỏe nghề nghiệp Liên bang và Đạo luật An toàn thông qua như là một chương trình quốc gia để thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn cho người lao động công nghiệp. Để thực hiện theo Đạo Luật này, các công ty tại Hoa Kỳ đã tạo ra chính...


Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước)" trình bày các nội dung: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình bùn hoạt tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Basic Geotechnical Earthquake Phần 1

Động đất hay địa chấn là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất. Động đất thường là kết quả của sự chuyển động của các phay (geologic fault) hay những bộ phận đứt gãy trên vỏ của Trái Đất hay các hành tinh cấu tạo chủ yếu từ chất rắn như đất đá.


Tìm hiểu Phân hữu cơ

Phân hữu cơ làm tăng năng suất cây trồng và còn có tác dụng cải tạo đất. Phân hữu cơ gồm: Phân chuồng, phân rác, phân xanh, phân vi sinh vật, các loại phân hữu cơ khác,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về loại phân này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Tìm hiểu Phân hữu cơ" dưới đây.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

NVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEMS
 • 01/10/2012
 • 49.013
 • 701
Density and Viscosity of Water_2
 • 10/01/2012
 • 10.087
 • 960

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu