Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số 200/2014/TT-BTC Thông tư số 200/2014/TT-BTC Thông tư số 200, Luật Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Văn bản luật, Bộ Tài chính
4.7 5 939
 • 5 - Rất hữu ích 640

 • 4 - Tốt 299

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiền tệ - Ngân hàng

Công điện số 33/CĐ-BNN

Công điện số 33/CĐ-BNN về việc tăng cường công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa ở Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành


Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Thông báo số 2060/TB-KBNN

THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2011


Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành


Quyết định 113/2009/QĐ-TTg

Quyết định 113/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010...


Thông báo số 25/TB-VPCP

Thông báo số 25/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành


Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BNNPTNT-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BNNPTNT-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020


Quyết định số 905/QĐ-TTg

Quyết định số 905/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay vốn


Tài liệu mới download

Test de connaissance du français
 • 17/01/2014
 • 10.654
 • 381

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 176/2009/TT-BTC
 • 11/11/2009
 • 23.234
 • 733
Thông tư số: 08/2014/TT-BTC
 • 28/06/2014
 • 54.251
 • 586

Bộ sưu tập

Điều lệ quản lý tiền tệ
 • 13/04/2013
 • 15.947
 • 764

Danh mục tài liệu