Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thiết kế tổ chức dạy học chủ đề STEM hệ thống cấp nước tự động đơn giản theo quy trình dạy học 6E chương trình trung học cơ sở

Giáo dục STEM là một mô hình học tập đang được khuyến khích trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Một chủ đề STEM có tác động đối với học sinh chỉ khi chủ đề được gắn liền với thực tiễn địa phương và thể hiện ý nghĩa tác động đến đời sống con người. Một trong số các lĩnh vực thực tiễn có thể đề cập và cũng thu hút được nhiều sự quan tâm hiện nay chính là khoa học robot (Robotics). Bài viết này trình bày một chủ đề STEM trong lĩnh vực các mô hình thông minh, đó là chủ đề hệ thống cung cấp nước tự động đơn giản. Chủ đề được thiết kế theo quy trình dạy học 6E, là một quy trình nhấn mạnh yếu tố thiết kế kĩ thuật trong dạy học theo định hướng STEM.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 Vol. 17, No. 2 (2020): 254-269 ISSN: 1859-3100 Website: http://journal.hcmue.edu.vn Bài báo nghiên cứu * THIẾT KẾ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN THEO QUY TRÌNH DẠY HỌC 6E CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ Lê Hải Mỹ Ngân*, Nguyễn Thị Minh Thảo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh * Tác giả liên hệ: Lê Hải Mỹ Ngân – Email: nganlhm@hcmue.edu.vn Ngày nhận bài: 26-11-2019; ngày nhận bài sửa: 13-12-2019; ngày duyệt đăng: 11-02-2020 TÓM TẮT Giáo dục STEM là một mô hình học tập đang được khuyến khích trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Một chủ đề STEM có tác động đối với học sinh chỉ khi chủ đề được gắn liền với thực tiễn địa phương và thể hiện ý nghĩa tác động đến đời sống con người. Một trong số các lĩnh vực thực tiễn có thể đề cập và cũng thu hút được nhiều sự quan tâm hiện nay chính là khoa học robot (Robotics). Bài viết này trình bày một chủ đề STEM trong lĩnh vực các mô hình thông minh, đó là chủ đề hệ thống cung cấp nước tự động đơn giản. Chủ đề được thiết kế theo quy trình dạy học 6E, là một quy trình nhấn mạnh yếu tố thiết kế kĩ thuật trong dạy học theo định hướng STEM. Từ khóa: quy trình dạy học 6E; giáo dục STEM; giáo dục khoa học robot; THCS 1. Giới thiệu Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM là một mô hình dạy học được khuyến khích thực hiện trong cả giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (Ministry of Education and Training, 2018). Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong chương trình 2018, nhiều tài liệu tham khảo về chủ đề STEM đã được thiết kế và tổ chức dạy học trên cơ sở nội dung chương trình hiện hành (Nguyen, 2017). Trong thời đại IoT và công nghệ 4.0, sự kết nối và vận hành các thiết bị bằng kết nối Internet hoặc thiết lập tự động điều khiển là một trong những hướng đang được quan tâm và phát triển. Hướng nghiên cứu này liên quan đến lĩnh vực khoa học robot, và đây cũng là một trong những vấn đề thực tiễn được quan tâm trong lĩnh vực giáo dục STEM. Theo định nghĩa của NASA, khoa học robot là lĩnh vực nghiên cứu về robot, trong đó những cỗ máy lập trình thường có thể thực hiện một loạt các hành động một cách tự động hoặc bán Cite this article as: Le Hai My Ngan, & Nguyen Thi Minh Thao (2020). STEM-education: Simple automatic water-suppling system based on the 6E learning model for secondary students. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 17(2), 254-269. 254
 2. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk tự động (Robotiq, 2017). Một robot hoàn thiện trên thị trường hiện nay thông thường đã bao gồm các bộ phận và lắp ghép hoàn chỉnh. Trong giáo dục STEM, học sinh sẽ phải tự tìm hiểu và lắp ráp các bộ phận cấu thành con robot từ đó đưa ra những phương án thiết kế phù hợp và thực hành thử nghiệm để giải quyết một vấn đề cụ thể. Thông qua quá trình đó, học sinh sẽ tìm hiểu và phát triển các năng lực liên quan giáo dục STEM. Hiện nay, việc dạy học khoa học robot ở Việt Nam cũng còn trở ngại về điều kiện cơ sở vật chất cũng như nội dung, cách thức triển khai và cả hình thức đánh giá phù hợp. Một số sản phẩm của nhiều đơn vị nghiên cứu và kinh doanh đã được đưa ra thị trường hoặc cung ứng cho các trường học để triển khai các hoạt động về robot. Đặc biệt phải kể đến là Lego với các dòng sản phẩm khác nhau tùy theo trình độ phù hợp của học sinh (HS). Đó cũng chính là tiền đề đối với HS để tham gia các cuộc thi sáng tạo với robot trong nước cũng như quốc tế. Song, bên cạnh các cuộc thi và các sân chơi về khoa học robot, thì giáo dục khoa học vẫn chưa được đề cập hoặc triển khai cụ thể vào việc giảng dạy. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã đề cập rằng lứa tuổi HS trung học cơ sở là thời điểm tốt nhất để thu hút sự hứng thú của HS đối với lĩnh vực STEM (Christensen, & Knezek, 2017; Mohr‐Schroeder et al., 2014). Như vậy, việc thiết kế một chủ đề dạy học STEM – khoa học robot ngoại khóa đối với HS trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực là một vấn đề cần quan tâm. Chủ đề STEM – hệ thống cấp nước tự động đơn giản – tạo cơ hội cho HS khai thác, tìm hiểu và vận dụng các kiến thức về điện kết hợp các thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc thiết kế hệ thống cấp nước tự động đơn giản cho một chậu cây nhỏ đáp ứng đúng nhu cầu độ ẩm của cây. Chủ đề hệ thống cấp nước tự động đơn giản liên quan đến nội dung của một số phân môn như Vật lí, Công nghệ, Sinh học và Tin học… trong chương trình hiện hành. Những nội dung kiến thức này trong chương trình Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học 2018 vẫn có mức độ đáp ứng phù hợp. Vì vậy, đây là một chủ đề vừa có tính thực tiễn vừa có nhiều khả thi áp dụng trong cả chương trình dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Chủ đề được thiết kế theo quy trình 6E nhằm hướng đến năng lực khám phá tri thức và thiết kế kĩ thuật cho HS. 2. Tổng quan 2.1. Giáo dục khoa học robot (Educational Robotics) và giáo dục STEM Khoa học robot (Robotics) là một ngành liên kết giữa kĩ thuật và khoa học bao gồm các lĩnh vực như kĩ thuật cơ khí, kĩ thuật điện tử, kĩ thuật thông tin, khoa học máy tính... Theo định nghĩa của NASA, khoa học robot là lĩnh vực nghiên cứu về robot, trong đó robot được hiểu là các hệ thống máy móc có thể được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ. Robot có hai loại bao gồm robot tự vận hành (tự động hóa) theo chức năng đã thiết lập và robot được điều khiển ("What Is Robotics?," 2009). Khoa học robot liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành và sử dụng robot, cũng như các hệ thống máy tính để điều khiển, thu nhận thông tin và xử lí thông tin. 255
 3. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 Theo nghiên cứu (Komis, Romero, & Misirli, 2016), giáo dục khoa học robot đề cập đến việc dạy học trong đó HS có thể sử dụng robot để xây dựng “tri thức” cho chính robot hoặc với sự trợ giúp của robot. Để xây dựng tri thức cho robot, người học cần sử dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực. Để người học trở thành chủ thể của việc sử dụng và vận hành robot thì việc đưa khoa học robot vào giáo dục không chỉ là vấn đề tiếp cận các công nghệ mới, mà quan trọng đó là lí thuyết giáo dục và chương trình giảng dạy hướng dẫn sử dụng robot (Alimisis, 2012). Một số dự án đã thực hiện theo định hướng này, chẳng hạn như trong giai đoạn 2006-2009, dự án giáo dục châu Âu TERECoP – Giáo dục giáo viên (GV) về phương pháp sư phạm xây dựng tăng cường robot (www.terecop.eu), đã làm việc với mục đích phát triển một phương pháp bồi dưỡng GV và giới thiệu robot trong trường học (Alimisis, 2010; Alimisis, & Kynigos, 2009). Nghiên cứu (Jung, & Won, 2018) đã đề cập và nhấn mạnh quan điểm xem robot như một công cụ để tìm hiểu khoa học về robot và cũng chính là đối tượng để học tập. Quan điểm và cách tiếp cận hiện nay trong giáo dục khoa học robot chủ yếu tập trung theo định hướng robot là một đối tượng học tập và cũng là công cụ học tập, HS là người sẽ nghiên cứu, thiết kế và vận hành robot để giải quyết hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Theo định hướng này, giáo dục khoa học robot được xem một công cụ hiệu quả cho giáo dục STEM trong nhà trường. Nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình học tập với robot đã tạo cơ hội cho HS đạt được kết quả cả về kiến thức các môn học Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán học, Khoa học, Điện tử Và cơ khí, và cả các kĩ năng học thuật quan trọng, như nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác, tư duy phê phán, đưa quyết định, giải quyết vấn đề và kĩ năng giao tiếp, và kĩ năng thiết kế và tư duy tính toán (Alimisis, & Kynigos, 2009; Benitti, 2012; Eguchi, 2014; Nourbakhsh, Hamner, Crowley, & Wilkinson, 2004). Giáo dục khoa học robot cung cấp cơ hội cho HS khám phá con đường phát triển kĩ thuật công nghệ, cho phép các ứng dụng trong thế giới thực của các khái niệm về kĩ thuật và công nghệ và giúp cụ thể hơn tính trừu tượng của khoa học và toán học (Kim et al., 2015), đây là điều rất cần thiết cho giáo dục STEM trong nhà trường. Trong giáo dục khoa học robot, HS phải là những người trực tiếp sử dụng, thiết kế và chế tạo ra robot, dù ở mức đơn giản nhất chứ không chỉ là người tiêu thụ sản phẩm (Blikstein, 2013). 2.1. Quy trình dạy học 6E Tiền đề của quy trình dạy học 6E là quy trình dạy học 5E. Quy trình 5E do Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) đưa ra vào năm 1980 nhằm rèn luyện cho HS các kĩ năng của thế kỉ XXI như khả năng thích ứng với môi trường, kĩ năng giao tiếp xã hội, kĩ năng giải quyết vấn đề, khả năng tự quản lí, khả năng tư duy (Bybee et al., 2006). 5E là viết tắt của 5 chữ E, đó cũng chính là 5 giai đoạn áp dụng vào thiết kế tiến trình dạy học, bao gồm Engage – tạo hứng thú, Explore – khám phá, Explain – giải thích, Enrich – mở rộng, Evaluate – đánh giá. 256
 4. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk Vào năm 2004, ITEEA’s STEM Center for Teaching and Learning (STEM – CTL) đã chọn quy trình dạy học 5E của BSCS. Những tiêu chuẩn giảng dạy trong chương trình Engeneering by DeSIGN™ Model được phát triển theo khung chuẩn BSCS. The Next Generation Science Standards (NGSS) nhấn mạnh việc thực hành thiết kế kĩ thuật (Science Engineering Practices) như một kĩ năng, một bộ phận không thể thiếu trong giáo dục khoa học đối với mọi HS ("Next Generation Science Standards,"). NGSS đặt thiết kế kĩ thuật ngang với các nội dung học thuật các môn khoa học đặt ra trong chương trình giáo dục K-12 của Mĩ. Điều này tạo cơ hội cho các chương trình, mô hình giáo dục phát triển, đặt biệt là STEM. Khi đó, tiêu chuẩn NGSS đã thúc đẩy việc tăng cường, làm nổi bật lên thành tố T và E trong STEM. STEM – CTL đề ra mô hình chuẩn của BSCS để đáp ứng NGSS. Tuy nhiên, để tăng cường thành tố S và T trong STEM, từ mô hình 5E, họ đưa ra mô hình mới 6E thêm một yếu tố E thứ 6 là eNGINEER – thực hành kĩ thuật. Mô hình dạy học 6E bởi DeSIGN™ lấy HS làm trung tâm nhấn mạnh kết hợp giữa thiết kế và khám phá. Một số nghiên cứu cũng được thực hiện để phát triển việc dạy học sử dụng mô hình 6E (Chung, Lin, & Lou, 2018). Bảng 1. Các giai đoạn/pha trong quy trình dạy học 6E (Burke, 2014) Giai đoạn/Pha Mục đích Engage Khơi gợi sự quan tâm của HS vào bài học, kết hợp xem xét những hiểu Tạo hứng thú biết đã có của HS đối với vấn đề Explore HS tìm hiểu các kiến thức cần thiết liên quan đến vấn đề của bài học. HS Khám phá thực hiện khám phá bằng nhiều phương thức khác nhau HS giải thích và lựa chọn những điều đã tìm hiểu để hỗ trợ giải quyết vấn Explain đề lớn. Đây là giai đoạn HS bắt đầu trình bày những gì đã tìm hiểu được Giải thích bằng cách trao đổi với nhau và trao đổi với GV HS vận dụng kiến thức tìm hiểu được để đưa ra các giải pháp. HS trình eNGINEERING bày những giải pháp sáng tạo thông qua bản thiết kế, hệ thống thông tin, Thực hành kĩ thuật mô hình, các nguồn tài nguyên. Sau đó HS có thể thực hiện chế tạo vận hành thử nghiệm cho giải pháp của mình Enrich HS khám phá sâu hơn và được dẫn dắt đến những tình huống mới và ứng Mở rộng dụng mới, hoặc cải tiến phương án để sản phẩm tốt hơn HS và GV cùng đánh giá, nhìn lại quá trình học tập và làm việc. Tuy Evaluate được nêu cuối cùng, nhưng quá trình đánh giá là không ngừng, liên tục Đánh giá xuyên suốt quá trình thực hiện 3. Câu hỏi và phương pháp nghiên cứu Chúng tôi thực hiện nghiên cứu để giải quyết hai câu hỏi sau: - Chủ đề STEM Hệ thống cung cấp nước tự động gắn kết với các nội dung chương trình hiện hành 2006 như thế nào? - Dạy học chủ đề STEM Hệ thống cấp nước tự động đơn giản cho học sinh THCS theo quy trình 6E như thế nào? 257
 5. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 Chúng tôi thực hiện nghiên cứu tài liệu, phân tích tổng hợp tài liệu để tìm hiểu sự kết nối về nội dung chủ đề và nội dung các môn học liên quan trong chương trình trung học cơ sở hiện hành. Trên cơ sở lí luận về quy trình dạy học 6E, chúng tôi thiết kế tiến trình dạy học phù hợp. 4. Kết quả và thảo luận 4.1. Chủ đề hệ thống cấp nước tự động 4.1.1. Mô tả chủ đề Mỗi loại cây trồng sẽ cần một mức độ độ ẩm phù hợp cần được duy trì để đảm bảo cho sự tăng trưởng tốt cho cây. Một hệ thống tưới cây tự động hóa để tự cung cấp nước đảm bảo mức độ ẩm cần thiết là một nhu cầu cần thiết trong một số gia đình hiện nay, đặc biệt khi đặt cây ở ngoài ban công, nơi có nắng, gió, mưa và có thể làm ảnh hưởng đến cây. Chủ đề giúp HS giải quyết vấn đề chăm sóc một chậu cây nhỏ khi vắng nhà một thời gian bằng cách tạo ra một hệ thống tưới tự động cho chậu cây nhỏ. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin cùng với những thiết bị máy móc đa dạng như cảm biến độ ẩm, động cơ máy bơm, rơle và lập trình Arduino, HS có thể thực hiện tìm hiểu cấu tạo, cách vận hành thiết bị, lắp ráp, lập trình cơ bản. Thông qua các hoạt động học tập, HS có thể rèn luyện kĩ năng đo đạc, xử lí số liệu, thao tác thí nghiệm, kĩ năng lắp ráp cơ bản. Bảng 2. Danh sách dụng cụ chủ đề hệ thống cấp nước tự động đơn giản Dụng cụ Dụng cụ Dụng cụ Ghi chú Ghi chú Ghi chú (số lượng) (số lượng) (số lượng) Chậu cây nhỏ Motor máy Chậu cây Công tắc (sống đời, sen bơm 12V (1) (1) đá… (1) Cảm biến Mạch đồng Header (1) độ ẩm (1) 8cm x 6cm ∅ 8mm dài 30cm Ống nhựa Tuỳ theo khoảng Role 5V (1) Domino (4) mềm trong cách có thể thay đổi chiều dài Nano Dim Chai nước 500 ml, 1 lit Arduino (1) Dây nối và 5 dây dài Nguồn (1) dây đực khoảng 10cm Ốc vít 4 bộ đực 258
 6. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk 4.1.2. Quy trình lắp đặt và vận hành Thao tác Hình minh họa Thao tác Hình minh họa 1. Lắp Role bằng cách 4. Lắp Arduino bắt 4 ốc vít vào 4 đầu vào hai Dim 15 của Role chân 2. Cắm chân DC+, DC- 5. Cắm pin vảo và IN theo thứ tự lần zack lượt vào 3 chốt của dim 6. Lắp Cảm biến 3. Nối hai đầu NO và độ ẩm vào Dim 4 COM vào chốt Domino chân HS sẽ lập trình, thử nghiệm trên đất khô để xem hệ thống 7. Kết nối máy bơm và hoạt động tưới và sau đó ngưng tưới khi đất có độ ẩm thích chạy thử hợp. Sau đó HS sẽ thiết kế, bố trí vị trí hệ thống, ống dẫn nước sao cho phù hợp với chậu cây của mình 4.2. Phân tích nội dung kiến thức trong chủ đề ứng với chương trình hiện hành Môn Khối Bài Nội dung Bài 19: ND1. Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện Kiến thức Dòng để các thiết bị điện hoạt động đã học và điện. ND2. Pin là một nguồn điện HS vận Nguồn dụng điện Bài 25: ND3. Đơn vị hiệu điện thế Kiến thức Hiệu ND4. Trên mỗi nguồn điện (pin) có ghi một giá trị mới được điện thế hiệu điện thế khác nhau hình thành ND5. Dùng vôn kế để đo được hiệu điện thế Vật lí Lớp 7 Bài 26: ND6. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu Kiến thức Hiệu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy trong bóng đèn đó mới được điện thế ND7. Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế hình thành giữa hai giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy đầu qua bóng đèn càng lớn dụng cụ ND8. Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết dùng hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình điện thường Phần mở rộng Có thể em chưa biết 259
 7. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 ND9. Mỗi thiết bị điện cần cấp một giá trị hiệu điện thế nhất định để chúng hoạt động bình thường ND10. Nếu cấp dưới giá trị này các thiết bị ấy hoạt động yếu hơn bình thường Bài 27, ND11. Biết cách sử dụng vôn kế đo hiệu điện thế hai Kĩ năng 28: đầu thiết bị điện được rèn Thực luyện hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện Bài 19: ND12. Cây cần nước để sinh trưởng và phát triển, vì Kiến thức Các vậy cần phải tưới nước đầy đủ và kịp thời đã học và biện ND13. Cây trồng rất cần nước, tuy nhiên nếu thừa HS vận Công Lớp 7 pháp nước sẽ gây ngập úng và cây trồng sẽ dễ bị chết dụng nghệ chăm sóc cây trồng Bài 1: ND14. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện Kiến thức Máy công việc thông qua các lệnh đã học và tính và ND15. Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực HS vận chương hiện các công việc giải một bài toán cụ thể dụng trình ND16. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy máy tính được gọi là ngôn ngữ lập trình Tin Lớp 8 tính học Bài 6: ND17. Cấu trúc câu lệnh điều kiện là if Vận dụng Câu then else kiến thức lệnh điều kiện 4.3. Thiết kế tiến trình dạy học Chủ đề hệ thống cấp nước tự động đơn giản 4.1.2. Tiến trình chung Chủ đề được tiến hành trong 3 tiết học, có thể thực hiện theo hai phương án:  Phương án 1: Chủ đề thực hiện trong một buổi học hoàn chỉnh với thời lượng 3 giờ  Phương án 2: Chủ đề được triển khai trong 3 buổi học, mỗi buổi 45 phút 260
 8. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk Với điều kiện thực tế trong các trường THCS hiện nay, chúng tôi tập trung thiết kế tiến trình dạy học theo phương án thứ 2. Tiết 1 Tiết 3 Nhận nhiệm vụ - định Tiết 2 Kĩ sư nhí hướng giải pháp Tìm hiểu máy bơm, rơle Lắp ráp và hoàn thành Tìm hiểu độ ẩm của đất và Lập trình Arduino sản phẩm cảm biến độ ẩm 4.1.3. Hoạt động của học sinh treo quy trình dạy học 6E Pha Hoạt động học sinh Tiết Kết nối, tạo hứng 1. HS nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước đối với cây thú 2. HS đề xuất biện pháp để cung cấp đủ nước cho cây khi vắng nhà Tiết 1 [Engage] 3. HS tìm hiểu nguyên lí hoạt động của cảm biến độ ẩm, động cơ máy bơm, rơle và mã nguồn mở Arduino Tìm tòi, khám phá Tiết 1+ 4. HS đề xuất phương án thí nghiệm xác định hiệu điện thế đầu [Explore] Tiết 2 ra của cảm biến độ ẩm ứng với độ ẩm của đất 5. HS tìm hiểu cách sử dụng các linh kiện 6. HS giải thích nguyên lí hoạt động cơ bản của hệ thống Giải thích 7. HS trình bày rõ vai trò và nhiệm vụ của các bộ phận chính của Tiết 2 [Explain] hệ thống cấp nước tự động cơ bản 8. HS xác định các linh kiện điện tử khác nhau và cách lắp đặt Thực hành kĩ đúng vào vị trí trên bảng mạch đồng thuật 9. HS sử dụng các dụng cụ để lắp ráp giữa các linh kiện Tiết 3 [eNGINEER] 10. HS vận hành hệ thống cấp nước tự động và nhận xét hiệu quả của sản phẩm Mở rộng 11. HS suy nghĩ phương án đối với hệ thống nhiều cây hơn Tiết 3 [Enrich] 12. HS đề xuất cải tiến đối với sản phẩm đã thực hiện 13. HS trình bày sản phẩm và trao đổi thảo luận về sản phẩm của Đánh giá Tiết 2 + bạn bè [Evaluate] Tiết 3 14. HS trao đổi về quá trình làm việc của bản thân, bạn bè 4.1.4. Tiến trình dạy học Các nội dung học tập được mã hóa (ND1, ND2…) trong Mục 4.2 được thể hiện trong các hoạt động học của học sinh theo tiến trình dưới đây. Nội Hoạt động Tiến trình – nội dung dung Tiết 1 – Độ ẩm của đất và cây trồng Hoạt động 1. Mỗi nhóm HS lần lượt giới thiệu về loại cây nhóm đã chọn: tên loài ND12 Khởi động cây, độ ẩm đất trồng thích hợp, công dụng của cây ND13 [Engage] HS nhận xét nước đóng vai trò quan trọng đối với cây trồng. GV 10 phút cung cấp bảng độ ẩm cho một số loại cây thường sử dụng 261
 9. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 Hoạt động 2. Vấn đề cần giải quyết: Làm thế nào để cây trồng vẫn được cấp đủ Xác định nhiệm vụ nước khi chúng ta đi vắng nhà lâu ngày? [Engage] HS thảo luận theo cặp đôi bước đầu đề xuất phương án 5 phút HS xác định nhiệm vụ “Thiết kế và chế tạo một hệ thống cấp nước tự động cho chậu cây nhỏ để duy trì độ ẩm phù hợp cho một loại cây” Hoạt động 3. HS hình thành tư duy thiết kế sản phẩm hệ thống tưới tự động dưới Hình thành tư sự hướng dẫn của GV. Qua đó HS xác định được các nội dung phải duy thiết kế tìm hiểu để chế tạo hệ thống cấp nước tự động [Explore, Explain ] 7 phút Hoạt động 4. GV giới thiệu cảm biến độ ẩm và công thức tính độ ẩm đất, đặt vấn ND1 Tìm hiểu về cảm đề làm sao biết được tín hiệu mà cảm biến độ ẩm cung cấp là bao ND2 biến độ ẩm nhiêu tương ứng với giá trị độ ẩm của đất. ND3 [Explore] HS thực hành nhóm đo hiệu điện thế đầu ra AO của cảm biến ND4 18 phút ND5 ND11 Hình 1. Bộ dụng cụ đo hiệu điện thế đầu ra cảm biến GV tổng kết buổi 1 Tiết 2 – Máy bơm, rơle, và Arduino Hoạt động 1. ND6 GV giới thiệu nguyên tắc hoạt động của máy bơm Tìm hiểu máy ND7 HS làm việc nhóm khảo sát hoạt động của máy bơm ứng với hai giá bơm [Explore] ND8 trị hiệu điện thế nguồn cấp khác nhau và tìm đầu xả nước, đầu hút 20 phút ND9 nước của máy bơm ND10 Hoạt động 2. Tìm hiểu rơle GV giải thích nguyên tắc hoạt động của rơle [Explore]- 5 phút Hoạt động 3. HS tìm hiểu về Arduino Nano ND14 Tìm hiểu về GV hướng dẫn HS phần mềm lập trình scratch “mBlock” ND15 Arduino. HS thực hành lập trình để điều khiển máy bơm hoạt động tuỳ vào ND16 [Explore] điều kiện tín hiệu cung cấp bởi cảm biến độ ẩm. Sau đó HS nạp code ND17 20 phút vào Arduino để sử dụng cho buổi học kế tiếp GV tổng kết buổi 2 262
 10. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk Tiết 3 - Kĩ sư nhí Hoạt động 1. HS tìm hiểu cấu trúc board đồng (phíp đồng) và chỉ ra vị trí các bộ Tìm hiểu mạch phận cần được lắp trên board mạch. đồng Thực [Explore] hành 5 phút Hình 2. Mạch đồng được in và hàn một số chi tiết cơ bản Hoạt động 2. HS bắt ốc, gắn Rơle vào board Kĩ sư lắp ráp Thực HS thực hành nối dây giữa role và domino và lắp động cơ máy bơm, [eNGINEER] hành cảm biến, đồng thời thiết kế thiết bị kết nối với chậu cây 30 phút Hoạt động 3. HS thử nghiệm sản phẩm bằng cách cắm cảm biến vào đất và cho Vận hành vận hành thử trên đất khô Thực [eNGINEER] HS thiết kế, lắp đặt hệ thống một cách khéo léo vào chậu cây của hành [Evaluate] mình 10 phút HS nhìn nhận và đánh giá sản phẩm cũng như quá trình học GV tổng kết buổi 3 và cả chủ đề 4.2. Thực nghiệm sư phạm 4.2.1. Tiến trình thực nghiệm Quá trình thực nghiệm sư phạm được thực hiện với 50 em HS lớp 8 trường THCS Trần Văn Ơn – Quận 1, TPHCM với thời lượng 3 tiết học trong ba tuần, mỗi tuần một tiết học. Chúng tôi thực hiện đánh giá học sinh thông qua quá trình quan sát lớp trong các tiết học.  Theo dõi, quan sát, chụp hình và quay phim buổi học  Quan sát và ghi chú thao tác thực hiện của HS  Phỏng vấn lấy ý kiến của HS sau khi hoàn thành chủ đề 4.2.2. Phân tích diễn biến quá trình thực nghiệm • Tiết học 1 – Độ ẩm của đất và cây trồng Khi GV đặt tình huống học tập về việc cung cấp nước cho cây khi vắng nhà, HS nhanh chóng đưa ra được nhiều ý kiến như nhờ hàng xóm, dùng ống dây nhỏ giọt từ từ… trong đó một HS đã đề xuất phương án sử dụng một hệ thống tưới tự động. Việc HS đề cập đến hệ thống tự động mà chưa cần gợi ý của GV cho thấy các em đã có ý thức về vấn đề IoT trong cuộc sống. Hiện nay, hệ thống tưới tự động đã được giới thiệu cũng như cung cấp bởi một số hãng sản xuất, vì vậy sản phẩm không xa lạ với HS. Song GV nhấn mạnh tình huống rằng nếu chỉ cần dùng cho một chậu cây nhỏ thì liệu các em có tự thiết kế và chế tạo như thế nào khiến học sinh suy nghĩ và nhận ra nhiệm vụ học tập. Trong những hoạt động tiếp theo đó, HS thực hiện phiếu học tập và lắng nghe trao đổi của GV, thực hiện các hoạt động đúng theo sự hướng dẫn của GV. Điều này thể hiện HS tập trung và chú ý trong quá trình được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ. 263
 11. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 GV đặt vấn đề cách sử dụng cảm biến độ ẩm. Từ đó, GV yêu cầu HS thực hiện hai nhiệm vụ: (1) tạo môi trường đất có độ ẩm đúng bằng ngưỡng độ ẩm thích hợp với cây nhóm mình chăm sóc và (2) đo hiệu điện thế đầu ra AO của cảm biến độ ẩm. Mỗi nhóm nhận được một bộ dụng cụ thí nghiệm để khảo sát độ ẩm của đất và tín hiệu đầu ra thông qua cảm biến độ ẩm. Kết thúc hoạt động, GV yêu cầu HS đọc kết quả thí nghiệm. Cuối buổi học, HS phát biểu được giá trị đầu ra của cảm biến là giá trị hiệu điện thế và nêu được nhiệm vụ tổng quát là chế tạo một hệ thống tưới tự động. Đồng thời học sinh cũng nhận ra được cách sử dụng cảm biến độ ẩm. Hình 3. Các nhóm HS tiến hành thí nghiệm đo hiệu điện thế đầu ra cảm biến độ ẩm Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, chẳng hạn như GV chưa cho HS phân công công việc từng thành viên trong nhóm, một số HS trong nhóm không làm hoặc trong một nhóm chỉ có hai ba HS thực hiện, qua đó cho thấy HS hoạt động nhóm chưa được hiệu quả. • Tiết học 2 – Máy bơm, role, và Arduino Khi GV hỏi lại những kiến thức trong buổi 1, HS phát biểu tích cực cho thấy HS hiểu được và tái hiện được các hoạt động, nội dung chính của buổi 1. Trong hoạt động tìm hiểu động cơ bơm nước, GV đã có sự định hướng để HS hiểu được cách làm việc nhóm hiệu quả hơn. Do đó, HS phân công cho từng thành viên hỗ trợ giúp đỡ nhau, thực hiện thí nghiệm nhiều lần, cả nhóm đồng loạt đếm thời gian máy bơm vận chuyển nước cho thấy HS tích cực, thích thú khi quan sát máy bơm vận chuyển nước và tổ chức hoạt động nhóm tốt. HS hoàn thành phiếu học tập phần hoạt động của máy bơm, thể hiện khả năng quan sát, so sánh số liệu và tổng hợp, nhận xét số liệu. Hình 4. HS tham gia học tập buổi 2 và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 264
 12. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk HS dễ dàng tạo được đoạn chương trình lập trình cho Arduino thông qua phần hướng dẫn trong phiếu học tập mà không cần sự hướng dẫn chi tiết của GV cho thấy HS có khả năng đọc tài liệu hướng dẫn và tự chủ tốt. Khi chiếu đoạn chương trình mẫu trên phần mềm mBlock, một vài HS nhận diện ngay đó là ngôn ngữ lập trình scratch. Điều này cho thấy ngôn ngữ lập trình không xa lạ với HS và nhiều HS rất hứng thú với nội dung này. Hình 5. HS thực hành lập trình Tuy nhiên vẫn còn gặp phải hạn chế là hai nhóm HS không nạp được code vào Arduino do lỗi đánh máy phần “doam” bị sai cú pháp. Để hạn chế lỗi đánh máy, GV sử dụng trực tiếp thẻ lệnh “doam” trong phần khai báo biến. • Tiết học 3 – Kĩ sư nhí HS tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến khi GV hỏi về các bộ phận của hệ thống tưới tự động và nguồn cấp vào cho thấy HS hiểu được nhiệm vụ cũng như những kiến thức đã khám phá, tìm hiểu. Trong hoạt động xây dựng sơ đồ kết nối các bộ phận, hầu hết các nhóm đều hoàn thành đúng sơ đồ, cho thấy HS nhận dạng được các bộ phận thông qua hình vẽ và hiểu được các bộ phận chính của hệ thống cấp nước tự động cũng như cách lắp nối cách bộ phận này. Trong hoạt động lắp ráp, HS có sự phân công cụ thể công việc các thành viên, tất cả các thành viên đều được làm việc, HS biết sử dụng tua vít, hiểu được tài liệu hướng dẫn lắp ráp theo từng bước (phiếu học tập) và lắp ráp được sản phẩm. Điều này biểu hiện HS rất có kĩ năng sử dụng tua-vit để bắt ốc, có khả năng tự đọc hiểu các bước lắp ráp. Tuy nhiên, có một số nhóm chưa hoàn thành xong việc lắp ráp do thời gian khá ngắn. Hình 6. HS thực hành thiết kế và chế tạo sản phẩm 265
 13. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 Sau đó HS tiếp tục hoàn thành trong hoạt động chạy thử bộ sản phẩm trên đất trồng. Phần thiếu sót trong buổi 3 là cho HS đánh giá về sản phẩm, nêu ưu, nhược điểm và đề ra cách khắc phục cho hệ thống tưới tự động. Hình 7. HS thử nghiệm vận hành sản phẩm Kết thúc buổi 3, có 3/6 nhóm hoàn thành được sản phẩm. Các nhóm còn lại chưa hoàn thành được sản phẩm vì những lí do (1) ốc siết không kĩ khiến dây nối bị lỏng, không dẫn điện tiếp xúc hoặc (2) HS nhấn vào nút reset Arduino trên board Arduino. 4.3. Kết quả thực nghiệm Chúng tôi thực hiện phỏng vấn lấy ý kiến ba em HS là Trí, Quân và Thanh. • Câu hỏi thứ nhất về các hoạt động mà các em yêu thích trong chủ đề. Cả ba em đều thích lắp ráp, tạo sản phẩm ở buổi 3 và hoạt động khám phá máy bơm nước ở buổi 2. Lí do là vì các hoạt động này cho các em cơ hội được thực hiện, thao tác trên sản phẩm. Ngoài ra, HS Quân đề cập thích phần lập trình Arduino. Các ý kiến này phần nào cho thấy mong muốn thực hành của HS và việc phát triển các năng lực thiết kế kĩ thuật là rất cần thiết đối với HS THCS. • Câu hỏi thứ hai về những khó khăn mà các em gặp phải trong quá trình làm. HS Thanh trả lời là lớp học hơi đông nên một số bạn có thiện hướng nghịch ngợm sẽ làm hoạt động nhóm khó khăn hơn. Hai HS còn lại đề cập khó khăn trong khi lắp ráp, các linh kiện hơi nhỏ nên gây trở ngại cho các em vì chưa có kĩ thuật tốt. • Câu hỏi thứ ba về mong muốn áp dụng sản phẩm này vào thực tế cuộc sống. HS Quân và Trí trả lời rất nhanh là có và sẽ chỉnh sửa một tí theo ý muốn của mình. • Câu hỏi thứ tư về việc áp dụng hệ thống này cho một khu vườn lớn hơn. HS Quân trả lời sẽ áp dụng nhiều bộ hệ thống lại với nhau, tất cảc mạch này đều liên kết với nhau và chịu sự điều hành dưới một máy tính chủ. HS Anh có ý kiến là thay vì mình làm nhiều cái nhỏ gộp lại thì mình sẽ dùng một cái to để áp dụng cho vườn lớn. HS Trí nghĩ là các linh kiện phải được làm lớn hơn. 266
 14. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk • Câu hỏi thứ năm về những điều mà HS đã tích luỹ được thông qua chủ đề. HS Anh cho rằng chủ đề rất hay và tốt cho bản thân có thể suy nghĩ về các hệ thống tự động, đỡ tốn thời gian. HS Quân nói rằng cách máy bơm bơm nước, một hệ thống hoạt động như thế nào, cách lập trình để hệ thống hoạt động khi mình không có ở nhà. HS Trí cho rằng hệ thống này áp dụng cho nông nghiệp rất tốt, đỡ tốn công mình đi tưới, tiết kiệm nước. Sau khi phỏng vấn lấy ý kiến của ba em HS, chúng tôi nhận thấy cả ba em đều hứng thú với các hoạt động thực hành, xác định được nhiệm vụ, hiểu được nguyên tắc hoạt động chung của hệ thống cấp nước tự động, rèn luyện thao tác thực hành, thí nghiệm, lắp ráp, nhận ra được những lợi ích cho bản thân, cho nông nghiệp và có những ý tưởng tốt để phát triển hệ thống theo một quy mô lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó, về mặt sản phẩm, các chi tiết còn nhỏ, khiến các em gặp khó khăn trong việc lắp ráp. 5. Kết luận Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày chủ đề STEM hệ thống cấp nước tự động đơn giản – thuộc lĩnh vực khoa học robot, là một trong những vấn đề thực tiễn được quan tâm. Chủ đề với các nội dung phù hợp với chương trình các môn vật lí, công nghệ, sinh học và tin học trong chương trình THCS hiện hành. Chủ đề được thiết kế theo quy trình dạy học 6E trong đó đã nhấn mạnh yếu tố thực hành và thiết kế kĩ thuật – một trong những năng lực cần quan tâm và phát triển hiện nay. Qua thực nghiệm bước đầu đã cho thấy chủ đề đã tạo được hứng thú và tiến trình dạy học là có khả thi với chương trình hiện hành và cũng có thể triển khai trong chương trình môn khoa học tự nhiên.  Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.  Lời cảm ơn: Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mã số CS.2018.19.56, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. TÀI LIỆU THAM KHẢO Alimisis, D. (2010). Introducing robotics in schools: post-TERECoP experiences from a pilot educational program. Paper presented at the Proceedings of Intl. Conf. on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR 2010) Workshops. Alimisis, D. (2012). Robotics in education & education in robotics: Shifting focus from technology to pedagogy. Paper presented at the Proceedings of the 3rd International Conference on Robotics in Education. Alimisis, D., & Kynigos, C. (2009). Constructionism and robotics in education Teacher education on robotic-enhanced constructivist pedagogical methods, 11-26. Benitti, F. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978-988. 267
 15. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 254-269 Blikstein, P. (2013). Digital fabrication and ‘making’in education: The democratization of invention. FabLabs: Of machines, makers and inventors, 4, 1-21. Burke, B. N., D.T.E. (2014). THE ITEEA 6E learning byDeSIGN(TM) model MAXIMIZING INFORMED DESIGN AND INQUIRY IN THE INTEGRATIVE STEM CLASSROOM. Technology and Engineering Teacher, 73(6), 14-19. Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98. Christensen, R., & Knezek, G. (2017). Relationship of middle school student STEM interest to career intent. Journal of Education in Science & Environment and Health, 3(1), 1-13. Chung, C.-C., Lin, C.-L., & Lou, S.-J. (2018). Analysis of the learning effectiveness of the STEAM-6E special course—A case study about the creative design of IoT assistant devices for the elderly. Sustainability, 10(9), 3040. Eguchi, A. (2014). Why Robotics in Education?-Robotics as a Learning Tool for Educational Revolution. Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Jung, S., & Won, E. S. (2018). Systematic review of research trends in robotics education for young children. Sustainability, 10(4), 905. Kim, C., Kim, D., Yuan, J., Hill, R. B., Doshi, P., Thai, C. N., & Education. (2015). Robotics to promote elementary education pre-service teachers' STEM engagement, learning, and teaching. Computers & Education, 91, 14-31. Komis, V., Romero, M., & Misirli, A. (2016). A scenario-based approach for designing educational robotics activities for co-creative problem solving. Paper presented at the International Conference EduRobotics 2016. Ministry of Education and Training. (2018). General education curriculum. Mohr‐Schroeder, M. J., Jackson, C., Miller, M., Walcott, B., Little, D. L., Speler, L., . . . Schroeder, D. C. (2014). Developing Middle School Students' Interests in STEM via Summer Learning Experiences: S ee B lue STEM C amp. School Science and Mathematics, 114(6), 291-301. Next Generation Science Standards. Retrieved from https://www.nextgenscience.org/ Nguyen, T. N. (2017). Design and organize STEM education topics for middle and high school students: HCMC University of Education. Nourbakhsh, I. R., Hamner, E., Crowley, K., & Wilkinson, K. (2004). Formal measures of learning in a secondary school mobile robotics course. Paper presented at the IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings. ICRA'04. 2004. ROBOTIQ. (2017). What's the Difference Between Robotics and Artificial Intelligence? Retrieved from http://blog.robotiq.com/whats-the-difference-between-robotics-and-artificial- intelligence What Is Robotics? (2009). Retrieved from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5- 8/features/nasa-knows/what_is_robotics_58.html 268
 16. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hải Mỹ Ngân và tgk STEM-EDUCATION: SIMPLE AUTOMATIC WATER-SUPPLING SYSTEM BASED ON THE 6E LEARNING MODEL FOR SECONDARY STUDENTS Le Hai My Ngan*, Nguyen Thi Minh Thao Ho Chi Minh City University of Education * Corresponding author: Le Hai My Ngan – Email: nganlhm@hcmue.edu.vn Received: November 26, 2019; Revised: December 13, 2019; Accepted: February 11, 2020 ABSTRACT STEM education is a learning approach which is encouraged to be implemeted in the current Vietnamese general education curriculum. A STEM topic will have impacts on students only when it is linked to local practices and meaningful for human life. One of aspects that is practical and attracts public attention is Robotics. This article presents a STEM topic in the field, which is a simple automated water supply system. The topic is designed based on the 6E teaching model, a model that emphasizes technical design elements in STEM-oriented teaching. Keywords: 6E learning by Design Model; STEM education; educational robotics; secondary school 269

Tài liệu cùng danh mục Giáo dục học

Tăng cường năng lực đào tạo trong bối cảnh hội nhập: Những vấn đề đặt ra đối với trường đại học Khánh Hòa

Nội dung bài viết đề cập đến những nội dung của cạnh tranh trong hoạt động đào tạo và phân tích thực trạng hoạt động đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trường trước xu hướng hội nhập quốc tế.


Nguyễn Du: Nhà thơ yêu nước

Hơn hai trăm năm trôi qua, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu nổi tiếng trong và ngoài nước đã từng khẳng định và ngợi ca không tiếc lời trước thiên tài sáng tạo của đại thi hào Nguyễn Du... Ngày nay, chẳng dễ dàng nếu muốn nói thêm được một điều gì đó mới mẻ xung quanh sáng tác của nhà thơ. Rõ ràng là nếu như Truyện Kiều được hết lòng ngưỡng mộ và có sức sống trong lòng nhân dân đã bao năm tháng, thì phần thơ chữ Hán - phần phản ánh khá đầy đủ...


Khái niệm về tầm nhìn trong xây dựng chiến lược giáo dục

Với mục đích góp phần làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan đến khái niệm tầm nhìn, bài viết "Khái niệm về tầm nhìn trong xây dựng chiến lược giáo dục" sẽ phân tích vai trò, vị trí, cấu trúc và nội dung của tầm nhìn dưới góc độ của lí luận khoa học hiện đại.


Nghiên cứu thiết kế phần mềm hỗ trợ ôn tập phần phân số (Toán 4) theo phương pháp chương trình hóa

Phương pháp chương trình hóa giúp từng cá nhân học sinh có thể tiếp thu kiến thức với lượng thời gian khác nhau cũng như theo các diễn tiến khác tùy vào kiến thức có sẵn và khả năng, tốc độ học tập của riêng mình, qua đó các em có thể tự mình kiểm tra, tự điều chỉnh kiến thức cần học. Bài viết trình bày việc vận dụng phương pháp chương trình hóa trong thiết kế phần mềm học tập nhằm giúp học sinh tiểu học tự mình ôn tập, củng cố mảng kiến thức phân số.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 3:

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 3: Phương pháp nghiên cứu định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: So sánh pp định tính và định lượng, thảo luận nhóm, dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính, kết nối dữ liệu, phỏng vấn sâu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ý nghĩa của đạo hiếu đối với quan hệ gia đình ở Việt Nam hiện nay

Đạo Hiếu là giá trị hàng đầu của đạo làm người, là nền tảng của xã hội. Người Việt Nam rất coi trọng Hiếu. Trong quan hệ gia đình ở nước ta, Đạo Hiếu có ý nghĩa, vai trò quan trọng, nó không chỉ là một chuẩn mực đạo đức, một tiêu chuẩn để đánh giá mà còn là một nguyên tắc hành động, một nguyên lý ứng xử của con cái đối với cha mẹ, ông bà và những người thân trong gia đình.


Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 4

Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 4 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thông qua các nội dung chính sau: Tản mạn về tính dân tộc và tính toán nhân loại trong nghệ thuật, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc là hiện đại hóa, cần tránh tâm lí vừa tự ti vừa tự thị, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc - sáng tạo độc đáo của cá nhân nghệ sĩ, tư duy không gian hai chiều trong mĩ thuật dân gian Việt,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay

Bài viết đi sâu nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho SV Trường Đại học An Giang (ĐHAG) hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Where do titles come from?

This article, based on my experience of supervising and evaluating theses, is an attempt to help the students in general and M.Ed. English students in particular to find title for their thesis. It discusses five sources from which thesis titles come, viz. problem, curiosity, disagreement, various courses and previous works in the related field.


Thực trạng quản lí công tác kiểm tra học kì của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng việc quản lí công tác kiểm tra học kì của hiệu trưởng tại một số trường THCS ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí công tác kiểm tra học kì tại các trường THCS.


Tài liệu mới download

Ebook Võ tự do chiến đấu
 • 10/10/2015
 • 65.732
 • 254
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu