Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 8686-5:2011

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8686-5:2011 THUỐC THÚ Y – PHẦN 5: NORFLOXACIN 10 % DẠNG TIÊM Veterinary drugs Part 5: Injectable norfloxacin 10 % 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc Norfloxacin 10 % dạng tiêm dùng trong thú y. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TCVN 8686-5:2011 TCVN 8686-5:2011 thuốc thú y, tiêu chuẩn thú y, tiêu chuẩn ngành, quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn việt nam, tiêu chuẩn việt nam
4.7 5 1870
 • 5 - Rất hữu ích 1.402

 • 4 - Tốt 468

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8686-5:2011 THUỐC THÚ Y – PHẦN 5: NORFLOXACIN 10 % DẠNG TIÊM Veterinary drugs  Part 5: Injectable norfloxacin 10 % 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc Norfloxacin 10 % dạng tiêm dùng trong thú y. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Dược điển Việt Nam IV trang 439, dược điển Anh BP2001 trang 1183. 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Công thức pha chế Norfloxacin 10 g Nước cất vừa đủ 100 ml. 3.2 Nguyên liệu Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Norfloxacin 3.3 Chất lượng thành phẩm 3.3.1 Yêu cầu cảm quan Chỉ tiêu Yêu cầu Màu sắc Hơi vàng hoặc không màu Trạng thái Dung dịch trong suốt 3.3.2 Yêu cầu về lý-hóa Chỉ tiêu Yêu cầu Độ pH Từ 3,5 đến 4,5 Hàm lượng 100 % (± 10 %) 4. Lấy mẫu 4.1 Nguyên tắc chung lấy mẫu Lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Lượng thuốc trong mẫu phân tích cũng như trong mẫu lưu ít nhất phải đủ cho ba lần phân tích hoặc phải đủ để thực hiện các phép thử đảm bảo thu được kết quả chính xác và tin cậy. Lượng thuốc này được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn phương pháp thử của sản phẩm. Bình thường mỗi lô sản xuất được lấy hai mẫu (một mẫu phân tích và một mẫu lưu). Trường hợp đặc biệt, số mẫu phân tích và mẫu lưu có thể nhiều hơn hai để đủ gửi kiểm nghiệm và lưu ở nhiều nơi nếu xét thấy cần thiết. 4.2 Lấy mẫu thành phẩm
 2. Mẫu được lấy tại những vị trí khác nhau của lô sản xuất, không được phá lẻ các đơn vị đóng gói sản phẩm để lấy mẫu. Từ các đơn vị lấy mẫu được tập hợp lại thành mẫu chung và mẫu cuối cùng. Số lượng mẫu thành phẩm cần lấy được qui định cụ thể dưới đây Quy cách đóng gói (g hoặc ml) Số lượng mẫu lấy (đơn vị bao gói) Cho tới 2 70 Từ 2 đến dưới 5 30 Từ 5 đến dưới 50 7 Từ 50 đến dưới 100 4 Từ 100 trở lên 3 Trong trường hợp đặc biệt thì tùy theo quy cách đóng gói và tính chất của thuốc chỉ lấy mẫu đủ để phân tích và lưu. 5. Phương pháp thử 5.1 Kiểm tra cảm quan Tiến hành kiểm tra cảm quan bằng mắt thường. 5.2 Phương pháp xác định độ pH Độ pH của dung dịch được đo bằng máy đo pH. 5.3 Phương pháp xác định hàm lượng hoạt chất chính 5.3.1 Thuốc thử 5.3.1.1 Norfloxacin chuẩn. 5.3.1.2 Axetonitril (tinh khiết sắc ký). 5.3.1.3 Axit phosphoric (H3PO4) 0,025 M (tinh khiết phân tích). 5.3.1.4 Nước cất. 5.3.2 Thiết bị, dụng cụ 5.3.2.1 Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-UV-vis). 5.3.2.2 Cột Lichrosorb RP 18 (250 x 4mm; 10 m). 5.3.2.3 Máy đo pH. 5.3.2.4 Máy lắc siêu âm. 5.3.2.5 Giấy lọc, cỡ lỗ 0,45 m. 5.3.2.6 Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg. 5.3.2.7 Bình định mức. 5.3.2.8 Pipét, dung ịch 1 ml. 5.3.3 Phương pháp xác định 5.3.3.1 Phương pháp định tính Thời gian lưu của Norfloxacin trong mẫu thử trùng với thời gian lưu của Norfloxacin chuẩn. 5.3.3.2 Phương pháp định lượng 5.3.3.2.1 Chuẩn bị pha động Trộn dung dịch H3PO4 0,025M/Axetonitril với tỷ lệ 80/20 (thể tích).
 3. 5.3.3.2.2 Điều kiện sắc ký  Tốc độ dòng: 1 ml/min.  Detector tử ngoại bước sóng 275 nm.  Thể tích bơm: 20 l. Ti ến hành đo riêng mẫu chuẩn và mẫu thử trên máy HPLC, ghi diện tích mẫu chuẩn và mẫu thử. 5.3.3.2.3 Dung dịch chuẩn Cân 0,05 g Norfloxacin chuẩn cho vào bình định mức 50 ml. Thêm pha động khoảng 40 ml, lắc siêu âm 5 min cho hoạt chất hoà tan hoàn toàn. Sau đó thêm pha động vừa đủ 50 ml, lắc đều. Lấy 1 ml dung dịch này cho vào bình định mức 10 ml, thêm pha động vừa đủ, lắc đều. Lọc qua giấy lọc 0,45 m. 5.3.3.2.4 Dung dịch thử Lấy 1 ml thuốc cho vào bình định mức 100 ml, thêm pha động vừa đủ, lắc đều. Sau đó lấy 1 ml dung dịch này cho vào bình định mức 10 ml, thêm pha động vừa đủ, lắc đều. Lọc qua giấy lọc 0,45 m. 5.3.3.2.5 Tính kết quả Dựa vào diện tích pic chuẩn và pic thử để tính hàm lượng chất chính theo công thức sau: Trong đó: ST là diện tích pic của mẫu thử. SC là diện tích pic của mẫu chuẩn. mc là khối lượng chất chuẩn, tính bằng gam (g); C% là hàm lượng chất chuẩn. 6. Bao gói, bảo quản và vận chuyển Thuốc được đóng trong chai, lọ kín để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5208-4:2008 - ISO 10972-4:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5208-4:2008 về Cần trục - Yêu cầu đối với cơ cấu công tác - Phần 4: Cần trục kiểu cần qui định các yêu cầu riêng liên quan đến các cơ cấu của cần trục kiểu cần, được định nghĩa trong ISO 4306-1.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2111:1977

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2111:1977 về Áo sơ mi - Phân loại chất lượng cắt may bằng phương pháp cho điểm áp dụng cho các loại áo sơ mi được phân loại theo số điểm quy định trong bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


22 TCN 260-2000 - Phần 8

Tham khảo tài liệu '22 tcn 260-2000 - phần 8', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2179:1987

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2179:1987 về Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng bitmut quy định phương pháp so màu và phương pháp hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng bitmut từ 0,002 đến 0,10 % trong thiếc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn - 6

Hàm lượng trong không khí gây chết người khi tiếp xúc Hoá chất 10 phút cm 3/ m3 Phốt gen Clo Acsenhyđrua Hydroxyanua Oxit ni tơ Hydro sunfua. Phốt pho hydrua Cacbonsunfua Dioxit sunfua Hydro clorua Amoniăc Oxit cacbon Benzen Clorua fooc Axetylen Cacbonic Tetra clometan 1000 2000 8000 3000 5000 5000 20000 25000 500000 90000 50000 1,4 6,3 8, 0 4, 5 3,5 6,0 65 125 550 162 315 50 250 300 200 500 800 mg/l 0,2 0,7 1,0 0,2 10 1,1 Hàm lượng trong không khí gây ngộ độc khi tiếp xúc từ 30 phút đến 1 giờ cm3/...


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9150:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9150:2012. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về công trình thủy lợi - cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong tính toán thiết kế các loại cầu máng xi mămg lưới thép (XMLT) dẫn nước có chiều dầy không lớn hơn 35 mm, làm việc trong môi trường không xâm thực, có nhiệt độ không quá 50 oC.


Quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.20: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món tráng miệng nóng

Đơn vị năng lực FPS2.20 - Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món tráng miệng nóng, đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món tráng miệng nóng.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8633-2:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8633-2:2010 quy định kết cấu và các đặc tính quan trọng nhất về đo lường của thước đo chiều sâu: Có chỉ thị tương tự - Thang du xích hoặc thang đo tròn (mặt số); có chỉ thị số - Hiển thị số.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7736:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7736:2007 về Kính xây dựng - Kính kéo áp dụng cho kính tấm không màu, được sản xuất theo phương pháp kéo ngang hoặc kéo đứng, dùng trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Đề thi kinh tế vi mô 4
 • 27/12/2013
 • 89.872
 • 636

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 5699-2-9:2004
 • 29/05/2011
 • 14.834
 • 562
TCVN 5301 1995
 • 21/07/2010
 • 80.535
 • 782
QCVN 13 : 2011/BGTVT
 • 21/05/2012
 • 67.853
 • 956
TCVN 6267:1997
 • 12/08/2010
 • 18.539
 • 481

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu