Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 8686-3:2011

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8686-3:2011 THUỐC THÚ Y – PHẦN 3: ENROFLOXACIN 10 % DẠNG TIÊM Veterinary drugs Part 3: Injectable enrofloxacin 10 % 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc enrofloxacin 10 % dạng tiêm dùng trong thú y. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TCVN 8686-3:2011 TCVN 8686-3:2011 thú y, ENROFLOXACIN, tiêu chuẩn ngành, quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn việt nam, tiêu chuẩn việt nam
4.4 5 1870
 • 5 - Rất hữu ích 672

 • 4 - Tốt 1.198

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8686-3:2011 THUỐC THÚ Y – PHẦN 3: ENROFLOXACIN 10 % DẠNG TIÊM Veterinary drugs  Part 3: Injectable enrofloxacin 10 % 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc enrofloxacin 10 % dạng tiêm dùng trong thú y. 2. T ài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Dược điển Việt Nam IV trang 439, dược điển Anh BP2001 trang 1183. 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Công thức pha chế Enrofloxacin 10 g Nước cất vừa đủ 100 ml 3.2 Nguyên liệu Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Enrofloxacin 3.3 Chất lượng thành phẩm 3.3.1 Yêu cầu cảm quan Chỉ tiêu Yêu cầu Màu sắc Màu hơi vàng hoặc không màu Trạng thái Dung dịch trong suốt 3.3.2 Yêu cầu về lý-hóa Chỉ tiêu Yêu cầu Độ pH Từ 3,5 đến 4,5 Hàm lượng 100 % ± 10 % 4. Lấy mẫu 4.1 Nguyên tắc chung lấy mẫu Lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Lượng thuốc trong mẫu phân tích cũng như trong mẫu lưu ít nhất phải đủ cho ba lần phân tích hoặc phải đủ để thực hiện các phép thử đảm bảo thu được kết quả chính xác và tin cậy. Lượng thuốc này được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn phương pháp thử của sản phẩm. Bình thường mỗi lô sản xuất được lấy hai mẫu (một mẫu phân tích và một mẫu lưu). Trường hợp đặc biệt, số mẫu phân tích và mẫu lưu có thể nhiều hơn hai để đủ gửi kiểm nghiệm và lưu ở nhiều nơi nếu xét thấy cần thiết. 4.2 Lấy mẫu thành phẩm
 2. Mẫu được lấy tại những vị trí khác nhau của lô sản xuất, không được phá lẻ các đơn vị đóng gói sản phẩm để lấy mẫu. Từ các đơn vị lấy mẫu được tập hợp lại thành mẫu chung và mẫu cuối cùng. Số lượng mẫu thành phẩm cần lấy được qui định cụ thể dưới đây: Quy cách đóng gói (g hoặc ml) Số lượng mẫu lấy (đơn vị bao gói) Cho tới 2 70 Từ 2 đến dưới 5 30 Từ 5 đến dưới 50 7 Từ 50 đến dưới 100 4 Từ 100 trở lên 3 Trong trường hợp đặc biệt thì tùy theo quy cách đóng gói và tính chất của thuốc chỉ lấy mẫu đủ để phân tích và lưu. 5. Phương pháp thử 5.1 Kiểm tra cảm quan Tiến hành kiểm tra cảm quan bằng mắt thường. 5.2 Phương pháp xác định độ pH Độ pH của dung dịch được đo bằng máy đo pH. 5.3 Phương pháp xác định hàm lượng hoạt chất chính 5.3.1 Thuốc thử 5.3.1.1 Enrofloxacin chuẩn. 5.3.1.2 Axetonitril, loại tinh khiết dùng cho sắc ký. 5.3.1.3 Axit phosphoric (H3PO4) 0,025 M, loại tinh khiết phân tích. 5.3.1.4 Nước cất. 5.3.2 Thiết bị, dụng cụ 5.3.2.1 Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-UV-vis). 5.3.2.2 Cột Lichrosorb RP 18 (250 x 4mm; 10 m). 5.3.2.3 Máy đo pH. 5.3.2.4 Máy lắc siêu âm. 5.3.2.5 Giấy lọc, cỡ lỗ 0,45 m. 5.3.2.6 Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg. 5.3.2.7 Bình định mức, dung tích 10 ml và 50 ml. 5.3.2.8 Pipét, dung tích 1ml. 5.3.3 Phương pháp xác định 5.3.3.1 Phương pháp định tính Thời gian lưu của enrofloxacin trong mẫu thử trùng với thời gian lưu của enrofloxacin chuẩn. 5.3.3.2 Định lượng 5.3.3.2.1 Chuẩn bị pha động Trộn dung dịch H3PO4 0,025 M/axetonitril với tỷ lệ 80:20 (thể tích).
 3. 5.3.3.2.2 Điều kiện sắc ký  Tốc độ dòng: 1 ml/min.  Detector tử ngoại bước sóng 278 nm.  Thể tích bơm: 20 l. Ti ến hành đo riêng mẫu chuẩn và mẫu thử trên máy HPLC, ghi diện tích mẫu chuẩn và mẫu thử. 5.3.3.2.3 Dung dịch chuẩn Cân 0,05 g Enrofloxacin chuẩn, cho vào bình định mức 50 ml, sau đó hút 40 ml pha động cho vào, lắc đều, siêu âm khoảng 5 min cho hoạt chất tan hoàn toàn. Sau đó thêm pha động vừa đủ 50 ml, lắc đều. Lọc qua giấy lọc 0,45 m. 5.3.3.2.4 Dung dịch thử Hút 1 ml thuốc cho vào bình định mức 100 ml thêm pha động vừa đủ, lắc đều. Sau đó, hút 1 ml dung dịch này cho vào bình định mức 10 ml thêm pha động vừa đủ. Lắc siêu âm, lọc qua giấy lọc 0,45 m. 5.3.3.2.5 Tính kết quả Dựa vào diện tích pic chuẩn và pic thử để tính hàm lượng chất chính theo công thức sau: Trong đó: ST là diện tích pic của mẫu thử. SC là diện tích pic của mẫu chuẩn. mc là khối lượng chất chuẩn, tính bằng gam (g); C% là hàm lượng chất chuẩn. 6. Bao gói, bảo quản và vận chuyển Thuốc được đóng trong chai, lọ kín để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Quyết định số 12 /2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 288 2004

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu, bể dạy bơi, bể vầy và bể hỗn hợp. Chú thích: Đối với những bể bơi có yêu cầu đặc biệt, có thể tham khảo tiêu chuẩn này và phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10162:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10162:2013 quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propanil kỹ thuật và các dạng thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất propanil (xem giới thiệu hoạt chất-Phụ lục A). Mời các bạn cùng tham khảo.


Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình

Khi thiết kế hệ thống cấp n|ớc cho một đối t|ợng cần phải: - Xét vấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn n|ớc, phối hợp các điểm tiêu thụ và khả năng phát triển trong t|ơng lai, đồng thời phải dựa vào sơ đồ cấp n|ớc của quy hoạch vùng, sơ đồ quy hoạch...


QCVN 11 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 11 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN National technical regulation on the effluent of aquatic products processing industry HÀ NỘI 2008 QCVN 11 : 2008/btnmt Lời nói đầu QCVN 11 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2 QCVN 11 :2008/btnmt QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ...


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4433:1987

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4433:1987 về Tụ điện - Yêu cầu chung khi đo các thông số điện áp dụng cho các loại tụ điện dùng trong thiết bị vô tuyến điện tử và quy định những yêu cầu chung khi đo các thông số điện cũng như yêu cầu về an toàn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8900-1:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8900-1:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 1: Hàm lượng nước (phương pháp chuẩn độ Karl Fischer) quy định phương pháp xác định hàm lượng nước trong phụ gia thực phẩm bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159:2012 về công trình thủy lợi - khớp nối biến dạng - yêu cầu thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu các khớp nối biến dạng trong công trình thủy lợi. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10586:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10586:2014 quy định hai phương pháp nung dùng để xác định hàm lượng sợi thủy tinh dệt và hàm lượng chất độn của chất dẻo gia cường sợi thủy tinh: Xác định hàm lượng sợi thủy tinh dệt khi không có chất độn, xác định hàm lượng sợi thủy tinh dệt khi không có chất độn.


Ebook Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 492-:-499 - 2002: Phần 2

Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn ebook Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 492-:-499 - 2002 sau đây sẽ giúp các bạn nắm bắt được những nội dung về tiêu chuẩn kiểm tra tro và nghiệm thu; yêu cầu vận hành và bảo dưỡng; yêu cầu về an toàn ; các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản; thiết kế mẫu về công trình khí sinh học nhỏ.


PA LĂNG ĐIỆN Yêu cầu chung về an toàn - 1

PA LĂNG ĐIỆN Yêu cầu chung về an toàn Electrical tockle General safety requirements TCVN 5180-90 (STBEV 1727-86) Khuyến khích áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho pa lăng điện thông dụng cố định và di động dùng cáp và xích (gọi chung là pa lăng) được sử dụng như một cơ cấu nâng hạ độc lập hoặc cơ cấu nâng và di chuyển hàng trên máy nâng hạ. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 1727-86. 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU 1.1. Pa lăng, các phân tử và nối ghép của chúng phải được...


Tài liệu mới download

VBScript
 • 22/12/2011
 • 52.124
 • 956

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành TCN 48:1996
 • 01/12/2016
 • 41.763
 • 118
TCVN ISO 9003 1996
 • 25/07/2010
 • 41.759
 • 673

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu