Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu học tập lịch sử 12

Tài liệu học tập lịch sử 12 2019-2020Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Kinh Tế - Quản Lý

Bài giảng Pháp luật hợp đồng - GV. Nguyễn Xuân Quang

Mời các bạn tham khảo bài giảng Pháp luật hợp đồng của GV. Nguyễn Xuân Quang biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về nghĩa vụ dân sự; khái quát hợp đồng dân sự; hợp đồng tặng cho tài sản; hợp đồng mượn tài sản; hợp đồng vận chuyển; hợp đồng gửi giữ; hợp đồng ủy quyền.


Bài giảng Kinh tế du lịch - ĐH Thương Mại

Bài giảng Kinh tế du lịch gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh tế du lịch, thị trường du lịch, cán cân thanh toán trong du lịch, công ty đa quốc gia trong du lịch, đầu tư trong du lịch, hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch,...


Bài giảng 14 - Phương pháp đánh giá hưởng thụ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng 14 - phương pháp đánh giá hưởng thụ', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 7A - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 7A - Indifference curve analysis. This appendix introduces the indifference curve model of consumer behavior for those who desire a more rigorous explanation of consumer choice. Indifference curve analysis is used to derive an individual’s demand curve for a product.


Ebook Microeconomics - Canada in the global enviroment (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics" has contents: What is economics, the economic problem, demand and supply, efficiency and equity, government actions in markets, global markets in action, utility and demand; possibilities, preferences, and choices.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 875-2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 875-2006 về quy trình kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi gia cầm thịt bảo đảm vệ sinh thực phẩm áp dụng cho việc kiểm tra giám sát vệ sinh thú y trại chăn nuôi gia cầm thịt tập trung quy mô từ 30.000 con. Mời các bạn tham khảo.


AGILE PROJECT MANAGEMENT WITH SCRUM

“Buddha” literally means awakened one, and this book is about what it means to be awake in the way that a Buddha is awake. Of course, it is also about project management and how to do it as well as it can be done. But from the point of view of Zen, managing projects is both a quest in and of itself and a vehicle for awakening. Essentially, we are going to reveal how project management can be used as a Zen art. In Zen there is a tradition of taking apparently mundane daily activities and elevating them...


Nghiên cứu khoa học: Phân tích Kinh tế - Tài chính dự án đầu tư thủy điện thượng Kon Tum

Nghiên cứu khoa học: Phân tích Kinh tế - Tài chính dự án đầu tư thủy điện thượng Kon Tum phân tích rủi ro của dự án đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án cũng như khi dự án vào khai thác sử dụng để cho các nhà đầu tư có thể hạn chế được những biến cố xảy ra không thể lường trước được, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế - tài chính cho dự án.


Lecture Economics for investment decision makers: Chapter 7 - CFA In stitute

Chapter 7 - Monetary and fiscal policy. This chapter compare monetary and fiscal policy, compare monetary and fiscal policy, explain the money creation process, describe functions and definitions of money, describe theories of the demand for and supply of money, describe the roles and objectives of central banks,...


Mối quan hệ giữa tự do kinh tế, hành vi doanh nhân và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp Việt Nam

Bài viết này xem xét ảnh hưởng của tự do hoá kinh tế đến hành vi doanh nhân, tiếp đến phân tích các ảnh hưởng của hành vi doanh nhân đến tăng trưởng kinh tế và xem xét thực tiễn ở Việt nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khi mở rộng tự do hoá kinh tế sẽ tạo điều kiện cho hành vi doanh nhân phát triển, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu