Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sản xuất lốp xe oto

Từ những bản thiết kế thời kỳ đầu sử dụng trong ngành chế tác gốm thủ công tới hàng loạt sản phẩm hiện đại nhất, bánh xe liên tục đưa nền văn minh của loài người tiến lên phía trước như một chất xúc tác dùng trong phản ứng hóa học. Để hiểu rõ hơn, chúng ta nên tìm hiểu dần dần từng giai đoạn phát triển và cải tiến trong lịch sử ngành sản xuất bánh xe.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Sản xuất lốp xe oto Sản xuất lốp xe oto Sản xuất lốp xe oto, cấu trúc vỏ xe ô tô, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật sản xuất lốp xe ô tô, cơ khí
4.1 5 1616
 • 5 - Rất hữu ích 213

 • 4 - Tốt 1.403

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. WELCOME
 2. S N XU T L P XE OTO
 3. A- L CH S HÌNH THÀNH L P XE 1500 năm T.C.N: xe ng a 4 bánh b ng g Bánh xe g ư c b c ng hay s t b o v khung bánh xe b ng g kh i b phá h ng.
 4. A- L CH S HÌNH THÀNH L P XE 1846: Thompson tình c phát hi n ra m u ng cao su ch a không khí mang tính àn h i (săm) 1880: lo i v xe ư c bơm y khí nén ư c phát tri n và s d ng cho lo i xe p 3 bánh. V xe: Tráng cao su lên v i composite (1890-1892) c i ti n v i vòng dây kim lo i t hai mép l p. 1893: l n u tiên s d ng v i mành cho l p xe. u TK XX: xu t hi n hoa văn trên m t l p
 5. B- C U TRÚC VÀ CH C NĂNG C A L P ÔTÔ: V oto Ru t oto Ch c năng c a l p oto.
 6. V OTO C u t o: ch y u t v i và cao su b n bao b c bên ngoài xen gi a các l p v i s i. Ch c năng: B o v ru t ch a khí nén bên trong. Ch u l c kéo và ma sát v i ư ng, bám ch t vào m t ư ng, gi m xóc khi xe ch y.
 7. RU T XE OTO ng cao su d ng vòng có m t c t hình xuy n ch a khí nén. Ch c năng: Gi m x c cho xe. Giúp v bám ch t vào ni ng xe.
 8. C U T O CHI TI T M T CH C V XE: 4 ph n chính: V XE OTO Hông l p
 9. 1. KHUNG V - CARCAS:
 10. 1. KHUNG V - CARCAS: Ph n căn b n c a v ru t xe → tính b n, ch ng l i m i vòng l c c a v xe. C u t o: v i tráng cao su: v i có t 2 n 24 l p cách ly nhau b ng l p cáo su Cán tráng cao su và v i mành trên các máy cán tráng 3 hay 4 tr c
 11. 2. VÒNG L P – TALON G m các vòng kim lo i b c rezin cách ly. Các s i thép có th b n thành băng, cũng có th là các s i thép s p song song thành nh ng d i và ư c b c m t l p m ng rezin.
 12. 3. M T L P: C u t o: M t t m cao su dày. M t l p ư c ph trên l p hoãn xung. Thi t k thêm hoa m t l p. Ch c năng: Bám ch c trên m t ư ng. Làm khung v gi m tác ng cơ h c (l , á).
 13. 4. HÔNG L P: Là m t t m cao su m ng, d o bao ph hông l p b o v cho các l p v i mành, khung v i kh i các tác ng cơ h c, m… Hông l p thư ng ch t o chung v i m t l p.
 14. CÁC L C TÁC D NG LÊN V XE: m t chi c v xe trên m t phương ti n v n chuy n khi ang lăn trên ư ng s ch u các l c và moment ph c t p như hình dư i ây:
 15. TÍNH CH T C A V XE OTO: Các lo i v xe có nén khí bên trong ph i áp ng y ư c m t s ch c năng cơ b n: 1. Kh năng ch u l c có th 2. Kh năng gi m ch n và gi m th m khí 3. Vi c i u khi n khi ch y và moment sinh khi th ng 4. Kh năng ch u l c quay 5. Gi i h n bi n d ng cho phép 6. kháng mài mòn 7. Kh năng phát ng dàng 8. Kh năng ch ng ma sát lăn th p 9. Cung c p ti ng n và rung ng th p nh t 10. b n lâu dài và th i gian s d ng
 16. QUY CÁCH THI T K : composit có n n cao su và tăng cư ng b ng các s i c bi t. V xe ư c gia cư ng b ng s i ch u tác ng ngang ư c t t bên này cho n bên kia c a bánh. Bên trên b m t l p là các băng làm b ng s i ư c t dư i l p v cao su. Băng: - s i thép. - S i v i. - ư c an chéo nhau theo góc 12-25 , th m chí lên 90o.
 17. C- QUY TRÌNH S N XU T L P XE 1. Nguyên v t li u 2. Quy trình công ngh
 18. 1. NGUYÊN V T LI U: CAO SU VÀ CÁC PH GIA: Cao su thiên nhiên. Cao su t ng h p (cao su butyl). Ch t lưu hóa: thư ng là S. Ch t xúc ti n + tr xúc ti n Ch t ch ng t lưu SCURAX Nhóm các ch t phòng lão Nhóm các ch t n Than en Kaolin Ch t làm m m – Ch t hóa d o V I MÀNH:→ ư c dùng ch t o thân l p: polyamid, polyester,… thư ng s d ng nhi u nh t là s i polyamid, tiêu bi u là s i nylon 6.6. Trong l p, t ng v i mành ư c t chéo nhau m t góc nào ó nh m t o cho l p àn tính và tính m m nh t nh.
 19. 1. NGUYÊN V T LI U DÂY THÉP TANH: Dùng làm vòng tanh cho b ph n vòng l p, n m phía dư i hai bên hông l p, có tác d ng tăng bám ch c c a l p vào vành xe. a s thép dùng ch t o vòng tanh ư c dùng hi n nay là dây thép s .
 20. QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T L P OTO 1. X lý nguyên v t li u 2. Cân ong theo ơn pha ch h n h p 3. H n luy n 4. Ch t o các chi ti t c a l p 5. Ráp v xe Radian 6. Lưu hóa l p 7. Ch t o ru t xe 8. Ch t o màng hơi

Tài liệu cùng danh mục Hoá dầu

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân bột gạo lứt đỏ (Oryza punctate) bằng chế phẩm Spezyme alpha

Nghiên cứu này khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân dịch gạo lứt bằng chế phẩm enzyme Spezyme Alpha (alpha-amylase) như nồng độ chất khô, nhiệt độ, nồng độ enzyme nhằm ứng dụng trọng sản xuất và chế biến các sản phẩm đồ uống từ gạo lứt.


Tối ưu, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống công nghệ thu gom, vận chuyển dầu khí tại các mỏ của Vietsovpetro

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tối ưu vận chuyển dầu khí trên các công trình biển tại các mỏ của Vietsovpetro để gia tăng sản lượng khai thác dầu khí.


Áp dụng phương pháp đồ thị Hall để theo dõi và dự báo hiệu quả giếng bơm ép nước

Các mỏ dầu ở Việt Nam và trên thế giới chủ yếu sử dụng phương pháp bơm ép nước nhằm duy trì áp suất vỉa khi áp suất vỉa dưới áp suất bão hòa. Do vậy, việc theo dõi và dự báo nhanh hiệu quả bơm ép nước rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu. Phương pháp hiệu quả và đơn giản có thể áp dụng trong theo dõi, dự báo hiệu quả bơm ép nước là đồ thị Hall (được xây dựng từ năm 1963 và phát triển vào năm 2009).


Nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt vận chuyển dầu thô

Bài viết đánh giá tình trạng quản lý hao hụt dầu thô trên thế giới và Việt Nam, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu hao hụt dầu thô trong quá trình vận chuyển.


Giải pháp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bài viết giới thiệu giải pháp tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các nguồn dầu thô để thay thế một phần hoặc hoàn toàn dầu thô Bạch Hổ nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, đảm bảo ổn định công suất chế biến cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mà không phải thay đổi thiết kế của Nhà máy.


Xử lý chiến lược khủng hoảng COVID-19: Một vài khuyến nghị cho doanh nghiệp dầu khí

Trong bài viết này, tác giả giới thiệu cách tiếp cận xử lý khủng hoảng chiến lược do Martin Hirt (McKinsey) đề xuất, với một số gợi ý cho bối cảnh đại dịch COVID-19 của tư vấn BCG, IHS và của riêng tác giả để các doanh nghiệp dầu khí ứng xử trong bối cảnh khủng hoảng chưa có tiền lệ này.


Nghiên cứu biến thiên tỷ suất thoát ẩm trong quá trình sấy vi sóng thịt quả bơ

Quá trình sấy vi sóng (SVS) thịt quả bơ (Persea Americana Mills) được khảo sát ở qui mô phòng thí nghiệm thông qua sự biến thiên của tỷ suất thoát ẩm (TSTA) của vật liệu sấy (VLS) theo thời gian. Trị số của hàm MR(t) nằm trong khoảng từ 0 đến 1 đối với mọi chế độ công nghệ sấy (CNS) và tất cả các loại VLS. Thiết bị sấy vi sóng đĩa quay được sử dụng trong các thí nghiệm với các giá trị khác nhau của cường độ công suất riêng phần (CSRP).


Đặc điểm thạch học và sự phân bố của trùng lỗ trong đá vôi Permian phía Nam lô 106, bể sông Hồng

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu chi tiết về địa tầng của một số giếng khoan qua móng đá vôi bởi các tổ hợp hóa thạch trùng lỗ bám đáy (benthic foraminifera) và đặc điểm thạch học. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành tạo đá vôi chủ yếu là packstone, wackestone, mudstone chứa phong phú hóa thạch trùng lỗ đặc trưng cho thời kỳ Permian (Wuchiapingian - Changhsingian).


Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

Bài viết giới thiệu mô hình quản lý dầu khí thượng nguồn của Petroliam Nasional Berhad (Petronas), kinh nghiệm quản lý nhà nước về dầu khí và kinh nghiệm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; so sánh mô hình tổ chức quản lý của Petronas và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý hoạt động thượng nguồn trong bối cảnh mới.


Ứng dụng công nghệ siêu âm độ nhạy cao cho việc kiểm tra, giám sát liên tục ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa dầu khí

Trong số các phương pháp kiểm tra và giám sát liên tục quá trình ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa, phương pháp siêu âm liên tục độ nhạy cao có ưu điểm nổi bật, đặc biệt trong trường hợp cần kiểm tra, giám sát liên tục các đường ống, bể chứa ngầm, các vị trí có không gian hạn hẹp, khó tiếp cận. Bài viết giới thiệu nguyên tắc áp dụng công nghệ siêu âm độ nhạy cao trong việc kiểm tra, giám sát liên tục quá trình ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa dầu khí.


Tài liệu mới download

Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.589
 • 787

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Công nghệ hóa học
 • 15/04/2013
 • 15.754
 • 836
Công nghệ hóa dầu
 • 15/04/2013
 • 48.024
 • 402

Danh mục tài liệu