Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sản xuất lốp xe oto

Từ những bản thiết kế thời kỳ đầu sử dụng trong ngành chế tác gốm thủ công tới hàng loạt sản phẩm hiện đại nhất, bánh xe liên tục đưa nền văn minh của loài người tiến lên phía trước như một chất xúc tác dùng trong phản ứng hóa học. Để hiểu rõ hơn, chúng ta nên tìm hiểu dần dần từng giai đoạn phát triển và cải tiến trong lịch sử ngành sản xuất bánh xe.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Sản xuất lốp xe oto Sản xuất lốp xe oto Sản xuất lốp xe oto, cấu trúc vỏ xe ô tô, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật sản xuất lốp xe ô tô, cơ khí
4.1 5 1616
 • 5 - Rất hữu ích 213

 • 4 - Tốt 1.403

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. WELCOME
 2. S N XU T L P XE OTO
 3. A- L CH S HÌNH THÀNH L P XE 1500 năm T.C.N: xe ng a 4 bánh b ng g Bánh xe g ư c b c ng hay s t b o v khung bánh xe b ng g kh i b phá h ng.
 4. A- L CH S HÌNH THÀNH L P XE 1846: Thompson tình c phát hi n ra m u ng cao su ch a không khí mang tính àn h i (săm) 1880: lo i v xe ư c bơm y khí nén ư c phát tri n và s d ng cho lo i xe p 3 bánh. V xe: Tráng cao su lên v i composite (1890-1892) c i ti n v i vòng dây kim lo i t hai mép l p. 1893: l n u tiên s d ng v i mành cho l p xe. u TK XX: xu t hi n hoa văn trên m t l p
 5. B- C U TRÚC VÀ CH C NĂNG C A L P ÔTÔ: V oto Ru t oto Ch c năng c a l p oto.
 6. V OTO C u t o: ch y u t v i và cao su b n bao b c bên ngoài xen gi a các l p v i s i. Ch c năng: B o v ru t ch a khí nén bên trong. Ch u l c kéo và ma sát v i ư ng, bám ch t vào m t ư ng, gi m xóc khi xe ch y.
 7. RU T XE OTO ng cao su d ng vòng có m t c t hình xuy n ch a khí nén. Ch c năng: Gi m x c cho xe. Giúp v bám ch t vào ni ng xe.
 8. C U T O CHI TI T M T CH C V XE: 4 ph n chính: V XE OTO Hông l p
 9. 1. KHUNG V - CARCAS:
 10. 1. KHUNG V - CARCAS: Ph n căn b n c a v ru t xe → tính b n, ch ng l i m i vòng l c c a v xe. C u t o: v i tráng cao su: v i có t 2 n 24 l p cách ly nhau b ng l p cáo su Cán tráng cao su và v i mành trên các máy cán tráng 3 hay 4 tr c
 11. 2. VÒNG L P – TALON G m các vòng kim lo i b c rezin cách ly. Các s i thép có th b n thành băng, cũng có th là các s i thép s p song song thành nh ng d i và ư c b c m t l p m ng rezin.
 12. 3. M T L P: C u t o: M t t m cao su dày. M t l p ư c ph trên l p hoãn xung. Thi t k thêm hoa m t l p. Ch c năng: Bám ch c trên m t ư ng. Làm khung v gi m tác ng cơ h c (l , á).
 13. 4. HÔNG L P: Là m t t m cao su m ng, d o bao ph hông l p b o v cho các l p v i mành, khung v i kh i các tác ng cơ h c, m… Hông l p thư ng ch t o chung v i m t l p.
 14. CÁC L C TÁC D NG LÊN V XE: m t chi c v xe trên m t phương ti n v n chuy n khi ang lăn trên ư ng s ch u các l c và moment ph c t p như hình dư i ây:
 15. TÍNH CH T C A V XE OTO: Các lo i v xe có nén khí bên trong ph i áp ng y ư c m t s ch c năng cơ b n: 1. Kh năng ch u l c có th 2. Kh năng gi m ch n và gi m th m khí 3. Vi c i u khi n khi ch y và moment sinh khi th ng 4. Kh năng ch u l c quay 5. Gi i h n bi n d ng cho phép 6. kháng mài mòn 7. Kh năng phát ng dàng 8. Kh năng ch ng ma sát lăn th p 9. Cung c p ti ng n và rung ng th p nh t 10. b n lâu dài và th i gian s d ng
 16. QUY CÁCH THI T K : composit có n n cao su và tăng cư ng b ng các s i c bi t. V xe ư c gia cư ng b ng s i ch u tác ng ngang ư c t t bên này cho n bên kia c a bánh. Bên trên b m t l p là các băng làm b ng s i ư c t dư i l p v cao su. Băng: - s i thép. - S i v i. - ư c an chéo nhau theo góc 12-25 , th m chí lên 90o.
 17. C- QUY TRÌNH S N XU T L P XE 1. Nguyên v t li u 2. Quy trình công ngh
 18. 1. NGUYÊN V T LI U: CAO SU VÀ CÁC PH GIA: Cao su thiên nhiên. Cao su t ng h p (cao su butyl). Ch t lưu hóa: thư ng là S. Ch t xúc ti n + tr xúc ti n Ch t ch ng t lưu SCURAX Nhóm các ch t phòng lão Nhóm các ch t n Than en Kaolin Ch t làm m m – Ch t hóa d o V I MÀNH:→ ư c dùng ch t o thân l p: polyamid, polyester,… thư ng s d ng nhi u nh t là s i polyamid, tiêu bi u là s i nylon 6.6. Trong l p, t ng v i mành ư c t chéo nhau m t góc nào ó nh m t o cho l p àn tính và tính m m nh t nh.
 19. 1. NGUYÊN V T LI U DÂY THÉP TANH: Dùng làm vòng tanh cho b ph n vòng l p, n m phía dư i hai bên hông l p, có tác d ng tăng bám ch c c a l p vào vành xe. a s thép dùng ch t o vòng tanh ư c dùng hi n nay là dây thép s .
 20. QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T L P OTO 1. X lý nguyên v t li u 2. Cân ong theo ơn pha ch h n h p 3. H n luy n 4. Ch t o các chi ti t c a l p 5. Ráp v xe Radian 6. Lưu hóa l p 7. Ch t o ru t xe 8. Ch t o màng hơi

Tài liệu cùng danh mục Hoá dầu

Kỹ thuật sơn đồ gỗ part 3

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sơn đồ gỗ part 3', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Environmental Challenges – Pulp & Paper Industry Caroline Gaudreault

The formation of persistent organic pollutants such as polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), known collectively as dioxins, is a recognized concern for cement manufacturing. Dioxins have the potential to form if chlorine is present in the input fuel or raw materials. Formation can be repressed, however, by the high temperatures and long residence times that are standard in cement kilns (Karstensen 2008). Minimizing dioxin formation is further achieved by limiting the concentration of organics in the raw material mix, and by quickly cooling the exhaust gases in wet and long dry kilns (WBCSD 2002; Karstensen...


Bài giảng Đặc tính vật liệu sản phẩm dầu máy

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Đặc tính vật liệu sản phẩm dầu máy" dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về tính chất vật lý của dầu khí, tính chất của một số dầu thô, nhiên liệu phản lực, cấu tạo và hoạt động của động cơ xăng,...


NANOWIRES IMPLEMENTATIONS AND APPLICATIONS_1

This potentially unique work offers various approaches on the implementation of nanowires. As it is widely known, nanotechnology presents the control of matter at the nanoscale and nanodimensions within few nanometers, whereas this exclusive phenomenon enables us to determine novel applications. Nanowire technology has considerably improved and developed many technologies and industry sectors in the field of IT, communications, computer technology, medicine devices, sensors applications and many others....


Bài giảng: Công nghệ chuyển hoá khí thiên nhiên thành sản phẩm lỏng (GTL technology) - TS. Nguyễn Vĩnh Khanh

Trữ lượng khí thiên nhiên (2004) = 6300TCF (180TCM); • Khoảng 40% trữ lượng (2500TCF) hiện tại không khai thác được vì các lý do kỹ thuật và kinh tế (Nga, Qatar, Úc, ...) • R/P ratio: ~70 năm (của dầu thô là 35 năm) • Khí đồng hành : đốt bỏ hoặc bơm lại giếng dầu • Vận chuyển khó khăn • Giới hạn trong khả năng ứng dụng và thị trường


Washington State Pulp and Paper Mill Boilers: Current and Potential Renewable Energy Production

Earlier, Lau and Yotopolous (1971) estimated an equation for the profit function in differences in economic efficiency between large and small farms in India and found that small farms attained a higher level of economic efficiency. Sahidu (1974) adopted the Lau–Yotopolous model to sample of Indian wheat farms and came out with a contrary conclusion – that large and small farms exhibited equal economic efficiency in both the technical and price senses. In Pakistan, Khan and Maki (1979) also adopted the Lau– Yotopoulos model to determine the effects of farm size on economic efficiency in two locations, Punjab and Sind. They found that large farms are more...


Agro Services International Inc.

Tham khảo tài liệu 'agro services international inc.', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kỹ thuật sơn đồ gỗ part 9

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sơn đồ gỗ part 9', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất đến hiệu quả tách tinh bột đậu xanh

Trong báo cáo này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu việc bổ sung hóa chất trong giai đoạn ngâm và sau khi nghiền. Hai loại hóa chất được thử nghiệm là NaHSO3 và Na2SO3 với các nồng độ khác nhau. Trong công đoạn ngâm, NaHSO3 cho thấy đem lại hiệu quả cao hơn với Na2SO3 và nồng độ 0,15% cho hiệu quả là cao nhất. Tuy nhiên, khi bổ sung NaHSO3 0,1% vào dịch sau khi nghiền còn cho tinh bột thành phần có chất lượng cao hơn khi ngâm.


Ozren Ocic Oil Refineries in the 21st CenturyOil phần 6

Dầu nhiên liệu trung nguồn hơi nước áp lực của nhà cung cấp năng lượng nhiệt điện năng lượng nguồn nhiệt: nội bộ năng lượng tiêu thụ năng lượng thực Target Công cụ Xác định hiệu quả năng lượng và chế biến của đơn vị Thổi trình bày của tài chính tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tiền trên một đơn vị điển hình bitum thổi (US $) cụ thể tổng năng lượng tiêu thụ năng lượng nhà ...


Tài liệu mới download

Test de connaissance du français
 • 17/01/2014
 • 10.654
 • 381

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Petro Vietnam Journol Vol 06/2012
 • 18/07/2019
 • 40.764
 • 187
Hóa chất tẩy dầu -D.G.O
 • 02/10/2009
 • 80.526
 • 625

Bộ sưu tập

Công nghệ hóa học
 • 15/04/2013
 • 15.661
 • 836
Công nghệ hóa dầu
 • 15/04/2013
 • 47.805
 • 402

Danh mục tài liệu