Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 8109/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8109/QĐ­-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ban dân tộc thành phố Hà Nội.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 8109/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8109/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8109/QĐ­-UBND, Quyết định số 8109, Số 8109/QĐ­-UBND, Công bố thủ tục hành chính mới, Thủ tục hành chính, Luật Tổ chức chính quyền địa phương
4.7 5 16
 • 5 - Rất hữu ích 11

 • 4 - Tốt 5

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Bộ máy hành chính

Quyết định Số: 09/2010/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH THANH TRA VIÊN CÔNG AN NHÂN DÂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Nghị quyết Số: 85/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ ĐỐI VỚI HUYỆN GIANG THÀNH VÀ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC HUYỆN: TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN VÀ GIANG THÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM


Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4615/2007/qđ-ubnd về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh hải dương năm 2008 do ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định Số: 68/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Quyết định số 212/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành


Quyết định số 194/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 194/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Sắc lệnh số 79

Sắc lệnh số 79 về việc sát nhập những cơ quan tín dụng của Bình-dân ngân-quỹ tổng-cục vào hai Bộ canh-nông và kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành


Nghị Quyết Số: 295/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG THÊM 01 PHÓ CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở MỘT SỐ ĐỊA BÀN CẤP XÃ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch Số: 41/KH-UBND
 • 07/06/2010
 • 57.193
 • 592
Quyết định số 1197/QĐ-UBND
 • 19/10/2012
 • 45.237
 • 131
Sắc lệnh số 069/SL
 • 24/11/2009
 • 73.295
 • 868
Nghị định số 95/2017/NĐ-CP
 • 02/11/2017
 • 71.167
 • 431

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu