Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 8109/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8109/QĐ­-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ban dân tộc thành phố Hà Nội.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 8109/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8109/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8109/QĐ­-UBND, Quyết định số 8109, Số 8109/QĐ­-UBND, Công bố thủ tục hành chính mới, Thủ tục hành chính, Luật Tổ chức chính quyền địa phương
4.7 5 16
 • 5 - Rất hữu ích 11

 • 4 - Tốt 5

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Bộ máy hành chính

Quyết định số 926/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND-GL

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách, thành lập một số thôn thuộc xã Ia Lâu và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành


Luật khoáng sản 2010

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khoáng sản.


Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12

Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành


Quyết định số 619/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XUẤT NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định Số: 316/QĐ-VTLTNN

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – CÁN BỘ CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC


Quyết định Số: 68/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ PHẬN THAM MƯU VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN

Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Thông báo số 5729/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NAM


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BNV
 • 13/04/2011
 • 78.532
 • 901
Quyết định 92/2002/QĐ-BNN-BVTV
 • 24/11/2009
 • 45.895
 • 495
Sắc lệnh số 77/SL
 • 24/11/2009
 • 11.816
 • 605
Quyết định số 206/QĐ-UBND
 • 17/04/2013
 • 28.237
 • 231
Quyết định Số: 1598/QĐ-VPCP
 • 21/04/2010
 • 37.096
 • 810
Nghị quyết số 38/2003/NQ-HĐ
 • 24/11/2009
 • 55.833
 • 462
Quyết định Số: 2113/QĐ-TTg
 • 20/12/2010
 • 66.490
 • 536
Nghị định số 108/2003/NĐ-CP
 • 24/11/2009
 • 50.557
 • 466
Quyết định số 3535/QĐ-UBND
 • 15/01/2013
 • 47.785
 • 337
Báo cáo số 384/BC-VTLTNN
 • 24/11/2009
 • 40.501
 • 142

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu