Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 8102/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8102/QĐ­-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc quyền giải quyết của sở giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 8102/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8102/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8102/QĐ­-UBND, Quyết định số 8102, Số 8102/QĐ­-UBND, Công bố thủ tục hành chính mới, Thủ tục hành chính
4.3 5 16
 • 5 - Rất hữu ích 5

 • 4 - Tốt 11

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Bộ máy hành chính

Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Quy trình đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành


Quyết định Số: 263/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG TRẦN MINH TUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


Hiệp định số 60/2005/LPQT

Hiệp định số 60/2005/LPQT về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển


Quyết định số 127/2002/QĐ-UB

Quyết định số 127/2002/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại

Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội ngày 07/07/1993 do Quốc hội ban hành


Quyết định số 125/2001/QĐ-BNN

Quyết định số 125/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Tiêu chuẩn về Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH TỈNH NINH THUẬN


Nghị định số 68-CP

Nghị định số 68-CP về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang do Chính phủ ban hành


Nghị định của chính phủ Số 09/2009/NĐ-CP

Cùng tham khảo Nghị định của chính phủ Số 09/2009/NĐ-CP về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


Quyết định số 2146/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Nghị định 53/2003/NĐ-CP
 • 24/11/2009
 • 23.048
 • 373
Quyết định số 642/QĐ-BTTTT
 • 23/05/2012
 • 82.480
 • 989
Quyết định Số: 446/QĐ-TTg
 • 07/06/2010
 • 20.589
 • 330
Quyết định số 1823/QĐ-CT
 • 15/01/2013
 • 47.723
 • 166
Quyết định số 19-HĐBT
 • 24/11/2009
 • 14.214
 • 708
Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND
 • 24/11/2009
 • 21.644
 • 574
Quyết định số 724/QĐ-UBND
 • 28/05/2012
 • 99.490
 • 465

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu