Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 8102/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8102/QĐ­-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc quyền giải quyết của sở giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 8102/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8102/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 8102/QĐ­-UBND, Quyết định số 8102, Số 8102/QĐ­-UBND, Công bố thủ tục hành chính mới, Thủ tục hành chính
4.3 5 16
 • 5 - Rất hữu ích 5

 • 4 - Tốt 11

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Bộ máy hành chính

Quyết định số 750/QĐ-UBND

Quyết định số 750/QĐ-UBND việc cấp phát Công báo tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.


Quyết định Số: 41/2010/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 41/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10

Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Chính phủ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành


Quyết định 74/2004/QĐ-BNN

Quyết định 74/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Quyết định số 62-BXD/QLN

Quyết định số 62-BXD/QLN về việc ban hành quy định về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt nam do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành


Quyết định số 1198/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH NHIỆM KỲ 2011 - 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Quyết định số 1923/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THANH NIÊN CÁC CẤP, CÁC NGÀNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


Quyết định số 945/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Nghị định số 84/2005/NĐ-CP

Nghị định số 84/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Nỉnh Thuận do Chính phủ ban hành


Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 8


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC
 • 24/11/2009
 • 51.505
 • 658
Nghị quyết số: 13/2011/QH13
 • 13/12/2011
 • 62.002
 • 621
Quyết định 318/QĐ-UB-VX
 • 24/11/2009
 • 71.391
 • 338
Nghị định số 125/2006/NĐ-CP
 • 24/11/2009
 • 61.733
 • 437
Quyết định Số: 414/QĐ-HĐND
 • 21/04/2010
 • 55.083
 • 520

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu