Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 232/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Giáo dục học

Quyết định số 86/QĐ-TTg

Quyết định số 86/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông


Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013

Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.


Quyết định số 272-QĐ

Quyết định số 272-QĐ về việc bổ sung quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông và quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông nông nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành


Quyết định 32/2003/QĐ-BGDĐT

Quyết định 32/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông do Bộ Giao dục và Đào ban hành


Quyết định số 1808/QĐ-BTP

Quyết định số 1808/QĐ-BTP về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành


Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Hà Nam

Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2013 công nhận huyện, thành phố đạt Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II do tỉnh Hà Nam ban hành.


Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý do tỉnh Vĩnh Long ban hành.


Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Vĩnh Long

Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Vĩnh Long về tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Được căn cứ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016;


Quyết định số 773/QĐ-TTg

Quyết định số 773/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 174/2003/QĐ-TTg
 • 04/11/2009
 • 12.992
 • 409
Chỉ thị số 373-CT
 • 22/11/2009
 • 48.857
 • 592
Quyết định số 09/QĐ-TTg
 • 22/11/2009
 • 24.551
 • 544
Quyết định số 332-CT
 • 22/11/2009
 • 59.591
 • 698
Nghị định số 22/2003/NĐ-CP
 • 04/11/2009
 • 39.206
 • 272

Bộ sưu tập

Bộ văn bản luật giáo dục
 • 11/04/2013
 • 22.244
 • 361

Danh mục tài liệu