Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 232/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Giáo dục học

Quyết định số 01/1998/QĐ-TTg

Quyết định số 01/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Thông báo số 311/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long – Trưởng ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học tại cuộc họp của thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông báo số 311/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long – Trưởng ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học tại cuộc họp của thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 3 quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 3 quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành


Kế hoạch số 103/KH-BGDĐT

KẾ HOẠCH KIỂM TRA PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"


Quyết định số 39/2006/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 39/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


Thông tư liên tịch số 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GDĐT

Thông tư liên tịch số 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GDĐT về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước do Liên bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Quyết định Số: 0548/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 148/2002/QĐ-UB

Quyết định số 148/2002/QĐ-UB về việc thành lập trường dân lập đào tạo nghề Formach thuộc Công ty cổ phần Formach do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành


Nghị quyết 51/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2013/NQ-HĐND Định mức chi tuyển sinh đối với trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Tiền Giang.


Nghị định số 210/2004/NĐ-CP

Nghị định số 210/2004/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính Phủ ban hành


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND
 • 24/05/2012
 • 53.852
 • 795
Chỉ thị số 32/2006/CT-BGDĐT
 • 04/11/2009
 • 64.155
 • 525
Hướng dẫn số 1819/HD-SGD&ĐT
 • 04/11/2009
 • 83.277
 • 420
Quyết định số 277-TTg
 • 22/11/2009
 • 22.632
 • 700
Quyết định 18/2009/QĐ-UBND
 • 04/11/2009
 • 69.391
 • 562
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND
 • 27/03/2014
 • 87.605
 • 219
Nghị định số 122-CP
 • 22/11/2009
 • 33.519
 • 252

Bộ sưu tập

Bộ văn bản luật giáo dục
 • 11/04/2013
 • 22.286
 • 361

Danh mục tài liệu