Tìm kiếm tài liệu miễn phí

PLASTIC TRONG ĐẠI DƯƠNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Gần đây, cái chết của cá voi hoa tiêu vây ngắn tại Thái Lan đã gây bức xúc cho nhiều người. Con cá nuốt 85 túi nhựa vì tưởng nhầm là thức ăn. Nhiều cá thể rùa biển và cá nược từng thiệt mạng vì lý do tương tự. Hồi tháng 3, dân mạng sửng sốt trước đoạn video do thợ lặn người Anh Rich Horner quay khi bơi qua “biển rác” gần đảo Bali, Indonesia.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Tài nguyên - Môi trường

Thông báo số 302/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT, TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012


Quyết định số 2624/QĐ-UBND 2013

Quyết định số 2624/QĐ-UBND phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Nghị quyết số 103/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHÍNH PHỦ


Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2013 về giá rừng bình quân của các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.


Thông tư 09/2013/TT-BTNMT

Thông tư 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, biển, đất có mặt nước ven biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


Quyết định số 589/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐƯỜNG NỐI TỪ THỊ TRẤN KẾ SÁCH ĐẾN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN (TNKS) SÉT CỦA TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


Thông tư số: 37/2015/TT-BCT

Thông tư số: 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;...


Văn bản số 13/2013/QĐ-UBND 2013

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhập, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam.


Nghị định số 21/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHÍNH PHỦ


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 30/2011/TT-BNNPTNT
 • 29/05/2011
 • 71.306
 • 836
Quyết Định Số: 742/QĐ-TTg
 • 19/07/2010
 • 99.397
 • 393
Công điện 5526/CĐ-BYT năm 2013
 • 17/04/2014
 • 82.609
 • 567
Quyết định số 454/QĐ-TTg
 • 29/05/2011
 • 39.862
 • 111
Quyết định số 721/QĐ-UBND
 • 01/02/2013
 • 33.003
 • 123

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu