Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Obstacle detection and warning system for visually impaired people based on electrode matrix and mobile Kinect

This system consists of two main components: Environment information acquisition and analysis and information representation. The first component aims at capturing the environment by using a mobile Kinect and analyzing it in order to detect the predefined obstacles for visually impaired people, while the second component tries to represent obstacle’s information under the form of electrode matrix.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Lập trình Android tiếng việt - Service

•Khi có một context nào đó gọi startService() để start service mong muốn. Nếu service đó chưa được tạo thì sẽ gọi onCreate() rồi gọi tiếp onStart() và khi đó service chạy nền bên dưới. •Nếu sau đó lại có một context muốn start service này mà service đã đang chạy, chỉ có phương thức onStart() của service được gọi. •Dù service có được gọi start bao nhiêu lần thì cũng chỉ có 1 instance của service và chỉ cần gọi stopService() một lần để kết thúc service....


JavaScript Bible, Gold Edition part 38

JavaScript Bible, Gold Edition part 38. This book will bring programmers and non-technical professionals, including casual programmers and scripters, painlessly up to speed on all aspects of mastering JavaScript. Key topics include programming fundamentals, JavaScript language elements and how to use them effectively, and how to easily and efficiently add powerful new functionality to HTML documents and Java applets.


PHP 5 e-commerce Development- P12

PHP 5 e-commerce Development- P12: If you are a web developer, or anyone looking to increase your understanding of e-commerce site development, this book is for you. Primarily aimed at PHP developers, it is suitable for any web developer interested in enhancing their e-commerce knowledge, or developers looking to move towards PHP.


Professional JavaScript for Web Developers

A programmer writing code in a programming language specific.The different programming languages ​​support different styles of programming (called programming methods). Part of the programming task is the selection of one of the most suitable language to solve problems. The different programming languages ​​require the programmer to handle the details at different levels of installed algorithms. Often, this leads to a favorable compromise between the programmer and the program's effectiveness (compromise between "programmer time" and "and the computation time")....


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - Trần Duy Thanh

Bài 5 trang bị cho người học những hiểu biết về hàm (chương trình con). Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về: Cấu trúc và lý do sử dụng chương trình con; tham số cho chương trình con; truyền tham số cho chương trình: tham trị, tham biến; chương trình đệ quy; một số bài toán đệ qui thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Giáo trình Advanced Certificate in Information Technology-PassEd part 57

Tham khảo tài liệu 'giáo trình advanced certificate in information technology-passed part 57', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kiểu dữ liệu sơ cấp trong ngôn ngữ lập trình p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kiểu dữ liệu sơ cấp trong ngôn ngữ lập trình p9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 3 Lập trình hướng đối tượng C#

Định nghĩa lớp và tạo được các thể hiện của lớp (đối tượng). Khai báo và sử dụng các phương thức trong lớp, cách nạp chồng phương thức. Truyền tham số, các từ khóa ref, out và params. Cơ chế ủy quyền và sự kiện (delegate - event)


Pro PHP XML and Web Services phần 4

. Bạn chỉ có thể tham khảo các nhóm được đặt tên. Lấy trường hợp của một địa chỉ. Một tài liệu có thể có một Khi sử dụng các dữ liệu XML với một phong cách trang có chứa các mẫu sau đây: PHP http://www.php.net/ XML Trang web phù hợp với Mẫu này kiểm tra các thuộc tính num của phần tử trang web hiện tại trong bối cảnh.


GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH WEB_PHẦN 2_BÀI 5

BÀĐây là giáo trình lập trình web gửi đến các bạn độc giả tham khảo.


Tài liệu mới download

Đề thi kinh tế vi mô 4
 • 27/12/2013
 • 89.872
 • 636

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phím Tắt Windows Media player
 • 16/08/2010
 • 48.915
 • 603
The New C Standard- P6
 • 28/07/2010
 • 59.570
 • 239
Differential Algebra
 • 03/01/2013
 • 43.103
 • 561
Lesson Initialization
 • 21/11/2015
 • 48.528
 • 981

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu