Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nhận định đúng sai môn Luật kinh tế

Tài liệu Nhận định đúng sai môn Luật kinh tế giới thiệu tới các bạn những nội dung chính cần nắm trong môn Luật kinh tế thông qua hình thức nhận định đúng sai. Bằng hình thức trình bày sinh động, dễ hiểu tài liệu giúp các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Nhận định đúng sai môn Luật kinh tế Nhận định đúng sai môn Luật kinh tế Nhận định đúng sai môn Luật kinh tế, Câu hỏi Luật kinh tế, Nhận định môn Luật kinh tế, Luật kinh tế, Nội dung Luật kinh tế, Tài liệu Luật kinh tế
5.0 5 954
  • 5 - Rất hữu ích 949

  • 4 - Tốt 5

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 

 

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Thực hiện giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

Bài viết này, trên cơ sở phân tích quan niệm giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giám sát, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.


Đề cương chi tiết học phần Luật thương mại 1

Đề cương chi tiết học phần Luật thương mại 1 cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.


Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

Bài viết khái quát pháp Luật Việt Nam về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức qua phân tích cơ sở pháp lý từ bộ Luật Lao động năm 2012.


Xác định cha mẹ con và quyền nhân thân trong trường hợp sinh con bằng hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ việc xác định cho con thông qua việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của bộ Luật Hình sự năm 2015

Bài viết làm rõ những vấn đề về phạm vi, điều kiện pháp nhân phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.


Xác định luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

Bài viết truyền tải và minh họa bằng thực tiễn xử lý của trọng tài thông qua một số vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.


Luật giao thông đường bộ năm 2008 hành lang pháp lý cho sự phát triển bền vững của giao thông vận tải đường bộ

Hoạt động giao thông vận tải nói chung và giao thông vận tải đường bộ nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và mở rộng giao lưu quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ”


Pháp luật về bản sao kỹ thuật số

Pháp luật về quyền độc quyền cho phép việc tạo ra bản sao của chủ sở hữu quyền tác giả được áp dụng cho cả bản sao hữu hình và bản sao kỹ thuật số. Tuy nhiên, bản sao kỹ thuật số có nhiều dạng tồn tại khác nhau, trong đó có thể phân loại thành bản sao lưu trữ vĩnh viễn và bản sao lưu trữ tạm thời trong RAM của máy tính. Trong bài viết này, bằng phương pháp phân tích và so sánh, tác giả đi đến kết luận rằng, bản sao lưu trữ tạm thời trong RAM là bản sao không thuộc đối tượng điều chỉnh, bản sao lưu trữ vĩnh viễn thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về quyền sao chép.


Luật Thuế thu nhập cá nhân: Một số bất cập và kiến nghị

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Trong đó, quy định về mức giảm trừ gia cảnh của Luật đang tồn tại khá nhiều vấn đề, cần được nghiên cứu, sửa đổi kịp thời nhằm đưa các quy định này phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tiễn.


Giáo trình Pháp luật chuyên ngành - Nghề: Trung cấp - Trình độ: Cao đẳng - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Nội dung của giáo trình bao gồm 04 chương cụ thể: Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;Pháp lệnh giống cây trồng; Thanh tra chuyên ngành giải quyết tranh chấp và xử phạt hành chính trong công tác bảo vệ thực vật và giống cây trồng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu