Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất sáng kiến

Tham khảo Mẫu phiếu đề xuất sáng kiến giúp bạn có một đơn đề xuất sáng kiến đầy đủ những thông tin cần thiết đến tổ chức xin tài trợ góp phần thực hiện sáng kiến.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Tham khảo tài liệu 'đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN Góp ý cho dự thảo

CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 03


Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất 2

 Mời các bạn cùng tham khảo Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất sau đây để biết cách làm một Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất đúng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.


Mẫu: CTT 50 - Biên lai thuế

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu: CTT 50 (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính) là mẫu biên lai thuế (Liên 1: Báo soát) phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.


MẪU Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

MẪU SỐ 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


Mẫu số 02/SDNN

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP


Quyết định Số: 14/2012/QĐ

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU.


MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (TỔNG CỤC.../CỤC...) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ Kính gửi: Số lượng đăng ký: Danh sách đăng ký: STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND/Hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp Tên Tỉnh/Thành cơ phố quan, đơn vị Chức vụ Chức danh của người có thẩm quyền (*) Địa chỉ thư điện tử Số chứng thư số cũ (nếu có)...


Mẫu " Phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên"

Tài liệu Mẫu " Phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên" ( Profile Approval Sheet) áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và khối gián tiếp- Apply for superiors, office and indirect staffs).


Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quốc gia

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quốc gia


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu