Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường được biên soạn theo chuẩn nội dung của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ môi trường. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân


Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

Tài liệu tham khảo mẫu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN


PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

Phiếu trình kí văn bản


Mẫu bên bản họp thôn

Tài liệu tham khảo Mẫu bên bản họp thôn (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)


Mẫu 1: Tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Biểu mẫu hành chính ban hàng kèm theo quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 về quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


BIỂU MẪU " Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư- Phụ lục I-3" (Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư- Phụ lục I-3 (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I-3 (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)


01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/lđtbxh_số lao động được tạo việc làm trong kỳ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

Biểu số: 17b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM …

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM … Phụ biểu số 04/KNKT Đơn vị tính: Đồng TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Thu hồi nộp Giảm cấp phát, thanh Giảm quyết toán NSNN Giảm quyết toán NSNN Giảm quyết toán NSNN NSNN các khoản toán các khoản quyết các khoản quyết toán các khoản quyết toán các khoản quyết toán chi sai chế độ toán sai chế độ không đủ thủ tục không đúng nguồn không đúng đối tượng 4 5...


Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường )


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu