Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường được biên soạn theo chuẩn nội dung của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ môi trường. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)


Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Mẫu số: 03/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Quy định Số: 22/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020;...


Bảng mô tả công việc tổng hợp

"Bảng mô tả công việc tổng hợp" sưu tầm và tổng hợp một số bảng mô tả công việc như: mô tả công việc kế toán trưởng; mô tả công việc nhân viên bán hàng; bảng mô tả công việc thẻ quỹ; bảng mô tả công việc; mô tả công việc vị trí nhân viên kinh doanh; mô tả công việc vị trí nhân viên marketng; mô tả công việc vị trí giám đốc kinh doanh... Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.


Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển giao công nghệ"

Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển giao công nghệ"


Biểu mẫu " Hợp đồng mô giới thương mại"

Biểu mẫu " Hợp đồng mô giới thương mại"


Mẫu số 8.3 Mẫu Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 8.3 mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện dự án


Các chứng từ khác

Tài liệu tham khảo Các chứng từ khác theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


MẪU PHỤ LỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 27/MT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------PHỤ LỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Kèm theo Bảng kê mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [02] Tên người nộp thuế:…


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu