Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ được biên soạn theo quy định của Bộ về các nhiệm vụ KH&CN có liên quan đến nhiệm vụ đề xuất đã và đang thực hiện đối với các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU THÔNG BÁO (Về việc sửa lỗi sau giao dịch)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 03A/TTBT


Mẫu thực hiện kê khai giá

Tài liệu tham khảo Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc thực hiện kê khai ------------------------------------giá .........., ngày tháng năm 20... HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ Tên hàng hóa, dịch vụ:....................................................................... Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................ Địa chỉ:............................................................................................... Số điện thoại:...................................................................................... Số Fax: ……………………………………………………………… Thực hiện từ ngày..........tháng........năm............. Tên đơn vị kê khai giá Số ........./ ..... V/v: kê khai giá CỘNG...


Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.


Mẫu quyết định về việc ngừng trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc ngừng trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi


Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hoặc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)2........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số: _____/QĐ-UB ......., ngày ...... tháng........ năm............ V/v Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN.................................................. 2 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và...


Phiếu điều chỉnh sai lầm

Tài liệu tham khảo Phiếu điều chỉnh sai lầm - Mẫu số C6-09/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


Mẫu số 1.2 Nội dung tổng thể kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 1.2 nội dung tổng thể kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi

Đây là giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi và người nhận nuôi


Mẫu quyết định V/V

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định v/v', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu cam kết tiến độ huy động vốn thực hiện dự án

Mẫu cam kết tiến độ huy động vốn thực hiện dự án BẢNG CAM KẾT TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN: …….. TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN Giai đoạn 1 (từ năm… đến năm…) Năm… Năm… Quý 1 Quý… Quý 1 Quý... Hạng mục A Hạng mục B Hạng mục C TỔNG CỘNG … tỷ đồng ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... NHÀ ĐẦU TƯ … tỷ đồng … tỷ đồng HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH .


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

MẪU THÔNG BÁO SỰ CỐ
 • 04/11/2011
 • 54.822
 • 400
Sổ theo dõi cho mượn sách
 • 16/07/2009
 • 56.526
 • 214
Mẫu ký hiệu ghi trên Biên lai
 • 31/07/2013
 • 19.212
 • 752
Lý lịch cá nhân (mẫu)
 • 19/12/2009
 • 24.399
 • 198

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu