Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ được biên soạn theo quy định của Bộ về các nhiệm vụ KH&CN có liên quan đến nhiệm vụ đề xuất đã và đang thực hiện đối với các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Bản tường trình về việc mất giấy tờ

"Bản tường trình về việc mất giấy tờ" là văn bản trình về thời điểm, lý do, diễn biến của việc mất giấy tờ. Đồng thời người lập bản tường trình đề nghị cơ quan chức năng xem xét và giải quyết vụ việc sao cho được ổn thỏa. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung chi tiết .


Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp


MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ BÁO CÁO UBCKNN

MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ BÁO CÁO UBCKNN (Ban hành kèm theo Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)


04B/YT Mười bệnh/nhóm bệnh có số người mắc/chết cao nhất tính trên 100.000 dân

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/yt mười bệnh/nhóm bệnh có số người mắc/chết cao nhất tính trên 100.000 dân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP NHẬP KHẨU TÀU CÁ

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP NHẬP KHẨU TÀU CÁ (Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)


Mẫu tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp) Đ


MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ________ Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG ……………….. .... Kính gửi: ......., ngày tháng năm 2012 Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2012 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng 8...


MẪU QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Mẫu số 03 /QĐ-KT Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………………… (1) …………………………… (2) -------Số: /QĐ-KT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…..(3)......,ngày........ tháng........ năm........ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (4)……………………………………………… (5)…………………………………………………. Căn cứ Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; Căn cứ Điều ....... Thông tư số ....../2012/TT-BCA ngày .....tháng ..... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định...


Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên do Tailieu.VN cung cấp nhằm giúp người dùng có được mẫu biên bản họp hội đồng thành viên tham khảo, từ đó có thể biên soạn một biên bản họp hoàn chỉnh, đúng chuẩn với các thông tin: thành phần tham dự, nội dung cuộc họp và kết quả biểu quyết khi cần thiết.  


Biểu mẫu " Hợp đồng tặng cho xe"

Mẫu số 11-CC/TC hợp đồng sở hữu xe tặng cho 1. Bên ..… có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký); 2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ "
  • 17/07/2009
  • 31.948
  • 309

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu