Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Mẫu phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu dưới đây nêu rõ thông tin, tính cấp thiết, mục tiêu, kinh phí và dự kiến hiệu quả đầu tư theo chuẩn nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu "Phân tích công việc"

Sử dụng mẫu này để hỗ trợ bạn trong quá trình tuyển chọn nhân viên. Phân tích công việc nhân viên cần hoàn thành, Mẫu này được dùng cùng với mẫu miêu tả công việc để tạo ra các tài liệu dùng cho công tác tuyển dụng, để quyết định cho những tiêu chuẩn mà bạn đang tìm kiếm ở các ứng viên.


10B/GTVT-HK Doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/gtvt-hk doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định về việc giám định thân nhân hưởng tuất hàng tháng

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc giám định thân nhân hưởng tuất hàng tháng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Mẫu Tờ khai đăng ký an toàn đập

Mẫu tờ khai đăng ký an toàn đập được bạn hành kèm theo Quy định về thực hiện quản lý an toàn đập của công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo một văn bản hành chính về việc kê khai đăng ký an toàn đập theo đúng quy định của Nhà nước.


Quyết định Số: 26/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TỪ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


02B/YT Nhân lực y tế

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/yt nhân lực y tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU DANH MỤC VĂN BẢN RÀ SOÁT

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh mục văn bản rà soát', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Về chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Mẫu 2. BBKT 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ QUAN RA QĐ KIỂM TRA ĐOÀN KIỂM TRA -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………, ngày tháng năm 20.. BIÊN BẢN KIỂM TRA Về chất lượng sản phẩm trong sản xuất Số: ………………… Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ...


HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

MẪU BẢO LÃNH DỰ THẦU
 • 04/06/2011
 • 18.498
 • 361

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu