Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất dự án sửa chữa, xây dựng nhỏ

Mẫu phiếu đề xuất dự án sửa chữa, xây dựng nhỏ dưới đây được biên soạn theo chuẩn nội dung của Bộ nhằm nêu tên, mục tiêu, tính cấp thiết, quy mô khi đề xuất sửa chữa, xây dựng. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: Từ: Tên đơn vị phát điện Tel: Fax:


Mẫu số 2.1 Mẫu tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư

MẪU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


BẢNG CHỈ TIÊU VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Chỉ tiêu 1. Yêu cầu pháp lý Hoạt động của cơ sở nuôi có tuân thủ các quy định của Nhà nước không? Mức độ Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp đánh giá 1 A - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất. (Các hồ sơ về môi trường, điều kiện thú y thủy sản, Kiểm...


MẪU NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN (Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) I. Căn cứ lập dự án. - Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác... làm căn cứ để lập phương án; - Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng, quý, năm; - Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công; - Giải thích từ ngữ, các...


MẪU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ________ Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XTTMQG ………………...... ......., ngày tháng năm 2012 Kính gửi: Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia Thực hiện đề án (Tên đề án) thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 được...


NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Ô

Tài liệu tham khảo mẫu nội dung văn kiện chương trình , dự án ô


MẪU SỔ GỬI VĂN BẢN ĐI BƯU ĐIỆN (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ gửi văn bản đi bưu điện được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm hoặc 148mm x 210mm. a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của s

SỔ GỬI VĂN BẢN ĐI BƯU ĐIỆN (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ gửi văn bản đi bưu điện được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm hoặc 148mm x 210mm. a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của sổ được trình bày tương tự như bìa và trang đầu của sổ chuyển giao văn bản đến, chỉ khác tên gọi là “Sổ gửi văn bản đi bưu điện”. ...


Mẫu phiếu lấy ý kiến Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ; Mẫu số 07/ĐK-GCN


BM.DT.05 - Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dt.05 - bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu