Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất dự án sửa chữa, xây dựng nhỏ

Mẫu phiếu đề xuất dự án sửa chữa, xây dựng nhỏ dưới đây được biên soạn theo chuẩn nội dung của Bộ nhằm nêu tên, mục tiêu, tính cấp thiết, quy mô khi đề xuất sửa chữa, xây dựng. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu danh sách nghỉ việc của nhân viên

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu danh sách nghỉ việc của nhân viên


MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC 02a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông )


MẪU SỔ TẠM TRÚ

Tham khảo tài liệu 'mẫu sổ tạm trú', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÂN BỔ CỔ PHIẾU (Do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 25/THQ


Mẫu tờ trình đề nghị xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa

Hãy tham khảo Mẫu tờ trình đề nghị xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa sau đây để biết cách soạn thảo tờ trình đề nghị một cách nhanh chóng và đúng quy cách nhé. Tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các bạn.


Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ" dưới đây để nắm bắt được cách viết, những nội dung trong phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Thông tư " Thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập"

Thông tư " Thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - NIU Di Lân


Biểu mẫu " Bảng kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định thưởng hàng ngày"

Tài liệu Biểu mẫu " Bảng kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định thưởng hàng ngày" dành cho các công ty, cơ quan, bộ phận nhân đánh giá nhân viên trong quá trình quản trị nhân sự.


Sổ tiền gửi

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S12­H SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày  tháng


Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Tài liệu tham khảo Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Sổ quỹ tiền mặt
 • 16/03/2010
 • 64.801
 • 392

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu