Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ dươi đây là mẫu phiếu đề xuất dự án theo chuẩn nội dung của Bộ năm 2012. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM

1.1 Tình hình thực hiện - Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện Chú ý: so sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết quả thực hiện năm trước - Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm Chú ý: nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ (Chi tiết về Chỉ số thực hiện và Đầu ra – Phụ đính 2.1) ...


MẪU BẢNG THÔNG BÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ CHO HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 Mẫu 01/TBNVL-GC/2011


Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

"Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất" trình bày nội dung về: định danh về người nộp thuế; đặc điểm tài sản; tính phí của cơ quan thuế. Mẫu văn bản được trình bày với nội dung và hình thức rõ ràng giúp các bạn dễ dàng hình dung được những thông tin của thông báo nộp lệ phí, mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Giấy Đăng ký ở ngoại trú

Mẫu Giấy Đăng ký ở ngoại trú giúp các bạn biết cách trình bày biên soạn nội dung phù hợp với yêu cầu của một giấy Đăng ký ở ngoại trú. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới việc soạn thảo loại đơn này.


Mẫu bản kê mẫu vật và tài liệu

Tài liệu tham khảo Mẫu bản kê mẫu vật và tài liệu


Biểu mẫu"Bảng xác nhận thời gian làm việc"

Tài liệu tham khảo Mẫu xác nhận thời gian làm việc


Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách


BM.DKKD.17 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.17 - thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu biên bản số 07: Biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản số 07: biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát là văn bản giúp bạn biết cách trình bày các kết quả khi khảo sát như thông tin các thành phần trực tiếp nghiệm thu, trình bày kết quả nghiệm thu,... Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát để nắm rõ nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

MẪU GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
 • 07/02/2012
 • 75.981
 • 736
BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG
 • 26/07/2010
 • 17.767
 • 429

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu