Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ dươi đây là mẫu phiếu đề xuất dự án theo chuẩn nội dung của Bộ năm 2012. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

KPIs for Sales

KPIs for Sales refer to issues such as: Yoy sales growth %, Sales productivity ratio, Sale increase % due to loyal customers, % of online sales revenue, % of sales revenue via partner channel, Unweighted sum of deal size in sales pipeline, Average deal size in sales pipeline, Value of sales lost,... Alternatively, you can refer to Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp on TaiLieu.VN to learn more about KPI and BSC indicators of other departments in the business. Good luck!


MẪU DANH MỤC XE Ô TÔ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ TÀI SẢN

Mẫu số 02-DM/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


MẪU HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… .NĂM………….. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi một hồ sơ của công chức, viên chức khi được tiếp nhận hoặc chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý. 2. Ngày bàn giao: ghi ngày, tháng, năm...


Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ;Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Báo cáo từ ... đến ...

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Báo cáo từ ... đến ... 1. Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép của NHNN Chi nhánh trên địa bàn 1.1. Số lượng doanh nghiệp: 1.2. Số liệu báo cáo tổng hợp: Loại vàng (hàm lượng...


MẪU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SO VỚI GDP

Tham khảo tài liệu 'mẫu chi ngân sách nhà nước so với gdp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sổ theo dõi nhân viên ra vào cổng

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng - Sổ theo dõi nhân viên ra vào cổng


Mẫu Báo cáo kết quả học sinh thi Toán cấp trường

Mẫu Báo cáo kết quả học sinh thi Toán cấp trường giúp các bạn có cơ sở trong việc biên soạn các bản bao cáo trong kết quả học sinh thi môn Toán cấp trường như báo cáo số liệu tổng hợp thi IOE; báo cáo thi Toán trên Internet;... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Mẫu xác nhận việc hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất

Mẫu xác nhận việc hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN HỘI ĐỒNG ... (TRUNG TÂM PT ...) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /XN-..... ... , ngày tháng năm 20.. V/v bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án ... Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái...


Mẫu nghị định của chính phủ

1. Ghi r, vắn tắt nội dung vấn đề ban hnh. 2. Nếu ban hnh những chính sch lớn m Hiến php, Luật trao quyền cho Chính phủ thì ghi điều của Hiến php, Luật trao quyền: nếu l quyền đương nhiên của Chính phủ thì ghi: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 (ghi gọn lấy ngy Quốc hội khĩa IX, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1992 làm căn cứ).


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Phiếu xuất hàng 4
 • 05/05/2015
 • 95.832
 • 593
Mẫu phiếu đăng ký đề tài
 • 10/11/2010
 • 67.477
 • 573

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu