Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên

Mẫu phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên dưới đây là mẫu phiếu đăng ký đề tài khao học cấp sơ sở đầy đủ và đúng nội dung. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Kế hoạch về phòng chống các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo năm học 2015-2016

Mời các bạn cùng tham khảo "Kế hoạch về phòng chống các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo năm học 2015-2016" dưới đây để nắm bắt được nhận định đánh giá tình hình dịch bệnh truyền nhiễm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


MẪU BÁO CÁO THU THẬP DỮ LIỆU

Công bố kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM

Dành cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: Form No: 06-ĐK-TCT For tax office only Ngày nhận tờ khai: Date of receive TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM MÃ SỐ THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ Use for diplomatic, consulate, international organization 1. Tên cơ quan đại diện Name of Mission 2. Trụ sở tại Việt Nam Address in Vietnam 2a. Số nhà, đường phố, thôn xóm: Number,...


Mẫu Quy trình đánh giá nội bộ

Mẫu Quy trình đánh giá nội bộ giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của bản đánh giá nội bộ, mục đích, phạm vu áp dụng, lưu trình, quy trình chi tiết của bản đánh giá nội bộ. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


19B/GDĐT Số người được đào tạo sau đại học

Tham khảo đơn - biểu mẫu '19b/gdđt số người được đào tạo sau đại học', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thông tư " Quy định đấu thầu mua hàng hóa"

Thông tư này quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu, thẩm quyền và trách nhiệm trong đấu thấu mua hàng dự trữ nhà nước. Riêng mua lương thực dự trữ nhà nước thực hiện theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.


MẪU BIÊN BẢN Họp ban kiểm phiếu bầu Nghệ nhân

(Biểu dùng chung cho Hội đồng các cấp) HỘI ĐỒNG XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH TCMN CẤP,......NĂM 20... BAN KIỂM PHIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BIÊN BẢN Họp ban kiểm phiếu bầu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ 1. Hội đồng xét phong tặng Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ ...............đã bầu các ông (bà) sau đây vào Ban kiểm phiếu: - Trưởng ban: ................................................; chức vụ công tác:................................; - Các Uỷ viên: ................................................; chức vụ công tác:...............................;...


Biểu mẫu"Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp"

Biểu mẫu về điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp


NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Ô

Tài liệu tham khảo mẫu nội dung văn kiện chương trình , dự án ô


Mẫu văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư dưới đây có đầy đủ nội dung liên quan đến nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước... giúp cho cơ quan thực hiện đề xuất với chủ đầu tư giãn tiến độ thực hiện dự án.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu