Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu phiếu đề xuất chương trình KHCN cấp Bộ kèm theo là mẫu danh mục đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ. Mẫu đơn có nội dung nêu rõ tên chương trình, tính cấp thiết, mục tiêu và nội dung chương trình nhằm xác định rõ hiệu quả mà chương trình đem lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu 26: Giấy khen (tập thể)

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 26: Giấy khen (tập thể) - In trên giấy trắng định lượng 150gram/m


Mẫu SAO KÊ CÁC KHOẢN PHẢI THU BAO THANH TOÁN (THÁNG/NĂM)

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . SAO KÊ CÁC KHOẢN PHẢI THU BAO THANH TOÁN (THÁNG/NĂM)


Phiếu thông tin ứng viên

Mời các bạn tham khảo biểu mẫu "Phiếu thông tin ứng viên" để biết được những nội dung chính và cách trình bày của một tờ phiếu thông tin ứng viên, với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


MẪU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO BỘ, NGÀNH (Năm)

Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp số lượng dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo bộ, ngành (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


Báo cáo công nợ đầu năm

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM Mã số : ......................................................................................... Tên KH/NCC : ............................................................................... Địa chỉ : ....................................................................................... Mã số thuế :.......................Tài khoản : .......................................... Nơi mở : ....................................................................................... Tài khoản : ................................................................................... STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ...


Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ ( bản sao)

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ ( bản sao)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU "KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ"

Mẫu kết luận thanh tra thuế theo Mẫu số: 06/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


DRAFT MEMORANDUM OF AGREEMENT - Biên bản thoả thuận ghi nhớ

Biên bảng thoả thuận ghi nhớ giữa bộ việc làm tiểu bang Oregon, bộ dịch vu nhân sinh tiểu bang Oregon và liên đoàn những người chăm sóc trẻ cho các công nhân viên chức thành phố, quận hạt và tiểu bang Hoa Kỳ. Được lập theo yêu cầu của luật thi hành số 05-10 có tên Đại diện của Những người chăm sóc trẻ tại nhà đã được đăng ký và được chứng nhận.


MẪU THÔNG BÁO Về việc tạm giữ người vi phạm hành chính

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo về việc tạm giữ người vi phạm hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu danh sách đóng BHXH
 • 17/04/2010
 • 93.580
 • 290
Quy định quản lý tài sản
 • 16/07/2009
 • 91.973
 • 354
Mẫu QUYẾT ĐỊNH số 05/QĐ-KT
 • 04/01/2012
 • 99.101
 • 555

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu