Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất bộ phận mới

Tham khảo Phiếu đề xuất bộ phận mới dưới đây giúp các bạn có thêm biểu mẫu về việc thành lập một bộ phận mới cũng như trình bày nội dung mục đích rõ ràng cho việc xin thành lập bộ phận mới.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu " Chi tiết báng hàng"

Biểu mẫu " Chi tiết báng hàng theo khách hàng"


MẪU PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN NTMN CẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ DỰ ÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"


Mẫu tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011


Mẫu Danh sách hộ đề nghị xác nhận vay vốn

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách hộ đề nghị xác nhận vay vốn (có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn nghèo và tối ÔŢa bằng 150% chuẩn nghèo)


Quyết Định Số: 217/QĐ-QLD VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011...


Biểu mẫu" Bổ nhiệm chức nhiệm"

Biểu mẫu về việc quyết định bổ nhiệm (dành cho các tổ chức kinh tế)


Nội dung đơn xin việc

Nội dung của đơn xin việc cần phải thực tế . Truớc khi viết, cần phải tìm hiểu về công ty mình định xin việc. Trong đơn, nên tỏ rõ sự quan tâm, tự hào, trách nhiệm với công ty và nhiệt tình với công việc.


08B/VHTTDL Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/vhttdl số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu số F03A-CĐT
 • 11/10/2009
 • 78.149
 • 469

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu