Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất biên soạn tài liệu

Tham khảo mẫu phiếu đề xuất biên soạn tài liệu dưới dây giúp tác giả có thêm biểu mẫu để đề xuất biên soạn tài liệu của mình đúng với quy trình phục vụ mục đích học tập và giảng dạy.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU SỐ NGƯỜI CÓ LÝ LỊCH TƯ PHÁP (6 tháng, năm)

Biếu số: 16 Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) SỐ NGƯỜI CÓ LÝ LỊCH TƯ PHÁP (6 tháng, năm) Đơn vị tính: Người Số công dân Việt Nam có Lý lịch tư pháp (LLTP) Tổng số 1 Chia ra Nam 2 Nữ 3 Tổng số 4 Số người nước ngoài có...


Biểu mẫu " Hợp đồng bổ sung hợp đồng tặng cho"

Mẫu số 08-CC/TC hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tăng cho. Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan khác.


MẪU MẪU BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ CÓ MỆNH GIÁ

MẪU BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ CÓ MỆNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị thu: … Mã số thuế: BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ IN SẴN MỆNH GIÁ Ngày….tháng…năm…. Xê ri: Số: TCT * TCT * TCT * TCT Mẫu số: Ký hiệu: Số Đơn vị thu……. Mã số thuế Mẫu số: … Ký hiệu: …. Số: …. ...


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)


TỜ KHAI KÝ GỬI SÚNG, ĐẠN TRÊN CHUYẾN BAY

TỜ KHAI KÝ GỬI SÚNG, ĐẠN TRÊN CHUYẾN BAY (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Họ và tên hành khách: Số hiệu chuyến bay Từ Đến Số ghế


Mẫu phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ;Mẫu phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô


Phiếu nhập kho

Tài liệu tham khảo Phiếu nhập kho - Mẫu số C6-11/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


MẪU DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201...

UBND xã, huyện:…. DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201... (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08 / 3 / 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) ST T Tổng số (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồn g) Nội dung chi Tổng số 1 2 Trích 10% trên tổng số thu chi cho công tác quản lý thu ( mua biên lai, ấn chỉ, và bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp đi thu) Chi hỗ trợ cho công tác...


MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ

MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ; Mẫu VC9 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012


Báo cáo chi bộ Công tác tháng 3 và chương trình công tác tháng 4 năm 2014

Báo cáo chi bộ Công tác tháng 3 và chương trình công tác tháng 4 năm 2014 khái quát lại hoạt động của chi bộ trong tháng 3 về tình hình chi bộ và đảng viên, về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,... và lên kế hoạch chương trình công tác tháng 4. Đây là mẫu Báo cáo chi bộ tham khảo dành cho Đảng viên.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu số S03 a-H
 • 11/10/2009
 • 36.930
 • 766

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu